‏ آذربایجان به پا خیز ! ‏ ‏
حسن جداری

 

 مبارزات پرخروش و قدرتمند توده های  به پاخاسته در سرتاسرایران، در این  چند روز پرجوش و خروش، لرزه بر اندام رژیم خون آشام جمهوری اسلامی  انداخته و ناقوس مرگ این رژیم وحشی صفت را به صدا در آورده است.  شهرهای ایران از رشت و ساری گرفته تا اهوازو بندرعباس ، از خوی و ارومیه گرفته تا  کرمان و اصفهان و شیراز، همه صحنه های  پر شور و حماسه آفرین مبارزه و جانفشانی علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بوده اند. صد ها هزار از توده های مبارز جان بر کف، از زن و مرد،  بی هراس  از پاسداران و دیگرعمال سرکوبگررژیم، دراتحاد و همبستگی،  شعار های محکم  ضد رژیمی سرداده و عزم راسخ  خود را در پیکار مرگ و زندگی  به منظورسرنگونی سلطه  پوشالی رژیم  آزادیکش جمهوری اسلامی، آشکار ساخته اند. اینک  پنج روز تمام است  فریاد های  خروشان مرگ بر خامنه ای،  مرگ بر روحانی، مرگ بر استبداد، مرگ بر جمهوری اسلامی ، توپ ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه،   نان ، کار، آزادی،  دانشجو میمیرد، ذلت نمی پذیرد، سرتاسر ایران  پر تلاطم و بپا خاسته را فراگرفته است . رژیم ضد مردمی در بیم و وحشت از سرنگونی حتمی سلطه اهریمنی خود،  توده های مبارز و از جانگذشته را مورد تهاجم  قرار داده  و مذبوحانه می کوشد با توسل به قهر ضد انقلابی، فریاد  دادخواهی  توده های  به ستوه آمده از اعمال ننگین رژیم کشتار و جنایت را،  در سینه ها خفه سازد . اما علیرغم  تمام وحشیگریهای  رژیم خود کامه،   توده های مبارز به پا خاسته،  همچنان  به پیکار حق  طلبانه  ضد رژیمی ادامه داده و با سر دادن شعار رزمنده، میکشم ، میکشم آنکه برادرم کشت، توپ،  تانک، مسلسل  دیگر اثر  ندارد، سرسختی و تسلیم ناپذیری را در مبارزه در راه آزادی، به ثبوت میرسانند .

                 +++++

 در چنین شرایطی که اتحاد و همبستگی فشرده همه  اهالی کشور و زحمتکشان همه  ملت های ایران، شرط ضروری  پیشبرد هرچه  پیروزمندانه مبارزه علیه رژیم خون آشام جمهوری اسلامی می باشد، خلق آذربایجان، نقش  بس تعیین کننده ای می تواند و باید داشته باشد.  در گذشته  در جنبش های عظیم  دموکراتیک و آزادیخواهانه، خلق آذربایجان جانفشانی ها کرده و با مقاومت و پایداری خود ، پوزه دشمنان آزادی را بارها به خاک مالیده است.  در انقلاب مشروطیت ، این آذربایجان بود که با  توسل به جنگ مسلحانه و پایداری تحسین آفرین یازده ماهه،  تحت رهبری دلیرانی نظیر ستار خان،علی مسیو و حیدرعمو اوغلی، ضربه های محکمی  بر پیکر ارتجاع هار محمد علی شاهی  وارد ساخته و مشروطیت را به ایران بر گرداند.  در حوادث  دیگر تاریخی، در پیکار با  ارتجاع  هار،  آذربایجان همواره  نقشی  ترقی خواهانه  و انقلابی  داشته است . اینک  در شرایط  بس حساسی که رژیم  جمهوری اسلامی در زیر ضربه های  خرد کننده  مبارزین  سرتاسر ایران قرار دارد و  پیکار خونینی  به منظور سرنگونی سلطه ننگین آخوندهای  حاکم و کلیت رژیم جمهوری اسلامی عرصه را بر این رژیم  شکنجه و اعدام تنگ کرده است، در حالی که  رژیم کشتار و جنایت سخت میکوشد با  دست یازیدن به سرکوب و کشتار دسته جمعی، از چنگ انتقام توده های خشمگین جان سالم به در برد ، آذربایجان باید  مثل  همیشه  نقش  مثبت تاریخی  خود را بازی کند .                                                 

