دادگاه بین المللی در آلمان در ارتباط با جنایت برعلیه بشریت
حنیف حیدرنژاد

از  سال 2010 و 2011 دو دادگاه در آلمان یکی در فرانکفورت و  دیگری در  اشتوتگارت به دو پرونده جداگانه مرتبط با جنایت بر علیه بشریت رسیدگی می  کنند.

روز گذشته، سه شنبه 18 فوریه 2014 و پس از سه سال، دادگاهی  که در فرانکفورت به پرونده شخصی به نام "روابوکومبه" رسیدگی می کرد با صدور  حکم، او را به دلیل "مشارکت" در قتل عام بیش از 400 نفر در 11 آوریل  1994به 14 سال زندان محکوم کرد. آقای "روابوکومبه" متهم است که به  عنوان شهردار شهر "کیزیگورو" در رواندا در وقوع این جنایت در سال 1994  "مشارکت" داشته است. درسال 1994در جریان جنگ های داخلی بیش از 800 هزار نفر  "توتسی" در رواندا قتل عام  شدند.

"روابوکومبه" سال 2002 به آلمان آمده و درخواست پناهندگی داده و حتی پذیرش پناهندگی دریافت کرده بود. پس از آنکه اسناد و مدارک مربوط به دخالت او در این قتل عام در اختیار دادستان قرارداده شد، وی در ژوئن 2010 بازداشت و زندانی شد. در جریان رسیدگی به پرونده ی او، بیش از 118 شاهد و یا کارشناس به طور حضوری در دادگاه یا از طریق ارتباط ماهواره ای مورد سوال قرار گرفتند. تشکیل این پرونده و رسیدگی به آن، با همکاری ادارات کشور روندا میسر گشت. [1]

دادگاه دیگری در  شهر اشتوتگارت از ماه مه 2011 به پرونده دو نفر از رهبران یک سازمان شبه  نظامی از کشور رواندا رسیدگی می کند. این دو نفر  از رهبران "جبهه آزادیبخش  رواندا- FDLR" می باشند. آقای "ایگناسه مورواناشیاکا" به عنوان رئیس "جبهه  آزادیبخش رواندا" و  آقای "استراتون موزونی" جانشین او متهم هستند که در  قتل عام های سال 1994در رواندا دخالت داشته اند. آنها سپس به مناطق مرزی در  شرق کشور رفته و در مناطق مرزی گنگو ساکن شده و از آنجا همچنان به اقدامات  نظامی خود ادامه می دادند. در قتل عام های سال 1994 بیش از 800 هزار نفر  توتسی در رواندا کشته شدند. این دو نفر سال ها بعد به آلمان آمده و درخواست  پناهندگی داده و با وجود دریافت موقعیت پناهندگی، همچنان با نیروهای خود  ارتباطشان را حفظ کرده بودند. این دو در ماه نوامبر سال 2009 بازداشت و سپس  به زندان منتقل شدند. پس از سه سال دادگاه آنها هنوز ادامه دارد. [2]


رسیدگی به پرونده های جنایت بر علیه بشریت در آلمان، چگونه؟

تشکیل  دادگاه های فوق در ارتباط به رسیدگی به جنایت برعلیه بشریت در آلمان بر  اساس "صلاحیت قضائی جهانی" امکان پذیر است که بر طبق آن، در اساس، کشورهائی  که "قرارداد روم" مصوب 2002 را پذیرفته و به آن ملحق شده باشند، می توانند  در موارد مشخصی در کشور خود اقدام به گشایش چنین پرونده هائی نمایند. [3]

کتاب  "حقوق جزای بین الملل" آلمان از جمله ابزارهای حقوق بین الملل است که می  توان از آن در ارتباط با نقض حقوق بشر در در دیگر نقاط جهان و اثبات "جنایت  بر علیه بشریت" استفاده نموده و از طریق آن برای تحت تعقیب قراردادن اشخاص  حقیقی اقدام نمود. [4]

به جریان انداختن یک اعلام جرم مبتنی بر این  قانون از طریق دادستانی فدرال آلمان، زمانی میسر است که بتوان بر اساس  مواد آورده شده در این قانون، مصادیق "جنایت بر علیه بشریت" را  به شکل  اسناد یا شواهد قابل قبول تنظیم و آماده و ارائه نمود.

این قانون  تنها مواردی که بعد از سال 2002 به بعد به وقوع پیوسته است را می تواند  مورد بررسی قرار دهد. این قانون چنین مواردی را حتی اگر در خارج خاک آلمان  اتفاق افتاده باشد را نیز شامل می شود.

آیا می توان به دلیل "جنایت برعلیه بشریت" برعلیه مسئولین جمهوری اسلامی نیز در آلمان اقدام کرد؟

زمانی  می توان این قانون را در آلمان مورد استفاده قرار داد که در خاک کشوری که  "جنایت بر علیه بشریت" در آن به وقوع پیوسته است، امکان برگزاری یک دادگاه  وجود نداشته باشد و یا بتوان با اسناد و شواهدی اثبات و استدلال نمود که در  صورت تشکیل دادگاهی، آن دادگاه، فرمایشی بوده و نمی توان انتظار داشت که  به طور عادلانه و بر اساس موازین و استانداردهای بین المللی به مسئله  رسیدگی کند.
از طرف دیگر تنها آن اشخاص حقیقی ای را می توان در اعلام  جرم نام برد که انتظار برود روزی پای آنها به خاک آلمان برسد. به بیان دیگر  اگر از قبل برای دادستانی فدرال آلمان مشخص باشد شخص یا اشخاص حقیقی ای که  قرار است بر علیه آنها اعلام جرم تنظیم شود، هیچگاه در گذشته در آلمان  نبوده و یا در آینده نیز انتظار نمی رود به دلایل خصوصی یا به دلایل کاری  به آلمان بیایند، از تشکیل پرونده بر علیه آنها خودداری خواهد کرد.

کتاب  "حقوق جزای بین الملل" آلمان در سال 2002 به تصویب رسیده است. این قانون  شامل دو بخش بوده که در چهارده ماده تنظیم شده است. بخش اول کلیات را توضیح  داده و از جمله مشخص می کند که این قانون را در چه مواردی می توان مورد  استفاده قرارداد. بخش دوم به "جرایم بر ضد حقوق بین الملل" اختصاص دارد که  در سه فصل جداگانه به تعریف و تعیین مصادیق "نسل کشی و جنایت بر علیه  بشریت"، "جنایت جنگی" و "دیگر جرائم" می پردازد.

در ترجمه برخی از  مواد کتاب "حقوق جزای بین الملل" آلمان تلاش شده است بطور تطبیقی نشان داده  شود که چگونه و بر اساس کدام موارد قانونی امکان پذیر است بر علیه نقض  حقوق بشر در جمهوری اسلامی، تحت عنوان جنایت بر علیه بشریت اقدامات قانونی  را به مورد اجرا گذاشت.

***

کتاب قانون حقوق جزای بین الملل [آلمان]
نام کامل به زبان آلمانی: 
Völkerstrafgesetzbuch

مصوبه: 26 ژوئن 2002


بخش اول
مقرارت عمومی

ماده 1- محدوده اعمال قانون
این  قانون شامل کلیه تخلفات حقوق بین الملل که در این کتاب آورده  شده است می  گردد، حتی اگر جنایت انجام شده در خارج خاک آلمان انجام شده باشد و هیچ  ارتباطی نیز با خاک آلمان نداشته باشد.
توضیح مترجم: به استناد این ماده است که می توان خواهان بررسی "جنایت بر علیه بشریت" در خاک ایران شد.
...
ماده 4- مسئولیت فرمانده نظامی و دیگر مسئولین
(1)  یک فرمانده نظامی یا یک مسول غیر نظامی [چنین نیروئی]، که بگذارد نیروهای  تحت امرش یک عمل [که بر اساس این کتاب قانون به عنوان جرم تعریف شده] مرتکب  شوند، [خود او] همچون آن مجرم مورد مجازات قرار می گیرد.

