توجه دادن به آنان که در خطر اخته فکری اند
کریم قصیم

این چند سطر را بعد از ماهها تحمل و حفظ متانت و سکوت خطاب به کسانی می نویسم که در لباس هوادار مجاهدین به صفحه فیسبوک این جانب سرک می کشند و با زشتکاری و انجام مآموریتِ افترا و اتهام زنی به همسایگان محترم فیسبوکی این جانب سعی در ایجاد فضای امنیتی دارند و همانند اطلاعیه های پلیسی – امنیتی شورا علیه من و آقای روحانی انتقاد و نیک اندیشی و دلسوری را مارک سیاهی و دوستاقبانی می زنند. این جماعت کارشان این شده که رومره نیک اندیشان و منتقدین را با تهمت و ارعاب و عصبی کردن از دور و برصفحه این جانب فراردهند، حتی ، گاه اختلالات فنی در کار فیسبوک این جانب ایجاد می کنند. کار اصلی شان اما دوره گردی در فیسبوک و پخش اتهامات و برچسبهای آموخته از معلمان وحشت زده و  متوهم خودشان است که  بلی «کاسه زیر نیم کاسه ای است ..... اینها از کجا فلان مطلب را می فهمند و درآورده اند و ...»

 رویه این جماعت بفرموده و دوره گرد پاشیدن اسپری سیاه سوظن  به هر تحلیل و پرسش و  فهم و درک خرد سیاسی و یا دلسوزی و همدردی با مجاهدین دربند در بازداشتگاه لیبرتی و قتلگاه اشرف است.

 از وقتی ما « فراخوان آی آدمها ....» را انتشار داده ایم و کمتر از 48 ساعت پیش از فاجعه اشرف هشدار عاجل اعلام کردیم  جماعت دوره گرد  – حال چه نفوذیها ی رژیم باشند و چه در لباس هوادار ( همین درد بس که اینها می توانند با هم تداخل و اشتباه شوند ؟؟!) بیشتر این  برچسب به ما و همه اهل فکر و فهم مستقل اندیش می زنند که « ازکجا می دانند و لابد ارتباطی دارند و از این خزعبلات خودآشنا...»  خطاب من به همینهاست:

اگر ریگی به کفش ندارید تلاش کنید از قوه تحلیل و تجریه سیاسی - تحلیلی رنان و مردان مبارز با تجریه چیزی بیاموزید  شما که عمری به تقلید چشم وگوششان تیز و عقل انتقادی تان در خواب بوده و انگار تنها این را آموخته اید – آنهم بفرموده که هر طرح و نظر تحلیلی و فهم و شعوری را اتوماتیک مشکوک و بند به جایی فرض بگیرید   بدانید.اکثر آزادیخواهان ایرانی اهل تقلید و روابط مریدی - مرادی نیستند  فکرشان هم به اندازه گوش و چشمشان حساس و فعال است. همه مقلد کسی نیستند، بسیاری یاد گرفته و عادت کرده اند اماو اگر و انتقاد و حتی جستجو و سبک و سنگین و مقایسه و خلاصه فکرکنند و سپس خود به روش «آزمون و خطا» پیش روند و ارائه نظرکنند در یک کلام با عقل و شعور انتقادی و تجربی خود ورایزنی بادوستان خود به استنتاج رسند. نه با انقیاد و تقلید و تکرارحرف مرشد

