هدیه‌ی وجود
ثریا پاستور

 
 
هديه ی وجود
ثریا پاستور
نمی‌ دانم
به سوی کدامین نقطه ی آرزو ها
می‌ برد مرا
این احساس عشق و محبت و دوستی‌
آنسان اندک است
فرصت " دوست داشتن " و " عشق ورزیدن "
که نهایت ندارد
اگر می توانستم
هدیه می‌‌دادم به یک دوست
هر یک از سلول‌های وجودم را
برای هر یک
می‌ ساختم ، سبدی از " گل عشق "
و می‌‌آراستم آن را
با برگ‌های سبز و ظریف وجودم
سایبانی می‌‌بافتم
از تار‌های گیسوانم
تا در زیر آن , پناه گیرند دوستدارانم
در فصل برف و باران زندگی‌‌شان
وجودم را
دفترچه ی غم‌ها و شادی ها
و جایگاه شکوه گویی هاشان
می کردم
قلبم را
کوره ی پر تپش عشق
و با خمیر گرم زندگی‌
می‌ ساختم , عشقی‌ به گرمی‌ وجودم
از پیاله ی چشم‌هایم
می‌ بافتم , سبدی از " گل مروارید "
و آنرا , به عنوان " هدیه ی نور "
می‌ دادم به دوستدارانم
تا باشد چراغ فروزان زندگی‌
در شب‌های تارشان
گونه‌هایم را
بستر بوسه‌‌های گرم
لب‌هایم را
جاده ی عبور عطر هیاهوی زندگی‌
و " بوی عشق " را , افشان
در مسیر تنم
پوست تن‌ و پیکرم را
می‌ کردم , فرش زیر پایشان
تا لگد مال کنند , غرورم را
با گام‌هایشان
رگ‌های وجودم را
به عنوان شاخه‌های گل سرخ زندگی‌
هدیه می‌‌دادم
به درخت‌های عاشق دوستی‌
دست‌هایم را
قایق نجاتی بر روی امواج زندگی‌
انگشتانم را
پارو‌های قایق زندگی‌
ناخن‌هایم را
به جای خار‌های گل سرخ
آویزان می‌‌کردم , به شاخه‌های عشق
پاهایم را نیز
عصا و تکیه گاه زندگی‌ شان
می کردم
به وقت پیری
ثريا پاستور

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ثریا پاستور

فهرست مطالب ثریا پاستور در سایت پژواک ایران 

*پدرم بود که خورشید آورد
*آرزو
*چه خواهی
*سرود آغاز زندگی‌ام
* در قلب خورشید زمان
*سیمای خورشید و کارگر
*من باور دارم
*بهار , در چشم هایت
*این چه احساسی‌
*در راه آزادی و صلح
*در راه آزادی و صلح
*بنفشه‌های بهاری
*آری ! بهار آمده است
*دختر بهار با ترانه
*پنجره ای به سوی نور
*زن اسیر
* وقتی که هستی
*ای آسمان
*درد دل سیاسی
*آش نشان سوخته دل
*هدیه‌ی وجود
*بسته ی شادمانی
*پرواز بوسه‌ها
*مست رهت
*نوای ساز
*لحظه ای که درآنم
*هوس
*آتش و شراب
*فریاد یک کودک
*محاكمه‌ی غيابى
*راز هستی‌
*ضیافت تیرباران چشم هایم ( با یادی از اسید پاشی‌های اصفهان)
*در پیچ و خم چرخ فلک
*با یاد تو
*زندانی
*نقش گرم آرزو
*پل پیوند
*نردبان خورشید
*اگر من و تو «ما » گردیم
*راستی چه تماشا دارد
* دشت سینه ات
*سوداگران مرگ
*تنها پیامبر زن جهان
*تا به کجا می‌‌بری تو , مرا
*از آب تا خاک
*نمی دانم چه خواهد شد
*چه زیبا است!
*پدرم بود که خورشید آورد
*چه خواهی؟
*سرود آغاز زندگی ام
*باعشق ، یک گل نیلوفر
*به مناسبت روز مادر
* کاسه‌ی شکسته‌ی عشق
*من باور دارم
* چه احساسی‌
* بهار, در چشم هایت
*آری ! بهار آمده است
*نقش گل بوسه
*نیایش بهاری
*دختر بهار
*زن اسیر «به مناسبت روز جهانی زن »
*زندگی زیباست
*اشکی که می چکد
*سلام بر عشق
*عشق و فریاد
*مهتاب لذت‌های من
*درخت عشق
* این صدای دل‌ من است
*یلدا
*چه هستی‌ زندگی‌
*همسفر عشق
*قایق پر گل
*هوس
*لحظه ای که در آنم
*چه خوب بود اگر
*هماغوشی تلخ اندیشه و بمب
* تب عشق
*دل‌ شکسته
*پرواز بوسه‌ها
*فردا روز دگری خواهد بود
*ضیافت تیرباران چشم هایم
*روایتی در باره‌ی رقص سماع
* عجب دنیای بی شرمی
*من تنها نیستم
*دل درد سیاسی
*خاکستر پس از مرگ
*نوای ساز
*تا به کجا می‌‌بری تو ، مرا
*ندیدم من ، کسی از بهر وفا
*غربت در وطن
* تنها پیامبر زن جهان
* آواره ی سر گردان ( با یادی از آوارگان سوری )
*با عشق ، یک گًل نیلوفر ثریا پاستور
*می‌‌روم تا ته خط
*گلوله ی رهایی
*هنرمند و بهانه ی زیستن
* نمی‌‌ دانم چه خواهد شد
* درخت عشق
* مهتاب لذت‌های من
*چه زیبا است !
* زن اسیر
*کیستم من ؟!