خامنه اي آمر جنايت و.... اوباما؟
کریم قصیم

فاجعه تروريستي پرتاب چند ده موشك به كمپ- بازداشتگاه ليبرتي در روز روشن (15 خرداد ) كه از ساكنان زندان ليبرتي شماري كشته و تعداد بيشتري مجروح گرفت , براي من عميقاً جانكاه و جگرخراش است . به لحاظ نشانه ها و قرائن جنايتكاري اين حمله موشكي خصلت نماست و معناي خاص خود را دارد. جنايت تروريستي است كه بي ترديد امكان تكرار(فارغ از مجازات) دارد. همزمان بوي گند تحمّل و اغماض يونامي و آمريكا به مشام مي رسد . به دليل تكرار فاجعه و مژه نزدن مركز و قدرت محلي آمريكا (سفارت و ديگرنيروهايش درمحل) , اين حمله از وجود يك طرح عملياتي خامنه اي- مالكي,( با اطلاع و چشم پوشي عمدي آمريكا) عليه ساكنان ليبرتي خبر مي دهد. حمله موشكي كه دفعه اول و ناشناخته نبوده , نشانه هاي جنايت همسان جنايت پيشين است, آمران و عاملانش معلوم اند. «محكوم كردن» توسط آمريكا و... بدرد عمه شان مي خورد, چرا به تعهداتشان, به امضاهاشان عمل نمي كنند؟ چرا آمريكا – طبق قول و قرارهاي مكتوب هفته اي چند بار در محل حاضر نيست؟ يونامي در جهت ممانعت از تكرار فاجعه از دفعه پيش تاكنون چه غلطي كرده است؟ كوبلر كه مسئول بسيار طرحها و فريبهاست , گورش را گم كرد, نفربعدي چه طرح كارآمد اجرايي براي جلوگيري از جنايت بعدي دارد؟ اين طرح تا چه حدّي قابل كنترل و به درد بخور است ؟ و......   
سستي و بي عملي آمريكا, بلكه نوعي چراغ سبز به  كشتار مجاهدين( پاداش «انتخابات»؟), از ديد رژيم و شخص خامنه اي چه  معنايي جز دست باز براي جنايتهاي بعدي دارد؟ پيداست طرحي وجوددارد چند جانبه: كشتار از تو , «”محكوم كردن” رسانه اي و آرام نگهداشتن افكارعمومي و ماست مالي بعدي ازما »!
مالكي هم آشكارا « منعقده ي دوطرف » است. اكنون رؤياي ”نظارت يونامي و قولهاي وزارت خارجه و حضور دايمي سفارت آمريكا در محل ”  براي ساكنان اين بازداشتگاه غيرقانوني , تبديل به كابوس و تكرار فاجعه  شده است. اين داده ها هشداري مكررند, البته در ترازي تازه و بدشگون كه متأسفانه تاريخ و سوابق تيره ملل متحد در صحنه جنايتهاي گذشته را تداعي مي كنند:

- قتل پاتريس لومومبا, رهبرنهضت استقلال طلبانه و نخست وزيرقانوني كشوركنگو در ژانويه 1961: به گفته ايندارجيت رايکه، فرمانده نيروهاي وقت سازمان ملل متحد در کنگو در نيمه سپتامبر1960, پاتريس لومومبا در مقابل چشم روزنامه نگاران و ماموران سازمان ملل متحد و "در حالي که در عقب يک وانت زنجير شده بود با حالتي خوار وخفيف" به بازداشتگاه منتقل شد. نيروهاي ملل متحد چشم براين جنايت بستند, حتي آن را محكوم نكردند. اين بود كه روندي آغاز گرديد كه با اطلاع و اغماض ملل متحد درمحل, در 17 ژانويه 1961 به تيرباران و نابودي (دراسيد) رهبرمحبوب و آزاده مردم كنگو منجر گرديد. طرح و دستور جنايت ازجانب سران وقت استعمار بلژيك و... صادر شده بود, عامل جنايت هم همدستان افريقايي استعمار بودند, ولي فرمانده و نيروي ملل متحد درمحل با بي اعتنايي معناداري شاهد جنايت شدند و دانسته كاري صورت ندادند.
-  شکست مفتضحانه در ممانعت از نسل کشی روآندا در سال ۱۹۹۱ که منجر به مرگ حدود یک میلیون نفر شد و علت آن عدم تصویب اقدام نظامی الزامی از سوی شورای امنیت بود. نيروهايي كه در محل بودند طبق موازين ملل متحد حتي اصول اوليّه مداخله بشردوستانه را به اجرا نگذاشتند.
-  طي سالهاي ۲۰۰۲- ۱۹۹۸ , شکست MONUC (نيروي ملل متحددركنگو) در اجرای قطعنامه ۱۲۹۱ UNSC , جهت مداخله موثر در جنگ دوم کنگو که گفته می‌شود در اثر عدم مداخله مؤثر ملل متحد, اين جنگ ۵ میلیون نفر کشته بر جای گذاشت,.
-  شکست رسواي ملل متحد در مداخله سال ۱۹۹۵ در قتل عام سربرنیتسا ,علی رغم این که سازمان ملل فضای این منطقه را برای پناهندگان و ۱۰۰ نیروی حافظ صلح هلندی امن اعلام کرده بود.

