مجازات شلاق برای معلمان کشور !
علی شاکری زند

 

حکم شلاق برای معلمان، صدور حکم سقوط رژیم است !

*

هزاران بار ننگ بر رژیمی که

پاسخش به خواست های مشروع شریفترین خدمتگزاران ملت

شلاق است

 

سالیان دراز است که فرهنگیان کشور علاوه بر تحمل شرایط سخت معیشت و أنواع محرومیت ها باید طعم زندان و تحقیر و زجرهای گوناگون را نیز بچشند تا مافیای مسلط بر جان و هستی ملت بتواند به تاراج داروندار مردم و سروری حقیرانه ی خود ادامه دهد.

در این مورد خاص هم، نسبت ها و اتهامات سیاسی امنیتی قدرت حاکم بر معترضان به این معنی است که معلمان محروم کشور ما نیز مانند دیگر أصناف و گروه های ستمکش و معترض جز مشتی توطئه گر سیاسی، که در خدمت نیات مراکز بیگانه علیه «نظام الهی» حضرات به دسیسه مشغول اند، نیستند.

اما منادیان این اتهامات تا کنون یک بار هم توضیح نداده اند که اینهمه توطئه گر گوش به فرمان بیگانه برای دسیسه علیه نظام، در میان همه ی اقشار و أصناف کشور، در نظامی که «به حول و قوه ی الهی» و به سرانگشت عالمانه ی تدبیر ولی فقیه اداره می شود چگونه پیدا می شود و چگونه است که هر روز بر شمار آنان می افزاید ! 

در رژیمی که عامی متعصبی چون نواب صفوی نیز، حتی در بالاترین رؤیاهای خود، جرأت نمی کرد یک هزارم تنگ نظری و جهالتی را که اینک بر ایران حاکم است آرزوکند، معلم ایرانی امروز حق ندارد در درس های خود نه از آزادی عقیده، نه از دموکراسی، نه از معنای واقعی جمهوری، نه از تاریخ مشروطیت ایران و قیام درخشانی که به برقراری دموکراسی پارلمانی در کشور ما پیوست، نه از تاریخ چندهزارساله ی ایران همچون تاریخ فرهنگ و تمدنی بزرگ، و نه از سرگذشت نخستین حکومت بزرگ جهان به معنی واقعی این مفهوم، سخن بگوید و همه ی وقت او در تدریس تاریخ، بجای بیان خدمات ایرانیان به تمدن معروف به اسلامی، می بایست مصروف ستایش از خدمات اسلام به ایرانیان برای خروج از دوران جاهلیت و رهایی آنان از تمدن خودی گردد؛ این معلم حتی این حق همه ی معلمان جهان را نیز ندارد که بگوید قوت لایموت ما را از ما دریغ نکنید؛ و چون به فریاد و دادخواهی او اعتنایی نشد، اگر با همکاران خود برای ادامه ی تظلم در برابر یکی از مراکز حکومتی تجمع کرد و بار دیگر آن خواست های حد اقل خود را بر زبان آورد، نمایندگانش تهدید و سپس بازداشت می شوند؛ و اگر باز هم از خود ایستادگی نشان داد آن نمایندگان، افزون بر محکومیت به سالیان دراز زندان، اخراج از خدمت و حتی قطع حقوقی که به خون دل به دست آورده بوده اند، به سخت ترین و موهن ترین مجازات هایی نیز که حتی برای گردنه گیران و قاتلان هم تحقیرآمیز است، یعنی ضربات تازیانه محکوم می گردند؛ آنان را تحقیر می کنند تا دانش آموز بداند که معلم او کسی نیست؛ کسی نیست جز خطاکار و مجرمی مانند سایر تبهکاران، چون دزدان و آدمکشان، نه کسی که باید از او آموخت زیرا در مقام آموختن دانش و انسانیت به او قرار دارد؛ زیرا دانش را باید تنها از دهان آخوند بشنود و انسانیت را هم باید فراموش کند! گویی حکام این رژیم همگی به دلیلی اسرارآمیز از معلم جماعت کینه ای شتری در دل دارند که شاید از دوران شاگردی  و دانش آموزی ناموفق آنان سرچشمه بگیرد؛ هرچند که خصلت ضد فرهنگی این نظام را نمی توان تنها از خصوصیات این افراد استنتاج کرد.

