خيانت بزرگ، گفتگو با دکتر کریم قصیم در مورد حمله به اشرف
کریم قصیم

پژواك ايران:  آقاي دکتر قصيم, وقايع تكان دهنده اخير در اشرف سريع و توفاني گذشته اند. خيلي از گوشه هاي اين , به قول نوشته شما «جنايت و خيانت بزرگ», ناروشن مانده اند.  حداقل به طورخلاصه هم كه شده متقاضي جواب مختصر و مفيد شما به برخي پرسشهايمان راجع به يك جنبه اين وقايع هستيم. به قراراطلاع, بعد ازظهر سه شنبه 6 مرداد, دفعتاً حمله وحشيانه قواي مسلح پليس و ساير نيروهاي عراقي به قرارگاه اشرف شروع شد. همان روز وزيردفاع آمريكا در بغداد بود و نشستي با مسئولان عراقي داشت. شما ارتباطي ميان اين دو رويداد مي بينيد؟

 

دکتر قصيم: فاكت اينست كه همان روز خبرگزاريها گزارش دادند از جمله مسائل مطروحه ميان گيتس و عراقيها, موضوع تسريع خروج نيروهاي نظامي آمريكا از عراق بوده است. از طرف ديگر اين هم فاكت است كه هم خود اشرفيان و هم دبيرخانه شوراي ملي مقاومت به محض شروع يورش واحدهاي مسلح عراق يك مركزخبررساني فوق العاده سريع, در طول درگيريها به صورت گزارش دقيقه به دقيقه, سازماندهي كردند كه تاكنون نيزبه كار خود ادامه داده است. دراين فاصله رسانه هاي بزرگ آمريكايي نيز تإييد كرده اند كه اين جنايت بزرگ نمي توانسته از چشم مسئولان آمريكايي در عراق و واشنگتن پنهان بوده باشد. فاكت ديگر, كه به طريقي به موضوع ربط پيدا مي كند, يك فاصله زماني بيشتر از 36 ساعته است ميان شروع اين حمله جنايت آميز – تاكنون با دوازده شهيد و چندصد مجروح مجاهد خلق- و شروع امداد پزشكي آمريكاييان حاضر درمحل.

مي دانيد كه شمار كثيري از مجروحان در اثر ضربات تبر از ناحيه سر وسينه جراحات خطرناك برداشته بودند, اينها قطعاً به كمك پزشكي و امكانات جراحي و درماني بيمارستان امريكايي كه در ناحيه َبلد, درفاصله 20 كيلومتري اشرف, قراردارد احتياج عاجل داشتند. پس چرا, با وجود اطلاع رساني بلافاصله مجاهدين به مراكز سياسي- نظامي آمريكايي , قواي نظامي حاضر در صحنه و, دستكم,  امداد پزشكي آنها وارد عمل نشدند؟ به نظر من تبعات و عواقب حقوقي اين وضعيت جنايت بار به قدري است كه نمي توان تصوّر كرد ماجرا ناشي از خبط و اشتباه مسئولان آمريكايي رده هاي پايين و بالاي نظامي بوده . به نظرمن قطعاً يك اراده و تصميم گيري سياسي مانع مداخله,  حتي در آن دو روز نخست مانع امداد پزشكي, شده است. چه بسا يك بند و بست كثيف سياسي –  كه حتي پس از افشاي جهاني اين جنايت و پخش آن تصاويردلخراش و تكان دهنده - رويهم دو روزي براي مالكي, كه به تأييد همه ناظران  فرمانده اصلي كشتار بوده, وقت خريده كه به خيال خودشان كار اشرف را بسازد و مسأله را فيصله دهد. يعني شهراشرف را سريعاً تصرف و اشغال كامل نظامي كنند.  حال, اگربه شيوه اي دژخيمانه اين نقشه را اجرا كرد, باشد بكند! البته, اين طرح- كه به نظرمن موضوع يك بند وبست پشت پرده بوده, به يمن مقاومت حماسي اشرفيان نقش بر آب شد و حالا طرفين دخيل و ذيربط بايد جواب” جنايت عليه بشريت” را بدهند.

