در رابطه با اطلاعیه‌ی شورا
کریم قصیم

دوستان و همسايگان فيسبوكي: 

من و آقاي روحاني مدتهاي مديدي است كه از ناراحتي قلبي رنج مي بريم, از چند ماه پيش من خونريزي چشم(شبكيه) داشته ام و بينايي ام آسيب ديده. دبيرخانه شورا و مسئولان مجاهدين مدتهاست از هر هردوي اين مشكلات با خبر بوده اند. در دوماه اخير - به واسطه محيط متشنج و آكنده از تهمت و درگيري حالمان بدتر شده است, اين را هم به آنها خبرداده ايم. ولي در مورد اخص استعفاء نامه كه چرا سكوت پيشه كرده و پيش از انتشار به آنها خبر نداده ايم گفتني و سابقه و نوع برخورد مجاهدين به استعفا يا به انتقاد و پيشنهادهاي اصلاحي ما گفتني هاي فراوان داريم. سرگذشت اين ماجرا و برخوردهاي زشت و ظالمانه بر افراد منتقد طولاني است. در اساسنامه هيچ ماده اي نيست كه افراد ناگزير باشند استعفايشان را پيشاپيش در اختيار دبيرخانه بگذارند. ولي ما موضوعات مندرج در استعفاء را صدها بار گفته و بعضا حتي مدت كوتاهي پيش از كناره گيري تذكر داده ايم و هرگز پاسخ قانع كننده اي دريافت نكرده ايم . لاجرم در مقابل اين دو امكان بوديم :يا كماكان ناظر اشتباهات و ندانم كاريهاي آنان باشيم و يا , شوربختانه , شروع كنيم به تهيه استعفايمان. در اين دوره آخر هم بيماري قلبمان تشديد شد (به سبب فشار و منگنه روحي و نظارت تشجات بيرون ) و هم - در مورد من - بارديگر خونريزي در شبكيه چشم وضع ديد و بينايي را بيشتر مختل كرد. اين را نيز همان يكي دو روز آخر به اطلاع دبيرخانه گذاشتيم (دراين مورد حتي يكي از مسئولان احوالپرسي كرد و دعاي خير همراهمان كرد- ايميلش موجود است) , درهرحال ديگر ما تصميم گرفتيم هرچه زودتر استعفا دهيم. مايل بوديم و اين حقمان بوده و هست كه , بدون فشارهاي گوناگون - كه شرحش مثنوي هفتاد من مي شود - دونفره درخلوت از تماسهاي زياد فاصله بگيريم تا بتوانيم روي استعفايمان متمركز شويم. آيا اين گناه كبيره است؟ چون من مشكل بينايي ام رو به شدت بود, به اين كار سرعت بخشيديم و بالاخره در پايان غروب 15 خرداد متن را اديت كرديم و اول از همه فرستاديم براي دبيرخانه. سپس براي اين كه مسكوت نماند به شماري از رسانه هاي خوشنام فرستاديم, چون اين عادت زشت اينها را مي شناختيم كه خبر استعفاي اعضاي شورا را در رسانه هاي نزديك به شورا و مجاهدين درج نمي كنند. چه كار بايستي مي كرديم. اين چه فضايي است كه قديمترين اعضاي شورا نمي توانند در فضاي علني اعلام استعفا كنند؟ اين خلاصه ماجرا بوده است. شگفتا كه نه اكثر خوانندگان و نه دبيرخانه و نه اعضاي شورا هيچكدام به محتواي بسيار مهم اين استعفاء نپرداختند و فقط دنبال مچ گيري در باره وقت و .... بوده اند. بار ديگر تكرار مي كنم ما تمام فعاليتهاي گشتاپوي رژيم را هميشه رد كرده و مي كنيم, از هر پروژه اي كه اثباتاً بدانيم رژيم پشت آنست با نهايت قاطعيت دوري كرده عاملان آن , سياست آن را , مجريان آن را محكوم مي كنيم. اما نمي توانيم به صرف مهر زدن فوري به كسي , بلافاصله آن كس و نوشته هايش را متعلق به وزارت اطلاعات بشماريم. مجاهدين بايد رك و روشن اسناد و مدارك وابستگي افراد به دشمن ضد بشري را اثبات كنند. همين طوري مجاز نيستند به هر كس كه سئوالي دارد و مشكلي را مطرح مي كند برچسب رژيمي و وزارت اطلاعاتي بزنند. . . . باز هم تكرار مي كنيم ما از سر خير خواهي از خود گذشتيم كه مسأله و ضرورت بحث اصلاح و گشايش و بهبود روشهاي كاري و هزار مشگل ديگر كه در شورا و مجاهدين وجود دارد در ملاء عام مطرح شود. پيشنهاد مي كنم از شخصيتهاي مورد اعتماد عمومي , از مفاخر ملي و ادبي سياسي ايرانيان كساني پيشقدم شوند و اين استعفاء, جوانب گوناگون آن و قانونيت آن را مورد تحقيق قرار دهند. تا سيه رو شود هركه در او غش باشد. کریم قصیم