معلم ایرانی ده ها سال است که برای احقاق حقوق پایمال شده ی خود مبارزه می کند و خاطره ی کشته شدن دکتر خانعلی که در زمان دولت شریف امامی، در روز 12 اردیبهشت  1340 طی تظاهرات آرام معلمان در میدان بهارستان با اصابت گلوله ی سرهنگ شهرستانی به قتل رسید، هیچگاه از یادها نرفت، بطوری که از آن پس آن روز به یاد این معلم دلسوز روز معلم نامیده شد،.

با اینهمه پس از آن واقعه با استعفای دولت و تشکیل دولت امینی به خواست های معلمان رسیدگی شد و اندکی از دردهای آنان کاسته شد.

اما داستان تنگی معیشت معلم، تحقیر او و سختی شرایط آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی با مشکلات آن دوران اختلاف کیفی دارد. در این رژیم همه باید تحقیر شوند، و بیش از همه معلمان که وظیفه ی پرورش روحی و اخلاقی نوباوگان و نوجوانان و انتقال فرهنگ ملی و آموختن حقایق علمی مورد قبول در جهان امروز به نسل جوان بر دوش آنان قرار دارد.

مبارزات صنفی دوران جدید معلمان کشور نیز که در بیست ساله ی نخست حکومت اسلامی به دلیل شدت خفقان به سازماندهی در خوری دست نیافته بود از حدود سال هشتاد موفق شد تا به تدریج از شدت این نقیصه که رژیم حاکم بر آن تحمیل کرده بود بکاهد. این جنبش که از چند سال پیش علنی تر و دامنه دار تر شد در اولین سالهای دهه ی 90 رو به گسترش نهاد و از همان زمان نیز بار دیگر با برخورد خشن حکومت اسلامی روبرو شد و از اولین تجمعات مسالمت آمیز معلمان در سالهای 90 با بازداشت نمایندگان منتخب آنان آغاز گردید.

درآغاز سال تحصیلی  1394 شمار زیادی از معلمان کشور همچون رسول بداقی، اسماعیل عبدی، علی اکبر باغانی، علیرضا هاشمی، عبدالرضا قنبری که از قبل در زندان بودند همچنان در زندان به سر می بردند . افزون بر این در آستانه ماه مهر و آغاز سال تحصیلی به دنبال موجی از بازداشت ها در کانون صنفی معلمان از سوی نهادهای امنیتی، روز نهم شهریورماه محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی و همچنین در پانزدهم شهریور ماه محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان بازداشت شدند. همچنین سه معلم دیگر به نامهای پیمان نودینیان، رامین زندنیا و بهاملکی، ظهردوشنبه ۲۸ شهریور بازداشت شدند. بازداشت رامین زندنیا، از معلمان فعال  در کردستان وهمسرش پروین محمدی، فعال زیست محیطی نیز مدتی پیش از آن صورت گرفته بود. محمد توکلی دبیرکانون صنفی معلمان کرمانشاه نیز از تاریخ ۲۱ مرداد ماه احضار و تهدید و سپس بازداشت شده بود.

محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی نیز پیش از دستگیری، با فانی وزیر آموزش و پرورش دیدار داشته‌اند؛ همچنین محمود بهشتی لنگرودی یک روز پیش از بازداشت طی دیداری با محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به بیان مشکلات معلمان پرداخته بود و به این نتیجه رسیده بودند که نوبخت دیدار های منظم هفتگی با اعضای کانون صنفی داشته باشد.

محمود بهشتی لنگرودی بعد ازاعتصاب غذای خشک خویش درهشتم مهر ماه و اعتراضات وسیع در داخل و خارج از کشور برای آزاد سازی وی ، یک هفته ای به مرخصی می رود وبا ادامه ماندن او درنزد خانواده اش توسط مقامات قضایی و زندانبانان نظام موافقت نشد و او دیگر بار به زندان برگردانده می شود.

در 1397 روز 20 اردیبهشت روز تظاهرات معلمان به مناسبت هفته ی معلم بود. از ساعت ۱۰ صبح معلمان شاغل و بازنشسته به مناسبت هفته ی معلم در تهران و استان‌های مختلف تجمع اعتراضی برگذار کردند.

این تجمع در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در استان‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگذار شد.

