PEZHVAKEIRAN.COM دانش آموزان کشور و کشاورزان اصفهان به صحنه آمدند, نوبت کارگران است
 

دانش آموزان کشور و کشاورزان اصفهان به صحنه آمدند, نوبت کارگران است
بهروز سورن

همانطور که انتظار میرفت و پیش بینی میشد, با پیوستن معلمان و فرهنگیان به جنبش سراسری, دانش آموزان نیز صحن مدارس و خیابانها را با اعتراضات پرشور خود در اختیار گرفته و موجی جدید به راه انداختند. گفته میشود که این طیف شامل بر 6 میلیون از جمعیت هشتاد و چند میلیونی کشور هستند.دانش آموزان دختر نیز همانند زنان قهرمان با شعار زن, زندگی, آزادی و مرگ بر دیکتاتور امروز در بسیاری از شهرهای ایران صحنه های زیبایی آفریدند و نشان دادند که ساکت نخواهند ماند. نشان دادند که نسبت به شعار حقیقی ( از زاهدان تا تهران, خونین تمام ایران ) بی تفاوت نمی مانند و برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و مطالبات خود برای آینده شان در پیوند با معلمانشان اراده ای خلل ناپذیر دارند. یکروز پس از آغاز اعتراضات دانش آموزان دختر, پسران دانش آموز نیز امروز به خیابانها آمده و به جنبش سراسری پیوستند همانطور که کشاورزان اصفهان مستقلا به این موج گسترش یابنده پیوستند. قطعا در روزهای آینده شاهد گسترش بیشتر این اعتراضات از سوی انان خواهیم بود.
آنچه امروز بیش از همیشه برای تحلیل مشخص از شرایط مشخص بکار می آید همانا تجربه انقلاب 1357 است که بسیاری از شاهدان آن میتوانند این تجارب را در اختیار نسلهای جوان قرار دهند تا در مبارزات روزمره خود بکار بگیرند تا نسل جوان عیار موفقیت خود را در این جدال سیاسی, اجتماعی با ارتجاع و وحوش حاکم بالا ببرند.
از آنجمله اند ضرورت همبستگی سراسری از سوی طیفها و طبقات اجتماعی و بالابردن بنیه و پتانسیل اردوی انقلاب در برابر ضد انقلاب.بعنوان یکی از شاهدان عینی انقلاب 57 که وقایع آن را بخوبی و هنوز در ذهن دارم معتقدم که اگر چه بخش هایی از طبقه کارگر کشورمان و فرزندانشان در خیابانها حاضرند اما این طبقه میبایستی شکیل و متحد وظیفه تاریخی خود را در تعیین سرنوشت خود و همبستگی با دیگر آحاد کشور امروز بعهده گرفته و با در دست گرفتن پرچم تاریخی خود و مطالبات روی هم انباشته اش به خیل عظیم تحول خواهان بپیوندد. تنها با پیوستن و اعلام همبستگی سراسری آنان, تلاش برای ایجاد تشکلهای خودجوش سراسری شان در امتداد اعتصابات عمومی میتوان گامی نهایی جهت از کار انداختن مکانیسم های حکومتی و فلج کردن نیروهای سرکوب رژیم برداشت.
حکومتیان که از امواج بهم پیوسته مخالفان خود در خیابانها بشدت به هراس افتاده اند هم اکنون برای مقابله با آن شمشیر دو لبه ای را در دست گرفته اند که یک لبه آن کشتار و سرکوب و بازداشتهای گسترده را پیش روی خود قرار داده است و لبه دیگر آن در تلاش فریب و بخانه فرستادن آنهاست. به عبارت دیگر حاکمان که از روند شتابناک گسترش اعتراضات به قتل دولتی مهسا ( ژینا ) امینی یکه خو.رده اند کوشش می کنند تا با توسل به وعده های سرخرمنی از آتش فروزان انقلاب بکاهند و برای خود زمان بخرند تا بتوانند دستگاه سرکوب آشفته خود را بازسازی و تجدید قوا کنند.از وعده تبلیغاتی رسیدگی به ماجرای قتل مهسا امینی گرفته تا اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی و نهادینه کردن حق اعتراض و تظاهرات برای شهروندان و ژست های تبلیغاتی دیگر که احیانا در روزهای آتی بعنوان عقب نشینی در برابر خواستهای مردمی گرفته خواهد شد.
