PEZHVAKEIRAN.COM چه خبر از بهار؟
 

چه خبر از بهار؟
شهلا شفیق

نرسيده به خانه من پاساژی هست، وکنارش درختی که شاخ و برگ های انبوه و سخاوتمندش حريم پرنده های سبکبالی ست که پنهان از نظرها، درآن خلوت دلخواسته، به وقت شوروشيدائی آواز می خوانند. درروزهای پايانی زمستان، حتی اگرسگرمه های آسمان درهم باشد، با نغمه های شاد رسيدن بهاررا جار می زنند. يقين دارم اگر ايرانی مقيم پاريس باشيد وآمدن فروردين و نوروزهنوزبرايتان پرمعنا مانده باشند عميقا سپاسگزاراين درخت خواهيد بود. به اين دليل ساده که در اين شهر زيبا بهارهيچ وقت سر وعده حاضر نمی شود. اگردرآغاز فصل به پارک مونسو برويد تا در آن رنگ رنگ جادوئی که مونه در قرن نوزدهم بر پرده نقاشی آورده گردش کنيد وحظ ببريد حتما سرخورده خواهيد شد. بايد صبر کنيد تا بهارپاريس زيباترين پيراهن هايش را برتن کند، روی و موی به دل ربائی بيارايد، کلاه خوشرنگش را برسر بگذارد وخرامان خرامان نزول اجلال فرمايد. از فرارسيدن نوروزهم تقريبا درهيچ کجای شهرخبری نيست. منظورم نشانه های واقعی و قابل لمس است وگرنه محال است پيام های مکررفضای مجازی، که يکی ازمکانهای هميشگی زندگی من هم هست، بگذارند فراموش کنم که چند روز وچند ساعت وچند دقيقه به تحويل سال مانده. بيرون از اين فضا اما هيچ جنب وجوشی برای استقبال از سال نو به چشم نمی خورد. نه حال و هوای خانه تکانی، نه سنبل ونه تنگ های ماهی قرمزدرمغازه ها.

با اين اوصاف حتما دريافته ايد چرا سپاس گزاراين درخت که در نزديکی خانه من منزل دارد هستم. از چند روز به عيد مانده هر بار که از کنارش رد می شوم با اوصميمانه احوالپرسی می کنم . شايد باور نکنيد اما درخت مهربان از زبان پرنده ها به احوالپرسی من جواب می دهد. امروزوقتی به اوخبردادم که درايران نه تنها سال بلکه قرن داردعوض می شود وما به قرن پانزدهم وارد می شويم به ناگاه هلهله ای از دلش برخاست. کسی چه می داند. شايد پرنده ها سينه به سينه شنيده باشند که قرن چهارده ميلادی در گهواره اش حافظ را پرورده و شعر اورا به ايران هديه کرده تا حتی در تيره ترين روزگار جور وظلم حاکمان فاسد و زاهدان ريائی، جانب عشق و آزادی را از کف ننهد. ازدل درخت آوازی چنان خوش طنين انداز بود که عجول ترين رهگذرها هم پا سست می کردند ولمحه ای به اين نغمه جادوئی گوش می سپردند. کسی چه می داند.شايد پرنده ها غزلی از غزل های حافظ را می خواندند.