توضیح  م: این ماده بر نقش و مسئولیت "آمر" و فرمانده تاکید دارد. چه این فرمانده  خود یک فرد نظامی یا یک فرد غیر نظامی باشد. در صورتی که یکی از پرسنل یک  نیروی نظامی– انتظامی مرتکب عمل مجرمانه ای گردد، دلیلی نخواهد بود که  فرمانده با توجیهاتی نظیر "من در صحنه نبودم" و یا "من خبر نداشتم" و...  شانه از مسئولیت خالی کند.

انطباق با ایران: نیروهای مختلفی که در  جمهوری اسلامی سرکوب مردم و تظاهر کنندگان را به عهده دارند، هر کدام  فرمانده و فرمانده هانی دارند. اگر نام و مشخصات فرمانده یک صحنه درگیری  مشخص نباشد، اما نیروی عمل کننده و سلسله مراتب فرماندهی اش شناخته شده و  قابل اثبات باشد، در این حالت بر اساس این ماده قانون، آن فرمانده یا  مسئول، نسبت به رفتار و جنایت انجام شده توسط نیرو های تحت امرش پاسخگو می  باشد. مثلا: فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج، فرمانده سپاه محمد رسول  الله، فرمانده بازداشتگاه کهریزک، وزیر کشور، رئیس شورای عالی امنیت ملی  و..بخش دوم
جرایم بر ضد حقوق بین الملل


فصل اول
نسل کشی و جنایت برعلیه بشریت

ماده 7- جنایت برعلیه بشریت
(1) کسی که بطور سیستماتیک و گسترده، تهاجمی به مردم غیر نظامی کرده به نحوی که به موجب آن؛
1. یک انسان کشته شود،
...
5.  یک انسان که تحت بازداشت اوست یا به نوع دیگری زیر کنترل او قرار دارد،  شکنجه شود، به نحوی که دچار آسیب جدی جسمی و روحی شده و یا  از آن رنج  ببرد،
6. کسی را مورد استفاده جنسی قرار داده یا به او تجاوز کند،
7.  کسی را برای مدتی به طور عمد آنچنان ناپدید سازد، به نحوی که برای مدتی  طولانی امکان دسترسی به قانون برای دفاع از خود، از او سلب گردد، به این  شکل که
آ) او را به سفارش یا با موافقت یک حکومت یا یک سازمان سیاسی  برُبایند یا به نحوی بی سر و صدا، آزادی تحرک جسمی او طوری سلب شود، که  برای مدتها در موقعیتی نباشد که بتواند در پاسخ به سوالی که از او می شود  بلافاصله در مورد وضعیت و سرنوشت خود یا محل اقامتش حقیقت را بگوید،
ب)  به سفارش یا با موافقت یک حکومت یا یک سازمان سیاسی و برخلاف یک وظیفه  قانونی، از آن خودداری کند که بلافاصله در مورد وضعیت و سرنوشت یا محل  اقامت انسانهائی که آزادی تحرک  جسمی از آنها سلب شده و در ذیل حرف آ فوقا  به آن اشاره شد، اطلاعات بدهد،

8) به یک انسان دیگر آسیب جسمی و  روحی وارد کند، که بطور خاص در زمره موارد آورده شده در ماده 226 قانون  مجازات [عمومی] قرار می گیرد،
توضیح  م: ماده 226 قانون مجازات [عمومی] آلمان "آسیب شدید جسمی" را شامل موارد  زیر می داند: نقص عضو در یک یا هر دو چشم، نقص عضو در یک یا هر دو گوش،  آسیب رسانی به دستگاه صوتی، آسیب رسانی یا نقص دستگاه تولید مثل، قطع یک  عضو مهم بدن یا از کار افتادگی همیشگی آن، از شکل انداختن یک عضو بدن به  طرز چشمگیر، از توانمندی انداختن یا ایجاد فلج جسمی یا ایجاد بیماری روحی
9) سلب بی سر و صدای آزادی تحرک جسمی یک انسان بر خلاف مواردی که در مقرارت حقوق بین الملل تعریف شده است،
10)  تحت تعقیب قرار دادن یک گروه و یا جامعه شناخته شده، به نحوی که به دلایل  سیاسی، قومی-ملیتی، فرهنگی و یا مذهبی، یا به دلیل جنسیت و یا موارد دیگر  که در حقوق بین الملل تعریف شده است، حقوق بنیادین بشری از آنها سلب شده یا  به نحوی اساسی محدود شود،

توضیح  م: "سیستماتیک و گسترده" به لحاظ حقوقی مفهومی تعریف شده است ولی از آن می  توان بسته به مورد مشخص تفاسیر مختلف حقوقی به دست داد. این موضوع ، یعنی  "سیستماتیک و گسترده" بودن موارد نقض حقوق بشر، اولین و مهمترین مسئله ای  می باشد که دادستان باید نسبت به آن مطمعن باشد. برای مثال آنچه در ایران (  بعد از انتخابات خرداد 88/ ژوئن 2009) به وقوع پیوسته شامل این تعریف می  باشد. مهمترین مواردی که باید روی آن تمرکز داشت کشتن، شکنجه روحی و جسمی،  تجاوز، ناپدید شدن اجباری و عدم دسترسی طولانی مدت به وکیل و یا مفقود شدن  می باشد. موارد فوق یا باید بصورت سند، قابل اثبات باشد (فیلم، عکس، اسناد  رسمی و دولتی، گواهی پزشکی قانونی یا گواهی بیمارستان، گواهی پزشک متخصص یا  گواهی روانشناسانه)،
یا باید از طریق شاهد مستقیم (خود فرد) و یا شاهد غیر مستقیم (شاهد صحنه، بازماندگان) در برابر دادگاه قابل گواهی دادن باشد.


می  توان در  مورد بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران به ماده 10 این  قانون و  واژه "نقض حقوق بنیادین بشری" نیز استاد کرد. در این حالت البته  که دست برای تنظیم یک اعلام جرم بسیار بازتر خواهد بود. اما اینکه این واژه  چگونه تفسیر می شود و واقعا تا کجا دست باز می باشد، نیاز به نظر یک  حقوقدان با تجربه دارد.


فصل سوم
دیگر موارد جرم

ماده 13- نقض وظیفه نظارت [قصور و تخلف در اعمال وظیفه نظارت]
(1)  یک فرمانده نظامی تحت عنوان "نقض وظیفه نظارت" مورد مجازات قرار خواهد  گرفت، اگر بطور عمد یا غیر عمد بگذارد یک پرسنل تحت امرش که بطور واقعی زیر  دستور و کنترلش قرار دارد، جرمی که در این کتاب آمده شده است را مرتکب  شود، اگر که این مسئله برای آن فرمانده قابل تشخیص بوده و می توانسته مانع  وقوع آن جرم شود.

(2)  یک مسئول غیر نظامی [نیروهای نظامی- انتظامی]  تحت عنوان "نقض وظیفه نظارت" مورد مجازات قرار خواهد گرفت، اگر بطور عمد  یا غیر عمد بگذارد یک پرسنل تحت اختیار او که بطور واقعی  تحت کنترلش قرار  دارد، جرمی که در این کتاب آمده شده است را مرتکب شود، اگر که این مسئله  برای آن مسئول کاملا قابل تشخیص بوده و می توانسته مانع وقوع آن جرم شود.

توضیح  م: این ماده بر "وظیفه و توان ارزیابی و پیش بینی از قبل" فرمانده برای  جلوگیری از وقوع جرم تاکید دارد. خامنه ای به عنوان "فرمانده کل قوا" در  سخنرانی خود در نماز جمعه 29 خرداد 1388  خطاب به معترضین خط و نشان کشید  که:"از آنها می خواهم به اعتراضات خيابانی پايان دهند، در غير اين صورت  مسول تبعات آن و پيامدهای هرگونه هرج و مرجی خواهند بود... اگر خونی ريخته  شود، رهبران اعتراضات مستقيما مسول آن به حساب خواهند آمد."

