از ميرزاده عشقی تا مجيد توکلی ها
شهلا شفیق

وقتی ميرزاده عشقی شاعر ايران در دهه بيست قرن بيستم کفن سياه را در ذم حجاب  و دفاع  از آزادی زنان سرود هرگز گمان نمی برد که دهه ها بعد مردان جوان ايرانی که همچون او دل در گرو آزادی دارند، با سرکردن حجاب به  نظامی که  در آن غيرت مردان، از سرکوب جنسی زنان سيراب می شود اعتراض کنند.

 اما چنين رخ داده است : حاکميت  با  پخش تصوير محجبه مجيد توکلی، در کنار عکس بنی صدر در حجاب، قصد  تحقير مخالفان را دارد. و در مقابل، دهها مرد جوان برای اعلام همبستگی با مجيد توکلی، با به راه انداختن کمپين مردان با حجاب، جمهوری اسلامی را به چالش فرهنگی سياسی بی نظيری فرا خوانده اند.

با چاپ تصوير مجيد توکلی با حجاب،  که در تظاهرات گسترده دانشجويان در  شانزده آذر دستگير شده، می خواهند به  دانشجويان مخالف  بگويند "شماها ضعيفه هایی بيش نيستيد!" و به خیال خود آنان را تحقير کنند و شرمنده سازند.

  اينچنين اما، جمهوری اسلامی که حجاب اجباری از پايه های ايده‌ئولوژيکش است به روشنی می گويد: نظام  ما زنها را ضعيفه می خواهد.  و مگر نه اين است که در حجاب خواستن زنان برای تثبيت موقعيت فرو دوست آنان است؟

 ميرزاده عشقی  دهه ها پيش می سرايد :

زن چه کرده است که از مرد شود شرمنده؟

 چيست اين چادر و روبنده نازيبنده؟  

و  امروز کمپين مردان ايرانی  در همان حال  که با نمايش مردان  در حجاب  نمایش نظام را به سخره می گيرد نظام  آلت سالار جمهوری سياسی را به پرسش می‌کشد.  در اين نظام  به زير آوردن زنان  مترادف مردانگی است و مردانگی مترداف حميّت و دلاوری؛ و در همان حال حفظ غيرت  از طريق کنترل جنسی زنان نشان شکنندگی بيش از حد همين مردانگی است و نمایانگر ضعف نظامی است که هويت فرهنگی آن بر پايه نفی آزادی زنان استوار شده است.  به واقع، حجاب زنان، پارچه ای که می گويند پرده ساتر عفت زنان است، جز اعلام  ناتوانی مردان نيست که گويا موجوداتی بی اختيارند که ديدن موی و روی زن عنان خرد از دستشان می ربايد .

سی سال است هر روز زنان و مردان ايرانی در خيابانها و اماکن عمومی برای حفظ حجاب تحقير می شوند و فحش می‌خورند. سی سال است عمله و اکره های جمهوری اسلامی  به صد شيوه و ترفند در کار ديوار کشی جنسيتي برای حفظ پايه های نظام هستند.  نظم توتليتر ولايت فقيه همه آحاد جامعه را بی قدرت می خواهد، اما  با برقراری کنترل زنان عرصه  قدرت رانی  جنسيتی را بر مردان می گشايد  و آنان را به شراکت در تبهکاری سازمان يافته خود دعوت می کند. جرم زنا سنگسار است اما صيغه و چند همسری  چشم انداز شهوت رانی را بر مردان می گشايد و زنان را به ابزار جنسی ماننده می کند. پيکر آنان را به آوردگاه نفس اماره و عرصه تاخت و تاز شيطان بدل می کند؛ و حجاب  را  به عذر صيانت نفس در خدمت  حکمرانانی قرار می دهد که خود را نماينده خدا روی زمين می دانند.