              +++++

درست است که در چند روز نقش ساز گذشته،  شهرهای مختلف آذربایجان نیز  با قیام ها و مبارزات  پر شور، اراده استوار خود را در تلاش در جهت  رهائی از چنگال  رژیم ضد مردمی  نشان داده اند،  اما  مبارزین و آزادیخواهان و همه   آنهائی که  استقرار آزادی و دموکراسی را در ایران در گرو سرنگونی  کلیت رژیم جمهوری اسلامی میدانند، انتطار بیشتری از آذربایجان دارند. کارگران و توده های زحمتکش تبریز  قهرمان و دیگر شهرهای آذربایجان که از رژیم جمهوری اسلامی  جز  غارتگری و ظلم و  اجحاف و استثمار ندیده اند، باید  پرچمدار مبارزه  حق طلبانه  توده های  محروم و زحمتکش  ایران علیه رژیم خود کامه  جمهوری اسلامی باشند .  این یک امر مسلم است که  تا رژیم  ارتجاعی  جمهوری اسلامی به دست توده های  بپا خاسته همه خلق های  ایران سرنگون نشده است ،  هیچکدام از خواستهای خلق  آذربایجان و از آنجمله  حق تعیین سرنوشت، عملی  نخواهد شد.  رژیم جمهوری اسلامی در موارد مختلف  دشمنی خود را با خلق  آذربایجان نشان داده است . آنهائی که میکوشند خلق مبارز آذربایجان  را به بهانه های مختلف، ازپیکاردر همراهی  با دیگر خلق های ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی باز دارند ، بهیچوجه  دوستان توده های زحمتکش این  دیارآتش و خون  نبوده، بلکه دانسته و ندانسته به بقای سلطه ننگین این رژیم ارتجاعی، خد مت میکنند.  به امید شرکت هر چه فعال ترو پر خروش تر تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان، در پیکارهای خونین وتاریخ ساز روزهای آینده  در جهت  واژگون ساختن  کاخ های  ظلم و بیداد گری و سرنگونی  کلیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی.               حسن جداری        اا دی 1396          