او  به عنوان "فرمانده کل قوا" با این حرف دست نیروهای تحت امرش را برای  خونریزی باز می گذارد. یعنی نه تنها از وقوع یک جرم پیشگیری نکرده، بلکه  آنرا زمینه سازی هم کرده است.
باید توجه داشت اگر چه به استناد این  ماده یا مواد دیگر می توان شخص خامنه ای را در لیست اعلام جرم قرار داد،  اما به دلیل آنکه قابل پیش بینی است که او هیچگاه به آلمان نخواهد آمد،  دادستانی به آن اهمیت نخواهد داد. استفاده از این قانون و به وسط کشیدن پای  خامنه ای تنها می تواند به لحاظ سیاسی- تبلیغی مفید باشد. اما به لحاظ  روند تشکیل و پیشبرد پرونده حقوقی، نه تنها شانسی ندارد، بلکه به لحاظ  تاکتیکی اقدامی اشتباه است، زیرا باید تمرکز را بر روی افرادی قرار داد که  بالاترین مدارک در مورد آنها و مسئولیتشان وجود دارد و در ضمن بطور واقعی  بدلیل خانوادگی- شخصی  یا بدلیل کاری قابل انتظار است که بخواهند به آلمان  مسافرت کنند. (مثلا شرکت در اجلاس وزرای...، یا سرکت در اجلاس روسای پلیس  کشورها و...)


ماده 14- خودداری از به اطلاع رساندن انجام وقوع یک جرم [مسکوت گذاشتن وقوع جرم]
(1)  یک فرمانده نظامی یا یک مسئول غیر نظامی که یک نفر تحت امرش یک جرم که در  این کتاب تعریف شده است را مرتکب شده است، اگر حاضر نباشد بلافاصله اطلاعات  لازم برای تکمیل تحقیقات و دنبال کردن این جرم در اختیار قرار دهد، به  مجازاتی تا پنج سال زندان محکوم خواهد شد.
توضیح  م: مثلا در مورد بازداشتگاه کهریزک؛ اهمال مسئولین و فرمانده هان نیرو های  مختلف از معرفی آنانکه خودشان آنها را متخلف عنوان می کنند.


خلاصه:
1-  در بررسی"جنایت بر علیه بشریت" در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست  جمهوری در ایران، می توان به استناد این قانون موارد زیر را به عنوان  مصادیق " جنایت بر علیه بشریت" در دستور کار قرار داد:
- ماده 7 بند 1: قتل و کشتن یک انسان (در زندان یا خیابان)
-  ماده 7  بند 5: شکنجه (جسمی و روحی)
-  ماده 7  بند 6:  تجاوز و آزار جنسی
- ماده 7 بند 7: بی خبرنگه داشتن طولانی طولانی (از وکیل و خانواده)
-  ماده 7  بند 8: آسیب و از کار انداختن جسمی (نقض عضو)
-   ماده 7  بند 10: تحت تعقیب قرار دادن یک گروه (جنسی، مذهبی، سیاسی) که  حقوق پایه ای بشری آنها سلب شده است. برای مثال: زنان، بهائیان، مسحیحان،  دراویش، سنی ها، همجنسگرایان، اساتید و دانشجویان پاکسازی شده دانشگاه ها

2- بازگشائی یک"پرونده" به د لیل خاص بودن آن مورد به عنوان سند/ فاکتی از شکنجه روحی
برای مثال:
- "اعترافات اجباری" تلویزیونی
- "دادگاه های نمایشی" تلویزیونی
این موارد باید بر اساس
الف) اسناد
ب) شهادت شاهد یا شاهدین
قابل اثبات باشد.

3-  در هرکدام از موارد فوق، لازم است سلسله مراتب فرماندهی نیروهای سرکوبگر  از پائین به بالا مشخص و حتی الامکان فرماندهان و یگان های درگیر در آن  جرم، تعیین و  مشخصات آن داده شود.

4- مناسب ترین"مورد" ی که می  توان از بین تمام موارد تاکنونی انتخاب کرد، بازداشتگاه کهریزک می باشد. که  اسناد و شاهدین زیادی در رابطه با کشتن، شکنجه، تجاوز و نگهداری طولانی  مدت افراد به دور از دسترسی به وکیل، در مورد آن موجود است.
سردار رادان  (جانشین فرمانده نیروی انتظامی) و سعید مرتضوی (دادستان تهران در زمان  وقوع این جنایات) و سعید جلیلی (وی در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی و  در همان حال سرپرست هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی بود)، سه نفری می باشند  که به دلیل آنکه امکان مسافرت کاری یا خصوصی آنها به خارج  کشور (در اینجا  آلمان) بالا می باشد، می توان آنها را در ارتباط با کهریزک مورد هدف قرار  داد و بر علیه آنها اعلام جرم نمود و شرایط لازم را هم دارند.

5- پیگیری های لازم برای شروع کار عملی و تنظیم اداعانامه:
- جمع آوری و آرشیو اسناد و مدارک،
- دسته بندی اسناد و مدارک،
- طبقه بندی و ارزش گذاری میزان وثوق و قدرت و اعتبار اسناد و مدارک،
- ترجمه و تنظیم اسناد و مدراک،
- تنظیم لیست شاهدین،
- ارتباط با شاهدین و جمع آوری شهادت آنها و گرفتن موافقت آنها برای شرکت در دادگاه،
- مشاوره حقوقی و کارشناسی با وکلای مجرب،
- تکمیل نواقص پرونده بعد از مشاوره حقوقی،
- تنظیم ادعانامه برای دادستان توسط وکیل یا تیم وکلا


حنیف حیدرنژاد
19.02.2014
http://www.hanifhidarnejad.com

..................................

1-14Jahre Haft wegen Beihilfe zum Völkermord in Ruanda
http://www.tagesspiegel.de/politik/urteil-im-frankfurter-voelkermordprozess-14-jahre-haft-wegen-beihilfe-zum-voelkermord-in-ruanda/9498872.html

2-
Der Kongo-Kriegsverbrecherprozess
Die FDLR im Kongo

http://taz.de/Der-Kongo-Kriegsverbrecherprozess/!118261/


Kongo-FDLR-Prozess, Befehlsgewalt oder nicht
http://www.taz.de/193--200-Tag-Kongo-FDLR-Prozess/!133050/

3-
رهیافت گام به گام به کاربرد صلاحیت (کیفری) قضایی جهانی در کشورهای اروپای غربی
http://www.fidh.org/fa/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85

شرحی در باره راه کارهای پیگرد ناقضان حقوق بشر در سطح بین المللی
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=8870&Itemid=177


4-
Völkerstrafgesetzbuch
http://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html

 

