نوای ساز
ثریا پاستور

با نوای سازت ، ببر مرا
به دیدار تار‌های نازک دل‌‌های ابریشمی
تا ببینم ، لطافت و نرمی را
با ذره بین وجودم
تا بیدار شوم ، از خواب فراموشی
بنگرم ، دیار مدهوشی را
ببینم ، جاری شدن اشک
از دیدگان پر درد یار را
تماشا کنم ، پرواز اندوه یار
و آرام گیرم ، لابلای هیاهوی روزگار
--------
تا نوازش را ، در دست‌هایت ببویم
و خواب عطر آن را ببینم
تا حس کنم ، لذت آرمیده در جهان فآنی
و سخت در بر گیرم
جای پای حریر لطیف حست را
-------
بنواز مرا
تا سبز شوم ، با نوازش هایت
تا دیگر حس نکنم ، دردی را
چنان با انگشتانت ، بنواز مرا
تا لبریز از شوق و خواهش شوم
تا خاک شوم
و تنم را
در خمره ی شرابی از عشق سرخ
به خاک می گونه بسپارم
نوای دلم را ....... بنواز با پنجه هایت
چنگ دلم را...... بلرزان با زیبائی روحت
و تار و پودم را ...... جاری کن در رود خانه ی نوازش
------
 
بنواز .....تا غرق شوم در دنیایی‌
که بجز نوای بی‌ خبری
نداشته باشم ، دلبری را
که بجز حس زیبای زندگی‌
حس نکنم چیزی را
بنواز
تا خالی‌ شوم , از هر چه درون
تا پرواز کنم ، از شوق درون
تا رها شوم ، از راز درون
-------
چنان بنواز
تا با تار درونم
کوک کنم ، ساز وجودم را
تا با پیاله ی نوایت
مست و مدهوش شوم
چشمه سار اشک شوم
و نم نم باران رخسارم را
جاری کنم ، بر زمین خشک دل‌
-------
بنواز
تا با زخمه ی سازت
خشک شود ، اشک‌های گونه ام
و با خشکی اشک‌هایم ،
پیوند زنم ، گًل چینی‌ شبنم را
به لب هایم
شاخه‌های دردم ، فارغ شوند
از مادر ، زاده شوند
بند نافشان ، پاره شود
و آرامش ، بر تخت وجودم
به ضیافت عشق بنشیند
چنان بنواز ..... تا خالی‌ شوم
از هر چه گرد و غبار وهم
از هر چه سهم سرد
و از هر چه خاکستر سرد
تا جان بگیرد ، عشق ریشه ام
گرمی‌ بگیرد ، سردی اندیشه ام
تا از یاد خود بروم
از دیار خود برهم
از هر چه پوچی بجهم
و آرام گیرم
در بستر آرامش و بی‌ خبری
 
تا مست لرزه ی هر پنجه ات
تا مست گریه ی ساز دلت
تا مست لرزه ی هر زخمه ات
تا مست آتش کوه دلت
--------
بنواز
مرا ببر با خود
تا بی‌ نهایت هستی‌
تا بی‌ کرانه ی افق
تا هر چه زیبایی‌ ر‌ه
تا هر چه مستی و هوس
چنان بنواز
تا سیلی‌ خور نوازش‌ها شود ..... چهره ام
تا رنگ خون دل‌ شوند ......... گونه هایم
تا خمره‌ای از خون شوند ..... رگ هایم
تا چشمه ی گرم هوس شوند ... بوسه هایم
تا از صدف رنگین شوند .... اندیشه هایم
چنان مرا بنواز
تا بیدار شوم ، از خواب فراموشی
تا جاری شوم ، در دیار مدهوشی
تا رها شوم ، از غم زندگی‌
تا جاری شوم ، در جویبار فرخندگی
تا حس کنم ، گرما و تابندگی
تا همراه با نوازش‌هایت
خاک شوم ، در گودال زندگی‌
تا پاک شوم ، از هر چه کبودی
سپید شوم
از هر هر چه سیاهی
و چه زیبا ببینم
هر چه رقص زندگی‌
هر چه رقص زندگی‌
 
 
ثریا پاستور
لوس آنجلس  / کالیفرنیا
۲۰ سپتآمبر ۲۰۱۵ / ۲۹ شهریور ماه  ۱۳۹۴
 
 بر گرفته از : مجموعه ی" کهکشان های خیال "
با الهام از ساز پسرم هومن :  پیانیست و کیبوردیست

 
 
 

Soraya Pastor's photo.