شهلا شفيق
۲۶ اسفند ۱۳۹۹

منبع:رادیو فرانسه


شهلا شفیق

فهرست مطالب شهلا شفیق در سایت پژواک ایران 

*توماج و تتلو؛ تصویر تمام‌قد یک حکومت در دو سرنوشت متضاد  [2024 Apr] 
*يک‌سالگی انقلاب «زن زندگی آزادی»؛ پايان يا تداوم؟  [2023 Sep] 
*میان تاریخ و آینده: مکان‌های خاطره  [2023 Aug] 
*انقلاب مهسا؛ پادزهر شرنگ کشنده جمهوری اسلامی  [2023 Mar] 
*محاکمه حميد نوری؛ آموزه‌های عدالت برای امروز و فردای ايران  [2023 Jan] 
*احکام قتل معترضان؛ بن‌بست سادو-فاشيسم مقدس  [2022 Dec] 
*گيسوی چنگ و نام رمز ژينا-مهسا  [2022 Sep] 
*سلمان رشدی و فتوای قتل رمان  [2022 Aug] 
*حجاب اجباری؛ دغدغه‌ای حاشيه‌ای يا اصل موضوع؟  [2022 Jul] 
*انتخابات فرانسه؛ خانم لوپن همان کالای پدرش را می‌فروشد  [2022 Apr] 
*عید نو و قفل زندان  [2022 Mar] 
*شرح خاموشی یک نویسنده  [2022 Mar] 
*بودن و شدن در تبعيد – از فرودها و فرازها   [2022 Feb] 
*زنجير و زنجيره‌های قتل نويسنده  [2022 Jan] 
*در باب کج‌اندیشی و کج‌رفتاری مدعیان چپ انقلابی  [2022 Jan] 
*پیرامون محاکمه حمید نوری؛ پرسش هائی از کج اندیشان و کج رفتاران مدعی «چپ»  [2021 Dec] 
*گلو فشردگان  [2021 Dec] 
*در میان دو زمان/ بابک مینا  [2021 Oct] 
*پیامدهای سانسور فراگیر در ایران؛ سلب قدرت از مردم و تسلط دروغ بر جامعه  جواد عباسی توللی [2021 Oct] 
*مرتضی آوینی و غزاله علیزاده: اسلامیست‌ها و جنس زن  [2021 Apr] 
*اسلام‌گرایی، انقلاب ایران و فمینیسم اسلامی   [2021 Apr] 
*چه خبر از بهار؟   [2021 Mar] 
*زنان، خشونت و قدرت ... و عشق   [2020 Nov] 
*اظهارات امانوئل مکرون و چاپ کاریکاتور بهانه‌ای برای راه انداختن جنگ ایدئولوژیک از سوی اسلامگرایان است  [2020 Oct] 
*قتل آموزگار در فرانسه؛ آيا لائيسیته فرانسوی مشوق اسلام‌هراسی است؟  [2020 Oct] 
*مذهب و سیاست  [2020 Sep] 
*برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اعتماد عمومی از دست رفته   [2020 Jul] 
*تتلو، پنجره‌ای باز به بحران جامعه ایرانی  [2020 May] 
*ايران کرونا زده و سلاح هزل  [2020 Apr] 
* زنان آتش به جان ايران چه فرياد می زنند ؟   [2019 Oct] 
*دهه شصت، کشتار مخالفان و پروپاگاندای جمهوری اسلامی: جای قربانی و جلاد عوض می‌شود  [2019 Aug] 
*تابستان سياه ٦٧: سکوت‌ها چه می گويند؟   [2019 Aug] 
*همه نام های بهمن   [2019 Apr] 
*ملاقات ایرانی سیمون دوبووآر  [2019 Feb] 
* مسئله دختران خیابان انقلاب فراتر از «سبک زندگی» است  [2019 Jan] 
*آنچه ديدم و آنچه نديدم ‏   [2018 Jun] 
*ايرانيان و دونالد ترامپ  [2018 Jan] 
*اعتراضات اخیر در ایران نشانِ قطع امید از امکان اصلاحات در این نظام است   [2018 Jan] 
*فکرو ذکر بنیادگرایان مذهبی، بدن زنان است  [2016 Nov] 
*تعرضات جنسی در کلن: نقطه های تاريک  [2016 Jan] 
*چرا کالای پیشنهادی اسلامگرایان برای برخی از جوانان جذابیت دارد؟  [2015 Feb] 
*نقش بر خون  [2015 Jan] 
*حجاب ، دروغ و آزادی های يواشکی  [2014 Jun] 
*برهنگی گلشيفته   [2012 Jan] 
*ماجرای استراس کان و رابطه‌ی قدرت و سکس  [2011 May] 
* قبای دفاع از خلق فلسطين و دم خروس يهودی ستيزی !   [2011 May] 
*فمينيسم اسلامی، ابداع غرب، گفت‌وگوی هفته‌نامه چارلی هبدو فرانسه با شهلا شفيق  [2011 May] 
*مبارزه برای حقوق زنان، اهرمی پايه ای برای رسیدن به دموکراسی بوده و خواهد بود   [2011 Mar] 
*سخنی از عشق که می ماند  [2011 Jan] 
*انقلاب 1357تا چه شد که در مستی ...   [2010 Feb] 
* از ميرزاده عشقی تا مجيد توکلی ها  [2009 Dec] 
*ما ، احسان و کردستان و ...  [2009 Nov] 
*اشک های نازک افشار ، بُهت کلوتيد ريس و ملال رنجبار زيد آبادی  [2009 Aug] 
*جهاد "توبه" و جنبش های مدنی  [2009 Aug] 
*جنبش اعتراضی و زنان  [2009 Jul] 
*امروز  [2009 Jun] 
*از پس‌لرزه سرد انتصابات  [2009 Jun] 
*از تب سبز انتخابات اسلامی !  [2009 Jun] 
*از سرخی گلهای حجاب زهرا رهنورد  [2009 May] 
*زهر بهر کدام دشمن و مهره بهر کدام دوست؟ پاسخ به آقای علی اصغر حاج سيد جوادی  [2008 Mar] 
*بر ما چه می‌رود؟   [2008 Feb]