منبع:پژواک ایران


حنیف حیدرنژاد

فهرست مطالب حنیف حیدرنژاد در سایت پژواک ایران 

*زلزله، خسارات جانی و مالی و نقش حکومت [2017 Nov] 
*مردم ایران در میانه‌ی دو نیروی شّر [2017 Oct] 
*یک نگاه آماری به ایرانیان ساکن آلمان [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان: دمکراسی، بازنده‌ی بزرگ! [2017 Sep] 
*فراخوان به ایرانی- آلمانی‌های ساکن آلمان برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور [2017 Sep] 
*من پوزش می‌خواهم! حقوق بشر و ضرورت نگاه انتقادی به گذشته خودِ فردی و خودِ جمعی [2017 Sep] 
*انتخابات آلمان و نگاهی به موقعیت احزاب این کشور (۲) [2017 Aug] 
*انتخابات آلمان و نگاهی به موقعیت احزاب مهم این کشور [2017 Aug] 
*آلمان؛ آیا با جواب منفی درخواست پناهندگی مواجه شده اید؟ حال چه باید کرد؟ [2017 Aug] 
*خودکشی یک پناهجوی ایرانی در آلمان و خودداری مقامات از انتشار خبر [2017 Aug] 
*رهبری سازمان مجاهدین؛ فرار از پاسخگوئی و به جان هم انداختن خانواده ها [2017 Jul] 
*فریبکاری‌های مریم رجوی [2017 Jul] 
*وجدان یا مصلحت، پایبندی به اخلاق یا فرصت‌طلبی؟ [2017 May] 
*مهندسی انتخابات و گزینه‌های خامنه‌ای [2017 May] 
*امدادرسانی بی مرز: زوج ایرانی- آلمانی همراه با پناهجویان روهینگای در بنگلادش [2017 Apr] 
*انتخابات جمهوری اسلامی بر خلاف موازین حقوق بشر  [2017 Apr] 
*تروریست واقعی کیست؟ کوردها، آلمان و ترکیه [2017 Mar] 
*مراسم اسکار؛ چرا اصغر فرهادی به نقض حقوق بشر و سیاست های تبعیض آمیز در ایران اعتراض نمی کند؟ [2017 Mar] 
*مصوبه کابینه آلمان؛ تشدید اخراج پناهجویان [2017 Feb] 
*گزارش وزارت کشور آلمان در مورد تعداد پناهجویان در سال 2016 [2017 Jan] 
*چند عکس و چند سوال [2017 Jan] 
*پیامد های مرگ رفسنجانی در عرصه جناح بندی های جمهوری اسلامی [2017 Jan] 
*طراحی عملیات از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آلمان  [2017 Jan] 
*گورخوابی در ایران و روش حسن روحانی برای مبارزه با آن [2016 Dec] 
*یاد ناصر ایرانپور دوستدار آزادی و انسایت گرامی! [2016 Dec] 
*کشف گور دسته جمعی در تبریز و مسوولیت رژیم در حقیقت‌یابی [2016 Dec] 
*اروپا و قدرت گیری پوپولیسم؛ شکست احزاب سنتی [2016 Dec] 
*صدور حکم محکومیت احمد منتظری، هراس جمهوری اسلامی از حقیقت‌یابی  [2016 Nov] 
*پایه‌ریزی سیستم جدید برای تشدید کنترل ورود به اتحادیه اروپا  [2016 Nov] 
*تشدید اخراج پناهجویان از آلمان [2016 Oct] 
*حالت‌های مختلف تصمیم‌گیری توسط اداره امور پناهندگی در آلمان [2016 Oct] 
*سازمان مجاهدین، پایان انتقال به آلبانی و سرپوش گذاشتن بر یک شکست استراتژیک به بهای جان انسان ها [2016 Sep] 
*«افتخار» پورمحمدی به کشتار و اعدام های سال 67 و طرح چند سوال  [2016 Aug] 
*سازمان مجاهدین خلق و تصفیه حساب شنیع با مخالفین [2016 Aug] 
*در مورد خبر فوت مسعود رجوی [2016 Jul] 
*اهمیت «مسئولیت فردی» در همکاری و مشارکت با دستگاه سرکوب و کشتار  [2016 Jun] 
*تصویب پیش نویس قانون «انتگراسیون» توسط دولت آلمان [2016 May] 
*پدرسالاری اصلاح‌طلبانه: چرا اصلاح‌طلبان از اقدام فائزه رفسنجانی دفاع نمی‌کنند؟ [2016 May] 
*گرویدن به مسیحیت و تاثیر آن بر درخواست پناهندگی در آلمان [2016 May] 
*نه، یعنی نه! خواست فعالان حقوق زنان در آلمان در مورد سکس بدون رضایت  [2016 May] 
*انتگراسیون چیست، شرایط و الزامات آن/ پاورپوینت آموزشی [2016 Apr] 
*چه باید کرد؟ نقدی به گذشته و نگاهی به امروز- قسمت چهارم و آخر [2016 Apr] 
*چه باید کرد؟ نقدی به گذشته و نگاهی به امروز- قسمت سوم [2016 Apr] 
*مهمترین عامل و تعیین کننده ترین عامل  [2016 Mar] 
*معامله با ترکیه بر سر پناهجویان، شکست اتحادیه اروپا [2016 Mar] 
*چه باید کرد؟ نقدی به گذشته و نگاهی به امروز- قسمت اول [2016 Mar] 
*قوانین جدید پناه‌جویی در آلمان: قانون الحاق خانواده محدود شد [2016 Mar] 
*واقعا نمیدونی چقدر ابلهی؟! [2016 Mar] 
* انتخابات، فرصتی برای یک رفراندومِ ساکت «نه» به جمهوری اسلامی  [2016 Feb] 
*زندگی ادامه دارد، به یاد عباس محمدرحیمی [2016 Jan] 
*تسلیت به خانواده سرفراز محمد رحیمی [2016 Jan] 
*آنگلا مرکل زیر فشار: خودت مشکل پناه‌جویان را حل کن‎ [2016 Jan] 
*مزاحمت جنسی در شب سال نو؛ آتشی تازه به دامان پناه‌جویان در آلمان؟  [2016 Jan] 
* آلمان: نزدیک به ۱میلیون پناه‌جو و تقریبا نیم‌ میلیون تقاضای پناهندگی در سال ۲۰۱۵ [2016 Jan] 
*فرد در تشکیلات، ارزش و جایگاه فرد در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق [2016 Jan] 
*فریبکاری رهبری سازمان مجاهدین خلق بیش از پیش رنگ می بازد [2015 Dec] 
*ترکیه در آستانه جنگ داخلی؟ [2015 Dec] 
*اوج حضیض یک سازمان سیاسی [2015 Dec] 
*محتوای بسته دوم قوانین پناهجوپذیری آلمان در سال ۲۰۱۶ چیست؟ [2015 Dec] 
*همدردی با مردم فرانسه، مبارزه با تروریست های اسلام گرا  [2015 Nov] 
*حمام خون در لیبرتی، و مسئولیت مسعود رجوی  [2015 Nov] 
*حمله مجدد موشکی به اردوگاه لیبرتی در عراق و مرگ انسان ها، مسئولیت با کیست؟  [2015 Oct] 
*قوانین جدید مربوط به پناه جویان در آلمان، یک هفته زودتر به اجرا گذاشته شد  [2015 Oct] 
*طرح ایجاد مناطق ترانزیتی در مرز آلمان برای کنترل ورود پناه جویان  [2015 Oct] 
*مریم رجوی و ادعاهای تکراری پایبندی به دمکراسی و حقوق بشر  [2015 Oct] 
*سازمان عفو بین الملل؛ تلاش برای لغو مجازات اعدام مرتبط با مواد مخدر  [2015 Oct] 
*ترسیم خطوط کلی سیاست پناهندگی در آلمان و اروپا  [2015 Sep] 
*تلاش ها برای هماهنگی در حل و فصل بحران پناه جویان در آلمان و اتحادیه اروپا  [2015 Sep] 
*انساندوستی مردم آلمان قابل تقدیر است  [2015 Sep] 
*بحران پناه جویان؛ اتحادیه اروپا در بحران هویتی و بر سر دوراهی  [2015 Sep] 
*18 دلیلی که رفسنجانی نیز دستگاه قضائی در جمهوری اسلامی را ناعادلانه می داند  [2015 Sep] 
*آلمان و تاخیر در برخورد با بحران پناه‌جویی  [2015 Sep] 
*آلمان و پناه‌جویان؛ پیروزی قانون بر وحشت‌پراکنی راست‌های افراطی  [2015 Sep] 
*عوامل مهم و تاثیرگذار در شکل دهی تحولات سیاسی- اجتماعی ایران امروز  [2015 Aug] 