اتکال به مرشد نوین و خاص الخاص کار جمعی است که گیرم خیلی فعال ولی مردم باخبرند رسم آنها اینست که هر یک سال یا دوسال یک بار «کله شان را » - حتی بنا به فلان و بهمان آیه به مرجع تقلید و مرشدشان واگذار می کنند.[نام این رویه را هم می گذارند "آگاهی کبیر"] درهمین رویه است که واگذارکنندگان از فشارو سنگینی فکر و رحمت انتقاد و سختی «آرمایش وخطا» خلاص می شوند و «روحشان سبک می شود و منقلب با لبخندی برلب به نوعی پروازپیروی می کنند و ..... مدام  به گفته مرشد:از پیروزی به پیروزی بعدی پروازمی کنند ...»  اما درروی زمین واقعیات و در مسیررودررویی با « تقدیرسیاه و ناسازگار»  یا کله خود شان از کار می افتد و البته کله مرجع تقلید و مرشدشان تنهایی قادر به تحلیل و بررسی دنیای پیچیده نمی شود. یا این که ناگهان فاجعه ای رخ می دهد و کله همگی – دردها و دریغا- سوت می کشد. ولی افسوس که هم دهندگان کله و هم مرشدان کله دوست ، درست به واسطه همین کاری که کرده اند از نعمت پذیرش اشتباه و خطا خوانی محروم می شوند. به این ترتیب سالها به ره افسانه می روند و در این مبان پی درپی در غفلت عظما این و آن ساده بینی و خبط و اشتباه کوچک و بزرگ  صورت می گیرد. همان طور که اشرف را امن تر از لیبرتی و لیبرتی را حالا امنتر از اشرف می گیرند! عجبا! که تا دیروزفریاد می زدیم  «امنیت نسبی اشرف» و حالا مدعی «امنیت نسبی لیبرتی» شده ایم!.

در حالی که اگر فاکتها و مشورتهای منطقی بهترین کارشناسان همراه را مبنا قراردهیم/ قرارمی دادیم باری،دشوار نبود بفهمیم که هیچیک از این دو مقر در شرایطی که نیروهای نظامی آمریکا از عراق رفته اند و نیروهای دشمن جرّار دور اشرف و لیبرتی را در محاصره دارند و مبارزان درون کمپ نیز بی سلاح و بی دفاع مانده اند،هیچیک از این دو جای واجد کمترین امنیت و حفاظت نیست و با تی وال و کلاه خود و جلیقه هم واجد امنیت نخواهد بود، کما این که همه این وسائل بعلاوه سنگر و زیرزمین و.... دراشرف موجود بود! .

جالب است که این واقعیتها را هر فرد عادی که مقلد نباشد می فهمد.حتی جاعتی که فقط از سر تقلید – و نه ماموریت نفوذی رژیم-  به پراکندن موهومات مشغولند خیلی خوب و ساده متوجه می شوند  البته به خاصیت درونی بشری حتی جماعت مرشدی هم می توانند پی ببرند ، هرآینه چشمهای خودشان را بشویند و طور دیگری به بینند. و  با شعور انسانی که قطعا صاحب آن هستند و درگوشه ذهن پارک کرده اند بیندیشد  هرکسی می تواند این امر ساده را متوجه شود.  که خدای آنها هم از آسمان به زمین آید نمی تواند بدون توازن قوای مسلح و موافق و لازم          به اشرف و لیبرتی حفاظت و امنیت عطاء کند. بنابراین اگر حفاظت و امنیت می خواهید و می خواهیم راهی جز رفتن به کشور ثالث ، حتی به طور موقت به اردن یا عربستان سعودی یا - اگر راه دهند به کردستان عراق - و .... باقی نمی ماند. نتیجه آن شعارهای مرشد پسند مانند «کوه اگر به جنبد اشرف از جا نجنبد» و نیز شعار ماجراجویانه « بیا بیا »  نیز چیزی جز دعوت فاجعه نمی شد و نشده است. دنیا دید که دشمن ضد بشری چنان سهل و ساده دستاورد قریب سه دهه کار و رحمت مجاهدین و نماد آرزوها و امیدهای نسلهای مجاهدین و دوستدارانشان را چنان ساده و یک روزه تاتاروار به توبره کشید و همه ما و دنیای آزادیخواهان ایرانی را به سوگ نشاند. حال ، ای زشتگویان و پلشت نویسان دست بردارید از تجربه مخوف و تکان دهنده بیاموزید.

