ناقوس مرگ استبداد – 5 –
کریم قصیم

پس از « بيانيه  17 موسوي » اوضاع دارد به چه سمتي مي رود؟ آيا استعفاء و احتمال دراز كردن جنايتكاران شناخته شده اي چون حسينيان و مرتضوي نشان از عقب نشيني ارتجاع هار و نوعي توجه به خواسته هاي مخالفان دارد ,  به عبارت ديگرآيا اين كارها مقدمه چيني است براي « فعال شدن عقلاي طرفين» ؟  آبا رفسنجاني دارد پشت پرده ميانجيگري مي كند و دعوا را ميان آقايان و « رهبري» جوش خواهد داد؟

واقعيات صحنه زبان ديگري دارند. بر خلاف موارد شبهه برانگيز فوق , كه بيشتر غوغا برانگيز بودند , دهها واقعه  جدّي و جاري ,  جملگي  از استمرار سياست سركوب و يكه تازي  حاكمان جنايتكار ( خيمه خامنه اي و سران سپاه) حكايت مي كند:

 افزايش اعدامها,  ضرب و شتم مادران داغدار, شليك به ماشين كروبي, ادامه يورش به دانشگاهها , نامعلوم نگهداشتن سرنوشت هزاران نفر بازداشت شده ,  آزار و اذيت كارگران اعتصابي و ...

 هدف كوتاه مدت اين فضاي سنگين نظامي- امنيتي ايجاد ارعاب درسراسر كشور و به ويژه ترساندن تهران و ديگر شهرهاي بزرگ ميليوني است. مي خواهند با اعدام و دستگيريهاي گسترده و تهديد و شانتاژ ( خامنه اي: ” تهتك به عاشورا” و...)  از جوانان  زهر چشم بگيرند و ريسك و قيمت حضور در خيابان را افزايش دهند, خيال مي كنند با اين سركوبها  جنبش رفته رفته فرسوده مي شود, كارپيچ مي خورد و اپوزيسيون بپا خاسته خسته مي شود و به هزيمت مي افتد. آن وقت در غياب خيابان مي توانند گزيده تر اعدام و به قول خودشان « چشم فتنه را كور كنند»!

ادامه تعرض و تجاوزبه حقوق اوليه زندانيان, بازداشت شدگان و خانواده ها , اصلاً كل رويدادها و نوع برخورد حاكمان نشان مي دهد   نقطه نظرات ملايم موسوي در بيانيه 17 , همچون

” راهكارهاي كروبي” ( مورخ امروز,21 ديماه) , كه هردوي اين متنها آشكارا از معدل خواسته ها و شعارهاي صريح خيابان فاصله گرفته اند, درطرف مقابل منشاء اثري نشده اند و ازلابلاي ابرهاي تيره و تار  نوري نمي تابد. برعكس,  خطي كه  درجهت سلطه بيش ازپيش سپاه بر امور و شئونات كشور طراحي شده  گام به گام پيش مي رود. يك نمونه جديد از اين سلطه خزنده, استقرار« سردارذولقدر», از كادرهاي ترازاول و سازمانده سپاه,  درپست معاونت لاريجاني در قوه قضاييه است. دست انداختن به قوه اي كه براي اجراييات يك طرح احتمالي « سركوب بزرگ» بدان نيازمند هستند. اين كه چنين طرحي درنهايت شدني باشد و برفرض اجرا آيا گره اي ازكار فروبسته استبداد بازمي كند, اين بحث ديگري است. فعلاً دنبال تداركات مربوطه اند. در همين مسير موضعگيري علني قطب  ايدئؤلوژيك سركوبگران نيز خط مطلوب آنها را نشان مي دهد.  به گزارش سايت جرس, مصباح يزدي در ديدار با جمعي از فرماندهان سپاه درقم :

« معترضان را مفسد في الارض و جزايشان را اعدام خواند ».

