تروريسم اسلامی و کشتار هنرمندان در پاريس
جلال ایجادی

تروريستهای اسلامی، ياران آزادی انديشه و همکاران دبيرخانه نشريه « شارلی ابدو» را در پاريس به قتل رساندند. شارلی يک نشريه انتقادی و طنز است که در فردای جنبش مه ۶۸ فرانسه با ابتکار روزنامه نگار معروف «کاوانا» متولد شد و منشور و خواستهای آن پيوسته انتقاد به تمامی سياست ها و شخصيت های سياسی و البته همچنين نقد تمام اديان است. اين نشريه يک نهاد رسانه ای سياسی اجتماعی ميباشد و مسئوليت خود را انتقاد ميداند. اين رسانه بازتاب فلسفه روشنگری و نقد مذهب و آزادی قلم و هنر است. همين نشريه پس از انتشار تصاوير فکاهی محمد در يک روزنامه دانمارکی، تمام اين نقاشها و فکاهی ها را در فرانسه منتشر نمود.

اين نشريه پيوسته سه دين مسيحيت، يهود و اسلام و شخصيت های آنها را به نقد و تمسخر کشيده است. در واقع بايد گفت بخش نوشته ها و فکاهی های انتقادی به مذهب بيش از هفتاد درصد متوجه مسيحيت و کليسا و کشيش ها بوده و بقيه در باره يهوديت و خاخام ها و اسلام محمد و اسلامگرايان کشورهای عربی و کشورهای غربی می باشد.

اسلامگرايان کشور های غربی مانند فرانسه در تمام عرصه ها افکار مخرب و ارتجاعی خود را پخش می کنند و زهر خود را در جامعه می پراکنند و «شارلی ابدو» نقش منفی آنان را هميشه مورد نقد داده است. شجاعت «شارلی ابدو» مورد ستايش بوده و ميباشد، زيرا اين رسانه در برابر ترس جامعه و بخش سست روشنفکران، عليه بنيادگرايان اسلامی به مقاومت ادامه و در مقابل فاشيسم اسلامی کوتاه نيامده است. هميشه وظيفه ما دفاع از آزادی گفتار و انديشه و بناگزير پشتيبانی از نهادهای انتقادگر است.

در سال ۲۰۰۸ سازمانهای اسلامی مقيم فرانسه بخاطر کاريکاتورهای محمد اين نشريه را به دادگاه کشاندند تا او را محکوم کنند، ولی خوشبختانه دادگاه رای به شارلی و آزادی بيان داد. من در حمايت از شارلی در اين دادگاه شاهد بودم و از مسئولان نشريه مانند سردبير سابق «فيليپ وال»، «شارب»، «کابو»، «ولانسکی» و حيثيت اين نشريه آزاديخواه دفاع جانانه نمودم. پس از اين دادگاه در سال ۲۰۱۰ دفتر شارلی با يک بمب توسط اسلامگرايان منفجر شد و دوباره من بطور مستقيم با شرکت در تظاهرات و سخنرانی جلوی شهرداری پاريس پشتيبانی خود به آنان بيان داشتم و به دوست نازنينم «شارب» (عکس) گفتم که هميشه در کنار آنان خواهم بود. شب ۷ ژانويه به تظاهرات عليه ترور ۱۲ نفر در محل دفتر «شارلی ابدو» در پاريس به ميدان جمهوری رفتم تا مانند هزاران شهروند ديگر پشتيبانی خود را نشان دهم و بگويم که در برابر فاشيسم اسلامی نبايد کوتاه آمد. ما راهی ديگری جز دفاع از آزادی نداريم.


جلال ایجادی در کنار استفان شاربونيه معروف به شارب٬ سردبیر نشریه شارلی ابدو که روز گذشته کشته شد.

اين تراژدی چند نکته را ياد آوری می کند:
اسلاميون دشمنان آزادی هستند و از نظر آنان هر نشريه و هنرمند و انديشمندی که به اسلام انتقاد کند و زيانهای آنرا برملا کند، محکوم به مرگ است. همه اسلامگرايان در هر کجا که هستند بخاطر توتاليتاريسم ايدئولوژيک و ذهنی و روانی خود متمايل به سرکوب و خفقان و تروريسم مذهبی هستند.

گاه گفته ميشود که چه بسا برخی تندروی می کنند و اسلامگرايان را تحريک می کنند. اين گفته مسائل را وارونه جلوه می دهد زيرا در دفاع از آزادی انديشه هيچ افراطی وجود ندارد و ذات و ماهيت اسلامگرائی سنی و شيعه هميشه در جهت تنگ کردن و حذف کردن است و انهدام ميدان انديشه است.

اسلام خوب و بد ندارد و تنها بد است، اسلام خشن است و طرفدار تبعيض و برده داری و انقياد است. اسلام مخالف بردباری و ديگر انديشی است و تنها اطاعت را می طلبد. با اسلام به سوی بيراهه و خشونتگری می رويد.

