فریاد یک کودک
ثریا پاستور

 
 ثریا پاستور = به مناسبت روز جهانی کودک ۲۰ نوامبر۲۰۱۶
فریاد یک کودک بی پناه 
ثریا پاستور
می‌ خواهم فریاد بزنم
فریاد 
فریاد از اینهمه سرگشتگی
از اینهمه در ماندگی 
یک پای ، در غم دارم
پای دگر ، در گل
یک دست ، بر سر دارم
دست دگر ، بر آسمان
سر گشته و بی‌ پناهم
در مانده و بی‌ مکانم
این چه سر نوشتی‌ است
که می‌‌برد مرا
تا عمق سیاهی‌ها و ظلمت ها
تا ته ریشه ی بی‌ تابی ها
تا روزنه ‌های کور زندگی‌
بی‌ هیچ نوری و تابندگی
تا دریچه‌های بسته به نور
بی‌ هیچ خنده و شادی و شور
با شما هستم
با شما 
ای مردمان نشسته بر گنج
ای مردمان بی‌ خبر از درد و رنج 
چه نشسته اید
اینچنین ساکت و خموش 
بر خیزید
دستی‌ بگیرید
گره‌ای بگشائید
از زندگی‌ ما
ما کودکان زاده ی رنج
ما اسیران راه آینده
نگاهی‌ و قطره اشکی بر ما
بر ما زندگی‌ از دست دادگان
بر ما کودکان چشم به راه فردا‌ها 
سرودی بسازید
از قصه ی غصه‌ ها مان
ترانه‌ای سر دهید
از رنج‌ها و درد‌ها مان 
آری ! می‌ خواهم فریاد بزنم
فریاد 
 
ثریا پاستور

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ثریا پاستور

فهرست مطالب ثریا پاستور در سایت پژواک ایران 

*نمی‌‌دانم چه خواهد شد
*پدرم بود که خورشید آورد
*آرزو
*چه خواهی
*سرود آغاز زندگی‌ام
* در قلب خورشید زمان
*سیمای خورشید و کارگر
*من باور دارم
*بهار , در چشم هایت
*این چه احساسی‌
*در راه آزادی و صلح
*در راه آزادی و صلح
*بنفشه‌های بهاری
*آری ! بهار آمده است
*دختر بهار با ترانه
*پنجره ای به سوی نور
*زن اسیر
* وقتی که هستی
*ای آسمان
*درد دل سیاسی
*آش نشان سوخته دل
*هدیه‌ی وجود
*بسته ی شادمانی
*پرواز بوسه‌ها
*مست رهت
*نوای ساز
*لحظه ای که درآنم
*هوس
*آتش و شراب
*فریاد یک کودک
*محاكمه‌ی غيابى
*راز هستی‌
*ضیافت تیرباران چشم هایم ( با یادی از اسید پاشی‌های اصفهان)
*در پیچ و خم چرخ فلک
*با یاد تو
*زندانی
*نقش گرم آرزو
*پل پیوند
*نردبان خورشید
*اگر من و تو «ما » گردیم
*راستی چه تماشا دارد
* دشت سینه ات
*سوداگران مرگ
*تنها پیامبر زن جهان
*تا به کجا می‌‌بری تو , مرا
*از آب تا خاک
*نمی دانم چه خواهد شد
*چه زیبا است!
*پدرم بود که خورشید آورد
*چه خواهی؟
*سرود آغاز زندگی ام
*باعشق ، یک گل نیلوفر
*به مناسبت روز مادر
* کاسه‌ی شکسته‌ی عشق
*من باور دارم
* چه احساسی‌
* بهار, در چشم هایت
*آری ! بهار آمده است
*نقش گل بوسه
*نیایش بهاری
*دختر بهار
*زن اسیر «به مناسبت روز جهانی زن »
*زندگی زیباست
*اشکی که می چکد
*سلام بر عشق
*عشق و فریاد
*مهتاب لذت‌های من
*درخت عشق
* این صدای دل‌ من است
*یلدا
*چه هستی‌ زندگی‌
*همسفر عشق
*قایق پر گل
*هوس
*لحظه ای که در آنم
*چه خوب بود اگر
*هماغوشی تلخ اندیشه و بمب
* تب عشق
*دل‌ شکسته
*پرواز بوسه‌ها
*فردا روز دگری خواهد بود
*ضیافت تیرباران چشم هایم
*روایتی در باره‌ی رقص سماع
* عجب دنیای بی شرمی
*من تنها نیستم
*دل درد سیاسی
*خاکستر پس از مرگ
*نوای ساز
*تا به کجا می‌‌بری تو ، مرا
*ندیدم من ، کسی از بهر وفا
*غربت در وطن
* تنها پیامبر زن جهان
* آواره ی سر گردان ( با یادی از آوارگان سوری )
*با عشق ، یک گًل نیلوفر ثریا پاستور
*می‌‌روم تا ته خط
*گلوله ی رهایی
*هنرمند و بهانه ی زیستن
* نمی‌‌ دانم چه خواهد شد
* درخت عشق
* مهتاب لذت‌های من
*چه زیبا است !
* زن اسیر
*کیستم من ؟!