حال آنکه میدانیم این نظام هرگز حقوق شهروندی حتی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی را برسمیت نشناخته و مجوز تظاهرات میلیونی مردم ایران را در خیابانها صادر نخواهد کرد. میدانیم که آیت الله قتلعام ابراهیم رئیسی پس از سخنرانی علی خامنه ای امروز بیش از گذشته خیز تشدید سرکوب خونین جوانان و دانش آموزان و دانشجویان در خیابانها را برداشته است. بنابر این بر همه ماست که با افشا گسترده ترفندهای سیاسی رژیم به نیروهای خسته و آشفته سرکوب آنها فرصت تجدید قوا داده نشود.
امروزه و با آمدن دانش آموزان و بخشی از استادان دانشگاهها به صحنه, کانون نویسندگان, فیلمسازان, و بسیاری دیگر میتوان به وضوح گفت که جامعه فرهنگی ایران با کلیتی عظیم به اردویی شکست ناپذیر تبدیل شده است و از همین حالا این جنبش فرهنگی پیروز میدان است. دستاوردهای تا کنونی این جنبش در داخل و خارج کشور را با هیچ ابزارسرکوبی نمیتوان بازپس گرفت. صدای این جنبش بخوبی و بی سابقه به افکار عمومی جهانیان منتقل شده است و حضور ایرانیان تبعیدی و مهاجر در سراسر دنیا بی سابقه بوده است. عدالتجویی و ازادی طلبی زنان کشورمان حتی بسیاری از آنان که تا بحال نمیخواستند! سیاسی باشند را نیز در صفوف معترضین قرار داده است. ورزشکاران غوغا کرده اند و با گسترش این جنبش انقلابی که کل نظام را هدف قرار داده است, میرود تا بازی های جهانی فوتبال را تحت الشعاع قرار دهد.
گذار از حضور زنان در استادیوم ها و آزادی های یواشکی امروز به آزادی زن , برابری سیاسی و اجتماعی و تلاش برای محو مردسالاری تبدیل شده است. قطعا بسیاری کوشش خواهند کرد تا مسیر این جوشش همگانی را منحرف کنند و با تمایلات طیفی و منافع فرقه ای خود در یک راستا قرار دهند. شعار مرد, میهن, آبادی که هر روزه بیشتر تکرار میشود, نیز در همین راستا طرح و برنامه ریزی شده است. صرفنظر از بی محتوا و بی معنی بودن آن در این برهه از مبارزات مردم, بنظر می آید که این شعار نه برای تکمیل و و تقویت شعار زن, زندگی آزادی که در برابر آن طرح شده است. هم از اینرو این شعار میتواند در آینده ابزاری برای حفظ و تداوم مردسالاری در جامعه بکار آید. هشیار باشیم!
علی خامنه ای که در یکی دو هفته گذشته غیبت صغری داشت بالاخره دیروز و در جمعی از مریدانش حاضر شد و سکوت خود را شکست. از پیش هم مشخص بود که او جز تکرار اراجیف گذشته اش و رهنمود برای بالا بردن شدت سرکوب و به خاک و خون کشیدن اعتراضات چیزی برای گفتن ندارد. حقیقت امر این است که توسل خامنه ای به دروغگویی درباره آتش زدن قرآن و مساجد تنها و تنها از عجز و ناتوانی او و قوای سرکوبش دربرابر اردوی اعتراضی سراسری مردم ناشی میشود. با تداوم جنبشی که برای آزادی, عدالت و دمکراسی برپاست تنها یک چشم انداز را میتوان تصور کرد و آنهم فرسودگی و خستگی قوای سرکوب و ریزش تصاعدی و ناگزیر قوای جنایتکار اوست.
