فراخوان شاهزاده رضا پهلوی از مردم ایران برای راهپیمایی اعتراضی در سراسر ایران
مهرداد زبردست

 دوستان عزیز...حتما از این ببانیه تعجب نمودید و البته حق دارید چرا که متاسفانه واقعیت ندارد.ما ایرانیان ستم کشیده پس از ۴ دهه نه کنگره ای با تمامی شخصیت های مبارزبا  مسلک ها ی مختلف و احزاب متنوع داریم و نه شاهزاده ای که حداقل بطور فعال و سمبولیک هممیهنان دردمند خویش را نمایندگی نماید.بجز چندین چهره دلسوز، اگاه و  دلاور که بطور انفرادی تمامی سعی خود را برای  ایران در بند می کنند هیچ اپوزوسیون فعال و جدی در میان نیست.مگر انکه باور نماییم که فقط با روشنگری ها، فعالیت ها و اعتراضات افراد برجسته ای همچون نوری زاد، چندین وکیل از جان گذشته در بند، ایرج مصداقی، عباس میلانی، رسول اف ،مسیح علینژاد، و غیره انقلاب بدون یک رهبری و تنها با تحریم های گسترده غرب همراه با فقر و سرکوب فزاینده رژیم خونریز رژیم جمهوری اسلامی دیر یا زود روی خواهد داد و ما در میدان ازادی به پایکوبی و سرور خواهیم پرداخت.

متاسفم که بگویم این یک امید واهیست. چرا که اولا در تاریخ حتی یک نمونه هم نداریم که رژیمی با تحریم های گسترده فرو ریزد و هرگز هیچ انقلاب و یا تغییر بنیادی رژیمی بدون یک الترناتیو واقعا موجود بوقوع نپیوسته است.
همانطور که حتی خیلی از دلبستگان مذهبی رژیم اخوندی نیز اعتراف می کنند و سران رژیم  نیز بخوبی از ان اگاهند حدود ۹۰-۸۰٪ مردم ایران خواهان تغییر رژیم اسلامی هستند که هم دین و هم دنیای انان را به نابودی و فلاکت کشانده است.
اما مردم ایران همچون تمامی مردم جهان  تنها زمانی یک انقلاب سراسری می نمایند که اطمینان داشته باشند که چیزی را که بدست خواهند اورد  بهتر از ان شرایطی طاقت فرساییست است که در ان بسر می برند.
این اطمینان بدون یک رهبری و الترناتیو واقعا موجود، محال است که احساس گردد...و این دقیقا  همان چیزیست که  دکتر زیبا کلام به جوانان یاداوری می نماید و از قضا تنها به همین دلیل رژیم از او بسیار راضیست!!.
دکتر زیبا کلام که استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران است در برنامه تلویزیون سراسری، رضا شاه را ستایش میکند و خیلی صریح می گوید که رضا شاه جز خدمت به ایران چیز دیگری نکرد.او کتابی می نویسد بنام: چرا شاه کشتار نکرد.ایشان یقیننا با اصل ولایت فقیه مشکل دارد. او صریحا در تلویزیون سراسری قال ال باقر اخوندها را به تمسخر گرفت.او اشکارا می گوید که امام غزالی حق داشت که گفت: دین برای این دنیای ما نیامده بل برای ان دنیای ماست.او اشکارا طرفدار رابطه با غرب و امریکاست.او حتی ضد اسراییل هم نیست.او انسان تحصیل کرده و اگاهیست و هرگز با سرکوب و زندان موافق نیست.پس چرا رژیم او را تحمل می نماید؟.......پاسخ بسیار ساده است.او همیشه خیلی صریح و صادقانه می گوید:..ما اگر انقلاب کنیم فقط کردستان مشکل ما نخواهد بود بلکه خطر جدایی و جنگ در مورد خوزستان و اذربایجان و غیره هم خواهیم داشت...کشور یوگوسلاویزه خواهد شد و در انصورت راه بر گشت نخواهیم داشت.
رژیم می داند که سخنان فوق اگر از زبان خامنه ای/ محمدخاتمی/سرداران رشید! سپاه/مکارم شیرازی/حسن عباسی/رانقی پور/مطهری/ وغیره ادا گردد خریداری مخصوصا در اقشار جوان/فعال ایران نخواهد داشت ولی اگر از زبان یک استاد اگاه/با سواد/لیبرال/غرب دوست/میهن پرست/دلسوز/طرفدار منتسکیو و نه محمد باقر/دارای کتابهایی ضد ولایی در مورد رژیم پهلوی و اسراییل..زده شود چطور؟؟؟
پس ملاحظه می فرمایید که رژیم انقدر ها هم احمق نیست!
اری عزیزان!...مردم ایران  بدون یک رهبری چه فردی و چه جمعی هرگز انقلاب نخواهند کرد.این را من نمی گویم بلکه تاریخ و علوم اجتماعی می گویند.
در اینجا با کمال تاسف باید از مسیح علی نژاد نازنین، دلسوز و مبارز انتقاد نمایم  که در عوض انتقاد از شاهزاده رضا پهلوی، فرح پهلوی، ۷ میلیون ایرانی خارج از کشور!!!، چهره های سرشناس سیاسی ایران همچون شیرین عبادی!...نوک حمله و انتفاد را بسوی هنرمندان داخل کشور!! می نماید.
نه مسیح جان!..خواهر نازنینم....انها متهم نیستند بلکه سیاسیون ما خصوصا در خارج از کشور متهمند که درین ۴ دهه هیچ تشکل/جبهه/کنگره تشکیل ندادند.شاهزاده رضا متهم است نه پرویز پرستویی!!!.
حتی اگر اکثریت هنرمندان و ورزشکاران داخل کشور با یک بیانیه نه تنها کشته شدن ان مهسای بیگناه را محکوم کنند بلکه حتی کل رژیم جمهوری اسلامی را محکوم نمایند هیچ اتفاق نا گوار مهمی برای رژیم رخ نخواهد داد...چرا که نه مردم  باور می کنند که فی المثل شخصی مثل  محمد رضا گلزار!!  طرفدار یک رژیم عقب افتاده سرکوبگر باشد و نه خود رژیم انقدر احمق است که ان را نداند.
چرا باید  مردم  بیچاره ایران  پس از یکی دیگر از جنایات هولناک رژیم که پیاپی تکرار می گردد فقط منتظر ان باشند که دایی ها، کریمی ها، فرهادی ها، پرستویی ها، ترانه علیدوستی ها......اعتراض می کنند یا نه؟!!
اگر عده ای هنرمند و ورزشکار از ترس کسب و کار، ترس از زندان و جان، و یا کلا غم اجتماع نداشتن!!...ترجیح می دهند که سکوت نمایند چرا باعث رنجش و عصبانیت ما می گردد؟......مگر قرار بود انها بجای سیاسیون وارد عمل شوند؟....مگر قرار است انها رهبری قیام عمومی را بر عهده بگیرند؟
نه عزیزان.....اگر ملامتی است...اگر گریه امانمان نمی دهد..اگر نا امید گشته ایم....و اگر از شدت نفرت به رژیم اخوندی حتی در ذهن چریک و مجاهد شده ایم ولی راهی نمی یابیم تقصیر از کسانی دیگر است.
 
با تسلیت به تمامی مردم ستم کشیده ایران
 
مهرداد زبردست

منبع:پژواک ایران