*دفاع از حقیقت، پایداری بر یک پرنسیب [2015 Aug] 
*بمبگذاری در اردوگاه حزب کومله کردستان ایران محکوم است  [2015 Aug] 
*فردیت و جنسیت و مکانیزم های درون تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق برای تثبیت رهبری رجوی [2015 Jul] 
*سومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران؛ انتقادات و نکات قابل تأمل  [2015 Jul] 
*تغییرات جدید در قانون اقامت در آلمان  [2015 Jul] 
*مردسالاری شیعی و توهین یکی از آخوندها به ایرانیان از طریق تلویزیون حکومتی  [2015 Jun] 
*تحقیر خامنه ای توسط وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا  [2015 Jun] 
*بحران جهانیِ فرار و پناهندگی، نشانه‌ای از بحران سیاست جهانی  [2015 Jun] 
*تحولات سیاسی ترکیه؛ مقابله نئوعثمانیسم و سکولاریسم  [2015 Jun] 
*پاورپوینت آموزشی به زبان ساده؛ دلایل فرار و پناهندگی  [2015 May] 
*فرار یک زن برهنه از خودروی نیروی انتظامی، نقطه انفجار فردی و اجتماعی و پیامدهای آن  [2015 Apr] 
*اروپا چگونه پناه‌جویان را به کام مرگ می‌فرستد  [2015 Apr] 
*تلاش رهبران جمهوری اسلامی برای فرار از پیامدهای تفاهم هسته‌ای  [2015 Apr] 
*افزایش شمار پناه‌جویان در جهان و نگاهی به پراکندگی جغرافیائی ایرانیان پناه‌جو  [2015 Mar] 
*چرا مریم رجوی بر«تسلیح» ساکنین کمپ لیبرتی در عراق اصرار می کند، عواقب آن چیست؟  [2015 Mar] 
*علی خامنه‌ای در فرار از پاسخگوئی، منتقد نظام خود می‌شود  [2015 Feb] 
*محمد اقبال سخنگوی غیر رسمی سازمان مجاهدین خلق اتهام پراکنی می کند. پاسخ دهید!  [2015 Feb] 
*بن بست های استراتژیک رهبری سازمان مجاهدین خلق، قسمت سوم و پایانی  [2015 Feb] 
*بن بست های استراتژیک رهبری سازمان مجاهدین خلق (2 ) [2015 Feb] 
*بن بست های استراتژیک رهبری سازمان مجاهدین خلق (1)  [2015 Feb] 
*مرگ افراد سازمان مجاهدین در عراق و لیبرتی؛ ابهامات و پرسش ها  [2015 Feb] 
*هیچ پناه جوئی از آلمان تا نیمه ژانویه 2016 به یونان اخراج نمی شود  [2015 Jan] 
*جنگ تبلیغاتی- روانی بر سر شمارِ تظاهرکنندگان «پِگیدا» در آلمان  [2015 Jan] 
*کمک های سخاوتمندانه و میلیونی سازمان مجاهدین خلق به «مزدوران وزارت اطلاعات» و چند سوال  [2015 Jan] 
*جایتکار خوب، جنایتکار بد!  [2015 Jan] 
*۱۲۷٫۰۲۳ تقاضای پناهندگی جدید در آلمان در سال ۲۰۱۴  [2015 Jan] 
*مشروط کردن کمک تسلیحاتی و آموزشی به پیشمرگان کورد در عراق به رعایت حقوق بشر  [2015 Jan] 
*قتل یک پناه جوی اریتره ای در شهر دِرِسدن آلمان [2015 Jan] 
*مسئولیت مسعود رجوی در حفظ جان ساکنین کمپ لیبرتی در عراق  [2015 Jan] 
*حذف مخالفین با شلیک به قلب آزادی بیان [2015 Jan] 
*تفاوت های مهاجر و پناه جو و پناهنده  [2014 Dec] 
*آتش زدن همزمان سه خوابگاه پناه جویان در آلمان  [2014 Dec] 
*نقدی مختصر به مقاله ی ایرج مصداقی «مسعود رجوی سه دهه فرار و ...»  [2014 Dec] 
*اتهام زنی بجای استفاده از راه کارهای قانونی؛ فرهنگ سرکوب مخالفین توسط سازمان مجاهدین خلق  [2014 Dec] 
*چرا رهبری سازمان مجاهدین خلق از اطلاع رسانی در مورد اعضا این سازمان در عراق و آلبانی خودداری می کند؟  [2014 Nov] 
*نگاهی سریع به پیام یازده آبان 1393 مسعود رجوی [2014 Nov] 
*شورای ملی مقاومت تشکیلاتی غیردمکراتیک و زائده سازمان مجاهدین [2014 Nov] 
*حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در ممنوعیت اخراج یا بازگرداندن پناه جویان به یونان  [2014 Nov] 
*اتحادیه اروپا: ممنوعیت اخراج یا بازگرداندن پناه جویان به ایتالیا مشروط می شود  [2014 Nov] 
*اشک تمساح رژیم اسلامی ایران و حمله به مدافعان حقوق بشر  [2014 Oct] 
*درگیری شدید پلیس آلمان با نئونازی ها در شهر کلن  [2014 Oct] 
*ریحانه را بخاطر دفاع از زندگی و حقیقت اعدام کردند  [2014 Oct] 
*چراغ سبز امام جمعه اصفهان برای اسیدپاشی به زنان: ام‌القرای جهانیم یا بدتر از حرامسرا های قدیم؟  [2014 Oct] 
*پیشروی نیروهای خلافت اسلامی تا 12 کیلومتری فرودگاه بغداد و سوال از رهبری سازمان مجاهدین  [2014 Oct] 
*در باره «استعفای طبيعی و شرافتمندانه»  [2014 Oct] 
*انطباق فعال یا فرصت طلبی و بی پرنسیبی سیاسی؟ [2014 Oct] 
*اعدام، اهداف و انگیزه ها؛ به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام [2014 Oct] 
*فاجعه انسانی در کوبانی، نظاره گری قدرت های محلی و جهانی؛ مشارکت در جنایت  [2014 Oct] 
*کنترل مرزی در اتحادیه اروپا به مدت دو هفته با هدف دستگیری پناه جویان «غیر قانونی» [2014 Oct] 
*کاسبی و تجارت به نام پناه جویان؛ بد رفتاری و ضرب و شتم پناه جویان در کمپ های پناه جویان در آلمان [2014 Sep] 
*تغییرات جدید در زمینه قوانین مرتبط با پناهندگی در آلمان  [2014 Sep] 
*تشدید شرایط غیر انسانی کمپ های پذیرش پناه جویان تازه وارد در آلمان  [2014 Sep] 
*برجسته کردن نقش عوامل خارجی، برای توجیه مسئولیت گریزی شخصی یا تشکیلاتی  [2014 Sep] 
*تحقیر انسان در حکومت اسلامی در ایران؛ اراذل و اوباش واقعی چه کسانی هستند؟  [2014 Aug] 
*نگاهی به کنگره دوم سکولار دمکرات های ایران در شهر بوخوم  [2014 Aug] 
*بهبودی نسبی وضعیت حقوقی قبول شدگان پناهندگی به دلایل انسانی در آلمان  [2014 Aug] 
*جنایت بر علیه بشریت در غزه، برنده و بازندگان آن  [2014 Aug] 
*ضدیت رهبری مجاهدین خلق با آزادی بیان  [2014 Jul] 
*سالگرد عملیات «فروغ جاویدان» [2014 Jul] 
*نگاهی کوتاه و سریع به «گزارش 93» ایرج مصداقی [2014 Jul] 
*«خلق قهرمان ایران»! [2014 Jul] 
*برای رفع تکلیف! نگید که ما نگفتیم!  [2014 Jul] 
*پناهجویان در برلین در محاصره پلیس  [2014 Jul] 
*شکافِ بینِ نسل ها، چرا؟  [2014 Jul] 
*فرار به جلو به سبک رهبری مجاهدین [2014 Jun] 
*بیش از 75 هزار ایرانی پناه جو در سال 2013  [2014 Jun] 
*زمینه سازی کشتار ساکنین کمپ لیبرتی در عراق با بی مسئولیتی رهبری مجاهدین  [2014 Jun] 
*خطاب به احزاب، گروه ها، تشکل ها و شخصیت های ایرانی و ایرانیان مدافع حقوق انسان؛ سکوت خود را بشکنید!  [2014 Jun] 
*سقوط شهر موصل توسط «داعش» و وظیفه سازمان ملل و دولت امریکا در تامین حفاظت ساکنین لیبرتی در عراق [2014 Jun] 