منبع:فیس‌بوک کریم قصیم


کریم قصیم

فهرست مطالب کریم قصیم در سایت پژواک ایران 

*خاتمی، کارنامه تخریب و آلودگی (چهار سال نخست) [2019 Jun] 
*سیاست مماشات با فاشیسم – 29- پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 Sep] 
*به مناسبت پنجاهمین سالگرد بهارپراگ و پایان آن- پژوهش و نگارش: کریم قصیم [2018 Aug] 
*سیاست مماشات با فاشیسم - ۲۳ / پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم  [2018 Jun] 
*سیاست مماشات با فاشیسم – ۲۰– پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 May] 
*به مناسبت روزجهانی کار و کارگر [2018 Apr] 
*به یاد دکترآدمیت ، دردهمین سالگرد سفر ابدی اش  [2018 Apr] 
*کرم شبتابی در خیل بردگان [2018 Feb] 
*دو‌‌‌پرسش ازکریم قصیم در گفتگو با روشنفکر  [2016 Sep] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش سوّم) [2016 Apr] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش دوّم)  [2016 Apr] 
* آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دهه نخست حکومت اسلامی - (بخش یکم) [2016 Apr] 
*مارگارت میچرلیش-آینده نقش از زنان دارد-مترجم: [2016 Mar] 
*درسوگ عباس فریاد مشترکم!  [2016 Jan] 
*تالاب انزلي جان می کند، به دادش برسید! [2015 Aug] 
*دریغست ایران که ویران شود [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (2) [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (1) [2015 Jun] 
*بحران پيش‌بيني‌شده و رژيم درمانده* [2015 Jun] 
*شتاب تخریب و تاراج جنگلهای ایران [2015 Jun] 
*تداوم بحران کم آبی و بي‌عملي فاجعه‌بار رژيم [2015 Jun] 
*در سوگ تالابهای ایران . . .  [2015 Jun] 
*زنگ خطر بحران كم آبي(2) [2015 Jun] 
*بحران کم آبی ایران- سه دهه جرم ملی مسئولان جمهوری اسلامی [2015 Jun] 
*مرگ و مير جنگلهاي زاگرس با جمهوری اسلامی شروع شد [2015 May] 
*هامون، آه هامون... زنده بمان! [2015 May] 
*ديناميسم فاجعه ، از نگاهِ 20 سال پیش! [2015 May] 
*سه هشدار در باب آلودگی آبهای ُشرب آلودگي آبهاي آشاميدني کریم قصیم. شماره 3  [2015 May] 
*جمهوری اسلامی = سه دهه قتل و غارت جنگلها [2015 May] 
*سی سال افزایش فرسايش خاك  [2015 May] 
* پیرامون مساله هژمونی (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Apr] 
*پیرامون مساله هژمونی (7) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (6) (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (5) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (4) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (3) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (2) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی  [2015 Mar] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟ (3) [2015 Feb] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا...؟ (2) [2015 Feb] 
* قدر شناسی مسعود رجوی یا...؟ (1) [2015 Feb] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۳)اوضاع عوض شده، عوض شده، عوض شده... [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ(بخش پایانی) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (3) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (۲) [2014 Oct] 