خامنه اي هم در سخنان اخيرش  از مسئولان قاطعيت قانوني و اجرايي طلب كرد. به نظرمي رسد كه راهكار كنوني « نظام» نه نرمش و نوعي سازش با جناح مغلوب, بلكه  ادامه سركوب فرسايشي جنبش در حين افزايش فشار روي محور موسوي – كروبي است.  سخنراني حداد عادل پيش از نماز جمعه اخير و حمله تند تبليغاتي او به «سران معترضان» بر همين سياق افزايش فشار روي آقايان بود. حال اگر تجربه اخير(عاشورا تا كنون) نشاني جدّي از تأمل و به قولي  نوشيدن «جام زهر» توسط خامنه اي ديده نمي شود, آن وقت پرسيدني است كه افزايش جوّ فشار روي محور موسوي - كروبي به چه منظور و با كدام هدف عاجلي صورت مي گيرد؟

 

 جنگ طلبان و اهل ”حكمت” 

 روزنامه جمهوري اسلامي 19 ديماه, يك  سرمقاله را اختصاص داده به همين موضوع, منتهي از زاويه اي متفاوت.  جالب است كه به ظاهر تندترين انتقاد متوجه سران سپاه است :

 « يك جريان صاحب اقتدار در كشور اكنون فقط بر طبل جنگ مي كوبد و هر اقدامي براي آشتي را محكوم و طرد مي نمايد, ....».

 سرمقاله نويس (روزنامه ولي فقيه) آشكارا  قدري محذوردارد و در مورد « اين يك جريان» كمي  شكسته نفسي (آگاهانه ) مي كند. ولي ديگر راز از پرده برون افتاده و دستكم اطلاعات كلي در باره ابعاد مهيب «سپا پاسداران»,  به مثابه هيولايي محاط بردولت و كشور, همه جا پخش شده است. اكنون در مورد دامنه نفوذ , مداخله , دستبرد , دخالت و استيلاي سپاه بر بسياري امورو شئونات كشور به اندازه كافي گزارش, و آمار و ارقام درسايتهاي داخل و خارج درج شده. مي شود خواند و دريافت كه ساختار اصلي  پشت ولي فقيه و« بيت آقا» و نگهدارنده عمود خيمه نظام همين سپاه پاسداران است.  نيرويي كه به قولي همچون « اژدهايی چند سراست. هم ارتش و هم شبه نظامی است, هم گروه عقيدتی و  ايدئولوژيکی وهم پليس و ژاندارمری و دژبانی وزندانبان. هم عهده  دار وظايف سازمان های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و جاسوسی و هم پليس  دادگستری و مامور وزارت خارجه و وابسته نظامی.  سپاه هم نيرو های ويژه کماندويی  دارد و هم درون وبرون از مرز دخالت نظامی می کنند...» (سايت جرس)

سپاه  بزرگترين كارتل اقتصادي كشور و مهمترين نيروي يكته تاز نظامي – امنيتي  سراسر «سرزمين اسلام» به شمار مي رود. سپاه پاسداران, تشكيل دهنده عمده كابينه, درعين حال همچون دولتي محاط بردولت ظاهري است. هم تكيه گاه اصلي قدرت و هم مَركب و ارابه اجرايي جباريت ولايت فقيه است. اين آن « مشت آهنين» است كه بنا به منافع خود و ولايت فقيه,  به فرمان « آقا»  عليه انقلاب جاري مردم ايران وارد عمل شده است. اما , همين نيروي اصلي «آقا»,  درحدّ طرح و تاكتيكهاي سركوب روزعاشورا, با وجود كشتاري كه كرد, از پس حركت و قيام جوانان دلير تهران بر نيامد و شكست خورد. سپاه نتوانست تظاهرات و حضورجوانان را مهار كند. و ازآن زمان هول وولا همه جاي «نظام» را گرفته است. اكنون همين نيروست كه در مقابل جناح مغلوب سياسي « برطبل جنگ مي كوبد», ولي افسارش دست ولي فقيه است. خامنه اي, اما, درحال حاضرً طرح مقدماتي ديگري را دردستوراجرا دارد:

 طرح جدا كردن « آقايان» از خط و مسيرجنبش خيابان! اين تاكتيكي است قديمي و شناخته شده و تكراري كه ديكتاتورها در بحرانهاي خطرناك هميشه به كارگرفته اند. ايجاد انشعاب درآرايش قواي مخالفان, افزايش شكاف ميان شاخصها و توده ها , و ... 

