چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟
سیامک نادری

 

سوال وابهام این نیست که رئیسی حکم قتل داده است یانه، سوال اصلی این است چرا رئیسی به صحنه می آید و حکم قتل دادن درسال ۶۷ را  انکارمی کند؟. پاسخ به این سوال،  فلاکت رئیسی وقاتل ۶۷ و دررأس آنها رژیم وخامنه ای را درآئینه انتخابات پیش روی دومجلس شورا وخبرگان درسال ۹۸ بنمایش می گذارد.

اینکه رئیسی یکی ازچهارتن اعضای هیأت مرگ وقتل عام ۶۷ بوده است نیازی به بحث وگفتگو واثبات واستدلال نیست. زندانیان دهه ۶۰ وجان بدربردگان قتل عام ۶۷ چه درخارج ودرداخل ایران، شاهدین حضوراودردرهیأت مرگ دراوین وگوهردشت هستند. دریک دادگاه ومحاکمه بین المللی تنها ازروی چشمانمان، قاتلان وجنایاتشان را بازخواهند شناخت. تمام زندانیان اهل کرج که درگوهردشت حلق آویز شدند وتعداد بسیاری ازآنها ازهمبندیان من درسال ۶۷درگوهردشت که سالهای ۱۳۶۱ تا۴-۱۳۶۳ درسلولهای انفرادی بودند. رئیسی تک به تک این افراد وپرونده آنها را می شناخت، و نفرتعیین کننده ومؤثر درحکم قتل زندانیان کرج را داشت. تنها درزندان گوهردشت نزدیک به ۷۰۰تن توسط همین رئیسی وهیأت مرگ بدارآویخته شدند.

نوارصوتی دیداراعضای هیئت مرگ درجلسه مردادماه ۶۷ با آقای منتظری که درآن زمان قائم مقام خمینی بود وصدای رئیسی دراین دیداروسخنان اعضای هیأت واینکه حکم قتل باتأیید هرچهارتن صورت می گرفت وتأکید آقای منتظری براینکه اعدام های سال ۱۳۶۷ را «جنایت» می داند و به آنها هشدارمی دهد:«بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند… وخمینی رابعنوان  یک چهره خونریز، سفاک وفتاک قضاوت می کنند!.» اسناد انکارناپذیر براین عضو جنایکارهیأت مرگ وقتلعام۶۷ است.

رئیسی درمصاحبه کوتاه با خبرگزاری فارس۲۱ آذر۹۷ درسخنانی کوتاه نه تنها درباره خود بلکه درباره حکم خمینی نیزآشکارا به دروغ وتحریف دست می زند. درحالیکه اسناد پیام خمینی در قتل عام ۶۷ کاملا واضح ومشخص است.

لینک رادیو زمانه:

https://www.radiozamaneh.com/424320

رئیسی و رژیم درآئینه یازدهمین دوره مجلس شورا وپنجمین انتخابات میان دوره ایی مجلس خبرگان سال ۹۸

پس ازدودوره ریاست جمهور روحانی، دیگرامکانی برای کاندیدا شدن یک فرد بظاهرمیانه رو ویا حتی جناح بظاهر اصلاح طلبان که همواره برای حفظ نظام درنقش«پلیس خوب وپلیس بد»، درنقش« شکنجه گرخوب وشکنجه گربد» رژیم، ظاهرشوند وجود ندارد. همچنانکه مردم نیز درشعارهای یکساله اخیر بازتاب می دهند:«‌ اصولگرا، اصلاح صلب- دیگه تمومه ماجرا»، زمان میدانداری باند اصولگرا با پرچمداری وریاست ابراهیم رئیسی این آیت قتل عام ۶۷ برای انتخابات پیش روی یازدهمین دوره مجلس وپنجمین انتخابات میان دوره ایی مجلس خبرگان سال ۹۸ فرارسیده است. چرا که رئیسی  درسبد خود مدعی آرا ۱۶میلیونی درانتخاب ریاست جمهوری سال ۹۶ (مستقل ازتقلب آرا) است.

همچنانکه درمقالات پیشین در مردادماه سال ۹۶ درآلبانی نوشته بودم:

«به همین دلیل هم به بحث وکشاکش آراء بیش از۱۶میلیونی رئیسی دامن می زدند و یا یه عبارت آخوندی« آراء حلال » رئیسی،  تا این دو رقیب آراء نزدیک به هم داشته باشند. موحدی کرمانی از جنتی می خواهد:« آرای رئیسی از ۱۶میلیون به ۱۹ میلیون و آرای روحانی از ۲۳ میلیون به ۲۱میلیون تغییر یابد. ازاین رو کسانی که تخلف کرده‌اند باید بدانند که یک چشم بینا بالای سر آنها است.»

روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعتمداری نوشته است: «به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که رای آقای رئیسی دست کم دو برابر آراء اعلام شده یعنی نزدیک به ۳۰ میلیون است چرا که وقتی با امکانات اندک و فرصت ۴۰ روزه توانسته است صاحب ۱۶ میلیون رأی شود، به یقین اگرامکانات فراوان وفرصت چهار ساله آقای روحانی را دراختیار داشت، تقریبا رأی چندانی برای رقبای ایشان باقی نمی‌ماند.»

چنین کاسه ماستی که شریعتمداری درژورنالیست زرد کیهانی! به دریا می ریزد، اگر دوغ شود! یک دریا دوغ می شود.

 

درانتخابات۹۶ پارادوکس وفلاکت رژیم ولایت فقیه آنجا بود که روحانی رئیس جمهورنظام، ناگزیر برای جلب آراء مردم می گوید:

«مردم ما اعلام می کنند کسانی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را نمی‌خواهند.»

به همین دلیل حداد عادل ازنزدیکان خامنه ایی وباند اصول گرا به«صحبت‌های ساختار‌شکنانه» روحانی انتقاد کرده ومی گوید:«اگر فردا در جامعه جهانی به ما بگویند ۳۸سال قاتل بودید وحکم قتل صادر کردید ورئیس‌جمهورتان این را بیان کرده که آدمهایی بودند درنظام شما که کارشان دادن حکم اعدام بوده چه باید بگوییم؟»

لینک  مقاله مرداد سال ۹۶ضمیمه است:

انتخابات ۹۶درآیینه قتل عام ۶۷

 

به میدان آمدن شخص رئیسی وبری کردن خود ازقتل عام ۶۷، پس ازاینهمه آیات محکم ومُتقن این «آیت» قتل، ، تف سربالا بر تمامیّت ولایت قتل وجنایت است. اگرچه بازهم براساس طینت شریرخود ناگزیربرای کمرنگ ساختن وتخفیف دادن این حکم قتل می گوید:« افتخار من آن است که با جریان نفاق، فساد و چپاول مبارزه کرده‌ام.»

هیآت مرگ وازجمله رئیسی دردیدارباآقای منتظری خود اذعان می کنند که:« اگر یکی ازما چهارنفرمخالف بودما اعدام نمی کردیم وبود که سه نفرموافق بودند اما اعدام صورت نگرفت.» اما بازهم سال گذشته  حداد عادل به صحنه می آيد و ادعا می کند که:« رئیسی حکم اعدام صادر نکرده است.»؟

حقیقت آنستکه اینبار فلاکت وحضیض رئیسی ورژیم وکاندید شخص خامنه ایی اینجاست که خود به صحنه می آید تادستان خون آلودش ازچهاردهه اعدام وجنایت وقتل عام ۶۷ را تطهیرکند، نه رئیسی بل تمام اقیانوسها ومواد پاک کننده موجود درجهان نیزنمی تواند ازپس این جنایات بربیایند ودستان خون آلودشان را تطهیرکند.

حتی طنزفلاکت رئیسی آنجاست که اینبارنه تنها شاهکار و «آس» انتخاباتی آستان قدس رضوی« امیرتتلو» رانیزدرکنارخود ندارد، بلکه قراراست امیرتتلویک «آس» برعلیه رئیسی ورژیم روکند.  ‌

تهدید تتلو به افشاگری در خصوص سید ابراهیم رئیسی !

لینک ضمیمه است:

https://tamasha.com/v/J4DPO

امثال« دکتر »رئیسی؟ ، درقتل خاشقچی  درسفارت عربستان درترکیه نیز داشتیم که با اره سلاخی می کرد وعربستان واین کاسبان وحی هم با دریایی ازپول هم نتوانست و نمی تواند دستانش را ازاین جنایت تطهیرکند.

همانگونه که« انتخابات سال ۹۶ درآئینه قتل عام ۶۷» صورت گرفت.« انتخات سال ۹۸نیز درآئینه قتل عام ۶۷» استارت زده شد. چهاردهه حاکمیّت جمهوری اسلامی عجین انواع قتل ها وقتل عامهاست. وبقول حداد عادل:«  این قصه زیرپوست مردم است.»

به همین دلیل ضرورت روشنگری درداخل ایران برای نسل جوان که ممکن است شناختی ازاین «آیت قتل عام ۶۷ » نداشته باشند، معرفی رئیسی و چهاردهه حاکمیّت قتل وجنایت جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، ونقشه مسیرخامنه ایی برای انتخابات دومجلس وهچنین دورخیز برای کاندید ریاست جمهوری پس ازروحانی را برهم زده و طرد وتحریم کرد.

همچنانکه خطاب مردم به تمامیت رژیم است:«‌ اصولگرا، اصلاح صلب- دیگه تمومه ماجرا»‌

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]