 نابود باد اصل و واقعیت و حضور و همین نظام ولایت مطلقه فقیه که منشاء اصلی این مصیبتها برای ایران و ایرانیست.

 دستکم ار این فجایع درس بگیرید و بگیریم. به جای غوطه خوردن دربرکه تنگ و مانده اوهام  به زمین فراخ واقعیات پای گذارید و رو به جلو  رو به همبستگی با ایرانیان گام نهید. از لابی آمریکایی و ژنرالهایی که به منفعت خویش به به و چه چه می کنند/ ولی در عمل هیچ غلطی برای اشرف و لیبرتی نکردند/ آبی گرم نمی شود. از ستارخان تا مصدق تا حنیف همه به ملت خود تکیه دادند نه به ژنرالها و سیاستمداران سابق دلال منش و بی فایده. بیدار شوید و فکر خود و دست همراهی هموطنان خود را غنیمت شمارید.

 ده روزبعد از فاجعه بزرگی که تا اعماق روح و جانم را به سوگ نشاند وهمیشه در یاد آن عزیزان خواهم ماند .       

  کریم قصیم

 

 

منبع:پژواک ایران


کریم قصیم

فهرست مطالب کریم قصیم در سایت پژواک ایران 

*خاتمی، کارنامه تخریب و آلودگی (چهار سال نخست) [2019 Jun] 
*سیاست مماشات با فاشیسم – 29- پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 Sep] 
*به مناسبت پنجاهمین سالگرد بهارپراگ و پایان آن- پژوهش و نگارش: کریم قصیم [2018 Aug] 
*سیاست مماشات با فاشیسم - ۲۳ / پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم  [2018 Jun] 
*سیاست مماشات با فاشیسم – ۲۰– پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 May] 
*به مناسبت روزجهانی کار و کارگر [2018 Apr] 
*به یاد دکترآدمیت ، دردهمین سالگرد سفر ابدی اش  [2018 Apr] 
*کرم شبتابی در خیل بردگان [2018 Feb] 
*دو‌‌‌پرسش ازکریم قصیم در گفتگو با روشنفکر  [2016 Sep] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش سوّم) [2016 Apr] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش دوّم)  [2016 Apr] 
* آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دهه نخست حکومت اسلامی - (بخش یکم) [2016 Apr] 
*مارگارت میچرلیش-آینده نقش از زنان دارد-مترجم: [2016 Mar] 
*درسوگ عباس فریاد مشترکم!  [2016 Jan] 
*تالاب انزلي جان می کند، به دادش برسید! [2015 Aug] 
*دریغست ایران که ویران شود [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (2) [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (1) [2015 Jun] 
*بحران پيش‌بيني‌شده و رژيم درمانده* [2015 Jun] 
*شتاب تخریب و تاراج جنگلهای ایران [2015 Jun] 
*تداوم بحران کم آبی و بي‌عملي فاجعه‌بار رژيم [2015 Jun] 
*در سوگ تالابهای ایران . . .  [2015 Jun] 
*زنگ خطر بحران كم آبي(2) [2015 Jun] 
*بحران کم آبی ایران- سه دهه جرم ملی مسئولان جمهوری اسلامی [2015 Jun] 
*مرگ و مير جنگلهاي زاگرس با جمهوری اسلامی شروع شد [2015 May] 
*هامون، آه هامون... زنده بمان! [2015 May] 
*ديناميسم فاجعه ، از نگاهِ 20 سال پیش! [2015 May] 
*سه هشدار در باب آلودگی آبهای ُشرب آلودگي آبهاي آشاميدني کریم قصیم. شماره 3  [2015 May] 
*جمهوری اسلامی = سه دهه قتل و غارت جنگلها [2015 May] 
*سی سال افزایش فرسايش خاك  [2015 May] 
* پیرامون مساله هژمونی (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Apr] 
*پیرامون مساله هژمونی (7) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (6) (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (5) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (4) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (3) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (2) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی  [2015 Mar] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟ (3) [2015 Feb] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا...؟ (2) [2015 Feb] 
