ننگ تاریخ بشر!‏ ‏
حسن جداری

ننگ تاریخ  بشر!

  حسن جداری

 

کاش در عالم  نشان از عنصر ملا نبود!

وین بساط زهد و تزویر و ریا؛ برپا نبود!

کاشکی در این دیار رنجه  از خود کامگی

اینهمه اعدام و قتل وغارت و یغما نبود!

روزگار توده ها شد تیره در زندان شیخ

کاشکی این تیره روزی ها نصیب ما نبود!

جزجهالت؛ جز شرارت؛ جز  فشار و اختناق

حاصلی از سلطه خونبار ملا ها نبود

قتل عام توده ها را شیخ  فتوا داد و مرد

این چنین آدمکشی در پهنه دنیا نبود!

راستی این دیوخو ملای خون آشام  را

ننگ تاریخ بشر گر خوانمش؛ بیجا نبود

در دل چون سنگ شیخ  ظالم و بیدادگر

ذره ای از مهر و انسان دوستی پیدا نبود

این همه ظلم و تعدی کرد ملا؛ زین سبب

همچو ملا؛ کس میان توده ها رسوا نبود

 جز قیام و انقلاب توده های رنجبر

درد ما را هیچ درمان دگر؛ پیدا نبود!

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

حسن جداری

فهرست مطالب حسن جداری در سایت پژواک ایران 

* حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!
*انتحابات فرمایشی رژِیم، چه چیزی را تغییر میدهد؟ ‏
*چرا باید انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرد؟
*رقابت امپریالیست ها و خطر وقوع جنگ جهانی ‏سوم!
*نگرش به گذشته ها، به مثابه درمان آلام اجتماعی!‏
*مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال «اصلاح طلبان»!
*دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه!
*فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی!
*دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!‏
*مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!‏
*ننگ تاریخ بشر!‏ ‏
*رژیم جمهوری اسلامی ، رژیم دزدان کاخ نشین!
* قانلی بیرمیدان !
*شلاق زدن به کارگران، جنایتی دهشتناک!
* کوتله وی عصیان ! غزلی به ترکی با ترجمه فارسی
*برتری طلبی قومی و نژادی!
*یاران را چه شد!
*تحریم یا عدم تحریم انتخابات! کدام انتخابات؟
* یادی از فرقه دموکرات آذربایجان!
*دو قطعه شعر در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷
*رژیم جمهوری اسلامی؛ حامیان و مخالفین!
*شوونیسم زبان فارسی!
*به مناسبت باز گشائی مدارس در ایران! نگاهی بر برخی از مشکلات آموزشی
* مساله طبقاتی ومساله ملی در ایران!
*حقوق بشر، بازیچه دست قدرت های سلطه گر!
* تفرقه و نفاق افکندن بین خلق های ایران، به سود رژیم شوونیست جمهوری اسلامی است!
*خاطرات من از دوران حکومت فرقه دموکرات آذربایجان!
*تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف "چپ"!
*" آذری یا زبان باستان آذربایجان"، رد پای کسروی!
* رژیم جمهوری اسلامی ، مظهر ستم ملی و شوونیسم!
* نگرشی به مساله ملی، در رابطه با مبارزات ضد رژیمی!
*آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان!
*هگلیسم یا مارکسیسم! سرمایه داری یا سوسیالیسم!
*رژِیمی فریبکار، «فرهنگستانی» مرتجع و شوونیست !
*انتقاد با سلاح و سلاح انتقاد!
*جواب خصم خونخوار!
*راه خطا پیمودن در برخورد به مساله ملی!
*سردمداران رژیم، غارتگران هستی توده ها!
*قاجارها یا پهلوی ها! ( 1)
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران
* گلچینی از دیوان حافظ شیرازی، شاعر عصیانگر و آزاد اندیش!
* قادینین قدرتی! (قدرت زن)
*فارسی، زبانی تحمیلی برای ملت های غیر فارس!
*شوق و شور جانفشانان!
*رژیم اشرار !
*روحانی، سر کوبگری دیگر!
*رژیمی آزادیکش! انتخاباتی فرمایشی!
* بهار خاطره ها!
*کارگر هم، انسان است!
*غرش وفریاد!
* در پیرامون «کنفرانس» باکو!
*شهر آفتاب!
*بازار ریا!
*کج اندیشی ها در رابطه با مساله ملی در ایران ( 1)
*نبرد خلق!
* بدترین نوع حکومت!
*معجز شبستری، شاعر و متفکر شهیر آذربایجان!
* در رابطه با رفراندوم برای" استقلال" آذربایجان!
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران
*راه ناهموار!
*باید رساتر شود این فریاد ها!
*تنها راه رهائی زحمتکشان!
*اگر کارگران به پا نخیرند، خانه ظلم ویران نمی شود!
*علیه انقیاد طلبان و سازشکاران!
*مظهر جهل و خرافات!
*پيرامون مساله ملی در ايران!
*ملانین جوری ،مکری، حیله لری !
*صمد بهرنگی، معلم کبیر روستاهای آذربایجان
*حکومت ننگین!
*تاریخچه ملی شدن صنایع نفت و کودتای 28 مرداد 1332
*خون «ندا»!
*توفان خشم !
*حماسه آذربایجان!
*دخالت خارجی یا تکیه به نیروی توده ها ؟!
*فریاد کن ای کارگر!
*تعدی و شرارت!
*من این کشتار و این سرکوب و زندان را نمیخواهم !
*بهار دل انگیز !
*بهار آزادی!
*جواب خصم خونخوار!
*ای خوش آنروزی...