اعتصابات سراسری و تشکیل نهادهای مردمی و خودجوش میتواند در تعمیق شکافهای درونی حاکمیت و تسریع آن نقش بزرگی را ایفا نماید. اگر چه حکومتیان تلاش می کنند تا در برابر مردم از مواضع خود عقب نشینی نکنند اما با گسترش و همبستگی عمومی به آن ناچار خواهند شد و این همان آغاز پایان عمر نکبت بار حکومتی است که لکه ننگ همیشگی آن و غصه پردرد نسلهایی از ایرانیان در تاریخ مبارزات مردم کشورمان خواهد ماند.
بازداشتهای گسترده چه در صحن خیابانها و چه در دانشگاهها در ادامه خود میتواند بحرانی جدید در برابر حاکمیت قرار دهد. انتقال بازداشتی ها به پادگانها و اماکن دیگر بجز زندانها نشان از این بحران است که با گسترش مبارزات مردمی و ادامه دستگیری ها رژیم با آن مواجه خواهد بود. بر همه انقلابیون است که امروزه با طرح و اولویت بخشی شعار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازداشت شدگان اخیر این مطالبه  را بی قید و شرط به جکومتیان تحمیل کنند. مطالبه ای که پذیرش آن برای آنها حکم سرنگونی قطعی شان را در پی خواهد داشت.
بهروز سورن
4.10.2022
فیلم راهپیمایی کشاورزان اصفهان
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب بهروز سورن در سایت پژواک ایران 

*جوانان را جدی بگیریم  [2023 Jan] 
*بهروز سورن: وحشت آفرینی,ابزار سوخته نظام !  [2022 Dec] 
*ارگران هم در راهند! آیا جنبش جاری به رهبری نیاز دارد؟  [2022 Oct] 
*دانش آموزان کشور و کشاورزان اصفهان به صحنه آمدند, نوبت کارگران است  [2022 Oct] 
*یک خیزش سراسری و ده نکته  [2022 Sep] 
*اینجا کسی به آرامی جان میدهد!   [2022 Aug] 
*جنبش دانشجویی, نگاهی به گذشته و گامی به پیش  [2022 May] 
* ضرورت ها را دریابیم!  [2022 Mar] 
*اعتراضات کف رودخانه ای در امتداد اعتراضات خیابانی  [2021 Nov] 
* حسن رعیت, هنوز یک دادگاه به مردم ایران بدهکار است   [2021 Sep] 
*بازگویی یک خاطره  [2021 Aug] 
* این جنایتکار هم بی مکافات رفت!  [2021 Jan] 
*اینبار ارسلان رضایی قربانی تروریسم شد  [2020 Dec] 
*سیزده هزار پناهجو ابزار فشار و قربانی معاملات سیاسی و اقتصادی میان اردوغان و اتحادیه اروپا  [2020 Oct] 
*دستگرد اصفهان همچنان قربانی می گیرد  [2020 Aug] 
*کوتوله ای که میخواست دنیا را زیر و رو کند!   [2020 Jun] 
*جمهوری کلاهبرداران و شیادان!   [2020 Apr] 
*زندانیان ناگزیر به فرار   [2020 Mar] 
*همزمان در برابر کرونا و جمهوری اسلامی   [2020 Mar] 
*در مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی شرکت کنیم که چه بشود؟  [2020 Feb] 
* تابوت جمهوری اسلامی را با اعتراضات و اعتصابات عمومی میخ باران کنیم   [2020 Jan] 
*انتقام سخت جمهوری اسلامی از هواپیمای اوکراینی و نگاهی اجمالی به شعارهای امروز!  [2020 Jan] 
*رامبوی ابله خیابانی!   [2019 Dec] 
*ابراهیم رئیسی جلادی برای همه جا و هر زمان  [2019 Aug] 
*مصطفی پور محمدی جلادی برای همه نسل ها   [2019 Aug] 
*همگامی طیف گسترده منفردین سیاسی چپ ضرورتی عاجل !   [2019 Jun] 