*بادهای تند تاریخ*(1) [2014 Oct] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۲) امرِ واقع‌(فاکت)، بایستی تاوانش پرداخته شود [2014 Oct] 
* تاکید و هشدار - آبان ۱۳۵۷ [2014 Oct] 
*گفت‌ و ‌شنود با دکتر کریم قصیم (۱ ) آزادیِ نظر را به بهایِ «احترامِ شخصی» نباید فروخت  [2014 Sep] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(3) [2014 Jul] 
* خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت (2) [2014 Jul] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(1) [2014 Jul] 
*هشداری از سر خیرخواهی و اصلاح طلبی  [2014 Apr] 
*زندگی ساده ما و انحطاط آن آقا !  [2014 Feb] 
*اقتدار و عرصۀ ناخودآگاه [2014 Feb] 
*برای اطلاع رسانی و ثبت در سینه تاریخ : هشداری عبث؟  [2013 Nov] 
*سربسته ! [2013 Nov] 
*خطاب به آنها که بی دنده و ترمز «واکنشی» شده اند [2013 Nov] 
*چماق هتّاکی و قطعنامه و توطئه، چرا؟ [2013 Oct] 
*اهمیت نقد بی پرده سیاسی برای خروج از بحران [2013 Oct] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Sep] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران محمدرضا روحانی [2013 Sep] 
*توجه دادن به آنان که در خطر اخته فکری اند  [2013 Sep] 
*«پهلوانی» یک پهلوان! [2013 Aug] 
*شورش علیه آن «پیامها» برحق است! [2013 Aug] 
*مصاحبهء شتابزده با کریم قصیم  [2013 Aug] 
* بازی با شکافهای بالا شورا شکنی بوده و هست! [2013 Jul] 
*عذرخواهی از آقای ایرج شکری [2013 Jul] 
*خامنه اي آمر جنايت و.... اوباما؟ [2013 Jun] 
*برائت ازمشركين تكليف شرعي است! بشتابيد, دستجمي اش صواب بيشتري دارد!  [2013 Jun] 
*در رابطه با اطلاعیه‌ی شورا [2013 Jun] 
*استعفاء از يك تشكيلات سياسي خود يك اقدام سياسي است [2013 Jun] 
*چهارشنبه سوري , فرازي درخشان از پيكارآزادي [2010 Mar] 
*شكست «رهبري» برغم حضور مردمي [2010 Feb] 
* اقتدار و عرصه ناخودآگاه [2010 Feb] 
*سابقه اصل تفکیک / مضمون اصلی لائیسیته [2010 Feb] 
*ناقوس مرگ استبداد (7)  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 6 – يادداشت هفتگي [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 5 –  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 4 [2010 Jan] 
* پيام ضعف نه, پيام قدرت، نكاتي در باره « مصاحبه» ايرج مصداقي راجع به مجاهدين/ عراق  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد(2)  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد [2009 Dec] 
*سياوشان پيروز به اشرف بازگشتند [2009 Oct] 
*خيانت بزرگ، گفتگو با دکتر کریم قصیم در مورد حمله به اشرف [2009 Aug] 
*جنايت و خيانت بزرگ  [2009 Jul] 
*تعليق ِ سياست اَپيزمنت (مماشات) [2009 Jul] 
*گفتگو با دکتر کريم قصيم، دفاع از اشرف را گسترش دهيم [2009 Apr] 
*” بَدان را ز بد دست كوته كنيم ” [2009 Apr] 
*تداعي : پاسخ هيتلر به روزولت [2009 Mar] 
*بارکش غول بیابان [2008 Oct] 
*به ياد دكتر فريدون آدميت [2008 Apr]