معلمان با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراض خود به کمبود بودجه‌های آموزشی و دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر را نشان داده از مسئولان خواستند تا به مطالبات آنها رسیدگی کنند.

یکی از حاضران در تجمع که در استان فارس مقابل اداره آموزش و پرورش حاضر شده بود، در ارتباط با خواست ‌های معلمان می‌گوید: منِ بازنشسته خواهان اجرای همسان‌سازی، مستمری‌های بالاتر از خط فقر و بیمه ی کارآمد هستم؛ اما همه معلمان یک‌ رشته خواست‌های مشترک دارند ازجمله تأمین آموزش رایگان و کیفی برای همه کودکان و مخالفت با خصوصی‌سازی آموزش. ما حاضران در تجمع خواستار افزایش بودجه‌های آموزشی هستیم و می‌خواهیم آموزش و پرورش در اولویت اول تصمیم‌گیرندگان باشد تا شاهد فردایی بهتر باشیم.

در این تجمعات که فراخوان آن توسط شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور صادر شده بود، صدها معلم در شهرها و استان‌های کشور شرکت کرده بودند.

در قطعنامه‌ی این تجمعات چنین آمده‌ بود:

عدم توجه به زندگی و معیشت معلمان بازنشسته و شاغل و بی‌توجهی به کیفیت آموزش در مدارس نشان از آن دارد که آموزش‌وپرورش در اولویت نهادهای حاکمیتی و مسئولان دولتی نیست. شورای هماهنگی نسبت به این وضعیت اعتراض دارد و نسبت به ادامه بی‌توجهی‌ها و تبعات آن به مسئولان هشدار می‌دهد.

یکی از معلمان حاضر در تجمع نیز در تماس با ایلنا از بازداشت حدود شش نفر از تجمع‌کنندگان در تهران خبر داد.

نگاهی به وضع معیشت معلمان کشور

بنا به گزارش ایلنا در چهارشنبه، ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷«بار سنگین نوسانات اقتصاد و افزایش افسارگسیخته نرخ ارز بیش از همه بر دوش دستمزدبگیران سنگینی می‌کند. دستمزدی که در بهترین حالت بین ده درصد برای معلمان و بیست درصد برای کارگرانِ حداقل‌بگیر افزایش یافته در شرایطی که هزینه‌های زندگی به تبع افزایش قیمت دلار سر به آسمان زده، نمی‌تواند به اندازه ارزنی از مشکلات معیشتی کم کند.»

برابر این گزارش، رضا مسلمی (عضو کانون صنفی معلمان همدان) با اشاره به چالش «نه به فیش حقوقی» که معلمان در فضای مجازی راه‌اندازی کرده اند، می‌گوید: این حرکت خودجوش، واکنش منطقی معلمان است به کاهش بی‌سابقه ی قدرت خرید در ماه‌های اخیر؛ معلمان که انتظار داشتند دولت حداقل در حیطه ی معیشت، حافظ سطح زندگی آنها باشد، به ناگاه دیدند دولتی که به نگه داشتن نرخ تورم تک رقمی می‌نازید، ناگهان افسار اقتصاد را رها کرد و یک شبه بسیاری از مردم فرودست ازجمله معلمان و کارگرانِ زیر خط فقر را به قعرِ چاه گرسنگیِ مطلق کشاند.

وی با بیان اینکه حفظ قدرت خرید از افزایش رقمی دستمزد به مراتب مهم‌تر است؛ گفت: در عین حال وعده‌های مزدی برای معلمان متحقق نشد. قرار بود حقوق کارمندان دولت بین شش تا بیست درصد افزایش یابد اما سهم معلمان از این وعده‌ها چیزی حدود ده درصد افزایش حقوق شد و این افزایش به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای زندگی نیست.

او در تشریح مکفی نبودن افزایش حقوق در سال جاری گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش پبدا کند؛ حال سؤال اینجاست که این افزایشِ قطره چکانی به میزان ده درصد، چه تناسبی با نرخ «واقعی» تورم دارد؛ این افزایش چقدر از هزینه‌های روزمره زندگی را که به یکباره چندبرابر شده پوشش می‌دهد و از همه ی اینها مهم‌تر، آیا مسئولانی که برای معیشت مردم تصمیم می‌گیرند، خودشان می‌توانند با این حقوق‌ها حتی یک هفته زندگی کنند؛ چرا باید امتیازات نصیب آنها باشد و ریاضت‌کشی‌ها سهم مردم؟

مسلمی در ادامه گفتگو به ناکارآمدی سیستم بودجه‌بندی می‌پردازد و می‌گوید: سالهاست که بودجه نهادهای شبه دولتی و «خاص» که هیچ کارآمدی برای جامعه ندارند، چند برابر بودجه آموزش و پرورشی است که به زعم قریب به اتفاق جامعه‌شناسان و سیاستمداران، کلیدی‌ترین و پایه‌ای‌ترین نهاد هر کشور است.