*اهمیت شکستن «تابوی تجاوز» در مراحل پناهندگی در آلمان- نگاهی به یک تجربه  [2014 Jun] 
*فرار رهبری مجاهدین خلق از پاسخگوئی، با به جان هم انداختن خانواده ها  [2014 Jun] 
*دفاع از حق آزادی بیان مسیح علی نژاد  [2014 Jun] 
*«جنگِ نیابتی» به سبک رهبری سازمان مجاهدین خلق  [2014 May] 
*نامه سرگشاده به مریم رجوی: مسئولیت سلامتی برادران خود را با رهبری سازمان مجاهدین می دانیم  [2014 May] 
*چرا مریم رجوی به سوالات نمایندگان پارلمان کانادا پاسخ می دهد، اما به ایرانیان نه؟  [2014 May] 
*شلیک سلاح سبک به ساکنین لیبرتی، نشانی از وخامت بیشتر امنیت آنان  [2014 May] 
*دفاع از حقوق بشری میرحسین موسوی در دسترسی او به امکانات درمانی [2014 May] 
*درخواست گواهی کارشناسانه در مورد ریحانه جباری برای کشف حقیقت  [2014 Apr] 
*علی خامنه ای، ضدیت با ارزش های غربی یا ارزش های حقوق بشری؟  [2014 Apr] 
*ملحق شدن پدر و مادر به فرزندان بر اساس قانون اقامت آلمان  [2014 Apr] 
*یک سند بسیار با ارزش در مورد نوع نگاه اسلام به زن، به مرد و به انسان  [2014 Apr] 
*«خیانت به اعتماد» و پیامدهای فردی آن  [2014 Apr] 
*پناهندگی «سهمیه ای» یا بازاسکان مجدد چیست؟  [2014 Mar] 
*گزارش اعدام 2013 سازمان عفو بین الملل؛ برخی بخش های مرتبط با ایران [2014 Mar] 
*نگاهی به سالی که گذشت؛ ما یاد گرفتیم که آزاد بیاندیشیم و با صدای بلند حرفمان را بزنیم  [2014 Mar] 
*مسئولیت مضاعف رهبری سازمان مجاهدین خلق در خروج هرچه سریعتر ساکنین کمپ لیبرتی از عراق [2014 Mar] 
*آژانس اروپائی حقوق بنیادین: از هر سه زن یکی قربانی خشونت  [2014 Mar] 
*سایه روشن های انقلاب، نگاهی با فاصله پس از 35 سال به انقلاب 1357  [2014 Mar] 
*زنان مسلمان آلمانی داوطلب برای ازدواج در سوریه  [2014 Feb] 
*خودسوزی منجربه مرگ یک پناه جوی ایرانی در جنوب آلمان  [2014 Feb] 
*کنترل به دلیل رنگ پوست در آلمان؛ وقتی حکومت اقلیت ها را مرعوب می کند  [2014 Feb] 
*دادگاه بین المللی در آلمان در ارتباط با جنایت برعلیه بشریت  [2014 Feb] 
*مسعود رجوی، دفاع از آزادی بیان سلمان رشدی و سرکوب آزادی بیان مخالفین خود [2014 Feb] 
*سه دهه مرگ و کشتار، جنگ و آوارگی، فقر و فحشا، بیماریهای روحی-روانی، اعدام و تبعید و فرار و مهاجرت [2014 Feb] 
*شرمتان باد! [2014 Feb] 
*مریم رجوی از پاسخگوئی و پذیرش مسئولیت فرار می کند  [2014 Jan] 
*از حق پناهندگی شهاب اختیاری و زندگی او در امنیت دفاع کنید  [2014 Jan] 
*سوال از رهبری سازمان مجاهدین در باره گزارش یونامی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کمپ لیبرتی  [2014 Jan] 
*نامه سرگشاده به مریم رجوی؛ ما را از وضعیت برادرانمان مطلع کنید [2014 Jan] 
*در خواست پناهندگی 4.777 نفر ایرانی در سال 2013 از آلمان  [2014 Jan] 
*تهمت و توهین رهبری سازمان مجاهدین به خانواده های نگران بستگانشان در کمپ لیبرتی [2014 Jan] 
*اهمیت قرارداد دوبیلن 3 در امور پناهندگی در اتحادیه اروپا  [2014 Jan] 
*به کشتار ساکنین کمپ لیبرتی در عراق پایان دهید  [2013 Dec] 
*اداره خارجیان آلمان نمی تواند پول ماهیانه پناه جویان را به دلیل پرنکردن فرم بازگشت داوطلبانه کم کند [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی، «پیروزی» یا شکست؟  [2013 Dec] 
*نقد سازمان مجاهدین، "دعوائی خانوادگی"، یا ضرورتی فرا سازمانی؟ [2013 Dec] 
*اهمیت پراکتیک مقوله حقوق بشر و پیوند آن با تحولات سیاسی در ایران [2013 Dec] 
*«حقوق شهروندی» حسن روحانی و مشخصات آن  [2013 Dec] 
*یک گزارش و شش تفاوت؛ نمونه ای از عدم لیاقت و بی سر و سامانی نظام جمهوری اسلامی  [2013 Nov] 
*مسئولیت سیاسی رهبری سازمان مجاهدین خلق در قبال «جان باختن» اعتصاب غذا کنندگان در کمپ لیبرتی [2013 Nov] 
*دادگاه عالی اتحادیه اروپا: ممنوعیت بازگرداندن پناه جویان به کشور دیگری در اتحادیه [2013 Nov] 
*اتهام زنی بی پایه و اساس رهبری سازمان مجاهدین خلق بر علیه جدا شدگان، منتقدین و مخالفین؛ نقض آشکار حقوق بشر  [2013 Nov] 
* فرار رهبری مجاهدین از مسئولیت خود در کشتار در اشرف [2013 Oct] 
*درخواست های سازمان عفو بین الملل از دولت ائتلافی آینده آلمان در مورد موضوع پناه جویان  [2013 Oct] 
*پایان موقت اعتصاب غذای پناه جویان در برلین  [2013 Oct] 
*قوانین پناهندگی و رفتار خود سرانه اداره های دولتی با پناه جویان در آلمان  [2013 Oct] 
*چرا اعدام نه! به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام  [2013 Oct] 
*چرا رهبری سازمان مجاهدین خلق در به جریان انداختن اقدامات قضائی برای شناسائی مسئولین گروگان گیری و کشتار در اشرف و لیبرتی تعلل می کند؟ [2013 Oct] 
*ستون «نظرات» جائی برای تقابل اندیشه ها یا محلی برای تخلیه خرده حساب های شخصی  [2013 Oct] 
*اعتصاب غذا در کمپ لیبرتی چرا؟ [2013 Oct] 
*مرگ حداقل 82 پناه جو در سواحل ایتالیا؛ بی عملی اتحادیه اروپا [2013 Oct] 
*رژیم جمهوری اسلامی دشمن آزادی اطلاعات و آگاهی  [2013 Sep] 
*حذف تصویر اتهام زننده ای که قرار بود بر علیه آن شکایت شود [2013 Sep] 
*درسی از انتخابات آلمان: شکست سیاسی و شجاعت در «پذیرش مسئولیت شخصی» [2013 Sep] 
*توهین، تهمت و اتهام بدون عقوبت قضائی نمی ماند [2013 Sep] 
*پرسش و پاسخ در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران و سیاست های آن- قسمت دوم و پایانی [2013 Sep] 
*پرسش و پاسخ در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران و سیاست های آن- قسمت اول [2013 Sep] 
*چرا؟... ؛ حال و روز درونی ام پس از کشتار در اشرف [2013 Sep] 
*مریم رجوی باید پاسخ دهد [2013 Sep] 
*کشتار اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران در قرارگاه اشرف، مصداق «جنایت بر علیه بشریت» [2013 Sep] 
*گرم شدن فعالیت های انتخاباتی در آلمان و تلاش برای جلب جوانان [2013 Aug] 
