اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد
سیامک نادری

دیدارآقای مایک پمپئو وزیرخارجه دولت امریکا با خانم مسیح علی نژاد اقدامی نمادین درچهارچوپ «دیپلماسی مردمی» درحمایت ازمبارزات مردم ایران برعلیه رژیم جمهوری اسلامی درآستانه برگزاری کنفراس ورشوطی روزهای۱۳ و۱۴فوریه درلهستان صورت می گیرد. ازآنجا که رژیم ایران فاقد اپوزیسیون معتبر، شناخته شده، مشروع ودارای پایگاه توده ایی است، دراین خلاء دردناک فقدان اپوزیسیون، امریکا نمی تواند با حزب، سازمان، گروه ، جریان( ودراساس هم موجود نیست)  ویا شخصیت های سیاسی شناخته شده دیدارکرده ، چرا که این امرنشان حمایت دولت امریکا ازآنان تلقی می گردد.

همچنانکه درقیام سال۱۳۸۸ مردم درخیابانها خطاب به دولت امریکا و اوباما بعنوان «متناظر اول تمامی دولت های موجود» شعارمی داند:«‌اوباما، اوباما – تو با مایی، یا با اونا» وماه ها درکف خیابان هیچ پاسخی نشنیدند، اقدام دولت امریکا و دیدارمایک پمپئو با مسیح علی نژاد یکی ازنمادهای دختران انقلاب  و بی روسری و… ودیدارآقای مایک پنس معاون رئیس جمهورامریکا با آقای احمد باطبی یکی ازنمادهای قیام سال۱۳۷۸، تنها ازاین منظرقابل درک ، فهم وتحلیل است.

اینکه دولت امریکا وآقای ترامپ خاستگاه  ومنافع کشورخود را دنبال می کنند، امری واضح و شناخته شده است که حتی دراولین سخنرانی خود بعنوان اصلی ترین سیاست خود به آن اذعان کرده است. کما اینکه خانم مسیح علی نژاد نیز دراین دیدار، نه بعنوان پیشبرد خاستگاه ومنافع امریکا، بل بعنوان فردی ازمیان مردم، خاستگاه ومنافع مردم ایران درصحنه روابط بین المللی را به پیش برده است.

سخنان خانم مسیح علی نژاد دردیداربا آقای پمپئو، شمول بیشتری ازخواسته های مردم به نسبت سخنان آقای احمد باطبی با آقای مایک پنس داشته است.

چنین دیداری بازتابهای متفاوتی ازسوی موافقان ومخالفان داشت.

در یکطرف نیز رژیم جمهوری اسلامی، ازآخوند محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گرفته تا سایرایادی آن قراردارند.

دیداروزیرخارج امریک با یک نماد مخالفان رژیم معنی ومفهوم سیاسی خودش را دارد وازاین منظربویژه درآستانه اجلاس ورشو ، رژیم جمهوری اسلامی کف بردهان ناگزیر واکنش می گردد.

وازطرف دیگر ایرانیانی که درصف مخالفان رژیم قراردارند با کم وکیف متفاوتی… دراین باره واکنش نشان دادند.

نفس چنین دیداری اقدامی اصولی ودرست ومسئولانه درجهت بیان خواسته های مردم درسطح جهانی و بویژه دولت امریکا است. زیرا درجهانی زندگی می کنیم که بدون روابط بین المللی نمی توانیم امرمبارزه با رژیم جمهوری اسلامی را به شکل همه جانبه به پیش ببریم، ما نمی توانیم تافته جدا بافته ایی ازاین جهان و روابط بین المللی باشیم. بلکه روابط بین المللی یکی ازارکان پیشبرد سیاست است.

طبق اطلاعاتی که بدست من رسیده است مریم رجوی درتدارک برگزاری تظاهرات درمحل اجلاس ورشو درلهستان برای مطرح کردن خود و ادعای یگانه آلترناتیو ایران است، وبواسطه امکانات وقدرت مالی کلان وتشکیلات وسازماندهی بسهولت امکان برگزاری چنین تظاهراتی را نیزدارند.

