گناهان اصغر فرهادی
هادی خرسندی

گناهان اصغر فرهادی
==========
فتنه و شر گناه فرهادی ست 
ظلم رهبر گناه فرهادی ست

لحظه لحظه اگر شود بدتر
وضع کشور گناه فرهادی ست

هرچه پرت و پلا که میگویم
اول آخر گناه فرهادی ست

میزنم گر کلیکِ لنگش کن
بهر اصغر گناه فرهادی ست

تازه گی گر انوشِ انصاری
کرده شوهر گناه فرهادی ست

کار فیروز نادری گر هست
ماه و اختر گناه فرهادی ست

بود گر زیر موکت سالن
سنگ مرمر گناه فرهادی ست

درِ دیزی اگر نخواهد خورد
به سماور گناه فرهادی ست

بخدا که گرانی نان و
قند و شکّر گناه فرهادی ست

دزد وارد شده به خانه ی ما
کندن در گناه فرهادی ست

بعدِ تحریم کاه و یونجه و جو
مردن خر گناه فرهادی ست

اینکه من فحش میکنم شلیک
توی سنگر گناه فرهادی ست

لذتی هست توی فحاشی
خاک بر سر گناه فرهادی ست

چون دو اسکار را شده صاحب
دو برابر گناه فرهادی ست

من اگر لا اله ال الله ...
خوار مادر.... گناه فرهادی ست

این که بهر رژیم تبلیغی
شد میسر گناه فرهادی ست

توی ایران اگر که میسوزد
خشک با تر گناه فرهادی ست

گر که در نقد خنگی و ناشی
بیخیالش، بزن به فحاشی

منبع:پژواک ایران


هادی خرسندی

فهرست مطالب هادی خرسندی  در سایت پژواک ایران 

*گناهان اصغر فرهادی [2017 Mar] 
*او مرغ طوفان بود و ما طوطی ایوان [2016 Aug] 
*دوباره جمکران [2016 May] 
*به این خر می‌دهم رای! [2016 Feb] 
*اهمیت لامپ در اسلام در پی خواهش از جناب اشکوری [2015 Dec] 
*زن ايرانی در سالی که گذشت [2015 Jan] 
*«نوبت شما» و «بکارت و شيخ الاسلام» [2014 Dec] 
*روشنفکر دينی [2014 Dec] 
*شعر- قانون بیضه [2014 Mar] 
*محمود حسن شد يا روحانی «هخا» شد؟ [2013 Sep] 
*چرا من بهايى نيستم [2013 Sep] 
*خر همان خر، رهبری بر آن سوار [2013 Aug] 
*مشکل «ماگروهی»ها با محسن مخملباف...، [2013 Jul] 
*دلم ميخواهد الزايمر بگيرم [2012 Jul] 
*این امامس یا مقواس اصغری؟ فوق فوقش تخته سه-لّاس اصغری [2012 Feb] 
*تن‌فروشی می‌کنم با قلب صاف! [2011 May] 
*نوزاد رهبري موقع ختنه گفت: ياحسين! [2011 Apr] 
*هادی خرسندی - بنی آدم ؟  [2011 Apr] 
*کلاه عبدالکریم سروش بر سر بی.بی.سی فارسی! [2011 Feb] 
*آقای کديور! سوالی ساده دارم من [2010 Jul] 
*اصغر آقا بیا بهار آمد  [2010 Mar] 
*اين زن جوان عکس امام را پاره می‌کرد و به بستر زنا می‌رفت! [2010 Mar] 
*ارفرانس. ارفرانس. مرگ به نیرنگ تو! [2010 Feb] 
*سفرنامه والنتاين و هفت کاف [2010 Feb] 
*بیش از این ای هموطن ول معطلی [2010 Jan] 
*قلم چرخید و فرمان را گرفتند [2009 Sep] 
*در پاسخ آنکه ملت ما را خس و خاشاک خواند [2009 Jun] 
*بگو رأیم کجا رفت؟ [2009 Jun] 
*خطبه‌ی سنتی روز کارگر از آن دنیا [2009 May] 
*مردی پای سگی را گاز گرفت [2009 Apr] 
*آیت الله ِ انقلاب آمد [2009 Apr] 
*گفتگو با هادی خرسندی در مورد حقوق زنان  [2009 Mar] 
*سنگ مزار من و مينا اسدي [2009 Feb] 
*پرويز شهرياري، انساني بزرگ در روزگار ما [2008 Dec] 
*مرده شوری اتوماتیک [2008 Dec] 
*در افشاني زرافشاني! [2008 Nov] 
*"ايران هريتج"، افتخاري ديگر براي ايرانيان در بريتانيا! [2008 Nov] 
*ولتر هم عضو کانون نويسندگان شد! [2008 Nov] 
*جمله سازي خاتمي که «شاملو» هم در آن باشد! [2008 Aug] 
*احمد باطبی! خوش آمدی، بی خبر نروی!  [2008 Jul] 
*ستوان کلمبوي اسلامي به بازار آمد! ..... مواظب شعور خود باشيد [2008 Apr] 
*دست آخر سور زد ! سروده‌ای تازه از هادی خرسندی [2008 Feb] 
*چگونه پاس قلم را نگاه داريم؟ [2008 Feb]