تروريسم اسلامی و کشتار هنرمندان در پاريس
جلال ایجادی

تروريستهای اسلامی، ياران آزادی انديشه و همکاران دبيرخانه نشريه « شارلی ابدو» را در پاريس به قتل رساندند. شارلی يک نشريه انتقادی و طنز است که در فردای جنبش مه ۶۸ فرانسه با ابتکار روزنامه نگار معروف «کاوانا» متولد شد و منشور و خواستهای آن پيوسته انتقاد به تمامی سياست ها و شخصيت های سياسی و البته همچنين نقد تمام اديان است. اين نشريه يک نهاد رسانه ای سياسی اجتماعی ميباشد و مسئوليت خود را انتقاد ميداند. اين رسانه بازتاب فلسفه روشنگری و نقد مذهب و آزادی قلم و هنر است. همين نشريه پس از انتشار تصاوير فکاهی محمد در يک روزنامه دانمارکی، تمام اين نقاشها و فکاهی ها را در فرانسه منتشر نمود.

اين نشريه پيوسته سه دين مسيحيت، يهود و اسلام و شخصيت های آنها را به نقد و تمسخر کشيده است. در واقع بايد گفت بخش نوشته ها و فکاهی های انتقادی به مذهب بيش از هفتاد درصد متوجه مسيحيت و کليسا و کشيش ها بوده و بقيه در باره يهوديت و خاخام ها و اسلام محمد و اسلامگرايان کشورهای عربی و کشورهای غربی می باشد.

اسلامگرايان کشور های غربی مانند فرانسه در تمام عرصه ها افکار مخرب و ارتجاعی خود را پخش می کنند و زهر خود را در جامعه می پراکنند و «شارلی ابدو» نقش منفی آنان را هميشه مورد نقد داده است. شجاعت «شارلی ابدو» مورد ستايش بوده و ميباشد، زيرا اين رسانه در برابر ترس جامعه و بخش سست روشنفکران، عليه بنيادگرايان اسلامی به مقاومت ادامه و در مقابل فاشيسم اسلامی کوتاه نيامده است. هميشه وظيفه ما دفاع از آزادی گفتار و انديشه و بناگزير پشتيبانی از نهادهای انتقادگر است.

در سال ۲۰۰۸ سازمانهای اسلامی مقيم فرانسه بخاطر کاريکاتورهای محمد اين نشريه را به دادگاه کشاندند تا او را محکوم کنند، ولی خوشبختانه دادگاه رای به شارلی و آزادی بيان داد. من در حمايت از شارلی در اين دادگاه شاهد بودم و از مسئولان نشريه مانند سردبير سابق «فيليپ وال»، «شارب»، «کابو»، «ولانسکی» و حيثيت اين نشريه آزاديخواه دفاع جانانه نمودم. پس از اين دادگاه در سال ۲۰۱۰ دفتر شارلی با يک بمب توسط اسلامگرايان منفجر شد و دوباره من بطور مستقيم با شرکت در تظاهرات و سخنرانی جلوی شهرداری پاريس پشتيبانی خود به آنان بيان داشتم و به دوست نازنينم «شارب» (عکس) گفتم که هميشه در کنار آنان خواهم بود. شب ۷ ژانويه به تظاهرات عليه ترور ۱۲ نفر در محل دفتر «شارلی ابدو» در پاريس به ميدان جمهوری رفتم تا مانند هزاران شهروند ديگر پشتيبانی خود را نشان دهم و بگويم که در برابر فاشيسم اسلامی نبايد کوتاه آمد. ما راهی ديگری جز دفاع از آزادی نداريم.


جلال ایجادی در کنار استفان شاربونيه معروف به شارب٬ سردبیر نشریه شارلی ابدو که روز گذشته کشته شد.

اين تراژدی چند نکته را ياد آوری می کند:
اسلاميون دشمنان آزادی هستند و از نظر آنان هر نشريه و هنرمند و انديشمندی که به اسلام انتقاد کند و زيانهای آنرا برملا کند، محکوم به مرگ است. همه اسلامگرايان در هر کجا که هستند بخاطر توتاليتاريسم ايدئولوژيک و ذهنی و روانی خود متمايل به سرکوب و خفقان و تروريسم مذهبی هستند.

گاه گفته ميشود که چه بسا برخی تندروی می کنند و اسلامگرايان را تحريک می کنند. اين گفته مسائل را وارونه جلوه می دهد زيرا در دفاع از آزادی انديشه هيچ افراطی وجود ندارد و ذات و ماهيت اسلامگرائی سنی و شيعه هميشه در جهت تنگ کردن و حذف کردن است و انهدام ميدان انديشه است.

