دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی
سیامک نادری

پیام رجوی:

«ما» را ازخشونت پرهیز می دهند تا وحوش درخشونت و کشتار دست باز داشته باشند، آتش جواب آتش است.

رجوی سپس در انتهای پیام را بمثابه حجتی برای مبارزه مسلحانه آورده است. این آینه مورد علاقه مسعود رجوی برای مبارزه مسلحانه است که در۳۰ خرداد سال  ۶۰ نیز با تکیه برهمین آیه، بصورت زود رس یک نسل را به تنور کشتار آخوند های جنایت پیشه برد.

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير.
به کساني که از طرف دشمنان جنگ بر آنها تحميل شده اجازه ي جهاد داده شده است. زيرا که آنها مورد ستم قرار گرفته اند و خداوند بر نصرت و ياري آنها قادر است.

« آیه ۳۹ سوره حج»

لینک پیام سخنگوی مجاهدین ضمیمه است:

https://news.mojahedin.org/i/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF

دعوت به مبارزه مسلحانه مردم  عراق توسط مسعود رجوی

مسعود رجوی تحت عنوان سخنگوی مجاهدین، مردم عراق را به مبارزه مسلحانه دعوت کرد.

کسانی که ابتدایی ترین آشنایی با صحنه سیاسی عراق پس ازسرنگونی صدام حسین درسال  ۱۳۸۲را دارند بخوبی واقف اند که در آرایش سیاسی ۱۶ساله اخیر، عناصرشیعه دست راستی متمایل به رژیم جمهوری اسلامی دست بالا را دارند. اگرچه دولت امریکا و با مسئولیت  «پل برمر» سعی کردند با اتخاذ سیاست موزائیکی درتقسیم قدرت، پست های حکومتی را بین هر سه طیف اصلی (شیعه و سنی و کُرد ها) تقسیم کرده و به آنها واگذار کنند؛ اما همگان می دانند آنکس که در تحولات و پیش برد سیاست ها دست بالا را داراست عناصر دست راستی شیعی هستند. از آنجا که بمدت ۲۶ سال درعراق بودم و بطورخاص تحولات درون عراق را پس ازسرنگونی صدام دنبال می کردم، بنا به اخبار و اطلاعات وسیعی که دررسانه ها نیز منتشر شده است، هرگونه مبارزه مسلحانه با این ساختارموزاییکی چیده شده توسط امریکا، چیزی جز به بیراهه بردن مبارزه و خواست مردم برعلیه فساد و بیکاری و رشوه گیری نبوده و نیست.

تجویز مبارزه مسلحانه درعراق، با خصلت و بافت طایفگی، عشیرتی و مذهبی، درحالیکه عناصر دست راستی شیعی و حشد الشعبی و احزاب و سازمان و گروه های مسلح شیعی که بیشتر به رژیم جمهوری اسلامی تمایل دارند و درصورت شروع مبارزه مسلحانه، بیش از پیش دست کمک به سمت رژیم جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی بعنوان «مسئول پرونده عراق» دراز می کنند، امری بعایت غیرمسئولانه، سکتاریستی و مهمتر ازهمه زمینه ای برای کشتار و قتل عام همین مردم و ازبین بردن مبارزه اصولی آنها دراین شرایط  است. کما اینکه دولت امریکا نیز پس از اینهمه هزینه کلان سیاسی و مالی، اجازه چنین امری را درعراق نداده و النهایه با شروع مبارزه مسلحانه، برای حفظ دستاوردهای خود، در سمت دولت حاکم قرار می گیرد.

هنوز خاطر کوچ های اجباری سنی ها و تغییر ترکیب جمعیتی شهر ها  جهت بدست آوردن آراء انتخاباتی بسود لیست شیعیان و کسب قدرت در آن شهرها و قتل عام آنها  بدست عناصر حاکم شیعی از یاد ها نرفته است. عراق جدید مکانی است که سیاستمدران حاکم با قتل و انفجارات روزانه درخطوط خود را به پیش می برند، بازنده اصلی چنین میدان سرکوبی همانا مردم بوده و هستند.

به همین دلیل باید به دُن کیشوت مبارزه مسلحانه باید گفت:

« کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی»

سخن این نیست که شمشیر و  اسلحه را به مردم و مردم عراق نشان بدهی، سخن این است که چرا خود را نشان نمی دهی؟.

سخن با رجوی این است که:

اگر موضع و حضور سیاسی در صحنه مبارزه مردم ایران، و حتی در صحنه تحولات جهانی داری؟، چرا از نمایش وجود رهبری عقیدتی، مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده ارتش آزادیبخش، و چهار دهه عملکرد آنچه در اشرف و لیبرتی و آلبانی گذشته و می گذرد، در مقابل مردم و رسانه های آزاد جهان و حضور شفاف در قبال انبوه پرسش ها … واهمه داری؟.

آقای رجوی!

حد اقل خود را به اعضای خود در آلبانی بنمایش بگذار.