کما اینکه سازمان مجاهدین خلق ومریم رجوی برای کسب جا پایی درپارلمان اروپا، دریک اقدام سوال برانگیز ومورد شک وسوءظن، یک میلیون یورو به حزب دست راستی اسپانیا پرداخته است. دراین مدت جزتک نمودهایی، من ندیدم کسی دراین باره مقاله ایی بنویسد ویا حتی درپست های فیسبوکی نظراتش را منعکس کند؟، اما دربرابر اقدام اصولی ودرست خانم مسیح علی نژاد متأسفانه نگرش های منفی نیزوجود داشت.

ممکن است نظرات ما باهم متفاوت باشد، اما نمی توان با اقدام خانم مسیح علی نژاد به انحای گوناگون مخالفت نمود. بیش ازآنکه به مخالفت، طرد وحذف همدیگرنیازداشته باشیم، به تفاهم، همگرایی، مشارکت وهمبستگی با همدیگرنیازمندیم.

هم میهنان ودوستان عزیز، ما همه کسرهمیم ، آحاد بیشمار…

حتی بعضی ازدوستان می گویند:«‌ مسیح علی نژاد درگذشته روزنامه نگار رسانه های رژیم جمهوری اسلامی بود و… وبسیاری گمانه های دیگر…، اما می توان گفت: آقای منتظری، شاگرد خمینی و واضع ولایت فقیه وجانشین خمینی بود، اما درمقابلش ایستاد( مستقل ازتفاوت خاستگاه طبقاتی ودیدگاه های آقای منتظری وخانم مسیح علی نژاد). آیا می توان به تغییرانسانها ونگرش وبلوغاندیشه وعمل  انسانها باورنداشت؟. هرگز!. چرا که خود من نیز، بنوعی یکی ازاین دست تغییرها هستم. آیا خانم مسیح علی نژاد به سمت اصولی، درست ودرجهت مردم تغییرکرده است یا بسمت بیراهه وغیراصولی وغلط ؟. سخنان بعضی ازدوستان حتی درباره سوابق خانم شیرین عبادی  برنده جایزه نوبل نیزصدق می کند. درمسیرتغییر…، انسان دردرون خویش، هیچ حکم ازلی وابدی را نمی پذیرد، مگر آزادی وحرمت انسانی. بنابراین می بایست آزادی وحرمت انسانی را پاس بداریم وبه تغییرو رویکرد درست آنان، ارزش واحترام قائل شویم، آزادی وحرمت انسانی، همان چیزی که دراین چهل ساله نیست ونابود شده است.

هم میهنان ودوستان عزیز

ما همه کسرهمیم ، آحاد بی شمار

یک لحظه صمیمی باشیم ، بی تعارف …!

سخن این است :

همه با « من » باشید

سخن این نیست «همه با هم » باشیم !

پتانسیل، اراده وتوانایی وقدرت نهفته درزنان میهنمان درایران درصحنه عمل برای به چالش کشاندن رژیم ولایت فقیه، هرروز بیش ازپیش، نمایان میشود، با نگرشهایی خارج ازاین دست، نمی توان به زنان و دختران انقلاب  ومردم ایران درمبارزه باتمامیت این رژيم قرون وسطایی پایان داد.

درشرایط کنونی بجای برصلیب ساختن مسیح و زنانی ازاین دست، می بایست همانند دختران انقلاب و اهتزاز روسری و لچک بربالای چوب، دریک مونیزم هدف دار تمامیت این رژیم ولایت فقیه ومشخصاً خامنه ایی را هدف قراردهیم.

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*زیر سوال بردن اطلاعیه های کمیسیون شورا توسط مجاهدین خلق؟- دادگاه حمید نوری [2021 Aug] 
*شکستن دیوار صوتی قتل عام۶۷؛ جعبه سیاه در دادگاه [2021 Aug] 
*قتل عام ۶۷؛ امنیتی‌ترین پرونده نظام در دادگاه سوئد؛ «مسئله‌ای» که اگر شروع بشود «پایانی نخواهد داشت…» [2021 Jul] 
*۱۴۲ بازجو، شکنجه گر و زندانبان در شورای ملی مقاومت [2021 Jul] 
*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]