در این شرایط قدرت خرید معلمان چقدر کمتر از قبل شده؛ اگر نرخ افزایش مزد روی کاغذ را کنار بگذاریم و به کوچه و خیابان برویم؛ معلمان در بطن زندگی واقعی خود، چقدر احساس ناتوانی معیشتی دارند؛ مسلمی در این باره با مقایسه قدرت خرید سال ۹۰ با امسال می گوید: سال ۹۰ آغاز نوسانات ارزی بود و نرخ دلار از هزار تومان به حدود دو هزار تومان رسید؛ با این وجود متوسط دستمزد معلمان حدود ۹۰۰ دلار بود؛ اما امسال حتی اگر معلمی حدود سه میلیون تومان دریافتی داشته باشد، این حقوق  معادل فقط ۳۰۰ دلار است.

وی تاکید می‌کند:  این افت شدید قدرت خرید، خارج از عرف اقتصادی و مثل یک زلزله تمام‌عیار است که ارکان زندگی را به لرزه درمی‌آورد. همه ی مزدبگیران و ازجمله معلمان از این اتفاقاتِ خلق الساعه در فضای کلان اقتصاد به شدت متضرر شده‌اند و البته هیچکس پاسخگو نیست و مسئولیت را به گردن نمی‌گیرد؛ دولت مسئولیت را به گردن رانت‌خواران می‌اندازد؛ نمایندگان مجلس، دولت را مقصر می‌دانند و این وسط، ما دستمزدبگیران سرِمان بی‌کلاه مانده‌است.

مسلمی ادامه می‌دهد: این مشکل باید در فضای کلان اقتصاد حل شود وگرنه حتی اگر به فرض محال بیایند و ده درصد دیگر هم به حقوق معلمان بیافزایند، بازهم مشکلی حل نمی‌شود و ناتوانی معیشتی همچنان پابرجا خواهند ماند.

جمعه،  ۶مهرماه ۱۳۹۷

صدور حکم شلاق

به نوشته وبسایت هرانا، که اخبار حقوق بشر در ایران را منتشر می‌کند، شش تن از معلمانی که در تجمع معلمان در ۲۰ اردیبهشت امسال، که به مناسبت هفته ی معلم برگذار شد، بازداشت شده بودند، از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری هر یک به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه هزار تومان جریمه نقدی بدل از۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

بر اساس این گزارش که دوشنبه دوم مهرماه منتشر شد، محکوم شدگان:

عالیه اقدام‌دوست، عضو اتحادیه بازنشستگان، رسول بداقی، بازرس سابق کانون صنفی معلمان تهران، اسماعیل گرامی، جواد ذوالنوری، حسین غلامی و محمد عابدی هستند.

اتهام این افراد، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه، عنوان شده است.

تجمع اردیبهشت ماه معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه که برای بیان مشکلات صنفی و خواست افزایش دستمزدها و جلوگیری از خصوصی‌سازی آموزش برگذار شده بود، با یورش نیروهای پلیس مواجه شد. بازداشت شدگان این تجمع پس از انتقال به زندان اوین، با قید کفالت آزاد شدند.

یکی دیگر از دستگیرشدگان این تجمع، محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیأت مدیره ی کانون معلمان استان تهران است که به بیش از ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و طبق قانون، هفت سال و نیم آن قابل اجرا است. پرونده او هفته گذشته به دادگاه تجدیدنظر رفت.

محکومیت فعالان صنفی به ویژه معلمان، واکنش های جهانی در پی داشته است.

شهریور ماه گذشته پنج سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به نقض حقوق محمد حبیبی، از او خواسته‌اند نسبت به وضعیت این معلم زندانی دربند، توجه ویژه‌ای داشته باشد.

