می‌‌روم تا ته خط
ثریا پاستور

 
در دره ی هوشیاری و خواب
می‌ گشایم پلک را
می‌ ستایم دم را
مست خواب می‌‌بینم ، اندیشه‌ام را
مست نوا
می‌ گشایم قفل سکوت را
در خانه ی تنهایی فکر .
می‌ چرخد اندیشه ام
تجربه می‌‌کند ، مستی را
مستی لحظه ی بی‌ حسی را
مستی مسخ شدن ، با تار زلال آواز
مستی مسخ شدن ، با نوای غم یک ساز
مستی باده ی بی‌ خیالی یک راز
-----------
می‌ رود اندیشه ام
می‌ رود تا با عشوه ی ساز
دوره‌ گرد ر‌ه بی‌ سامانی
می‌ رود تا با چرخش رقص
رود زیبای هوس را
در آغوش گیرد
در بستر پر از آبی‌ عشق
می‌ رود فکر من
تا ته ریشه ی بی‌ تابی ها
تا  نوک کوه فوران
تا سرا پرده ی عشق
-------------
می‌ رود تا بسراید به خیال
بازی نرم وفا داری عشق
بازی مست عزاداری غم
بازی سکوت ، در هیاهوی درون
بازی نوا ، در بی‌ نسیمی صبا
بازی تابش عشق ، در تب داغ رها
بازی تجربه ی درد ، در غبار مه‌ آلود هوا
بازی رویا ، در یک دم خوش
بازی قهر زمان ، در یک تن‌ سرد
--------------
می‌ روم تا ته خط
می‌ گشایم ، در روح
تجربه ی نرمی راه
تجربه ی سختی فکر
شستن فکر ، با آب روان
شستن غم ، با نم نم باران
شستن فکر ، با سپیدی زمان
آرامش دم ، با مستی جان
حرکت با نرمی سنگ صبور
سنگ زیبای مزار
در گلعذاری ، پر ز زار
-----------
می‌ روم تا ته خط
تا ببینم ، سر هر پیچ
نقش هر رویش جان
نقش زالوی زمان
نقش هر قطره ، بر رود زمان
نقش پر سوز خزان
نقش سؤ سوی چراغ
نقش خال ، بر گونه ی یار
نقش جاوید بهار ، بر صورت هفت رنگ نگار
نقش سیاه ظلمت ، بر دل‌ روشن یار
نقش یک دیو سیاه ، بر صورت زیبای گناه
نقش یک خار پلید ، بر چهره ی تنهای گلا
نقش سنگین سخن ، بر دریچه ی نازک قلب
نقش سنگینی‌ رنج ، بر گوارای وجود
-------------
می‌ روم تا ته خط
تا ببوسم لب خاک ، در سرازیری بی‌ نور جفا
تا بگریم ز ندامت ، سیل باران نگاه
تا بگیرم به بغل ، گًل تنهایی راه
می‌ روم تا ته خط
تا ببویم  ، طعم زیبای هدف
تا بچینم  ، غم غمناک شبان
تا بگیرم ، دست اندوه سوار
تا بجویم ، هر چه در گوشه کنار
تا ببینم ، هر چه لذت در دیار
تا بگردم گرد هر چهره ی نار
تا بچینم هر چه درد ، از روزگار
تا بگیرم داد ، از عدل زمان
------------
می‌ روم تا ته خط
تا بچینم ، گًل تنهایی‌ غم
تا ببینم زایش گًل ، از آتش خاک
تا ببینم مستی شراب ، در دل‌ تاک
تا بشویم ز سرم ، هر پژواک
تا بگیرم به بغل ، آتش ناب
و بچینم گًل رویا ، در خواب .
می‌ روم تا ته خط
تا ببینم آتش
تا بچینم ، گًل پر سوز عطش
تا ببوسم لب تر ، در بستر پر تاب هوس
 
می‌ روم تا ته خط
 
 
 
 
 
ثریا پاستور از مجموعه‌ سروده‌های : کهکشان‌های خیال
 
لوس انجلس   کالیفرنیا  /۲۹  آگوست ۲۰۱۵ - ۷ شهریور ماه ۱۳۹۴
 
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ثریا پاستور

فهرست مطالب ثریا پاستور در سایت پژواک ایران 

*پدرم بود که خورشید آورد
*آرزو
*چه خواهی
*سرود آغاز زندگی‌ام
* در قلب خورشید زمان
*سیمای خورشید و کارگر
*من باور دارم
*بهار , در چشم هایت
*این چه احساسی‌
*در راه آزادی و صلح
*در راه آزادی و صلح
*بنفشه‌های بهاری
*آری ! بهار آمده است
*دختر بهار با ترانه
*پنجره ای به سوی نور
*زن اسیر
* وقتی که هستی
*ای آسمان
*درد دل سیاسی
*آش نشان سوخته دل
*هدیه‌ی وجود
*بسته ی شادمانی
*پرواز بوسه‌ها
*مست رهت
*نوای ساز
*لحظه ای که درآنم
*هوس
*آتش و شراب
*فریاد یک کودک
*محاكمه‌ی غيابى
*راز هستی‌
*ضیافت تیرباران چشم هایم ( با یادی از اسید پاشی‌های اصفهان)
*در پیچ و خم چرخ فلک
*با یاد تو
*زندانی
*نقش گرم آرزو
*پل پیوند
*نردبان خورشید
*اگر من و تو «ما » گردیم
*راستی چه تماشا دارد
* دشت سینه ات
*سوداگران مرگ
*تنها پیامبر زن جهان
*تا به کجا می‌‌بری تو , مرا
*از آب تا خاک
*نمی دانم چه خواهد شد
*چه زیبا است!
*پدرم بود که خورشید آورد
*چه خواهی؟
*سرود آغاز زندگی ام
*باعشق ، یک گل نیلوفر
*به مناسبت روز مادر
* کاسه‌ی شکسته‌ی عشق
*من باور دارم
* چه احساسی‌
* بهار, در چشم هایت
*آری ! بهار آمده است
*نقش گل بوسه
*نیایش بهاری
*دختر بهار
*زن اسیر «به مناسبت روز جهانی زن »
*زندگی زیباست
*اشکی که می چکد
*سلام بر عشق
*عشق و فریاد
*مهتاب لذت‌های من
*درخت عشق
* این صدای دل‌ من است
*یلدا
*چه هستی‌ زندگی‌
*همسفر عشق
*قایق پر گل
*هوس
*لحظه ای که در آنم
*چه خوب بود اگر
*هماغوشی تلخ اندیشه و بمب
* تب عشق
*دل‌ شکسته
*پرواز بوسه‌ها
*فردا روز دگری خواهد بود
*ضیافت تیرباران چشم هایم
*روایتی در باره‌ی رقص سماع
* عجب دنیای بی شرمی
*من تنها نیستم
*دل درد سیاسی
*خاکستر پس از مرگ
*نوای ساز
*تا به کجا می‌‌بری تو ، مرا
*ندیدم من ، کسی از بهر وفا
*غربت در وطن
* تنها پیامبر زن جهان
* آواره ی سر گردان ( با یادی از آوارگان سوری )
*با عشق ، یک گًل نیلوفر ثریا پاستور
*می‌‌روم تا ته خط
*گلوله ی رهایی
*هنرمند و بهانه ی زیستن
* نمی‌‌ دانم چه خواهد شد
* درخت عشق
* مهتاب لذت‌های من
*چه زیبا است !
* زن اسیر
*کیستم من ؟!