*تهدید به قتل ایرج مصداقی و تائید آن توسط مهدی ابریشمچی نماینده سازمان مجاهدین خلق در شورای ملی مقاومت ایران [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت نهم و پایانی  [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت هشتم [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت هفتم [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت ششم [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت پنجم [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت چهارم [2013 Aug] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت سوم [2013 Jul] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت دوم [2013 Jul] 
*نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد- قسمت اول [2013 Jul] 
*68 سال پس از جنگ جهانی دوم، در جستجوی جنایتکاران  [2013 Jul] 
*کمپین سازمان عفو بین الملل برعلیه وضعیت وخیم پناه جویان در یونان  [2013 Jul] 
*یک پرسش ساده و یک پاسخ کوتاه [2013 Jul] 
*ساکنان کمپ لیبرتی در عراق گروگان سیاست بازی رهبری مجاهدین؟ [2013 Jul] 
*نگاهی به «بیانیه تفضیلی شورای ملی مقاومت ایران- 7 تیر 1392» [2013 Jul] 
*توقف اخراج یک پناه جوی ایران در آخرین دقایق با پادرمیانی مستقیم وزیر کشور آلمان  [2013 Jun] 
*کارخانه «مزدور» سازی سازمان مجاهدین خلق چگونه عمل می کند؟ [2013 Jun] 
*روز جهانی پناهندگان؛ پناه جویان ایرانی و پراکندگی آنها در جهان [2013 Jun] 
*مسئولیت کشتار مجاهدین خلق مستقر در عراق در کمپ لیبرتی با چه کسانی است؟ [2013 Jun] 
*پیام «انتخاب» روحانی؛ سیاست مهار و تغییر کنترل شده [2013 Jun] 
*مصوبه پارلمان اروپا در زمینه یکسان سازی سیستم پناهندگی اروپائی [2013 Jun] 
*نگاهی به یک "عکس دسته جمعی" و سخنی با آقایان روحانی، قصیم و یغمائی [2013 Jun] 
*نمایشگاه نقاشی های میر حسین موسوی در برلین و به فراموشی سپردن مسئولیت های پیشین او در نقض حقوق بشر [2013 Jun] 
*موضع گیری شورای ملی مقاومت ایران در مورد استعفای آقایان محمد رضا روحانی و کریم قصیم؛ فرار از پاسخگوئی  [2013 Jun] 
*تعهدات ده گانه مريم رجوی برای ايران آزاد فردا و طرح چند سوال [2013 Jun] 
*چرا "انتخابات" رژیم مغایر با موازین حقوق بشر و یک مردم فریبی است؟ [2013 Jun] 
*اطلاعیه کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومت ایران در مورد اسماعیل یغمائی، گواه عدم استقلال و عدم تخصص [2013 Jun] 
*اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران در مورد اسماعیل وفا یغمائی و چند سوال [2013 Jun] 
*نتایج آخرین سرشماری جمعیت در آلمان [2013 Jun] 
*خشونت کلامی سازمان مجاهدین و وابستگان آن، چرا؟ [2013 May] 
*جمهوری دمکراتیک اسلامی یا "جمهوری دمکراتیک، سکولار و غیر هسته ای"؟  [2013 May] 
*مهاجران تازه وارد به آلمان پیوسته از سطح تخصصی بالاتری برخوردارند  [2013 May] 
*فشرده ی گزارش 2013 عفو بین الملل در باره اعدام: ایران و چین در صدر [2013 May] 
*سخنان نژاد پرستانه و توهین آمیز علی خامنه ای بر علیه مردم اروپا و سکوت رهبران سیاسی اروپا [2013 May] 
*نگاهی به نوشته محمد هادی: "مصداقی، مُبصر کلاس اپوزیسیون" [2013 May] 
*سخنان نژاد پرستانه و توهین آمیز علی خامنه ای بر علیه مردم اروپا و سکوت رهبران سیاسی اروپا [2013 May] 
*سیاست «سکوت» اطلاع رسانی سازمان مجاهدین خلق در قبال اعزام انتقال مجاهدین به آلبانی، چرا؟ [2013 May] 
*انواع قبولی پناهندگی در آلمان، یکسانی ها و تفاوت ها  [2013 May] 
*نگاهی به پیام مسعود رجوی به خامنه ای و رفسنجانی [2013 May] 
*نگاهی به نامه سرگشاده ایرج مصداقی به مسعود رجوی [2013 May] 
*مشخصه های سیستم کیش شخصیت و اهمیت درک آن برای فعالین ایرانی  [2013 Apr] 
*افزایش 17 درصدی صدور تسلیحات در جهان، مرگ سالیانه 500 هزار نفر از طریق سلاح های مختلف  [2013 Mar] 
*شرایط سختگیرانه تر در پذیرش پناهندگی به دلایل مذهبی در آلمان  [2013 Mar] 
*مسئولیت کشته شدن اعضاء سازمان مجاهدین خلق در "اردوگاه آزادی" با دولت عراق و سازمان ملل متحد می باشد  [2013 Feb] 
*سالگرد آزاد سازی اردوگاه مرگ آشویتس، یک فیلم مستند بر اساس مصاحبه با فیلمبردار ارتش سرخ  [2013 Jan] 
*افزایش تقریبا 30 درصدی ایرانیان پناه جو در آلمان در سال 2012  [2013 Jan] 
*توصیه هائی در مورد پناهندگی در آلمان و آشنائی با سختی های پیش رو  [2012 Dec] 
*روز جهانی حقوق بشر؛ آیا اتحادیه اروپا لیاقت دریافت جایزه حقوق بشر را دارد؟  [2012 Dec] 
*دستمزد و هزینه های وکیل در دعاوی مربوط به درخواست پناهندگی یا اقامت در آلمان  [2012 Dec] 
*نه به زندانی کردن پناه جویان در مرزهای اروپا [2012 Dec] 
*حکم دادگاه عالی اداری: پلیس در آلمان اجازه ندارد کسی را به دلیل رنگ پوستش کنترل کند  [2012 Nov] 
*راهپیمائی اعتراضی پناه جویان در آلمان؛ دستاوردها و چشم اندازها  [2012 Oct] 
*موضوع "حق تعیین سرنوشت" و فقر نیروهای سیاسی ایران*  [2012 Sep] 
*حکم دادگاه حقوق بشر اروپائی در ارتباط با پناهندگی به دلایل مذهبی [2012 Sep] 
*تست جدائی و طلاق، بر اساس تجربه و کار عملی و تخصصی با ایرانیان ساکن در آلمان  [2012 Sep] 
*مشکلات روحی- اجتماعی ایرانیان پناه جو و پناهنده در آلمان / یک بررسی تحقیقی- تحلیلی [2012 Aug] 
*گسترش اعتراضات پناهجویان در آلمان، با پیشتازی پناهجویان ایرانی، برعلیه شرایط غیر انسانی زندگیشان  [2012 Jul] 
*نقدی بر گزارش سالانه نقض حقوق بشر [2012 Apr] 
*از حق شهروندی افغانستانی ها و افغانستانی تباران ساکن در ایران دفاع کنیم!  [2012 Apr] 
*خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق؛ پایان یک استراتژی و چالش های پیش رو  [2012 Feb] 
*حکم دادگاه اداری شهر گیسن در آلمان در باره قبولی پناهندگی یک پناهجوی عرب ایرانی  [2012 Feb] 
*نگاهی به گزارش سال 2011 بخش مددکاری اجتماعی مرکز یاری های پزشکی در امور پناهجویان در شهر بوخوم آلمان [2012 Feb] 
*استثمار جدید و پشت پرده "اعجاب کار و اشتغال" در آلمان  [2012 Jan] 
*افزایش 35 درصدی ایرانیان پناهجو در آلمان در سال 2011  [2012 Jan] 
*بانک اطلاعاتی احکام مرتبط با امور پناهندگی در رابطه با ایران  [2012 Jan] 
*چرا یک هنرمند سرشناس در قبال سانسور در کشورش سکوت میکند؟ [2012 Jan] 
*بانک اطلاعاتی ویزای شنگن برای کنترل اسامی و اثر انگشت  [2011 Dec] 