فعالان صنفی کارگری در فرانسه همچنین در نامه خود خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان زن و مرد زندانی، از جمله اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، معلمان دربند شدند.

خرداد ماه گذشته نیز سازمان آموزش بین‌الملل، بزرگترین اتحادیه معلمان جهان، با صدور بیانیه‌ای بازداشت محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و دیگر معلمان دربند را محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شده بود.

اتحادیه آموزگاران بریتانیا نیز ماه گذشته با راه اندازی کارزاری اینترنتی خواستار حمایت جامعه جهانی از آزادی اسماعیل عبدی، معلم زندانی در ایران، شده بود.

حرفه ی معلمان در سراسر جهان شریفترین حرفه به شمار می آید. جماعت کوته نظر و فاسد حاکم درک نمی کند که با تحقیر معلمان کشور همه ی ملت ایران را تحقیر می کند زیرا هر کس که چند صباحی پایش به مدرسه رسیده باشد همواره در دل نسبت به معلمان احساس احترام دارد و تحقیر آنان را تحقیر خود نیز می داند. اما گویی برای این حضرات تحقیر ملت نیز خالی از اهمیت است زیرا آنها از ملت عدالت طلب و سرکش نفرت دارند و تنها بردگان مطیع را می پسندند. گویی حق ملت نیست که حکمرانان خود را انتخاب کند و حق حکمرانان است که ملتی را که می پسندند انتخاب کنند؛ آن طور که برتول برشت گفته بود !  افسوس برای آنان که ملت مانند لباس قابل تعویض نیست.

اینان تنها از مخالفان سیاسی هراس ندارند؛ از کارگر هراس دارند؛ از مدافع حقوق بشر هراس دارند؛ از وکیل دادگستری هراس دارند؛ از نویسنده ای که دزدانه می کشندش هراس دارند؛ از نگهبانان محیط زیست هراس دارند؛ از استاد دانشگاهی که او را تصفیه می کنند یا با بمب می کشند(مورد پروفسور علی محمدی استاد فیزیک و همکار دیگرش که هوادار جنبش سبز بود…) هراس دارند؛ از هرگونه انسان فرهیخته ای هراس دارند؛ از اعتصاب کنندگان بازار هراس دارند؛ از معلم هم هراس دارند؛ از خودی هایی که سرشان را زیر آب می کنند، یا به حصر می برند هراس دارند؛ از سایه ی خود هم هراس دارند.

در خارج از مرزها ها هم از همه هراس دارند؛ از همسایگان؛ از قدرت های بزرگ و کوچک. همه را متهم به توطئه می کنند. جز آنها را که ریششان را به دست آورده اند و در سوریه هرچه خواستند با آنها می کنند بی آنکه کمترین صدای اعتراضی از اینان شنیده شود.

 رژیمی که در داخل و خارج از همه هراس داشت جز داغ و درفش علیه مردم و اتهامات هر روزه علیه شهروندانش و قدرت های خارجی چه وسیله ی دیگری برای دوام خود دارد. این دایره ی جنهمی جز از نابودی و مرگ سر در نمی آورد. اما اینها آنقدر کودن اند و آنقدر قدرت کاذب باز هم کودن ترشان کرده که این را نمی فهمند.

معلم آخرین کسی بود که می شد با صدور حکم شلاق برای او تحقیرش کرد. و با این آخرین بلاهت اینان بیش از هر زمان نشان دادند که به پایان خط رسیده اند.

صدور حکم شلاق برای معلمان، صدور حکم سقوط رژیم از محکمه ی اخلاق و انسانیت است !