اكنون حدود 18 ماه از جابه جايی اجباری مجاهدين از اشرف ـ به بازداشتگاه غيرقانوني ”ليبرتی” می گذرد. آشكارست كه خامنه اي در طرحی با مداخله و همدستي كوبلر(كه مسئول است و اميدوارم دردادگاهي پاسخگوي اعمالش شود) ليبرتی را عملاً به قتلگاه ساكنان آن تبديل كرده اند. تكرار جنايت آژيرخطررا به صدا درآورده , آيا وقتش نرسيده كه در طرحهاي جاري حفظ جان ساكنان و امنيت و سلامت آنها تجديد نظر شود؟ تكرار جنايت نشان مي دهد راهكارهاي تاكنوني كفايت نمي كرده اند. برگزاري كنفرانس و مراجعه به پارلمانها و كنگره آمريكا و لابيسم و.... اينها لازم ولي آشكارا كافي نبوده اند. آيا درمسابقه مرگ و زندگي , ديناميسم جنايت پيشي نگرفته ؟
 طرحهاي مبارزه مدني شديدتر و حضوراجتماعي مؤثرتر در خيابان و جلوي دوربينها و رسانه ها ضرورت بيش ازپيش دارند.  بسيج عنصر اجتماعي- حقوق بشري , حتي تا حدّ سازماندهي اعتصاب غذا (كوتاه مدت) در كليساها/ شهرهاي پرجمعيت جهان غرب, همچنين سيت- اين هاي بزرگ نزديك دانشگاهها و مراكز پرجمعيت كار و اشتغال و جلوي كليساها (درصورت امكان درواتيكان و جلوي خانه پاپ و بان كيمون و....) , .... خلاصه بيش از پيش ارتقاء رويكرد اجتماعي به صورتي كه رسانه ها ناگزير واكنش نشان دهند و مردمان جهان غرب , به ويژه آمريكا به وقوع اين جنايات پي برند و فشار اجتماعي براي پيشگيري از فجايع بعد بالا گيرد.دراين بحران مرگبار ليبرتي , كنفرانس و لابي در كوتاه مدت كافي و كار آمد نيست. اقدام از بالا  مي تواند با جنبش و آكسيونهاي قويتر در پايين همراه شود.
 البته در اين زمينه ها تصميم براي بررسي و طرح و سازماندهي جديد بايد كاملاً با مسئولان مجاهدين باشد.... با تأكيد عرض مي كنم كه هيچ ريل موازي و خارج از حوزه سازمان مجاهدين مشگل گشا نيست. با آرزوي حفظ جان و سلامت و امنيّت ساكنان ليبرتي و اشرف,  كليه هموطنان و سايتها و رسانه هاي آزاديخواه فارسي زبان را به همبستگي و امداد فرامي خوانم.  