*دادگاه عالی اروپا: ممنوعیت بازگرداندن پناهجویان به کشور دیگری در اتحادیه  [2011 Dec] 
*تقسیم و انتخاب محل زندگی پناهجویان در آلمان  [2011 Dec] 
*ارسال تسلیحات از آلمان برای قذافی در زمان تحریم تسلیحاتی؟ / نقش رسانه ها در روشن کردن افکار عمومی  [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله « قتل ناموسی برگی خونین از روایت ستم بر زنان» [2011 Oct] 
*ی به وضعیت سکونتی پناهجویان در آلمان در هایم(کمپ) های پناهندگی  [2011 Oct] 
*محکومیت اعدام معمر قذافی از زاویه حقوق بشری  [2011 Oct] 
*دوم آگوست، یادبود کشتار و نسل کشی کولیها توسط آلمان هیتلری  [2011 Aug] 
*تغییرات جدید در قانون اقامت آلمان از اول ماه یولی 2011  [2011 Jul] 
*سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا: «فروش حقوق بشر و خیانت به حقوق بشر» [2011 Jun] 
*سرکوب و کشتار ساکنین اردوگاه اشرف، یک نقض آشکار حقوق پناهندگان و حقوق بشر است  [2011 Apr] 
*مصوبات جدید پارلمان آلمان در زمینه امور خارجیان  [2011 Mar] 
*«ویراست دوم منشور جنبش سبز»، تاکیدی مجدد بر وفاداری به نظام جمهوری اسلامی  [2011 Feb] 
*«جنبش سبز»، جنبش «مصون سازی نظام از سقوط و انحطاط»  [2011 Feb] 
*توقف اخراج پناهجویان از آلمان به یونان به مدت یک سال  [2011 Jan] 
*افزایش 111 درصدی ایرانیان پناهجو در آلمان در سال 2010  [2011 Jan] 
*تحریم آمرین جنایت در ایران گامی بزرگ به جلو، اما ناکافی و سوال برانگیز  [2010 Sep] 
*لایحه حمایت از خانواده «حمایت از مردسالاری» و آپارتاید جنسی؟  [2010 Aug] 
*60 کیلومتر اتوبان در تصرف «اراذل و اوباش و مصادیق آشکار فسق و فجور» یا دوستداران زندگی؟ [2010 Jul] 
*پیام فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی؛ مقامت، مقاومت، مقاومت  [2010 May] 
*اهمیت رعایت اصل اطلاع رسانی موثق و پرهیز از تیترسازی های جنجالی [2010 Mar] 
*آمار اخراج پناهجویان از آلمان در سال 2009؛ تعداد اخراج به مقصد ایران: 149 نفر  [2010 Feb] 
*شلیک مرگبار به "ندا آقا سلطان" و پیامدهای انتشار اشتباه یک عکس برای "ندا سلطانی"  [2010 Feb] 
*چند سوال و ابهام در مورد بيانيه «پشتيبانان سکولار جنبش سبز ایران» [2010 Jan] 
*غربت یا غریبه گی؟  [2010 Jan] 
*اشاره ای به چند ویژه گی سازمان مجاهدین خلق و نقدی بر نظرات ایرج مصداقی [2009 Dec] 
*مراحل درخواست پناهندگی در آلمان؛ پناهندگی به چه کسی تعلق می گیرد؟  [2009 Dec] 
*احترام و وفاداری به خمینی، مرز جدا کننده وفادارن به نظام با وفاداران به جنبش آزادیخواهی  [2009 Dec] 
*خاکسپاری دوباره و ادای احترام به "ویکتور خارا" ، هنرمند مردمی شیلی پس از 36 سال  [2009 Dec] 
*استعفاء وزیر سابق دفاع آلمان؛ یک نمونه مقایسه در مورد دروغ و بی کفایتی مسئولین در آلمان و رژیم ج. ا  [2009 Nov] 
*گزارش تلویزیون کانال یک تلویزیون آلمان از فرار روزنامه نگاران از ایران بدلیل فشار و سرکوب  [2009 Nov] 
*چگونه میتوان "میزان وثوق" فیلم های خبری از ایران بر روی اینترنت را افزایش داد؟  [2009 Nov] 
*نمونه گیری آماری مربوط به مسیر خروج پناهجویان ایرانی تا ورود آنان به آلمان  [2009 Nov] 
*13 آبان روز دانش آموز یا روز اشغال سفارت آمریکا؛ مرزهای فرصت طلبی در سیاست و مبارزه حقوق بشری [2009 Nov] 
*نابودی اسناد و مدارک، اقدام جدید رژیم جمهوری اسلامی برای مسکوت نگه داشتن جنایاتش  [2009 Sep] 
*در مقابل جنایت تجاوزکاران در زندانهای جمهوری اسلامی، سکوت را بشکنید!  [2009 Aug] 
*تفاوت های جنبش سبز با جنبش آزادیخواهی مردم ایران  [2009 Aug] 
*دفاع از جان و امنیت و حقوق پناهندگی اعضاء و وابستگان سازمان مجاهدین مستقر در عراق، وظیفه ای انسانی  [2009 Jul] 
*حکم دادگاه اداری فرانکفورت برای بازگرداندن پناهجوی ایرانی اخراجی به یونان  [2009 Jul] 
*گزارش تلویزیون آلمان؛ تجهیزات و تکنیک پیشرفته ساخت آلمان در خدمت احمدی نژاد برای سرکوب مردم ایران  [2009 Jul] 
*چگونه میتوان "میزان وثوق" فیلم های خبری از ایران بر روی اینترنت را افزایش داد؟  [2009 Jun] 
*دستور خروج خبرنگاران خارجی از ایران؛ زمینه سازی یک سرکوب و کشتار گسترده؟  [2009 Jun] 
*رسیدن به آزادی از خِلال جنگ ایدئولوژیک در درون رژیم جمهوری اسلامی تا کجا واقعی است؟ [2009 Jun] 
*چرا "انتخابات" رژیم مغایر با موازین حقوق بشر و یک مردم فریبی است؟  [2009 Jun] 
*آمار اخراج پناهجویان از آلمان در سال 2008؛ تعداد اخراج به مقصد ایران: 113 نفر  [2009 Jun] 
*نگاهی به تاریخچه "حق پناهندگی" درقانون اساسی آلمان و تغییرات داده شده در آن  [2009 May] 
*«نه بخشش و نه فراموشی» ؛ مبارزه جهانی برای به مجازات کشاندن جنایتکاران  [2009 May] 
*«ریخت و پاش ١٢ میلیارد تومانی در همایش ایرانیان خارج از کشور»؛ دوستان احمدی نژاد چه کسانی هستند؟  [2009 May] 
*تجاوز به حریم شخصی مردم تحت نام «پاکسازي خانه های مجردی»، نمونه جدیدی از «اوباش گری حکومتی» [2009 May] 
*"مرحله رسیدگی ویژه به درخواست پناهندگی در فرودگاه های آلمان" یعنی چه و چگونه انجام میشود؟  [2009 Apr] 
*بازگشت دادن 65 پناهجوی ایرانی در سال 2008 از طرف دولت آلمان به دیگر کشورهای عضو قرارداد شنگن [2009 Mar] 
*باز پس گیری و لغو موقعیت پناهندگی 1596 ایرانی در آلمان طی سال 2008  [2009 Mar] 
*انتگراسیون و نقض حقوق بشر!  [2009 Feb] 
*"اقامت مستقل از همسر"، راهی برای پایان دادن به شرایط غیر قابل تحمل در ازدواج های اجباری [2009 Jan] 
*وقتی سرکونسولگری رژیم در آلمان، به ادارات آلمانی درس  [2008 Nov] 
*چرا اعدام نه! [2008 Oct] 
*گزارشی از جلسه سخنرانی در رابطه با سی سال نقض حقوق بشر در ایران [2008 Sep] 
*پیشگیری از یک فاجعه انسانی ؛ دفاع از امنیت مجاهدین خلق درعراق یک وظیفه حقوق بشری است  [2008 Sep] 
*اعتراضات مردم مشهد بر علیه گرانی [2008 Jun] 
*خمینی مرد اما همچنان میراث پلید او بر سر مردم ایران گرد مرگ و بی اعتمادی و آوارگی را می پراکند [2008 Jun] 
*فشار اداره خارجیان برای تهیه پاس ایرانی؛ یک اقدام " نرمال اداری" یا پهن کردن دام برای پناهجویان؟ [2008 May] 
*دهه زجر و ارمغان جمهوری اسلامی برای مردم ایران: [2008 Jan]