منبع:پژواک ایران


حسن جداری

فهرست مطالب حسن جداری در سایت پژواک ایران 

* پان اسلامیسم و پان آریائیسم، دو روی یک سکه! [2018 Dec] 
*کارگر می رزمد، ذلت نمی پذیرد!‏ ‏  [2018 Dec] 
*ظولمه قارشی عصیان! [2018 Aug] 
*خیزش های سهمگین توده ها، ناقوس مرگ رژیم را به صدا درآورده است!  [2018 Aug] 
* راه رهائی کارگران و زحمتکشان ایران!  [2018 Jul] 
*ٰ نگاهی اجمالی به تاریخ صد سال گذشته ایران! [2018 May] 
*جمهوری اسلامی ، جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک کارگران و زحمتکشان!  [2018 Jan] 
*‏ آذربایجان به پا خیز ! ‏ ‏ [2018 Jan] 
*خیزش های پرشور و رزمنده ضد رژیمی، ‏درسرتاسرایران!‏  [2018 Jan] 
*پدیده ای به نام شوونیسم در سایت های اپوزیسیون! [2017 Jun] 
* حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!  [2017 Jun] 
*انتحابات فرمایشی رژِیم، چه چیزی را تغییر میدهد؟ ‏  [2017 May] 
*چرا باید انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرد؟ [2017 May] 
*رقابت امپریالیست ها و خطر وقوع جنگ جهانی ‏سوم!  [2017 Mar] 
*نگرش به گذشته ها، به مثابه درمان آلام اجتماعی!‏  [2017 Jan] 
*مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال «اصلاح طلبان»!  [2017 Jan] 
*دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه!  [2016 Dec] 
*فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی! [2016 Nov] 
*دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!‏ [2016 Oct] 
*مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!‏  [2016 Sep] 
*ننگ تاریخ بشر!‏ ‏  [2016 Sep] 
*رژیم جمهوری اسلامی ، رژیم دزدان کاخ نشین! [2016 Aug] 
* قانلی بیرمیدان ! [2016 Jun] 
*شلاق زدن به کارگران، جنایتی دهشتناک! [2016 May] 
* کوتله وی عصیان ! غزلی به ترکی با ترجمه فارسی [2016 May] 
*برتری طلبی قومی و نژادی! [2016 Apr] 
*یاران را چه شد! [2016 Apr] 
*تحریم یا عدم تحریم انتخابات! کدام انتخابات؟ [2016 Jan] 
* یادی از فرقه دموکرات آذربایجان! [2015 Dec] 
*دو قطعه شعر در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ [2015 Dec] 
*رژیم جمهوری اسلامی؛ حامیان و مخالفین! [2015 Dec] 
*شوونیسم زبان فارسی! [2015 Nov] 
*به مناسبت باز گشائی مدارس در ایران! نگاهی بر برخی از مشکلات آموزشی [2015 Oct] 
* مساله طبقاتی ومساله ملی در ایران! [2015 Sep] 
*حقوق بشر، بازیچه دست قدرت های سلطه گر! [2015 Aug] 
* تفرقه و نفاق افکندن بین خلق های ایران، به سود رژیم شوونیست جمهوری اسلامی است! [2015 Jul] 
*خاطرات من از دوران حکومت فرقه دموکرات آذربایجان! [2015 Jul] 
*تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف "چپ"!  [2015 Jun] 
*" آذری یا زبان باستان آذربایجان"، رد پای کسروی!  [2015 May] 
* رژیم جمهوری اسلامی ، مظهر ستم ملی و شوونیسم! [2015 May] 
* نگرشی به مساله ملی، در رابطه با مبارزات ضد رژیمی! [2014 Nov] 
*آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان! [2014 Sep] 
*هگلیسم یا مارکسیسم! سرمایه داری یا سوسیالیسم! [2014 Mar] 
*رژِیمی فریبکار، «فرهنگستانی» مرتجع و شوونیست !  [2014 Feb] 
*انتقاد با سلاح و سلاح انتقاد!  [2014 Jan] 
*جواب خصم خونخوار! [2014 Jan] 
*راه خطا پیمودن در برخورد به مساله ملی!  [2014 Jan] 
*سردمداران رژیم، غارتگران هستی توده ها! [2014 Jan] 
*قاجارها یا پهلوی ها! ( 1) [2013 Dec] 
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران  [2013 Dec] 
* گلچینی از دیوان حافظ شیرازی، شاعر عصیانگر و آزاد اندیش! [2013 Dec] 
* قادینین قدرتی! (قدرت زن) [2013 Nov] 
*فارسی، زبانی تحمیلی برای ملت های غیر فارس!  [2013 Nov] 
*شوق و شور جانفشانان! [2013 Oct] 
*رژیم اشرار !  [2013 Jun] 
*روحانی، سر کوبگری دیگر! [2013 Jun] 
*رژیمی آزادیکش! انتخاباتی فرمایشی!  [2013 May] 
* بهار خاطره ها! [2013 May] 
*کارگر هم، انسان است! [2013 May] 
*غرش وفریاد! [2013 Apr] 
* در پیرامون «کنفرانس» باکو! [2013 Apr] 
*شهر آفتاب! [2013 Apr] 
*بازار ریا! [2013 Mar] 
*کج اندیشی ها در رابطه با مساله ملی در ایران ( 1) [2013 Feb] 
*نبرد خلق!  [2013 Feb] 
* بدترین نوع حکومت! [2013 Jan] 
*معجز شبستری، شاعر و متفکر شهیر آذربایجان! [2013 Jan] 
* در رابطه با رفراندوم برای" استقلال" آذربایجان! [2012 Dec] 
*روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران  [2012 Dec] 
*راه ناهموار!  [2012 Nov] 
*باید رساتر شود این فریاد ها! [2012 Nov] 
*تنها راه رهائی زحمتکشان! [2012 Oct] 
*اگر کارگران به پا نخیرند، خانه ظلم ویران نمی شود! [2012 Jul] 
*علیه انقیاد طلبان و سازشکاران! [2012 Jul] 
*مظهر جهل و خرافات! [2012 Jul] 
*پيرامون مساله ملی در ايران!  [2012 Jul] 
*ملانین جوری ،مکری، حیله لری ! [2012 Jul] 
*صمد بهرنگی، معلم کبیر روستاهای آذربایجان [2012 Jun] 
*حکومت ننگین! [2012 Jun] 
*تاریخچه ملی شدن صنایع نفت و کودتای 28 مرداد 1332 [2012 Jun] 
*خون «ندا»! [2012 Jun] 
*توفان خشم ! [2012 Jun] 
*حماسه آذربایجان! [2012 May] 
*دخالت خارجی یا تکیه به نیروی توده ها ؟! [2012 May] 
*فریاد کن ای کارگر! [2012 Apr] 
*تعدی و شرارت! [2012 Apr] 
*من این کشتار و این سرکوب و زندان را نمیخواهم ! [2012 Mar] 
*بهار دل انگیز ! [2012 Mar] 
*بهار آزادی! [2012 Feb] 
*جواب خصم خونخوار! [2012 Jan] 
*ای خوش آنروزی... [2011 Aug]