*افتضاح سیاسی در دولت راستگرای اتریش   [2019 May] 
*در آستانه اول ماه مه, علیه آفت جنبش کارگری - فرقه گرایی  [2019 Apr] 
* چرا همصدا شویم و کدام طرح دیگر!   [2019 Mar] 
*خاطره ای از شکنجه!   [2019 Jan] 
* در سایه قرار دادن دهه شصت با تزریق عبارت دهه شصتی ها - بخش دوم   [2019 Jan] 
*آخوندی، از گدائی تا جنایت و چپاول رسمی   [2018 Dec] 
*دهه شصتی هایی که من میشناسم!   [2018 Dec] 
*سرگذشت کمک های مالی مردمی به زلزله زدگان استان کرمانشاه   [2018 Oct] 
*علی مانده است و حوضش!   [2018 Oct] 
*نچه در جریان است!  [2018 Oct] 
*سوسیالیسم یا بربریت؟   [2018 Sep] 
* دهه شصت - هتل اموات   [2018 Aug] 
*گرد فراموشی بر کشتار سراسری زندانیان سیاسی 67 هرگز!   [2018 Aug] 
* از میان خاطرات زندان و9 میلیارد دلار گم شده ناقابل!   [2018 Aug] 
* این مردم شور و سودایی دیگر در سر دارند   [2018 Aug] 
*خیابان, آوردگاه ضروری مبارزه برای ازادی و عدالت اجتماعی  [2018 Feb] 
*پرچم سرکوب معترضان در دست اصلاح طلبان   [2018 Jan] 
*چرا بی بی سی فارسی سراسیمه شده است؟   [2018 Jan] 
*نان و ازادی!  [2018 Jan] 
* سونامی تجاوز و قتل کودکان در جمهوری اسلامی باز هم قربانی گرفت   [2017 Oct] 
* سخنرانی ترامپ و چند نکته دیگر آن   [2017 Oct] 
*شرم آن میکند که شرف دارد   [2017 Oct] 
*اینجا ایران است, فاجعه عادی است  [2017 Sep] 
*فروش یک سبد کلیه برای شوخی!   [2017 Aug] 
*بهروز سورن: کابینه وحشت حسن روحانی  [2017 Aug] 
*جنایت کاری بی مرز بنام علی فلاحیان   [2017 Jul] 
*بهروز سورن: برخورد داعش ها در تهران  [2017 Jun] 
*گزارشگران:بحران منطقه شدت میگیرد  [2017 Apr] 
*نقش رسانه های وابسته در حفظ نظام ولایتی و کسری اپوزیسیون سرنگونی طلب   [2017 Jan] 
*در اعماق چه میگذرد؟ بخش چهارم   [2017 Jan] 
*در اعماق چه می گذرد؟ بخش سوم   [2016 Dec] 
* در اعماق چه می گذرد؟ - بخش دوم   [2016 Dec] 
*در اعماق چه می گذرد؟ - بخش اول   [2016 Dec] 
*ایشان! به کشتار هزاران زندانی سیاسی دگراندیش و بی دفاع افتخار می کند!   [2016 Aug] 
* نان و خمپاره!   [2016 Aug] 
* اینجا بهار در تابستان می روید!  [2016 Aug] 
*آب در لانه مورچگان! سکوتی که شکسته شد!   [2016 Aug] 
*فایل صوتی منتظری سندی از جنایات جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی عقیدتی در تابستان سال 1367  [2016 Aug] 
*رفتار وحشیانه دولت استرالیا با پناهندگان, درپس نقاب انساندوستی  [2016 Aug] 
* ترکیه به کدام سو؟  [2016 Aug] 
*خیاط این بار نیز در کوزه افتاد!  [2016 Jul] 
*پیامدهای شکست کودتا در ترکیه   [2016 Jul] 
*اینبار کارگران معدن بافق شلاق می خورند!  [2016 Jun] 
*دهه شصت, زندان اوین, بند دویست و نه - قسمت دوم   [2016 May] 
*دهه شصت - زندان دستگرد اصفهان   [2016 May] 
*آنها به سن بازنشستگی نمیرسند, معلول می شوند یا می میرند!   [2016 May] 
* دهه شصت - هتل اموات   [2016 May] 