* قدر شناسی مسعود رجوی یا...؟ (1) [2015 Feb] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۳)اوضاع عوض شده، عوض شده، عوض شده... [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ(بخش پایانی) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (3) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (۲) [2014 Oct] 
*بادهای تند تاریخ*(1) [2014 Oct] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۲) امرِ واقع‌(فاکت)، بایستی تاوانش پرداخته شود [2014 Oct] 
* تاکید و هشدار - آبان ۱۳۵۷ [2014 Oct] 
*گفت‌ و ‌شنود با دکتر کریم قصیم (۱ ) آزادیِ نظر را به بهایِ «احترامِ شخصی» نباید فروخت  [2014 Sep] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(3) [2014 Jul] 
* خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت (2) [2014 Jul] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(1) [2014 Jul] 
*هشداری از سر خیرخواهی و اصلاح طلبی  [2014 Apr] 
*زندگی ساده ما و انحطاط آن آقا !  [2014 Feb] 
*اقتدار و عرصۀ ناخودآگاه [2014 Feb] 
*برای اطلاع رسانی و ثبت در سینه تاریخ : هشداری عبث؟  [2013 Nov] 
*سربسته ! [2013 Nov] 
*خطاب به آنها که بی دنده و ترمز «واکنشی» شده اند [2013 Nov] 
*چماق هتّاکی و قطعنامه و توطئه، چرا؟ [2013 Oct] 
*اهمیت نقد بی پرده سیاسی برای خروج از بحران [2013 Oct] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Sep] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران محمدرضا روحانی [2013 Sep] 
*توجه دادن به آنان که در خطر اخته فکری اند  [2013 Sep] 
*«پهلوانی» یک پهلوان! [2013 Aug] 
*شورش علیه آن «پیامها» برحق است! [2013 Aug] 
*مصاحبهء شتابزده با کریم قصیم  [2013 Aug] 
* بازی با شکافهای بالا شورا شکنی بوده و هست! [2013 Jul] 
*عذرخواهی از آقای ایرج شکری [2013 Jul] 
*خامنه اي آمر جنايت و.... اوباما؟ [2013 Jun] 
*برائت ازمشركين تكليف شرعي است! بشتابيد, دستجمي اش صواب بيشتري دارد!  [2013 Jun] 
*در رابطه با اطلاعیه‌ی شورا [2013 Jun] 
*استعفاء از يك تشكيلات سياسي خود يك اقدام سياسي است [2013 Jun] 
*چهارشنبه سوري , فرازي درخشان از پيكارآزادي [2010 Mar] 
*شكست «رهبري» برغم حضور مردمي [2010 Feb] 
* اقتدار و عرصه ناخودآگاه [2010 Feb] 
*سابقه اصل تفکیک / مضمون اصلی لائیسیته [2010 Feb] 
*ناقوس مرگ استبداد (7)  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 6 – يادداشت هفتگي [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 5 –  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 4 [2010 Jan] 
* پيام ضعف نه, پيام قدرت، نكاتي در باره « مصاحبه» ايرج مصداقي راجع به مجاهدين/ عراق  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد(2)  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد [2009 Dec] 
*سياوشان پيروز به اشرف بازگشتند [2009 Oct] 
*خيانت بزرگ، گفتگو با دکتر کریم قصیم در مورد حمله به اشرف [2009 Aug] 
*جنايت و خيانت بزرگ  [2009 Jul] 
*تعليق ِ سياست اَپيزمنت (مماشات) [2009 Jul] 
*گفتگو با دکتر کريم قصيم، دفاع از اشرف را گسترش دهيم [2009 Apr] 
*” بَدان را ز بد دست كوته كنيم ” [2009 Apr] 
*تداعي : پاسخ هيتلر به روزولت [2009 Mar] 
*بارکش غول بیابان [2008 Oct] 
*به ياد دكتر فريدون آدميت [2008 Apr]