علی شاکری زند، مهرماه 1397

منبع:پژواک ایران


علی شاکری زند

فهرست مطالب علی شاکری زند در سایت پژواک ایران 

*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش هجدهم- ب [2023 Nov] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/بخش هجدهم- الف [2023 Nov] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* بخش شانزدهم [2023 Oct] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* بخش پانزدهم -ج [2023 Sep] 
* برگهایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پانزدهم ـ ب [2023 Sep] 
* جمهوری اسلامی حکومتی مرده است! اما چرا برچیده‌ نمی‌شود؟ بخش اول: یک نظام رو به موت [2023 Sep] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار (بخش پانزدهم ـ الف) [2023 Aug] 
*آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ایران، متن سخنان علی شاکری زند بر مزار شاپور بختیار [2023 Aug] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش چهاردهم [2023 Jul] 
*دعوت پادشاه از شاپور بختیار برای دیدار با او [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش دوازدهم) [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش یازدهم)، علی شاکری زند [2023 Jun] 
*باز هم تشدید اعدام‌ها [2023 Jun] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش دهم [2023 Jun] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش نهم ـ ب) [2023 May] 
*چگونه منشور ننویسیم!/ بخش دوم [2023 May] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپوربخش نهم – الف بختیار* [2023 May] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش هشتم ـ ب) [2023 Apr] 
*همبستگی برای ایران استیا ایران برای همبستگی است؟ [2023 Apr] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار*، بخش هفتم [2023 Apr] 
*منشوری برای اهالی کره‌‏ی ماه [2023 Mar] 
*برگهایی اززندگی سیاسی دکترشاپور بختیارـ بخش ششم [2023 Mar] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پنجم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Mar] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش چهارم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Feb] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار، بخش سوم: فعالیت در تجدید سازمان جبهه ملی ایران [2023 Feb] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* (بحش دوم) [2023 Jan] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار ـ جوانی، تحصیلات، مبارزه با نازیسم [2023 Jan] 
*دولت موقت در تبعید و ضرورت حیاتی آن در شرایط کنونی [2022 Dec] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر، مفهوم «ملت»، پادزهری در برابر واژه‌ ایدئولوژیک «امت اسلام» و فتیشیسم قومی (بخش سوم) [2022 Aug] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر [2022 Aug] 
*آیا جمهوری اسلامی مشروعیتی داشته که ازدست داده؟ [2022 Jul] 
* اتحادعملِ همه ی نیروهای ملی از مشروطه خواه تا جمهوریخواه [2022 May] 
*درباره ی نهضت مقاومت ملی ایران* [2022 May] 
*خمینی چگونه به قدرت رسید؟ آیا این فاجعه اجتناب‌ناپذیر بود؟ ضرورت بیان کامل حقیقت به جای حاشیه‌نویسی!  [2022 Apr] 
*منوچهر هزارخانی: مرگی از هر جهت اندوهبار [2022 Mar] 
*آیا فدراسیون روسیه و اتحاد شوروی سابق ماهیتاً یکی نیستند؟  [2022 Mar] 
*پوتین اوکرایین و روسیه، همه چیز اینجا شروع می شود [2022 Mar] 
*احیاءِ «عظمت گذشته ی» امپراتوری روس؟ [2022 Mar] 
* در حاشیه عملیات تروریستی اخیرِ داعش [2022 Feb] 
*برای دوری از انحرافات و انشعابات در جبهه ملی ضرورت بازگشت به اصالت نهضت ملی [2022 Jan] 
*اتحادعمل برای نجات کشور از زوال! * انتظار تا کی و برای چه؟ [2021 Dec] 
* راه انتخاب میان سلطنت مشروطه و جمهوری از دید شاپور بختیار [2021 Oct] 
*بحران سیاسی کشور و راه اتحاد عمل همه ی ایراندوستان دموکرات، پیش بینی بختیار نزدیک است [2021 Aug] 
*شاپور بختیار و توتالیتاریسم، گریزی به رساله ی دکتری او [2021 Jul] 
* اثرات متقابل مخالفان فعال رژیم و مردم غیرمتشکل: یک فرآیند دینامیک [2021 Jun] 
*سر و ته، یک کرباس [2021 Jun] 
*نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ملی بخش سوم  [2021 Mar] 
* نگاهی به ریشه‌های ژرف یک فاجعه‌ی ملی، به مناسبت ۲۲ بهمن ماه (بخش دوم) [2021 Mar] 
* به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ی ملی [2021 Feb] 
*ملاحظاتی درباره‌ متن حقوقی امانتی استاد محمـدرضا شجریان [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟ [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟  [2021 Jan] 