 

پژواك ايران: با توضيحي كه داديد, هنوز روشن نيست آيا شما وجود « يك بند وبست» ميان آمريكا و عراق را منشاء اين جنايت مي دانيد يا منظور ديگري داريد, چرا سفر گيتس و مسأله تسريع خروج قواي نظامي آمريكا را پيش كشيديد و مرتبط دانستيد, منظورتان چيست؟

 

دکتر قصيم: از يك طرف مي دانيم كه در واشنگتن تصميم گيري روي« پرونده اشرف» در بالاترين سطح صورت مي گرفته و مي گيرد. در ضمن باخبريد كه مالكي هم مدتي قبل از اين جنايت درسفر آمريكا بود, يعني فرصت داشت در بالاترين سطح مذاكراتي انجام دهد, حالا هم كه دارد مي رود تهران. خوب, من اين جا يك تحليلي دارم كه فقط نظر شخصي ام هست. به نظرمن, ميان خامنه اي و آمريكا بده بستاني صورت گرفته بود كه مجري اش مالكي و نتيجه ناكامش همين جنايت موحش بوده است.

 

پژواك ايران: توضيح بدهيد چه بده بستاني ؟

دکتر قصيم: آمريكايي كه در باتلاق عراق گيركرده و تصميم گرفته به هرقيمت, نيروهايش را خارج كند, مي بايست براي آرامش نسبي دوران عقب نشيني و امنيت صد وسي هزارنيروي نظامي فكري بكند. دوران عقب نشيني نظامي يك كشورمهاجم, بخصوص وقتي كه در اهداف اوليه اش شكست خورده باشد, هميشه يك دوران خطرناك و پرتلفات بوده و هست. يادم مي آيد يكي از مسائل مهم دوران پاياني جنگ ويتنام  براي آمريكا همين مشكل بود كه كيسينجربه وساطت مذاكره با شوروي و چين تلاش كرد آن را حل و فصل كند. اكنون هم آمريكاييها از جمله دچار همين مشكل هستند و تدارك يك دوران آرامش نسبي به پيش شرطهايي نياز داشت. پدرخوانده رژيم مالكي و آمرو عامل خطرناكترين ناآراميهاي ممكن براي نيروهاي ( درحال عقب نشيني) آمريكا درعراق نيز درتهران نشسته است. خواست اصلي اين پدرخوانده تروريسم عراق روشن بوده و هست:

 جمع كردن اشرف, اگر با فشارسياسي و محاصره و جنگ رواني نشد, با زورو كشتارو...

از ژانويه 2009 به بعد انتقال قدرت به دولت مالكي شروع شد. تبعات آن عليه اشرف عبارت بود از افزايش جنگ سياسي- رواني و محاصره فزاينده اقتصادي. اما اشرف ايستاد و به محض تبديل حَصراقتصادي به ممانعت ورود پزشك و داروو ... مجاهدين دنيا را بسيج كردند و رژيم مالكي عقب نشست. آمريكاييها هم بارديگر, خواهي نخواهي, روي حفاظت و « رفتارانساني با اشرف» , باقي ماندند. اما, در اين ميان انفجار قيامها در ايران خامنه اي را ضعيفتر و آماده براي معامله اي درعراق كرد, و هم,  بخصوص از 30 ژوئن2009 به بعد, به قول يك سياستمدار عراقي « آنها كليدها را تحويل (مالكي) داده اند» ( نگاه كنيد به مقاله آنتوني شديد, سرويس خارجي واشنگتن پست, اول اوت 2009) و مالكي قصّاب نيزمي خواست و مي خواهد مرد مقتدر جلوه كند و اقتدار در قاموس فكري اين جوجه ديكتاتورهاي مذهبي نيز چيزي جز تبرزدن  برسر وسينه مردم بي دفاع نيست.

تكرارمي كنم , خواست خامنه اي جمع كردن اشرف بود, اگر با فشارسياسي و رواني نشد, با زور و كشتارو...