اين اسلام و تاريخ سياسی آن است که تروريست را پرورش می دهد. قرآن سراسر خشونت است و عدم احترام به حقوق انسانی است و در دل خود پيوسته تنگ نظر و تروريست و مستبد می آفريند. مردمان مسلمان بيشماری هستند که صلح طلب هستند، اين روحيه شخصی و رفتار مسئول فردی آنان است، حال آنکه ايدئولوژی و آموزش قرآنی در راه ترور فکری و جهاد است.

تروريسم در پاريس و داعش و جمهوری اسلامی از يک منشا مايه می گيرند. اين اشکال گوناگون يک مضمون يعنی همان اسلامی است که ضد تمدن و دمکراسی و آزادی و حقوق شهروندی و حقوق زنان است.

نشريه «شارلی ابدو» توسط تروريست ها به خون کشيده شد و ۱۲ نفر از بهترين کاريکاتوريست ها، منقدان، روزنامه نگاران، جان باختند. در اين شرايط دمکراسی ضربه خورد ولی جامعه ای مانند فرانسه در دفاع از حقوق خود و روح ولتری خود باز نخواهد ايستاد.

جلال ايجادی
استاد جامعه شناسی
۷/۱/۱۲۰۰۴ پاريس

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

جلال ایجادی

فهرست مطالب جلال ایجادی در سایت پژواک ایران 

*پوپولیسم، روان‌پریشی در سیاست و کرنش روشنفکری چپ
*راهپیمایی ماه مه، نقش سندیکاها در فرانسه
*نواندیشان دینی، مبلغ خرافات و علیه مدرنیته
*قرآن، مبلغ پیام تورات
*آلودگی هوا و ریزگردها و مسئولیت سیاسیون و روشنفکران
*مرگ کاسترو مستبد و درمانگی فکری چپ ایرانی
*ترورهای اسلامی در پاریس و منشا خشونت
*تکنولوژی اینترنتی و تغییر هویت و اومانیسم در جامعه
*جامعه‌شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران و عربستان
*قرآن همان تورات است
*آدونیس، اسلام و تراژدی نیندیشیدن
*جامعه ترس و نقش تروریسم اسلامی
*پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش دوم)
*پیامبر اسلام، میان تاریخ و اسطوره (بخش یکم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش هفتم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش ششم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش پنجم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش چهارم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش سوم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش دوم)٬
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش یکم)
*خداناباوری و آتئیسم در حکومت الهی
*کفرگویی و نقد علمی قرآن یک ضرورت است
*آقایان اشکوری و سروش، شما در باره اسلام شناخت علمی ندارید (بخش اول)
*داعش، اسلام و آقای یوسفی اشکوری
*پاریس، تروریسم اسلامی و دمکراسی زخمی
*فاجعه زيست‌بومی: آيا سد گتوند را بايد خراب کرد؟
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور؟ علی شريعتی (بخش سوم)
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور - آل‌احمد (بخش دوم)
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور؟ (بخش يکم)
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش هشتم)
*مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش هفتم)
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش ششم)
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش پنجم)
*تروريسم اسلامی و کشتار هنرمندان در پاريس
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش چهارم)
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش سوم)
*مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش دوم)
*جامعه شناسی شهری اکولوژيکی تهران
*خدمت روشنفکران به اسلام و خيانت به آزادانديشی
*غرب دوست ما و اسلام ضد ما
*حوادث مرگبار و بيماری‌های شغلی در بنگاه‌های توليدی ايران
*پیوند آقای سروش و استبداد خمینی
*الگوی اقتصادی ايران منشاء ويرانگری زيست محيطی
*چپ ايران در بن‌بست‌ها و عقب‌ماندگی فکری
*فلسفه امانوئل لویناس و توتالیتاریسم اسلام
*سوگند زيباکلام به موی محمد بن عبدالله و سرسپردگی روشنفکری
*ایران، آلوده ترین هوا در جهان
*محیط زیست ایران در سالی که گذشت، ویرانگری بیشتر
*جمهوری اسلامی با بنزین سمی ایرانیان را کشت
*ناکارآئی سیاست بهداشت و اوج گیری بیماریها در ایران
*مرگ هامون، پيمان‌شکنی افغانستان و بی‌لياقتی جمهوری اسلامی
*جنایت علیه بشریت، جنایت زیست محیطی در ایران
*برندگان مذاکرات اتمی ژنو
*استراتژی آمريکا، فرانسه و جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی ژنو
*زلزله در بوشهر و خطر انفجار نیروگاه اتمی
*سدسازی در ایران، فساد دولتی وتخریب
*اسلام برای اسارت زنان
*سدسازی در ایران، فساد دولتی و تخریب
*ویرانگری زیست محیطی و سیاست اتمی ایران
*نقد اسلام آزاد است
*همسوئی فمینیسم و اکولوژی سیاسی
*ویرانگری زیست محیطی در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی
*«آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی!»