*هموطنان بی مسئولیتی که در برابر امام جماران به امامزاده ی کاخ سفید دخیل بسته بودند یتیم شدند [2020 Nov] 
*رادیکالیزاسیون دینی جوانان پناهنده و نقش حس ملی [2020 Nov] 
*دولت موقت و چارچوب قانونی کارهای آن [2020 Oct] 
*«علوم اجتماعی اسلامی» چه صیغه ای است؟  [2020 Aug] 
*جمهوری اسلامی کابوسی باورنکردنی [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش سوم: دیگرِ تجربه‌های عملی اپوزیسیون [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش دوم: کدام استثناء؟ [2020 Jul] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟  [2020 Jul] 
* آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک جمعی است (بخش دوم) [2020 Jun] 
*آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک کار جمعی است [2020 Jun] 
*ایران هرگز نخواهد مرد!  [2020 May] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار [2020 Apr] 
*نمایش از این پس بی اثر «انتخابات»، پرده دری از فریب «اصولگرا ـ اصلاح طلب» [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* ۳۹ـ تدارکات و ترتیبات سالیوان برای ایجاد پیوند میان ارتش و نمایندگان خمینی  [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* [2020 Mar] 
*بحثی در مقاله‌ی : خطای بختیار، پایان بازرگان [2020 Feb] 
*تحریم انتخابات را به کارزار همصدایی علیه اساس رژیم و رفراندم برضد آن بدل کنیم  [2020 Feb] 
*منطق جمهوری اسلامی: تحریک دیگران؛ تحقیرشدن؛ واکنش به تحقیرشدن [2020 Jan] 
*تحریم یکصدای نمایش انتخابات: ضرورتی سیاسی، نه انتخاباتی!  [2019 Dec] 
*انبار باروتی بنام ایران  [2019 Nov] 
*شورای دوران گــُـذار یا مدیریت بی‍گــُـدار برای «اقوام و ملیت های ساکن ایران» !  [2019 Oct] 
* بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم (۲) [2019 Sep] 
*بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم [2019 Sep] 
*بیست و هشت سال پس از قتل شاپور بختیار پراکندگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و راه پیروزی بر آن  [2019 Aug] 
* بحران در روابط ایران و آمریکا:‏ یا زمان قدرت نمایی شاگرد جادوگرها [2019 Jul] 
* زند ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ ادای سهمی در پاسخ به یک مغالطه بخش دوم ادعای درونی بودن اسلام و ...! [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ‏ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jun] 
*جمهوری اسلامی:‏ یک نظام تروریست، با همه‌ی اجزاء و بازوانش  [2019 Apr] 
*اتحادِ عمل آری؛ ‏ اما برای چه منظور؟ و از کدام راه؟  [2019 Apr] 
*جامعه‌ ایران از سر گندیده است [2019 Mar] 
*این نظام رفتنی است ما نیستیم که می گوییم؛ آنها خود می دانند! [2019 Feb] 
*در میان مخالفان جمهوری اسلامی اختلاف ها از کجا سرچشمه می گیرد؟ [2019 Jan] 
*ما نمی بایست سنگر قانون اساسی را رها می کردیم  [2019 Jan] 
*ملاحظاتی درباره ی رساله ی دکترای شاپور بختیار [2018 Nov] 
*جمهوری، یا مشروطه ی پادشاهی؟ بحث بر سر چیست؟ [2018 Nov] 
* با اعتصاب عمومی نباید بازی کرد  [2018 Oct] 
* مجازات شلاق برای معلمان کشور !  [2018 Oct] 
*مرگ امیرانتظام فرصتی برای آب تطهیر بر سر انقلابیون دیروز و اصلاح‌طلبان امروز! [2018 Aug] 
* اقتصادی ویران؛ نتیجه ی تحریم ها، یا اثر ورشکستگی به تقصیر  [2018 Aug] 
*آزادی گرفتنی است نه دادنی [2018 Jul] 
*چرا جمهوری اسلامی رفتنی است [2018 May] 
*از بحث عدم‌ مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید (بخش دوم)، [2018 Apr] 
*از بحث عدم‌مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید [2018 Mar] 
*همه‌پرسی، به چه منظور، چگونه، در چه زمان، و به دست کدام حکومت ؟  [2018 Feb] 
*جدایی دین از حکومت یا حکومتِ لاییک* [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری* بخش چهارم [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش سوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش دوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری ، بخش یکم [2017 Dec] 
* افسانه‌ی حمله‌ی نظامی عراق به ایران بنا به ‏ توصیه‌ی شاپور بختیار بخش چهارم  [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش سوم) [2017 Nov] 
* علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش دوم) [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش یکم) [2017 Oct] 
*مصدق و اصـلاحات کاذب، بخش سوم: موضع نیروهای سیاسی دیگر [2017 Oct] 