 

سرمقاله نويس روزنامه جمهوري اسلامي طوري هردو طرف نزاع را سرزنش مي كند كه انگار فقط اين دو جناح درصحنه اند و مردمي در كار نيستند!  نويسنده, كه بفرموده موضع مي گيرد, طرفين دعوا را به حكمت و درايت فرا مي خواند  كه بله, حالا وقت عقلا فرارسيده ...  مي نويسد براي گفت و گوي سازنده و گشودن مسيري در جهت  حل بحران « راه باز است» (تيترمقاله), منتهي مراتب, حل و فصل همه مشكلات را در گروي يك شرط كوچك مي داند:

 

« . ما معتقديم رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي محور وحدت هستند  و همه بايد زير چتر ولايت فقيه با تدبير و درايت عمل كنند و به حل مشكل  بپردازند. ما معتقديم بايد همه بزرگان و نخبگان و حتي سران معترضان پشت سر  رهبري قرار بگيرند و براي پايان دادن به وضعيت كنوني تلاش كنند. اين كاري  است قابل انجام كه فقط به مقداري شجاعت تدبير و از خودگذشتگي نياز دارد .  ولايت فقيه ستون فقرات نظام جمهوري اسلامي است...»

اين پيشنهاد سرمقاله نويس , درواقع جواب غيرمستقيم خامنه اي است به بيانيه موسوي. در ديدگاه ولايت فقيه مردم صغيرند و سركوب خيزش « صُغار» عليه ولايت واجب شرعي( همان حكم مصباح). ولي مسأله « سران معترضان» فرق مي كند, اينها مي توانند توبه كنند, مي توانند از «اعتشاشگران» فاصله بگيرند و  تشريف ببرند همان جا كه قرار بود باشند:« پشت سر رهبري»!

 خوشبختانه تاكنون آقايان موسوي / كروبي به اين  رهنمودهاي مسموم « آشتي جويانه» اعتنايي نكرده اند. هريك به صورتي اشهدشان را گفته و روي حداقلي از كف خواسته هاي عمومي ايستاده اند. مردم هم قدر دانسته و احترام آنها را نگهداشته اند.

 

تيرآكتور !

اين بازيهاي شناخته شده سياسي را به هرصورت ديگر هم ادامه دهند, گيرم گروه رفسنجاني را نيز با خود همراه كنند و فشار روي « آقايان» را باز هم بيشتر افزايش دهند, تا زماني كه طيف گسترده و عظيم مردم, علي الخصوص انبوه ميليوني جوانان دلير( و حالا تمرين كرده مبارزات خياباني) با شعارهاي ضد ديكتاتوري و آزاديخواهي درصحنه پيكارحاضرند, بازيگر اصلي تاريخ كنوني ايران همين بيشماران حاضربه اقدام اند. برغم ادامه دستگيري, بازداشت و زندان رفتن فعالان دانشجويي, برغم سنگين شدن بيشتر فضاي نظامي- امنيتي, باز همين نسل دلير به تلاشهاي شبانه روزي براي پيشبرد مبارزه ادامه مي دهد. سازماندهيهاي دانشجويي كماكان سرپاست و خوب كارمي كنند, اعتصابهاي دانشگاهي افزايش مي يابند, انواع و اقسام گروههاي حقوق بشري قديمي و جديد فعالترشده اند, جريانهاي كارگري وارد اعتصاب مي شوند, سازمانيابي خانواده ها پيشرفت سراسري دارد, صداي درد و پايداري مادران داغديده به دنيا مي رسد. امداد و پشتيباني جنبش توسط مقاومت و اپوزيسيون خارج كشور هم بي وقفه ادامه دارد. برعكس رژيم خامنه اي و دولت گماشته اش احمدي نژاد مرتب منفورتر و منزوي تر رسواي خاص وعام شده است. از افتضاح آن تظاهرات « ميلوني» اش درتهران بگيريد , تا مسخره شدن اجتماعاتي كه احمدي نژاد در سفر به اين و آن شهر گرد هم مي آورد. ورشكستگي و بي آبرويي خامنه اي و گماشته  سركوبگرو شيادش در افكار عمومي ايران آن قدر بالا گرفته كه حتي توده هاي سابقاً دست آموزشان نيزمسخره اش مي كنند.