 دفتر سياسی سپاه پاسداران در آبان 1386 "در کنار مدافعان تجدد گرایی افراطی"، "شيطان پرستان"، طرفداران پلوراليزم دينی، بهائيان و  دراويش و اهل تصوف، فمينيست ها را در زمره تهديداتی جدی برای نظام اسلامی به شمار می آورد. و اين سخن بی گمان درست است. و جنبش زنان، از جمله با برپایی "کمپين يک ميليون امضا برای لغو قوانين تبعيض آميز جنسيتی"  در سال 2006 خواهان تغيير برای برابری شده  است.  چه تهديدی بالاتر از اين برای نظامی که تبعيض جنسی از پايه های محوری آن است؟

 اما رویارویی زنان با جمهوری اسلامی از همان فردای به قدرت رسيدن اسلام گرايان، پس از سرکوب اعتراضات  زنان عليه حجاب اجباری، با نافرمانی زنان بدحجاب آغاز گشت و هر روز گسترده تر شد.  تا آنجا که  امروز  دختران و زنانی که آرايش چهره و لباس شان يکسره انکار فلسفه حجاب است، پرچمدار مبارزه ای مردمی هستند که بيش از شش ماه است  با شعار "مرگ بر ديکتاتور"، پايان نظام ولايت فقيه را که نهادۀ خمينی گرايان است می خواهد. در نبود آزادی بيان و عمل سياسی و اجتماعی، جوانان خلاق ايرانی  با وارونه سازی و به سخره گرفتن نمادها ی ارزشی نظام، هر روزه  به روندی ساختار شکن قوام می دهند که هيچ اسلحه ای نمی تواند سرکوبش کند.

مجيد توکلی نوشته است : هيچکس مقدس نيست.

و کمپين " مردان باحجاب" گامی ستودنی در ساختار شکنی نظامی است که با ايده‌ئولوژی ساختن از مذهب  به همۀ تبعيض‌ها تقدس بخشيده است.

 12دسامبر 2009

 

  

.