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ثریا پاستور

فهرست مطالب ثریا پاستور در سایت پژواک ایران 

*نمی‌‌دانم چه خواهد شد
*پدرم بود که خورشید آورد
*آرزو
*چه خواهی
*سرود آغاز زندگی‌ام
* در قلب خورشید زمان
*سیمای خورشید و کارگر
*من باور دارم
*بهار , در چشم هایت
*این چه احساسی‌
*در راه آزادی و صلح
*در راه آزادی و صلح
*بنفشه‌های بهاری
*آری ! بهار آمده است
*دختر بهار با ترانه
*پنجره ای به سوی نور
*زن اسیر
* وقتی که هستی
*ای آسمان
*درد دل سیاسی
*آش نشان سوخته دل
*هدیه‌ی وجود
*بسته ی شادمانی
*پرواز بوسه‌ها
*مست رهت
*نوای ساز
*لحظه ای که درآنم
*هوس
*آتش و شراب
*فریاد یک کودک
*محاكمه‌ی غيابى
*راز هستی‌
*ضیافت تیرباران چشم هایم ( با یادی از اسید پاشی‌های اصفهان)
*در پیچ و خم چرخ فلک
*با یاد تو
*زندانی
*نقش گرم آرزو
*پل پیوند
*نردبان خورشید
*اگر من و تو «ما » گردیم
*راستی چه تماشا دارد
* دشت سینه ات
*سوداگران مرگ
*تنها پیامبر زن جهان
*تا به کجا می‌‌بری تو , مرا
*از آب تا خاک
*نمی دانم چه خواهد شد
*چه زیبا است!
*پدرم بود که خورشید آورد
*چه خواهی؟
*سرود آغاز زندگی ام
*باعشق ، یک گل نیلوفر
*به مناسبت روز مادر
* کاسه‌ی شکسته‌ی عشق
*من باور دارم
* چه احساسی‌
* بهار, در چشم هایت
*آری ! بهار آمده است
*نقش گل بوسه
*نیایش بهاری
*دختر بهار
*زن اسیر «به مناسبت روز جهانی زن »
*زندگی زیباست
*اشکی که می چکد
*سلام بر عشق
*عشق و فریاد
*مهتاب لذت‌های من
*درخت عشق
* این صدای دل‌ من است
*یلدا
*چه هستی‌ زندگی‌
*همسفر عشق
*قایق پر گل
*هوس
*لحظه ای که در آنم
*چه خوب بود اگر
*هماغوشی تلخ اندیشه و بمب
* تب عشق
*دل‌ شکسته
*پرواز بوسه‌ها
*فردا روز دگری خواهد بود
*ضیافت تیرباران چشم هایم
*روایتی در باره‌ی رقص سماع
* عجب دنیای بی شرمی
*من تنها نیستم
*دل درد سیاسی
*خاکستر پس از مرگ
*نوای ساز
*تا به کجا می‌‌بری تو ، مرا
*ندیدم من ، کسی از بهر وفا
*غربت در وطن
* تنها پیامبر زن جهان
* آواره ی سر گردان ( با یادی از آوارگان سوری )
*با عشق ، یک گًل نیلوفر ثریا پاستور
*می‌‌روم تا ته خط
*گلوله ی رهایی
*هنرمند و بهانه ی زیستن
* نمی‌‌ دانم چه خواهد شد
* درخت عشق
* مهتاب لذت‌های من
*چه زیبا است !
* زن اسیر
*کیستم من ؟!