*دهه شصت, زندان سیدعلی خان قسمت دوم  [2016 Apr] 
*مختصری در مورد شکنجه - بخش سوم   [2016 Apr] 
*تصویری از جنایت – چگونه تهران اشغال شد؟  [2016 Mar] 
*معاملات و مذاکرات شومی که حول پدیده پناهجویان ایرانی در جریان است  [2016 Mar] 
* به بهانه پخش کامل دادگاه نمایشی سربداران از تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی  [2016 Mar] 
*انتخابات ( انتصابات ) پیش رو, درسی دیگر برای جماعت متوهم!  [2016 Feb] 
* نکته ای وارده برنوشته ارزشمند شبی از هزار و یک شب  [2015 Nov] 
*همبستگی به شرط چاقو!  [2015 Nov] 
*« یکی از ما » روایتی از اعماق, بازسازی یک تراژدی انسانی  [2015 Oct] 
*اینجا کسی جان می دهد  [2015 Oct] 
* برای تحقق همبستگی سراسری از فرقه گرائی عبور کنیم!  [2015 Oct] 
*بی بی سی فارسی و زندانیان سیاسی سابق  [2015 Sep] 
*گوشه ای از پشت صحنه مهاجرت و جابجائی انسانی!  [2015 Aug] 
* از گونه های بشریت عرق شرم می غلطد!  [2015 Aug] 
*منتظری, چهره ای دوگانه در سیاست!  [2015 Aug] 
* مرگ در چمدان, فاجعه ادامه دارد!  [2015 Aug] 
*تلنگری به خاطرات - بخش چهارم - رحیم حسین پور رودسری - مقصود فتحی و حسن صادقی  [2015 Jul] 
*هیاهوی بی بی سی فارسی – ما را به خیر تو امید نیست, شر مرسان – قسمت سوم  [2015 Jun] 
*تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم  [2015 Jun] 
*تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم  [2015 Jun] 
*تلنگری به خاطرات و یادها!  [2015 Jun] 
*هیاهوی بی بی سی فارسی – ما را به خیر تو امید نیست, شر مرسان – بخش دوم  [2015 Jun] 
*هیاهوی بی بی سی! ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان  [2015 Jun] 
* تعرض گسترده به دستفروشان تهرانی  [2015 Jun] 
* ننگ با رنگ پاک نمیشود. زندان اوین در تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت شده است  [2015 May] 
*اینجا میخواهند پناهجو درو کنند؟  [2015 Apr] 
*بهروز سورن: دامی که دولت استرالیا برای پناهجویان ایرانی پهن کرده است!  [2015 Apr] 
*یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!  [2015 Feb] 
*اینبار در جهرم! جنایت ادامه دارد  [2014 Dec] 
*سونامی تکذیب و دم خروس سی و چندساله حاکمان  [2014 Oct] 
*حماسه سازان کوبانی  [2014 Oct] 
*کابوسی بنام شادی برای حکومتیان!  [2014 May] 
*باز هم سلول انفرادی‎  [2013 Oct] 
*خانم ها و آقایان ما اشتباه کردیم. اعدام نباید گردد  [2013 Sep] 
*وقتی کوه را زیر خاک پنهان کردند  [2013 Aug] 
*دژخیمی که محتملا وزیر دادگستری میشود!  [2013 Aug] 
*چند سوال بی پرده و علنی از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در گردهمائی پنجم زندانیان سیاسی در هلند  [2013 Aug] 
*پیروزی مرد امنیتی و ده تجربه تاریخی برای اپوزیسیون  [2013 Jun] 
*جعبه های مارگیری انتخابات فرمایشی و ترفندهای جدید آماده می شوند!!  [2013 Jun] 
*ضحاک سر دوشی های خود را می خورد!  [2013 May] 
*در برابر ماشین اعدام حکومت سکوت نکنیم!  [2013 May] 
