خامنه ای اسوده باش..چرا که اپوزوسیون در خواب است
مهرداد زبردست

هموطنان عزیز.همانطور که  معدود افراد مبارز از جمله اقای ایرج مصداقی از همان شروع متذکر شده بودند این جنبش انقلابی اخیر اخیر چون سر ندارد قادر به براندازی رژیم نیست. اتفاقا بر خلاف اپوزوسیون خارج از کشور که دچار بیماری خود بزرگ بینی و اوهام ناشی عدم درک واقعییت اجتماعی ایران می باشند همین خامنه ای ۸۳ ساله که عده ای او را در حال مرگ! و یا دچار اختلالات ناشی از پیری! می دانستند بسیار بهتر از اکثر افراد ، یا احزاب و یا گروههای اپوزوسیون خارج از کشور تشخیص داد که کدام گزینه تنها راه نوعی رهبری سراسری جنبش انقلابی ایران می تواند باشد.

بی جهت نیست که خامنه ای در سخنرانی های خود بغیر از دشمنان همیشگی کشورهای غربی تنها چند بار رژیم سابق پهلوی را نشانه گرفت و حتی کار بجایی رسید که به دولت احمقش دستور داد که فرح پهلوی را به دزیدن جواهرت تاج سلطتنتی متهم نماید!!.

او نه از چپی ها، نه از مجاهدین، و نه از جمهوری خواهان اسم برد!

این بخوبی نشان دهنده ان است که خامنه ای بسیار پیچیده تر و سیاستمدارتر از اکثریت اپوزوسیون خارج از کشور است چرا که او نیز به درستی درین مورد همچون  معدود افراد اپوروسیون همچون  ایرج مصداقی فکر می کند.

او در اخرین سخنرانی اش بسیار مکارانه گفت:...این فتنه اخیر بسیار خوب مهندسی شده بود ولی در محاسبه اشتباه کردند!!......

خامنه ای البته خود خوب می داند که از قضا این اعتراضان بهیچوجه رهبری نداشت و لذا مهندسی نیز نمی توانست شده باشد که اتفاقا همین امر هم او را دچار بیم از خشم خود جوش جوانان کرد و هم او را تسکین می بخشید.

او در خلوت خویش با خود و رهبران سرکوبگرش همواره  عدم وجود یک  رهبری سراسری که هسته مهم ان در خارج از کشور باشد را برگ برنده نظام جمهوری اسلامی می دانست و البته حق با او بود.

اخیرا نگاهی انداختم به نظرات افردا و گروههای مطرح مخالف دادن وکالت به شاهزاده رضا پهلوی و یا در کل افراد مخالف با اتحاد با او و یا عدم پذیرش او به عنوان چهره رهبری/سخنگوی دوران گذار در بر اندازی رژم کثیف و غارتگر اسلامی.

شگفت انگیز است که  مبارزین سابق ضد رژیم شاه که ۴-۳ دهه در غرب زیست می کنند هنوز از بیماری شاه فوبیا/ خود بزرگ بینی/دانش سیاسی سطحی/رقابتهای کودکانه شاهی-مصدقی/ توهمات کمونیستی...رنج می برند.

بسیاری از این افراد بسیار مضحکانه دل نگران بازگشت رژیم پهلوی به ایران می باشند!!! که البته از نظر من و ملیون ها نفر ایرانی که خود در انقلاب احمقانه ضد شاه شرکت داشته اند خیلی هم عالیست!!.

این افراد و گروههای متوهم عنوان می کنند که اگر به شاهزاده وکالت دهند و یا از او پشتیبانی نمایند در او حل خواهند شد و امکان ایجاد یک رژیم اینده مطلوب انان از بین خواهد رفت!!.

توجه می فرمایید که خامنه ای بسیار از این وضعییت اپوزوسیون خارج از کشور راضیست! چرا که مردم دردمند ایران و مخصوصا قشر عظیم خاکستری مخالف رژیم هیچ الترناتیوی را در پیش روی خود نمی بیند و لذا  راهپیمایی های میلیونی که می تواند هر رژیمی را به زانو دراورد محتمل نیست.

اینکه صد ها نفر در تلویزیون های خارج به زیباترین و مستدل ترین وجه حکومت اسلامی را تشریح و محکوم نمایند برای خامنه ای اهمیت زیادی ندارد چرا که او فقط یک هدف دارد: حفظ نظام.