 مي روند  به زور و ضرب و خرج پول زياد و بسيج اتوبوس و پخش ساندويج و سانديس يك عده افراد خانواده هاي بسيج و سپاه و وابستگان نهادها را مي كشند مي آورند به اين و آن سالن و استاديوم, ولي آخرسر  آن اتفاق رسوا ولي خنده داري مي افتد كه يكشنبه پيشتر( 13 ديماه)  در تبريز روي داد. در فيلمش روي يوتيوپ به راحتي مي توان ديد و شنيد: جمعيت ِ كمي را به استاديوم ورزشي كشانده اند كه احمدي نژاد بيايد و سخنراني كند. پيشاپيش جارچي شروع مي كند به شعار دادن و به اصطلاح گرم كردن جماعت, پشت بلندگو فرياد مي زند:

 « صلي علي محمد    يار امام خوش آمد» و جمع  حاضردرصحنه, با لحجه شيرين آذري جواب مي دهند  تيراكتور!   باز طرف بلندتر شعار مي دهد « احمدي با وفا     خوش آمدي مرحبا»  و جماعت , حين ساندويج خوردن و شوخي و خنده,  بلند تكرارمي كند:  تيراكتور !

محض اطلاع , تبريزيك كارخانه تراكتورسازي دارد و تيم فوتبالي به نام« تراكتور».

 

لينك فيلم « ابرازاحساسات تبريزيها براي احمدي نژاد» :         http://www.youtube.com/watch?v=euFcx2_mgoo&feature