*مصدق و اصـــلاحــات کاذب «تقسیم اراضی ... با تمرکز جمعیت می تواند عواقب وخیم‌تری...»  [2017 Oct] 
*دکتر مصدق ‏ و اصـلاحـات کاذب یا یکی از ریشه‌های عمده‌ی ضدِانقلاب‌اسلامی ‏ [2017 Oct] 
*از مرگ هیچکس شاد نباید شد اما... [2017 Sep] 
* سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد بخش دوم  [2017 Jul] 
*سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد [2017 Jul] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ قسمت دوم [2017 Jun] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ [2017 May] 
* تحریم انتخابات ساده گیری مبارزه نیست ‏ [2017 May] 
*گفتید جمهوریت؟ کدام جمهوریت؟  [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ (بخش دوم) [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ [2017 Apr] 
*انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛ نامه ی سرگشاده به نامزدها و رأی دهندگان به آنان*  [2017 Apr] 
* ضرورت گام هایی کوتاه و سنجیده برای اتحاد آزادیخواهان واقعی  [2017 Mar] 
*کسانی که تروریست‌ها و خرابکاران را مردم می‌نامند! (بخش دوم) [2017 Mar] 
* نوبت خطرکردن بختیار برای نجات کشور از سقوط در پرتگاهی که به سوی آن می رفت (بخش سوم) [2017 Feb] 
*آیا نظام مشروطه منسوخ شده بود؟ جلوگیری از نخست ‌وزیری صدیقی و نوبت خطرکردن بختیار (بخش دوم) [2017 Feb] 
* به مناسبت سی و هشتمین سال تشکیل دولت ملی بختیار ‏ [2017 Feb] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش چهارم و پایانی) [2016 Oct] 
* نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش سوم) [2016 Oct] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه بخش دوم  [2016 Sep] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه؛ به مناسبت بیست و پنجمین سال ‏ قتل شاپور بختیار [2016 Sep] 
* منشاء هراس شدید نظام از مردم ! (بخش پایانی) بخش دوم [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم ! بخش دوم، بهره ی الف  [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم !  [2016 Jun] 
*رژیم راًی مردم را برای نمایش و کسب مشروعیت می خواهد [2016 Feb] 
* در حاشیه ی عملیات تروریستی اخیرِ داعش  [2016 Jan] 
*نکاتی از زندگی خسرو شاکری زند و سبب درگذشت وی [2015 Oct] 
*توسل به دروغ و فریب برای پوشاندن تسلیم به توافقنامه ای خفت بار [2015 Apr] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف سکولاریسم نو(۳) [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف  [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف «سکولاریسم نو» [2014 Dec] 
*دولت اسرائیل، یا یک یاغی جهانی که در پی اجرای «راه حل نهایی» برای مردم فلسطین است [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب (بخش دوم) [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب [2014 Jul] 
*ملاحظاتی پيرامون مقاله «بازرگان، روحانيت و بختيار»، بخش سوم (قسمت دوم) [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت؛ ملاحظاتی پیرامون مقاله‌‌‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱- بخش سوم تیرخلاص [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت- بخش دوم [2013 Sep] 
*ملاحظاتی پیرامون مقاله‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱ [2013 Sep] 
*مصر بار دیگر به پا می خیزد [2013 Jul] 
*درباره‌ی پرچم ملی ایران [2013 Jan] 
*آیا صلحجویان نسل های جدید اسرائیل خواهند توانست ماجراجویی رهبران سنتی جنگ طلب خود را مهار کنند و از فکر حمله به ایران بازدارند  [2012 Apr] 
*پاسخی به ادعاهای نسنجیده و بی پایه ی آقای همایون کاتوزیان درباره ی کنفدراسیون جهانی  [2011 Nov] 
*افشاء یک تحریف بزرگ تاریخی [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار  [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار (۲) [2011 Aug] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار [2011 Aug] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصول کار و منش آنان (بخش دوم ـ ب) [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان  [2011 Mar] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن( بخش دوم)  [2010 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن(٭)  [2010 Mar] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش دوم) [2010 Jan] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش نخستین) [2010 Jan] 
*چه کسانی از علائم شیر و خورشید پرچم ملی ایران می ترسند؟ [2009 Aug]