برای شورای ملی مقاومت که ۱۶سال بدون مسئول شورا بسر می برد، درحالیکه برای مردم عراق و لبنان و… به صحنه آمده و مبارزه مسلحانه را تجویز می کند. کسی که چنین فراخوانی به مردم عادی میدهد و آنهم در کشوری مثل عراق، با  بافت عشیرتی و…، چرا خود حاضر نیست حتی بصورت تصیویری با اعضای خود سخن بگوید؟.

مرگ خوب است برای همسایه ؟.

 

جنگ ولایت فقها( جنگ دو خروس دریک کنام)

جنگ رجوی با خمینی، در اساس جنگ رهبری اسلام سیاسی وکسب حاکمیّت و قدرت است. خامنه ای بدلیل نداشتن بار فقهی خود را تنها«ولی فقیه شیعیان جهان» می نامد و مسعود رجوی نیز با انتساب خود به « رهبری عقیدتی»، خود را خلیفه شیعیان جهان میداند، اگر چه در حال حاضر امکان مطرح  وعلنی کردن چنین صفتی را در خود نمی بیند، اما داستان اسلام سیاسی چیزی جز «خلیفه اسلامی» نبوده و نیست.

کما اینکه رجوی در قبال تظاهرات های لبنان نیز پیام ارسال می کند.

لینک ضمیمه است:

https://news.mojahedin.org/i/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

 

پیش از این رجوی با عنوان همیشگی خود« سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین درنروژ!» به صحنه آمده و موضعگیر می کرد و پس ازاینکه من در طی یک مقاله پشت صحنه این عنوان رجوی را روشنگری کردم، رجوی دیگر از این عنوان استفاده نکرده و تنها به عنوان «سخنگوی مجاهدین» اکتفا می کند تا بلحاظ سیاسی وجود خود در پشت این عنوان را پنهان سازد.

این مقاله یکی ازمهمترین مقالات من بدلیل ورود رجوی به صحنه بود، زیرا من انگشت گذاشتم روی قتل در سازمان مجاهدین و خود نیز درمعرض چنین اقدامی قرار گرفته بودم… و چندین بار رجوی غیرمستقیم بامن روی همین موضع در لیبرتی اشاره کرده بود.  همچنانکه اشاره کردبودم، رجوی پس از۲سال سکوت ناگزیر پس از آغاز اولین روشنگری به بهانه مضحکی به صحنه آمد تا خود را بین نیروهای تشکیلاتی و هوادار خارج کشوری نشان داده و دلگرمی دهد. حتی دوستان جدا شده پیام دادند که:« روشنگری ها باعث شده تا رجوی خودش به صحنه بیاید»

قسمتی از مقاله:

اول دی ماه ۹۶

seyamaknaderi 24دسامبر, 2017

! خبرخوش

سروکله آقای مسعود رجوی، با عنوان همیشگی«سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین!» پیدا شد!

رجوی بارها درنشست های اشرف و لیبرتی می گفت:« هرکجا که لازم باشد، درسربزنگاه ها! بعنوان سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین دراسلو! درصحنه حاضرمی شوم وآتشباری می کنم». تمام اطلاعیه هایی که تحت این عنوان، درسیما ی آزادی پخش می شد، موضعگیریهای شخص رجوی دربزنگاهها شرایط مشخص بود. وبا شنیدن این خبر، همه افراد حاضردرسالن می بایست مستمرکف می زدیم. اینک بیش از۲سال است که درغیبت بسرمی بُرد، حتّی درسال ۹۴ درلیبرتی، توسط مژگان پارسایی جانشین رهبری وعباس داوری( رحمان) ازآن بعنوان غیبت صغرا وکبری امام زمان یاد می کردند!. شاهد ظهور وپیدا شدن سروکله امام زمان وبه تعبیرمژگان پارسایی« حجّت زمانه» هستیم. اومی تواند درهرکجا ظاهرشود، ازجمله پایتخت نروژ

جهت یاد آوری پیشنهاد می کنم که این مقاله خوانده شود.

 

لینک ضمیمه است:

http://haghighatemana.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%8C-سایت %D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7/

 

رجوی درحالیکه مردم عراق را تکیه  به مبارزه مسلحانه فرا می خواند، به  وجود جولیانی افتخار می کند و بعنوان سخنگوی مجاهدین وارد صحنه شده و پیام می دهد:

«سخنگوی مجاهدین: … تا آنجا که به جولیانی و فاشیسم دینی حاکم بر ایران مربوط می‌شود او افتخار و وجدان بیدار مردم آمریکاست. اگر دفاع از آزادی مردم ایران و خواست تغییر این رژیم جرم است بسا جای افتخار دارد و هر قیمتی را باید برای آن پرداخت.

سایت ان.بی.سی: جولیانی به آلبانی رفته و با مریم رجوی دیدار کرده و تأکید کرده است که آمریکا در کنار مردم ایران می‌ایستد و از مبارزه آنها برای آزادی حمایت می‌کند.

سخنگوی مجاهدین: تا کور شود هر آن که نتواند دید…!»

 

لینک ضمیمه است:

https://news.mojahedin.org/i/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-

 

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]