اطمینان دارم که او حتی ترجیح می دهد کورونای دیگری/سیل و یا زمین لرزه ای در ایران روی دهد و یا مبارزه مسلحانه توسط کردها/بلوچ ها و حتی مجاهدین صورت گیرد تا او با ان بهانه ها از کابوس شکل گیری یک الترناتیو در بطن جنبش انقلابی مردم رهایی یابد.

 متاسفانه خامنه ای پس از ۴ دهه، مردم ایران و وضعییت کشور را بسیار بهتر از اپوزوسیون پر مدعا می شناسد. او  خوب می داند که ایرانیان تا نتوانند به خود و دیگران بگویند که فلان گروه و مخصوصا فلان فرد خواهد امد  هرگز بصورت میلیونی به خیابانها نخواهند امد و از اعتصابات  سرتاسری کارگران صنعت نفت که هر رژیمی را می تواند مضمحل نماید نیز خبری نخواهد بود.

در ضمن باید به ان گروه از روشنفکران جمهوری خواه/سوسیالیست/لیبرال و ضد هر گونه نظام غیر دمکراتیک که از بازگشت رژیم پهلوی و نظام استبداد هراسان هستند نکات زیر را خاطر نشان نمود:

 

-کجای کشور ما شبیه به نروژ و یا انگستان بود که شما از شاه ان انتظار داشتید شبیه شاه ان کشورها باشد؟

-چند نفر از شما به عنوان فرد و یا سازمان از پشتیبانی و یا سکوت در برابر اعدام فی المثل خانم فرخ رو پارسا توسط رژیم خمینی از خود در برابر پیشگاه مردم انتقاد نمودید؟

-چرا درین ۴ دهه حتی نتوانستید با همیاری هم فقط یک راهپیمایی ۵۰۰۰ نفری در خارج از کشور ترتیب دهید.تشکیل جبهه واحد رهبری پیشکش!!

-ایا فکر نمی کنید که حتی اگر همین الان یک رفراندم بین رژیم ، رضا پهلوی و تمامی  گروه های اپوزوسیون دیگر چه در داخل و چه در خارج کشور انجام شود همین شاهزاده رضا پهلوی پیروز خواهد گشت؟

-شما از الان به شاهزاده برای اینده اطمینان ندارید.می توانیم بپرسیم که ما چرا به شما باید اطمینان نماییم؟

-ایا می دانید که پدر همین شاهزاده هیچ قصری برای خود نساخت ولی برژنف کمونیست ۱۵ قصر با کارکنان همیشه اماده داشت؟

-شاه حق رای زنان را زودتر از کشور سوییس تصویب کرد

-از سیاستمداران برجسته رژیم پهلوی از جمله فروغی بود که به عنوان یک فلسفه دان از تمامی تاریخ ایران اگاهی داشت و شاهکارهای دیپلماتیک در زمان جنگ جهانی از خود بروز داد.ایا هرگز در این مورد او را ستوده اید؟

-قانون مدنی دادگستری،کشف حجاب،در افتادن با کمپانی های نفتی غرب،صنعتی شدن ایران ، واکسیناسیون بسیار عالی، ایجاد دانشگاه ها،تبدیل نظام بانکی به یکی از ۵ معتبر ترین ها در دنیا..و در کل ایجاد امنیت و یک زندگی معمولی!!!...که در حال حاضر مردم ایران با از جمله ۲۶ میلیون نفر در زیر حد فقر(به اقرار خود رژیم) و  اکثریت قاطع مردم ایران با عدم ازادی های اجتماعی از ان محروم هستند.

-ایا می دانستید که حداقل ۲۵٪ مردم ایران(یعنی از هر ۴ نفر ۱ نفر) در طول جنگ جهانی اول در اثر قحطی و بیماری های عفونی جان سپرده بودند ولی پس از حکومت رضا شاه، ایران ظرف فقط ۳۰سال بنحوی دگرگون گشت که کوچکترین شباهتی به گذشته نداشت؟

...................

حال شما سرخوردگان/عزاداران سیاسی گذشته چه مصدقی/چه سوسیالیستی/چه لیبرال و ازادیخواه، نگران بازگشت رژیم پهلوی هستید!!!! و لذا واهمه دارید که با پذیرش وکالت/سخنگویی او در او حل گردید.

 

باور بفرمایید که باز هم در اشتباهید.نگران نباشید حتی اگر حق با شما باشد باز مردم ایران ضرر نخواهند کرد.

 

با احترام

جاوید مردم ایران

 

مهرداد زبردست

 

 

منبع:پژواک ایران