آمريكا, خواسته نخواسته, تا همين پيكار ماقبل آخراشرف عليه فشارهاي مالكي( به علمداري موفق الربيعي) برقسمت نخست اين خواست و عمليات دولت عراق چشم مي بست ولي هميشه سربزنگاه مداخله مي كرد و مانع خونريزي مي شد. پس دراين فاصله يك اتفاقي بايد افتاده باشد كه ناگهان قسمت دوم خط «جمع كردن اشرف» امكان عملياتي پيدا مي كند. روزحمله اش شايد درارتباط باشد با چو افتادن بازگشت مجاهدين به ايران, ولي به نظرمن اصل طرح حمله به اشرف, ناشي از يك بند و بست ميان آمريكا و رژيم , يعني يك پيش پرداخت به رژيم خامنه اي بوده است :

آمريكا حفاظت را ازروي اشرف برمي دارد, جمهوري اسلامي هم براي تسريع عقب نشيني آنها امنيت مي دهد. بده بستان اين بود.  فكركرده بودند سريعاً اشرف را اشغال نظامي كامل خواهند كرد و بعد كسي از فاتح خونريزحساب پس نخواهد خواست. كورخوانده بودند. مجاهدين با دست خالي جلوي زوراسلحه ايستادند. درواقع دريك مبارزه عميقاً حقوق بشري كه درنوع خود بي مانند است,  با از جان گذشتگي مظلومانه  و تكان دهنده , و سپس به ياري افكارعمومي جهاني,  بازي طرفين بند وبست و جنايت را بهم ريختند.

پژواك ايران: برفرض صحّت تحليل, آيا اين دسيسه تمام شده ؟

دکتر قصيم: اميدوارم با پيگيري پرونده اين جنايت بي سابقه و افشاي بين المللي آن,  دستكم ادامه حملات جنايتكاران ( و همدستي خيانتكاران) دردرون قرارگاه اشرف منتفي شود و مثلاً نظارت يك سازمان جهاني/ عربي معتبري امكان پيدا كند, ولي خطرِ اصل قضييه كماكان باقي مي ماند.  

 