منبع:پژواک ایران


کریم قصیم

فهرست مطالب کریم قصیم در سایت پژواک ایران 

*سیاست مماشات با فاشیسم – 29- پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 Sep] 
*به مناسبت پنجاهمین سالگرد بهارپراگ و پایان آن- پژوهش و نگارش: کریم قصیم [2018 Aug] 
*سیاست مماشات با فاشیسم - ۲۳ / پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم  [2018 Jun] 
*سیاست مماشات با فاشیسم – ۲۰– پیدائی و پویش دهه سی قرن بیستم [2018 May] 
*به مناسبت روزجهانی کار و کارگر [2018 Apr] 
*به یاد دکترآدمیت ، دردهمین سالگرد سفر ابدی اش  [2018 Apr] 
*کرم شبتابی در خیل بردگان [2018 Feb] 
*دو‌‌‌پرسش ازکریم قصیم در گفتگو با روشنفکر  [2016 Sep] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش سوّم) [2016 Apr] 
*آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دههِ نخستِ حکومت اسلامی - (بخش دوّم)  [2016 Apr] 
* آسیبهای زیست محیطی ایران طی دو دهه نخست حکومت اسلامی - (بخش یکم) [2016 Apr] 
*مارگارت میچرلیش-آینده نقش از زنان دارد-مترجم: [2016 Mar] 
*درسوگ عباس فریاد مشترکم!  [2016 Jan] 
*تالاب انزلي جان می کند، به دادش برسید! [2015 Aug] 
*دریغست ایران که ویران شود [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (2) [2015 Jul] 
*شاهکار سردار ویرانگری (1) [2015 Jun] 
*بحران پيش‌بيني‌شده و رژيم درمانده* [2015 Jun] 
*شتاب تخریب و تاراج جنگلهای ایران [2015 Jun] 
*تداوم بحران کم آبی و بي‌عملي فاجعه‌بار رژيم [2015 Jun] 
*در سوگ تالابهای ایران . . .  [2015 Jun] 
*زنگ خطر بحران كم آبي(2) [2015 Jun] 
*بحران کم آبی ایران- سه دهه جرم ملی مسئولان جمهوری اسلامی [2015 Jun] 
*مرگ و مير جنگلهاي زاگرس با جمهوری اسلامی شروع شد [2015 May] 
*هامون، آه هامون... زنده بمان! [2015 May] 
*ديناميسم فاجعه ، از نگاهِ 20 سال پیش! [2015 May] 
*سه هشدار در باب آلودگی آبهای ُشرب آلودگي آبهاي آشاميدني کریم قصیم. شماره 3  [2015 May] 
*جمهوری اسلامی = سه دهه قتل و غارت جنگلها [2015 May] 
*سی سال افزایش فرسايش خاك  [2015 May] 
* پیرامون مساله هژمونی (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Apr] 
*پیرامون مساله هژمونی (7) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (6) (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (5) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (4) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (3) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی (2) [2015 Mar] 
*پیرامون مساله هژمونی  [2015 Mar] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟ (3) [2015 Feb] 
*قدرشناسی مسعود رجوی یا...؟ (2) [2015 Feb] 
* قدر شناسی مسعود رجوی یا...؟ (1) [2015 Feb] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۳)اوضاع عوض شده، عوض شده، عوض شده... [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ(بخش پایانی) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (3) [2014 Nov] 
*بادهای تند تاریخ (۲) [2014 Oct] 
*بادهای تند تاریخ*(1) [2014 Oct] 
*گفت و شنود با دکتر کریم قصیم (۲) امرِ واقع‌(فاکت)، بایستی تاوانش پرداخته شود [2014 Oct] 
* تاکید و هشدار - آبان ۱۳۵۷ [2014 Oct] 
*گفت‌ و ‌شنود با دکتر کریم قصیم (۱ ) آزادیِ نظر را به بهایِ «احترامِ شخصی» نباید فروخت  [2014 Sep] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(3) [2014 Jul] 
* خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت (2) [2014 Jul] 
*خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت(1) [2014 Jul] 
*هشداری از سر خیرخواهی و اصلاح طلبی  [2014 Apr] 
*زندگی ساده ما و انحطاط آن آقا !  [2014 Feb] 
*اقتدار و عرصۀ ناخودآگاه [2014 Feb] 
*برای اطلاع رسانی و ثبت در سینه تاریخ : هشداری عبث؟  [2013 Nov] 
*سربسته ! [2013 Nov] 
*خطاب به آنها که بی دنده و ترمز «واکنشی» شده اند [2013 Nov] 
*چماق هتّاکی و قطعنامه و توطئه، چرا؟ [2013 Oct] 
*اهمیت نقد بی پرده سیاسی برای خروج از بحران [2013 Oct] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Sep] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران محمدرضا روحانی [2013 Sep] 
*توجه دادن به آنان که در خطر اخته فکری اند  [2013 Sep] 
*«پهلوانی» یک پهلوان! [2013 Aug] 
*شورش علیه آن «پیامها» برحق است! [2013 Aug] 
*مصاحبهء شتابزده با کریم قصیم  [2013 Aug] 
* بازی با شکافهای بالا شورا شکنی بوده و هست! [2013 Jul] 
*عذرخواهی از آقای ایرج شکری [2013 Jul] 
*خامنه اي آمر جنايت و.... اوباما؟ [2013 Jun] 
*برائت ازمشركين تكليف شرعي است! بشتابيد, دستجمي اش صواب بيشتري دارد!  [2013 Jun] 
*در رابطه با اطلاعیه‌ی شورا [2013 Jun] 
*استعفاء از يك تشكيلات سياسي خود يك اقدام سياسي است [2013 Jun] 
*چهارشنبه سوري , فرازي درخشان از پيكارآزادي [2010 Mar] 
*شكست «رهبري» برغم حضور مردمي [2010 Feb] 
* اقتدار و عرصه ناخودآگاه [2010 Feb] 
*سابقه اصل تفکیک / مضمون اصلی لائیسیته [2010 Feb] 
*ناقوس مرگ استبداد (7)  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 6 – يادداشت هفتگي [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 5 –  [2010 Jan] 
*ناقوس مرگ استبداد – 4 [2010 Jan] 
* پيام ضعف نه, پيام قدرت، نكاتي در باره « مصاحبه» ايرج مصداقي راجع به مجاهدين/ عراق  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد(2)  [2009 Dec] 
*ناقوس مرگ استبداد [2009 Dec] 
*سياوشان پيروز به اشرف بازگشتند [2009 Oct] 
*خيانت بزرگ، گفتگو با دکتر کریم قصیم در مورد حمله به اشرف [2009 Aug] 
*جنايت و خيانت بزرگ  [2009 Jul] 
*تعليق ِ سياست اَپيزمنت (مماشات) [2009 Jul] 
*گفتگو با دکتر کريم قصيم، دفاع از اشرف را گسترش دهيم [2009 Apr] 
*” بَدان را ز بد دست كوته كنيم ” [2009 Apr] 
*تداعي : پاسخ هيتلر به روزولت [2009 Mar] 
*بارکش غول بیابان [2008 Oct] 
*به ياد دكتر فريدون آدميت [2008 Apr]