تنها پیامبر زن جهان
ثریا پاستور

 
 
تنها پیامبر زن جهان
ثریا پاستور
تنها پیامبر زن جهان
خواهم شد
هزاران هزار پرچم یکرنگی را
رها خواهم کرد
در فضا
جامه ای خواهم بافت
از همه ی رنگ‌ها و نژاد ها
و آن را
آویزان خواهم کرد
بر بام آسمان ها
با ریسمان رنگین کمان هفت رنگ
گره خواهم زد
قلب‌ها را , به هم
با رشته‌های سیه رنگ شب
به دار خواهم آویخت
نفرت‌ها و کینه‌ها را
و تک تک حرف هاشان را
پیشکش خواهم کرد
به ضیافت کرکس ها
با حلقه ی رویایی عشق
پیوند خواهم داد
دست‌های گرم عاشقان را
با نسیم گرم وفا
به دیدار عشقبازی گل ها
خواهم برد
هوا دارانم را
در برابر ایوان جانم
سایبان ها
خواهم بر افراشت
همه ی دلباختگان
در زیر سایبان ها
دست در دست
و شانه‌ به شانه‌
به رقص و پایکوبی
خواهند نشست
و یکصدا, با هم
سرود همبستگی‌ , سر خواهند داد
و من
عطر زیبا‌ترین گل های " انسانیت " را
شلیک خواهم کرد
به سویشان
بر بال پروانه‌های عشق
و بر شانه ی کبوتران صلح
تک فرمان خود را
خواهم نوشت :" عشق" میا‌‌ن انسان ها
آری
تنها پیامبر زن جهان
خواهم شد
 
 
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ثریا پاستور

فهرست مطالب ثریا پاستور در سایت پژواک ایران 

*پدرم بود که خورشید آورد
*آرزو
*چه خواهی
*سرود آغاز زندگی‌ام
* در قلب خورشید زمان
*سیمای خورشید و کارگر
*من باور دارم
*بهار , در چشم هایت
*این چه احساسی‌
*در راه آزادی و صلح
*در راه آزادی و صلح
*بنفشه‌های بهاری
*آری ! بهار آمده است
*دختر بهار با ترانه
*پنجره ای به سوی نور
*زن اسیر
* وقتی که هستی
*ای آسمان
*درد دل سیاسی
*آش نشان سوخته دل
*هدیه‌ی وجود
*بسته ی شادمانی
*پرواز بوسه‌ها
*مست رهت
*نوای ساز
*لحظه ای که درآنم
*هوس
*آتش و شراب
*فریاد یک کودک
*محاكمه‌ی غيابى
*راز هستی‌
*ضیافت تیرباران چشم هایم ( با یادی از اسید پاشی‌های اصفهان)
*در پیچ و خم چرخ فلک
*با یاد تو
*زندانی
*نقش گرم آرزو
*پل پیوند
*نردبان خورشید
*اگر من و تو «ما » گردیم
*راستی چه تماشا دارد
* دشت سینه ات
*سوداگران مرگ
*تنها پیامبر زن جهان
*تا به کجا می‌‌بری تو , مرا
*از آب تا خاک
*نمی دانم چه خواهد شد
*چه زیبا است!
*پدرم بود که خورشید آورد
*چه خواهی؟
*سرود آغاز زندگی ام
*باعشق ، یک گل نیلوفر
*به مناسبت روز مادر
* کاسه‌ی شکسته‌ی عشق
*من باور دارم
* چه احساسی‌
* بهار, در چشم هایت
*آری ! بهار آمده است
*نقش گل بوسه
*نیایش بهاری
*دختر بهار
*زن اسیر «به مناسبت روز جهانی زن »
*زندگی زیباست
*اشکی که می چکد
*سلام بر عشق
*عشق و فریاد
*مهتاب لذت‌های من
*درخت عشق
* این صدای دل‌ من است
*یلدا
*چه هستی‌ زندگی‌
*همسفر عشق
*قایق پر گل
*هوس
*لحظه ای که در آنم
*چه خوب بود اگر
*هماغوشی تلخ اندیشه و بمب
* تب عشق
*دل‌ شکسته
*پرواز بوسه‌ها
*فردا روز دگری خواهد بود
*ضیافت تیرباران چشم هایم
*روایتی در باره‌ی رقص سماع
* عجب دنیای بی شرمی
*من تنها نیستم
*دل درد سیاسی
*خاکستر پس از مرگ
*نوای ساز
*تا به کجا می‌‌بری تو ، مرا
*ندیدم من ، کسی از بهر وفا
*غربت در وطن
* تنها پیامبر زن جهان
* آواره ی سر گردان ( با یادی از آوارگان سوری )
*با عشق ، یک گًل نیلوفر ثریا پاستور
*می‌‌روم تا ته خط
*گلوله ی رهایی
*هنرمند و بهانه ی زیستن
* نمی‌‌ دانم چه خواهد شد
* درخت عشق
* مهتاب لذت‌های من
*چه زیبا است !
* زن اسیر
*کیستم من ؟!