منبع:پژواک ایران


شهلا شفیق

فهرست مطالب شهلا شفیق در سایت پژواک ایران 

*يک‌سالگی انقلاب «زن زندگی آزادی»؛ پايان يا تداوم؟  [2023 Sep] 
*میان تاریخ و آینده: مکان‌های خاطره  [2023 Aug] 
*انقلاب مهسا؛ پادزهر شرنگ کشنده جمهوری اسلامی  [2023 Mar] 
*محاکمه حميد نوری؛ آموزه‌های عدالت برای امروز و فردای ايران  [2023 Jan] 
*احکام قتل معترضان؛ بن‌بست سادو-فاشيسم مقدس  [2022 Dec] 
*گيسوی چنگ و نام رمز ژينا-مهسا  [2022 Sep] 
*سلمان رشدی و فتوای قتل رمان  [2022 Aug] 
*حجاب اجباری؛ دغدغه‌ای حاشيه‌ای يا اصل موضوع؟  [2022 Jul] 
*انتخابات فرانسه؛ خانم لوپن همان کالای پدرش را می‌فروشد  [2022 Apr] 
*عید نو و قفل زندان  [2022 Mar] 
*شرح خاموشی یک نویسنده  [2022 Mar] 
*بودن و شدن در تبعيد – از فرودها و فرازها   [2022 Feb] 
*زنجير و زنجيره‌های قتل نويسنده  [2022 Jan] 
*در باب کج‌اندیشی و کج‌رفتاری مدعیان چپ انقلابی  [2022 Jan] 
*پیرامون محاکمه حمید نوری؛ پرسش هائی از کج اندیشان و کج رفتاران مدعی «چپ»  [2021 Dec] 
*گلو فشردگان  [2021 Dec] 
*در میان دو زمان/ بابک مینا  [2021 Oct] 
*پیامدهای سانسور فراگیر در ایران؛ سلب قدرت از مردم و تسلط دروغ بر جامعه  جواد عباسی توللی [2021 Oct] 
*مرتضی آوینی و غزاله علیزاده: اسلامیست‌ها و جنس زن  [2021 Apr] 
*اسلام‌گرایی، انقلاب ایران و فمینیسم اسلامی   [2021 Apr] 
*چه خبر از بهار؟   [2021 Mar] 
*زنان، خشونت و قدرت ... و عشق   [2020 Nov] 
*اظهارات امانوئل مکرون و چاپ کاریکاتور بهانه‌ای برای راه انداختن جنگ ایدئولوژیک از سوی اسلامگرایان است  [2020 Oct] 
*قتل آموزگار در فرانسه؛ آيا لائيسیته فرانسوی مشوق اسلام‌هراسی است؟  [2020 Oct] 
*مذهب و سیاست  [2020 Sep] 
*برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اعتماد عمومی از دست رفته   [2020 Jul] 
*تتلو، پنجره‌ای باز به بحران جامعه ایرانی  [2020 May] 
*ايران کرونا زده و سلاح هزل  [2020 Apr] 
* زنان آتش به جان ايران چه فرياد می زنند ؟   [2019 Oct] 
*دهه شصت، کشتار مخالفان و پروپاگاندای جمهوری اسلامی: جای قربانی و جلاد عوض می‌شود  [2019 Aug] 
*تابستان سياه ٦٧: سکوت‌ها چه می گويند؟   [2019 Aug] 
*همه نام های بهمن   [2019 Apr] 
*ملاقات ایرانی سیمون دوبووآر  [2019 Feb] 
* مسئله دختران خیابان انقلاب فراتر از «سبک زندگی» است  [2019 Jan] 
*آنچه ديدم و آنچه نديدم ‏   [2018 Jun] 
*ايرانيان و دونالد ترامپ  [2018 Jan] 
*اعتراضات اخیر در ایران نشانِ قطع امید از امکان اصلاحات در این نظام است   [2018 Jan] 
*فکرو ذکر بنیادگرایان مذهبی، بدن زنان است  [2016 Nov] 
*تعرضات جنسی در کلن: نقطه های تاريک  [2016 Jan] 
*چرا کالای پیشنهادی اسلامگرایان برای برخی از جوانان جذابیت دارد؟  [2015 Feb] 
*نقش بر خون  [2015 Jan] 
*حجاب ، دروغ و آزادی های يواشکی  [2014 Jun] 
*برهنگی گلشيفته   [2012 Jan] 
*ماجرای استراس کان و رابطه‌ی قدرت و سکس  [2011 May] 
* قبای دفاع از خلق فلسطين و دم خروس يهودی ستيزی !   [2011 May] 
*فمينيسم اسلامی، ابداع غرب، گفت‌وگوی هفته‌نامه چارلی هبدو فرانسه با شهلا شفيق  [2011 May] 
*مبارزه برای حقوق زنان، اهرمی پايه ای برای رسیدن به دموکراسی بوده و خواهد بود   [2011 Mar] 
*سخنی از عشق که می ماند  [2011 Jan] 
*انقلاب 1357تا چه شد که در مستی ...   [2010 Feb] 
* از ميرزاده عشقی تا مجيد توکلی ها  [2009 Dec] 
*ما ، احسان و کردستان و ...  [2009 Nov] 
*اشک های نازک افشار ، بُهت کلوتيد ريس و ملال رنجبار زيد آبادی  [2009 Aug] 
*جهاد "توبه" و جنبش های مدنی  [2009 Aug] 
*جنبش اعتراضی و زنان  [2009 Jul] 
*امروز  [2009 Jun] 
*از پس‌لرزه سرد انتصابات  [2009 Jun] 
*از تب سبز انتخابات اسلامی !  [2009 Jun] 
*از سرخی گلهای حجاب زهرا رهنورد  [2009 May] 
*زهر بهر کدام دشمن و مهره بهر کدام دوست؟ پاسخ به آقای علی اصغر حاج سيد جوادی  [2008 Mar] 
*بر ما چه می‌رود؟   [2008 Feb]