منبع:پژواک ایران


کریم قصیم

*خاتمی، کارنامه تخریب و آلودگی (چهار سال نخست) [2019 Jun] 
*سیاست مماشات با فاشیسم – 29- پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 Sep] 
*به مناسبت پنجاهمین سالگرد بهارپراگ و پایان آن- پژوهش و نگارش: کریم قصیم [2018 Aug] 
*سیاست مماشات با فاشیسم - ۲۳ / پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم  [2018 Jun] 
*سیاست مماشات با فاشیسم – ۲۰– پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 May] 
*به مناسبت روزجهانی کار و کارگر [2018 Apr] 
*به یاد دکترآدمیت ، دردهمین سالگرد سفر ابدی اش  [2018 Apr] 
*کرم شبتابی در خیل بردگان [2018 Feb] 
*دو‌‌‌پرسش ازکریم قصیم در گفتگو با روشنفکر  [2016 Sep] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش سوّم) [2016 Apr] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش دوّم)  [2016 Apr] 
* آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دهه نخست حکومت اسلامی - (بخش یکم) [2016 Apr] 
*مارگارت میچرلیش-آینده نقش از زنان دارد-مترجم: [2016 Mar] 
*درسوگ عباس فریاد مشترکم!  [2016 Jan] 
*تالاب انزلي جان می کند، به دادش برسید! [2015 Aug] 
*دریغست ایران که ویران شود [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (2) [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (1) [2015 Jun] 
*بحران پيش‌بيني‌شده و رژيم درمانده* [2015 Jun] 
*شتاب تخریب و تاراج جنگلهای ایران [2015 Jun] 
*تداوم بحران کم آبی و بي‌عملي فاجعه‌بار رژيم [2015 Jun] 
*در سوگ تالابهای ایران . . .  [2015 Jun] 
*زنگ خطر بحران كم آبي(2) [2015 Jun] 
*بحران کم آبی ایران- سه دهه جرم ملی مسئولان جمهوری اسلامی [2015 Jun] 
*مرگ و مير جنگلهاي زاگرس با جمهوری اسلامی شروع شد [2015 May] 
*هامون، آه هامون... زنده بمان! [2015 May] 
*ديناميسم فاجعه ، از نگاهِ 20 سال پیش! [2015 May] 
*سه هشدار در باب آلودگی آبهای ُشرب آلودگي آبهاي آشاميدني کریم قصیم. شماره 3  [2015 May] 
*جمهوری اسلامی = سه دهه قتل و غارت جنگلها [2015 May] 
*سی سال افزایش فرسايش خاك  [2015 May] 
* پیرامون مساله هژمونی (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Apr] 
*پیرامون مساله هژمونی (7) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (6) (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (5) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (4) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (3) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (2) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی  [2015 Mar] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟ (3) [2015 Feb] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا...؟ (2) [2015 Feb] 
* قدر شناسی مسعود رجوی یا...؟ (1) [2015 Feb] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۳)اوضاع عوض شده، عوض شده، عوض شده... [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ(بخش پایانی) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (3) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (۲) [2014 Oct] 
*بادهای تند تاریخ*(1) [2014 Oct] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۲) امرِ واقع‌(فاکت)، بایستی تاوانش پرداخته شود [2014 Oct] 
* تاکید و هشدار - آبان ۱۳۵۷ [2014 Oct] 
*گفت‌ و ‌شنود با دکتر کریم قصیم (۱ ) آزادیِ نظر را به بهایِ «احترامِ شخصی» نباید فروخت  [2014 Sep] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(3) [2014 Jul] 
* خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت (2) [2014 Jul] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(1) [2014 Jul] 
*هشداری از سر خیرخواهی و اصلاح طلبی  [2014 Apr] 
*زندگی ساده ما و انحطاط آن آقا !  [2014 Feb] 
*اقتدار و عرصۀ ناخودآگاه [2014 Feb] 
*برای اطلاع رسانی و ثبت در سینه تاریخ : هشداری عبث؟  [2013 Nov] 
*سربسته ! [2013 Nov] 
*خطاب به آنها که بی دنده و ترمز «واکنشی» شده اند [2013 Nov] 
*چماق هتّاکی و قطعنامه و توطئه، چرا؟ [2013 Oct] 
*اهمیت نقد بی پرده سیاسی برای خروج از بحران [2013 Oct] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Sep] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران محمدرضا روحانی [2013 Sep] 
*توجه دادن به آنان که در خطر اخته فکری اند  [2013 Sep] 
*«پهلوانی» یک پهلوان! [2013 Aug] 
*شورش علیه آن «پیامها» برحق است! [2013 Aug] 
*مصاحبهء شتابزده با کریم قصیم  [2013 Aug] 
* بازی با شکافهای بالا شورا شکنی بوده و هست! [2013 Jul] 
*عذرخواهی از آقای ایرج شکری [2013 Jul] 
*خامنه اي آمر جنايت و.... اوباما؟ [2013 Jun] 
*برائت ازمشركين تكليف شرعي است! بشتابيد, دستجمي اش صواب بيشتري دارد!  [2013 Jun] 
*در رابطه با اطلاعیه‌ی شورا [2013 Jun] 
*استعفاء از يك تشكيلات سياسي خود يك اقدام سياسي است [2013 Jun] 
*چهارشنبه سوري , فرازي درخشان از پيكارآزادي [2010 Mar] 
*شكست «رهبري» برغم حضور مردمي [2010 Feb] 
* اقتدار و عرصه ناخودآگاه [2010 Feb] 
*سابقه اصل تفکیک / مضمون اصلی لائیسیته [2010 Feb] 
*ناقوس مرگ استبداد (7)  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 6 – يادداشت هفتگي [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 5 –  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 4 [2010 Jan] 
* پيام ضعف نه, پيام قدرت، نكاتي در باره « مصاحبه» ايرج مصداقي راجع به مجاهدين/ عراق  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد(2)  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد [2009 Dec] 
*سياوشان پيروز به اشرف بازگشتند [2009 Oct] 
*خيانت بزرگ، گفتگو با دکتر کریم قصیم در مورد حمله به اشرف [2009 Aug] 
*جنايت و خيانت بزرگ  [2009 Jul] 
*تعليق ِ سياست اَپيزمنت (مماشات) [2009 Jul] 
*گفتگو با دکتر کريم قصيم، دفاع از اشرف را گسترش دهيم [2009 Apr] 
*” بَدان را ز بد دست كوته كنيم ” [2009 Apr] 
*تداعي : پاسخ هيتلر به روزولت [2009 Mar] 
*بارکش غول بیابان [2008 Oct] 
*به ياد دكتر فريدون آدميت [2008 Apr]