عاشقانه و داغ به عبدالکریم دبّاغ
هادی خرسندی

 

soroush_Khorsandi.jpg-------------------
ویژه خبرنامه گویا
---------------------

*
من به خال لب دبّاغ گرفتار شدم
دیشب از مرحمتش باز خبر دار شدم

*

‌ای سروشی که مرا عکس نهادی در ماه
لاکن از اون شعف واقعه سرشار شدم

*

دو سه روز است که من بابت تعریف شما
در محیط علما مرکز پرگار شدم

*

بوعلی پیش من آمد که به دادم برسید
من اسیر غم مجرائی ادرار شدم

*

درجه در دهنش آمده بقراط حکیم
ناله میکرد که یک مدّته بیمار شدم

*

گفت ارسطو که به من مشق بده بنویسم
چند روز است که در مدرسه بیکار شدم

*

مارکس آمد دو سه تا مسئله پرسید ز من
گفت یک جزوه به انگلس بدهکار شدم

*

پاستور گفت که از فرط حسادت به شما
دور از جان همه، مثل سگ هار شدم

*

چونکه ناخوش شده بود این فلورنس نایتینگل
من برایش دو سه شب نرس و پرستار شدم

*

لامپی آورد ادیسون که شما روشن کن
گفت من مشتری آمپر سرکار شدم

*

بسته‌ای داد امانت به من و، حافظ گفت
جان تو خسته ز سنگینی این بار شدم

*

آن یکی گفت که رابیندرانات تاگورم
که پشیمان ز سرائیدن اشعار شدم

*

آمد از پنجره هدهد که به دادم برسید
عاصی از شیخ فریدالدین عطار شدم

*

محو بازیگریم یول برینر شد و گفت
من به جای تو رباینده اسکار شدم

*

«اقتصاد مال خره» را آدام اسمیت شنید
گفت البته و تشویق به تکرار شدم

*

کورش آمد که ببخشید سوادم کم بود،
سر آن لوحه و، تسلیم به اجبار شدم

*

پادشاهان همه بستند به پابوسم صف
من فقط ملتفت نادر افشار شدم

*

جان دبّاغ سروش از تو تشکر دارم
که مواجه به چنین گرمی بازار شدم

*

پیش ازین نیز ز لطف تو و امثال تو بود
که موفق به جنایات و به کشتار شدم

*

من دعا میکنمت وقت طهارت پس ازین
که به مهر تو نظر کرده اطهار شدم

*
-------------
لندن - ۱۳ اسفند ۹۷

منبع:گویا نیوز


هادی خرسندی

فهرست مطالب هادی خرسندی  در سایت پژواک ایران 

*پاسخ خرسندی به اکبر گنجی [2019 Aug] 
*عاشقانه و داغ به عبدالکریم دبّاغ [2019 Mar] 
*گناهان اصغر فرهادی [2017 Mar] 
*او مرغ طوفان بود و ما طوطی ایوان [2016 Aug] 
*دوباره جمکران [2016 May] 
*به این خر می‌دهم رای! [2016 Feb] 
*اهمیت لامپ در اسلام در پی خواهش از جناب اشکوری [2015 Dec] 
*زن ايرانی در سالی که گذشت [2015 Jan] 
*«نوبت شما» و «بکارت و شيخ الاسلام» [2014 Dec] 
*روشنفکر دينی [2014 Dec] 
*شعر- قانون بیضه [2014 Mar] 
*محمود حسن شد يا روحانی «هخا» شد؟ [2013 Sep] 
*چرا من بهايى نيستم [2013 Sep] 
*خر همان خر، رهبری بر آن سوار [2013 Aug] 
*مشکل «ماگروهی»ها با محسن مخملباف...، [2013 Jul] 
*دلم ميخواهد الزايمر بگيرم [2012 Jul] 
*این امامس یا مقواس اصغری؟ فوق فوقش تخته سه-لّاس اصغری [2012 Feb] 
*تن‌فروشی می‌کنم با قلب صاف! [2011 May] 
*نوزاد رهبري موقع ختنه گفت: ياحسين! [2011 Apr] 
*هادی خرسندی - بنی آدم ؟  [2011 Apr] 
*کلاه عبدالکریم سروش بر سر بی.بی.سی فارسی! [2011 Feb] 
*آقای کديور! سوالی ساده دارم من [2010 Jul] 
*اصغر آقا بیا بهار آمد  [2010 Mar] 
*اين زن جوان عکس امام را پاره می‌کرد و به بستر زنا می‌رفت! [2010 Mar] 
*ارفرانس. ارفرانس. مرگ به نیرنگ تو! [2010 Feb] 
*سفرنامه والنتاين و هفت کاف [2010 Feb] 
*بیش از این ای هموطن ول معطلی [2010 Jan] 
*قلم چرخید و فرمان را گرفتند [2009 Sep] 
*در پاسخ آنکه ملت ما را خس و خاشاک خواند [2009 Jun] 
*بگو رأیم کجا رفت؟ [2009 Jun] 
*خطبه‌ی سنتی روز کارگر از آن دنیا [2009 May] 
*مردی پای سگی را گاز گرفت [2009 Apr] 
*آیت الله ِ انقلاب آمد [2009 Apr] 
*گفتگو با هادی خرسندی در مورد حقوق زنان  [2009 Mar] 
*سنگ مزار من و مينا اسدي [2009 Feb] 
*پرويز شهرياري، انساني بزرگ در روزگار ما [2008 Dec] 
*مرده شوری اتوماتیک [2008 Dec] 
*در افشاني زرافشاني! [2008 Nov] 
*"ايران هريتج"، افتخاري ديگر براي ايرانيان در بريتانيا! [2008 Nov] 
*ولتر هم عضو کانون نويسندگان شد! [2008 Nov] 
*جمله سازي خاتمي که «شاملو» هم در آن باشد! [2008 Aug] 
*احمد باطبی! خوش آمدی، بی خبر نروی!  [2008 Jul] 
*ستوان کلمبوي اسلامي به بازار آمد! ..... مواظب شعور خود باشيد [2008 Apr] 
*دست آخر سور زد ! سروده‌ای تازه از هادی خرسندی [2008 Feb] 
*چگونه پاس قلم را نگاه داريم؟ [2008 Feb]