 16 ژوئن2013   

كريم قصيم


منبع:پژواک ایران


کریم قصیم

فهرست مطالب کریم قصیم در سایت پژواک ایران 

*سیاست مماشات با فاشیسم – 29- پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 Sep] 
*به مناسبت پنجاهمین سالگرد بهارپراگ و پایان آن- پژوهش و نگارش: کریم قصیم [2018 Aug] 
*سیاست مماشات با فاشیسم - ۲۳ / پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم  [2018 Jun] 
*سیاست مماشات با فاشیسم – ۲۰– پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 May] 
*به مناسبت روزجهانی کار و کارگر [2018 Apr] 
*به یاد دکترآدمیت ، دردهمین سالگرد سفر ابدی اش  [2018 Apr] 
*کرم شبتابی در خیل بردگان [2018 Feb] 
*دو‌‌‌پرسش ازکریم قصیم در گفتگو با روشنفکر  [2016 Sep] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش سوّم) [2016 Apr] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش دوّم)  [2016 Apr] 
* آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دهه نخست حکومت اسلامی - (بخش یکم) [2016 Apr] 
*مارگارت میچرلیش-آینده نقش از زنان دارد-مترجم: [2016 Mar] 
*درسوگ عباس فریاد مشترکم!  [2016 Jan] 
*تالاب انزلي جان می کند، به دادش برسید! [2015 Aug] 
*دریغست ایران که ویران شود [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (2) [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (1) [2015 Jun] 
*بحران پيش‌بيني‌شده و رژيم درمانده* [2015 Jun] 
*شتاب تخریب و تاراج جنگلهای ایران [2015 Jun] 
*تداوم بحران کم آبی و بي‌عملي فاجعه‌بار رژيم [2015 Jun] 
*در سوگ تالابهای ایران . . .  [2015 Jun] 
*زنگ خطر بحران كم آبي(2) [2015 Jun] 
*بحران کم آبی ایران- سه دهه جرم ملی مسئولان جمهوری اسلامی [2015 Jun] 
*مرگ و مير جنگلهاي زاگرس با جمهوری اسلامی شروع شد [2015 May] 
*هامون، آه هامون... زنده بمان! [2015 May] 
*ديناميسم فاجعه ، از نگاهِ 20 سال پیش! [2015 May] 
*سه هشدار در باب آلودگی آبهای ُشرب آلودگي آبهاي آشاميدني کریم قصیم. شماره 3  [2015 May] 
*جمهوری اسلامی = سه دهه قتل و غارت جنگلها [2015 May] 
*سی سال افزایش فرسايش خاك  [2015 May] 
* پیرامون مساله هژمونی (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Apr] 
*پیرامون مساله هژمونی (7) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (6) (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (5) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (4) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (3) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (2) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی  [2015 Mar] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟ (3) [2015 Feb] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا...؟ (2) [2015 Feb] 
* قدر شناسی مسعود رجوی یا...؟ (1) [2015 Feb] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۳)اوضاع عوض شده، عوض شده، عوض شده... [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ(بخش پایانی) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (3) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (۲) [2014 Oct] 
*بادهای تند تاریخ*(1) [2014 Oct] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۲) امرِ واقع‌(فاکت)، بایستی تاوانش پرداخته شود [2014 Oct] 
* تاکید و هشدار - آبان ۱۳۵۷ [2014 Oct] 
*گفت‌ و ‌شنود با دکتر کریم قصیم (۱ ) آزادیِ نظر را به بهایِ «احترامِ شخصی» نباید فروخت  [2014 Sep] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(3) [2014 Jul] 
* خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت (2) [2014 Jul] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(1) [2014 Jul] 
*هشداری از سر خیرخواهی و اصلاح طلبی  [2014 Apr] 
*زندگی ساده ما و انحطاط آن آقا !  [2014 Feb] 
*اقتدار و عرصۀ ناخودآگاه [2014 Feb] 
*برای اطلاع رسانی و ثبت در سینه تاریخ : هشداری عبث؟  [2013 Nov] 
*سربسته ! [2013 Nov] 
*خطاب به آنها که بی دنده و ترمز «واکنشی» شده اند [2013 Nov] 
*چماق هتّاکی و قطعنامه و توطئه، چرا؟ [2013 Oct] 
*اهمیت نقد بی پرده سیاسی برای خروج از بحران [2013 Oct] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Sep] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران محمدرضا روحانی [2013 Sep] 
*توجه دادن به آنان که در خطر اخته فکری اند  [2013 Sep] 
*«پهلوانی» یک پهلوان! [2013 Aug] 
*شورش علیه آن «پیامها» برحق است! [2013 Aug] 
*مصاحبهء شتابزده با کریم قصیم  [2013 Aug] 
* بازی با شکافهای بالا شورا شکنی بوده و هست! [2013 Jul] 
*عذرخواهی از آقای ایرج شکری [2013 Jul] 
*خامنه اي آمر جنايت و.... اوباما؟ [2013 Jun] 
*برائت ازمشركين تكليف شرعي است! بشتابيد, دستجمي اش صواب بيشتري دارد!  [2013 Jun] 
*در رابطه با اطلاعیه‌ی شورا [2013 Jun] 
*استعفاء از يك تشكيلات سياسي خود يك اقدام سياسي است [2013 Jun] 
*چهارشنبه سوري , فرازي درخشان از پيكارآزادي [2010 Mar] 
*شكست «رهبري» برغم حضور مردمي [2010 Feb] 
* اقتدار و عرصه ناخودآگاه [2010 Feb] 
*سابقه اصل تفکیک / مضمون اصلی لائیسیته [2010 Feb] 
*ناقوس مرگ استبداد (7)  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 6 – يادداشت هفتگي [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 5 –  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 4 [2010 Jan] 
* پيام ضعف نه, پيام قدرت، نكاتي در باره « مصاحبه» ايرج مصداقي راجع به مجاهدين/ عراق  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد(2)  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد [2009 Dec] 
*سياوشان پيروز به اشرف بازگشتند [2009 Oct] 
*خيانت بزرگ، گفتگو با دکتر کریم قصیم در مورد حمله به اشرف [2009 Aug] 
*جنايت و خيانت بزرگ  [2009 Jul] 
*تعليق ِ سياست اَپيزمنت (مماشات) [2009 Jul] 
*گفتگو با دکتر کريم قصيم، دفاع از اشرف را گسترش دهيم [2009 Apr] 
*” بَدان را ز بد دست كوته كنيم ” [2009 Apr] 
*تداعي : پاسخ هيتلر به روزولت [2009 Mar] 
*بارکش غول بیابان [2008 Oct] 
*به ياد دكتر فريدون آدميت [2008 Apr]