سوسیالیست عاشق پوتین و نعلین!
مهرداد زبردست

مشغول نگاه اجمالی به تحلیل هایی در مورد جنبش اعتراضی شکوهمند هموطنان دلیر و ستمدیده ام بودم که چشمم به یک اکثریتی سابق کمونیست!! بنام حشمت رعیسی  با کلاه مسخره چریکی/فیدل کاستروییش!!! افتاد.ایشان که طرفدار سرسخت رژیم مافیایی پوتین ضد امپریالیست می باشد در مورد اعتراضات و  کشتار نوجوانان و جوانان کشورش؍ ایران! افاضه سوسیالیستی فرموده اند که :..شکست پروژه کودتای مخملی با نطق رهبری!

 فقط دوست داشتم از این وقیح پوتین پرست  با ان چهره تریاکی اش  که با این شدت و حرارت از رژیم/پاسداران/خامنه ای دفاع می نماید پرسش نمایم که چرا با این عشق و حرارت سرشار و با لیسیدن ولعانه  پوتین براق جناب پوتین و نعلین زیبای امام خامنه ای به ایران و یا روسیه نمی روند تا هم از فضای تنفسی ضد امریکایی این حکمرانان لذت ببرند و هم حتی در روزنامه ها و دیگر رسانه های  رسمی انان شرکت فعال نمایند و در سرکوب هر چه سریع ترو موثرتر اعتراضات مردم نادان ؍ کارگران بی حقوق ولی ضد انقلابی ؍ و مردم غرب زده ایرانی فعالانه سهیم گردند.باور بفرمایید که دفاع ایشان بسیار عمیقتر؍ مستدل تر؍ شدیدتر از بسیاری از افراد وابسته به رژیم جمهوری اسلامیست که این روزها در تلویزیون سراسری ظاهر می شوند.البته من می دانم که ایشان سالهاست که پول بیکاری در المان متحد امریکا!! می گیرند و بر خلاف توصیه امام خامنه ای واکسن فایزر نیز می زنند و از تمامی مزایای شهروندی کشور های غربی با ان کلاه چگوارا!! استفاده می نمایند.همان مواهب فراوانی که مردم ایران/چین/روسیه حتی در خواب هم نمی بینند اما با این همه استعداد و دانش ضد امریالیستی و دفاع از اختناق پوتینی-نعلینی یقینا خرج زندگی و تریاکش را حداقل در ایران با کمال میل خواهند داد.

خدا را شکر که نگرانی سوسیالیستی-روسی ایشان در مورد وقوع یک کودتای مخملی!!! فقط با یک صحبت!!! رهبر خامنه ای از بین رفت:

فقر و فلاکت.. نابودی طبیعت..غارت و دزدی. بیکاری و تورم..وطن فروشی و نوکری چین و پوتین....نعره های تو خالی ضد امریکایی-غربی...شکنجه و اعدام.....همه ادامه خواهند یافت.

....

لنین زمانی نوشت:..شرم یک احساس انقلابیست.

برایش از صمیم قلب متاسفم.

به امید نابودی هر چه سریعتر رژیم کثیف و ضد مردمی اسلامی

 

مهرداد زبردست

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مهرداد زبردست در سایت پژواک ایران 

* حزب الهی ها و عطااله مهاجرانی ها حتما درست می گویند، ولی؟  [2023 May] 
*آقای عالی پیام ، شوربختانه خودتان! جدی نگرفتید  [2023 May] 
*حتی عطااله مهاجرانی و چپی ها هم فهمیده اند که شاهزاده تنها الترناتیو است  [2023 May] 
* شاهزاده رضا پهلوی، ایکاش جای شما بودم   [2023 Apr] 
*سخنی با عباس میلانی در مورد ایرج مصداقی ها  [2023 Apr] 
* نکاتی مهم در پهنه های سیاسی، تاریخی و فرهنگی ایران   [2023 Mar] 
* تو سری خوردن خامنه ای برای قبول عدم تخاصم با عربستان  [2023 Mar] 
*من ترور شیمیایی می کنم،جنایت می کنم. پس واقعا هستم.شما چطور؟  [2023 Mar] 
*مناظره زنده ایرج مصداقی با عبدالکریم سروش  [2023 Feb] 
* اقای عبدالکریم دباغ: مردم سالهاست که بی شرمی عریانتان را نظاره گرند!  [2023 Feb] 
*فاضات شاگرد ممتاز چپ ایران ،حسن حسام! در مورد پهلوی ها  [2023 Jan] 
*خامنه ای اسوده باش..چرا که اپوزوسیون در خواب است  [2023 Jan] 
*ذوق زدگی زودرس اکبرگنجی از جمع کردن جنبش توسط رژیم خامنه ای  [2023 Jan] 
*اقاعالی پیام با پیام های خالی از واقعیت!  [2022 Oct] 
* خامنه ای دستور انقراض حکومت اسلامی را داد  [2022 Oct] 
*سوسیالیست عاشق پوتین و نعلین!  [2022 Oct] 
*فراخوان شاهزاده رضا پهلوی از مردم ایران برای راهپیمایی اعتراضی در سراسر ایران  [2022 Sep] 
*در باره احسان طبری، بییسوادی و دروغگویی فرخ نگهدار و اشکهای ابتهاج!  [2022 Sep] 
* چرا با عطااله مهاجرانی در هر دو مورد موافقم؟  [2022 Aug] 
*عشق من به ابتهاج ،شاعری ناب..ولی بلحاظ سیاسی بسیارناعادل و متوهم  [2022 Aug]