*فقط در جمهوری اسلامی میتواند اتفاق بیافتد!  [2013 May] 
*هیاهو برای هیچ  [2013 May] 
*پایان کار گزارشگران چرا؟  [2013 May] 
*کارگران زیر آوار در آستانه اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان  [2013 Apr] 
*آیا خانه تکانی عید را فراموش کردیم؟   [2013 Apr] 
*کتابی که شاید رکوردها را بشکند!  [2013 Mar] 
*حق با محمود صالحی است!   [2013 Mar] 
*اینجا زنان در آتش می سوزند  [2013 Mar] 
* اسانلو و جایگاه جدیدش!  [2013 Mar] 
*دیوی که بیرون رفت, فرشته ای که نیامد!  [2013 Feb] 
*باز هم مجازات در ملاء عام اینبار قطع دست  [2013 Jan] 
* درباره اخراج منصور اسانلو از هیئت مدیره سندیکای واحد  [2013 Jan] 
*چه اندازه تا لغو مجازات اعدام فاصله داریم؟  [2013 Jan] 
*استبداد نوینی که در اوین سر بلند می کند!  [2012 Dec] 
*خامنه ای هم فیلتر شکن شد!  [2012 Dec] 
*بر خانواده های زندانیان سیاسی چه گذشت؟  [2012 Dec] 
*جنون وجنایت , همه جا  [2012 Dec] 
*انتقال مجدد به زندان دستگرد اصفهان  [2012 Dec] 
*وضعیت بی خانمان ها در ایران - آمارهای حکومتی  [2012 Dec] 
*افشاگری به سبک این اطلاعات چی!؟   [2012 Nov] 
*وبلاگنویسانی که با مرگ خود دنیای خبری را تکان دادند!  [2012 Nov] 
* آیا چهار سال بحث و گفتگو ضروری بود؟   [2012 Nov] 
*ستارهای امروز و ستارهای قدیم  [2012 Nov] 
*بغضی که ترکیدن آغاز کرد!  [2012 Oct] 
*نیمه شب نوشته ها – 17 – بغضی که ترکیدن آغاز کرد!  [2012 Oct] 
*نیمه شب نوشته ها – 15 – خالی بندهای حکومتی و زلزله زدگان  [2012 Oct] 
*مجتبی واحدی و نکته ای که میبایستی تصحیح کند  [2012 Oct] 
*سی و دو سال پیش در چنین روزهائی ....- بخش سوم  [2012 Oct] 
*وقتی که مقتدائی در زندان دستگرد اصفهان بور شد!  [2012 Sep] 
*همه چیز از آنجا شروع شد که - بخش دوم  [2012 Sep] 
*بهروز سورن:همه چیز از آنجا شروع شد که... بخش اول  [2012 Sep] 
*گفتگوی گزارشگران با پیروز زورچنگ فعال سوسیالیست و از جان بدربردگان کشتار زندانیان سیاسی 67 درباره نشست مشترک نیروهای چپ در شهر کلن  [2012 Sep] 
*بهروز سورن: فرخ جان دمت گرم و لبت خندان باد!  [2012 Sep] 
*جنگی مخرب و خانمانسوز و موقعیت چپ   [2012 Aug] 
*یک دقیقه سکوت برای قربانیان و یک دقیقه تعمق - چه کسانی باید پاسخگوی اعمالشان باشند بخش سوم!   [2012 Jul] 
*بهروز سورن:چه کسانی باید پاسخگوی اعمالشان باشند؟ - به بهانه برخی از (خرده گیری ها) – بخش دوم - تابو شکنی در اردوی زندانیان سیاسی   [2012 Jul] 
* چپ سازمانی در آزمونی تاریخی؟  [2012 Jul] 
*باز هم گنه کرد در بلخ آهنگری ...  [2012 Jul] 
* آرزوهائی که بر باد نرفت!  [2012 Jul] 
* ساعاتی در میان بازماندگان و خانواده های قربانیان دهه شصت در زندانهای جمهوری اسلامی  [2012 Jun] 
*شش میلیون کارگر ایرانی قربانی سودجوئی سرمایه داران و حکومتیان  [2012 Jun] 
*بهروز سورن: دروغ پرگارها و تردید پراکنی  [2012 Jun] 
*رسانه های وابسته, پشتوانه یا پشت پا  [2012 May] 
*یک مبارزه و چند جبهه – بخش سوم - نرخ پرنسیپ ها در دنیای چپ چقدر است؟  [2012 May] 
*نرخ ارتباط با توده ها در داخل کشور چقدر است؟  [2012 May] 
*بهروز سورن: یک مبارزه و چند جبهه - بخش دوم  [2012 May] 
*یک مبارزه و چند جبهه  [2012 May] 
*از مافیای رسانه ای جمهوری اسلامی و غرب تا صدای مستقل در تبعید  [2012 May] 
*جمهوری اسلامی و تاخت و تاز در دنیای مجازی  [2012 Apr] 
*بهروز سورن: صندلی های خالی کنفرانس واشنگتن, گذار به دمکراسی یا گذار به ناکجا آبادی دیگر؟  [2012 Apr] 
*بهروز سورن: زندانی در زندان بزرگتر بنام اینترانت  [2012 Apr] 
*اینترنت ملی یا بناکردن زندانهای تازه در دنیای مجازی  [2012 Apr] 
*جهادگران اینترنتی یا تروریستهای دنیای مجازی  [2012 Mar] 
* تار عنکبوتی رسانه ای جمهوری اسلامی  [2012 Mar] 
*از ثابتی تا اهالی ثبات!  [2012 Mar] 
*بهروز سورن: چاله ای که آمریکا وصدایش برای بخشی از زندانیان سیاسی سابق در خارج از کشور کند!  [2012 Mar] 
*نکاتی دیگر درباره کنفرانس مرموز مرکز اولاف پالمه  [2012 Feb] 
*بهروز سورن: تکاپوی راست و جای خالی چپ سوسیالیست!   [2012 Feb] 
*قطره اشکی برای قذافی و لبخندی به روی آزادی و رهائی از دیکتاتوری  [2011 Oct] 
*چند کلمه با احمد باطبی  [2011 Oct] 
*پاسداری از حافظه تاریخی و حذف جمهوری اسلامی - ضعفها و قوتهای گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی  [2011 Sep] 
*اضافه ها, باقی مانده ها, تصحیحات و واکنش ها به سلسله گردآوری های گزارشگران  [2011 Sep] 
*بهروز سورن: باری به هر جهت – نگاهی از دور به گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی در گوتنبرگ  [2011 Sep] 
*صدای دادخواهی و عدالتجوئی از شهر گوتنبرگ سوئد بگوش رسید  [2011 Sep] 
*گزیده ای از محاوره جلادان و آمرین جنایات دهه شصت و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان 67  [2011 Aug] 
*این آیت الله خون می طلبد  [2011 Apr] 
*شیرکو را تنها بگذاریم, یا نگذاریم؟ مسئله این است  [2011 Apr] 
*چگونه زنده بگور شدم  [2011 Mar] 
*بهروز سورن: کو؟ گوش شنوا؟  [2011 Feb] 
* بهار در راه است و ما چشم انتظار  [2011 Feb] 
*بهروز سورن: حسین را هم اعدام کردند، فردا نوبت کیست؟   [2011 Jan] 
*بهروز سورن: نامه سرگشاده یک تبعیدی به مسئولین جمهوری اسلامی بمناسبت فرا رسیدن سال 2011  [2011 Jan] 
*آقای آرش بهمنی! مردم ایران نه می بخشند و نه فراموش می کنند  [2010 Nov] 
*مرگ بی صدای کارتون خواب ها  [2010 Oct] 
*عدالت جوئی انتقام جوئی نیست  [2010 Sep] 
*شتری که در خانه آنها خوابیده است  [2010 Aug] 
*بهروز سورن: دمکراتیک و خلقی هر دو فریب خلق اند؟!  [2010 Aug] 
*بهروز سورن: خطر اعدامهای گسترده توسط جانیان حاکم را جدی بگیریم  [2010 Jan] 
* آقای میر حسین موسوی شما صحیح میفرمائید!  [2009 Jul] 
*کاروانی از ستاره  [2009 Mar] 
*در اهميت بازگوئي و خاطره نويسي  [2008 Sep] 
*هشيار باشيم!  [2008 Aug]