اسلام خوب و بد ندارد و تنها بد است، اسلام خشن است و طرفدار تبعيض و برده داری و انقياد است. اسلام مخالف بردباری و ديگر انديشی است و تنها اطاعت را می طلبد. با اسلام به سوی بيراهه و خشونتگری می رويد.

اين اسلام و تاريخ سياسی آن است که تروريست را پرورش می دهد. قرآن سراسر خشونت است و عدم احترام به حقوق انسانی است و در دل خود پيوسته تنگ نظر و تروريست و مستبد می آفريند. مردمان مسلمان بيشماری هستند که صلح طلب هستند، اين روحيه شخصی و رفتار مسئول فردی آنان است، حال آنکه ايدئولوژی و آموزش قرآنی در راه ترور فکری و جهاد است.

تروريسم در پاريس و داعش و جمهوری اسلامی از يک منشا مايه می گيرند. اين اشکال گوناگون يک مضمون يعنی همان اسلامی است که ضد تمدن و دمکراسی و آزادی و حقوق شهروندی و حقوق زنان است.

نشريه «شارلی ابدو» توسط تروريست ها به خون کشيده شد و ۱۲ نفر از بهترين کاريکاتوريست ها، منقدان، روزنامه نگاران، جان باختند. در اين شرايط دمکراسی ضربه خورد ولی جامعه ای مانند فرانسه در دفاع از حقوق خود و روح ولتری خود باز نخواهد ايستاد.

جلال ايجادی
استاد جامعه شناسی
۷/۱/۱۲۰۰۴ پاريس

منبع:پژواک ایران


جلال ایجادی

فهرست مطالب جلال ایجادی در سایت پژواک ایران 

*عبدالکریم سروش مانند آیت الله‌ها خرافه پرست است [2020 Apr] 
*روان‌پریشی آیت‌الله خامنه‌ای، جن قرآنی، قدرت سیاسی در جامعه دینی [2020 Mar] 
*کرونا، مدیریت، دین و دگرگونی ساختاری جهان [2020 Mar] 
*مدیریت علمی کرونا و جادوگری اسلامی [2020 Mar] 
*چهار آسیب: استبداد، اسلام، کرونا، آلودگی هوا [2020 Mar] 
*قرآن و شیعه گری، ویرانگر عقل [2020 Feb] 
*خیزش مردم، سقوط هواپیما، سرنگونی حکومت اسلامی [2020 Jan] 
*آیا رژیم اسلامی در آستانه سقوط است؟ [2019 Nov] 
*ملت ایران و اشتباه قومگرایان [2019 Oct] 
* چپ‌های «اسلاموفیل»، مدافع اسلام [2019 Feb] 
*قرآن: سوره الفاتحه، فرهنگ خشونت [2019 Jan] 
* با قرآن چه باید کرد؟  [2018 Sep] 
*فارسی، نه زبان تحمیلی بلکه زبان وحدت ملی [2018 Jul] 
*سادیسم و مازوخیسم در اسلام و شیعه‌گری [2018 Jul] 
*فلسفه هنر و جامعه شناسی هنر برای جنبش فرهنگی [2018 Jun] 
*در زیر سایه شاه، خمینیسم رشد کرد [2018 May] 
* واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست [2018 May] 
*«اسلاموفیل»‌های ایرانی کیستند؟  [2018 May] 
*بیانیه ۱۶ اصلاح طلب دروغگو [2018 Jan] 
*ایران اتحاد اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان علیه مردم [2018 Jan] 
*انفجار اجتماعی برای عدالت و آزادی [2018 Jan] 
*فلسفه در ایران و سقوط اسلامی [2017 Nov] 
*اسلام، دین استعماری و توتالیتاریسم [2017 Aug] 
*پوپولیسم، روان‌پریشی در سیاست و کرنش روشنفکری چپ [2017 May] 
*راهپیمایی ماه مه، نقش سندیکاها در فرانسه [2017 May] 
*قرآن، مبلغ پیام تورات [2017 Jan] 
*آلودگی هوا و ریزگردها و مسئولیت سیاسیون و روشنفکران [2016 Dec] 
*مرگ کاسترو مستبد و درمانگی فکری چپ ایرانی [2016 Dec] 
*ترورهای اسلامی در پاریس و منشا خشونت [2016 Nov] 
*تکنولوژی اینترنتی و تغییر هویت و اومانیسم در جامعه [2016 Nov] 
*جامعه‌شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران و عربستان [2016 Sep] 
*قرآن همان تورات است [2016 Sep] 
*آدونیس، اسلام و تراژدی نیندیشیدن [2016 Aug] 
*جامعه ترس و نقش تروریسم اسلامی [2016 Jul] 
*پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش دوم) [2016 Jul] 
*پیامبر اسلام، میان تاریخ و اسطوره (بخش یکم) [2016 Jul] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش هفتم) [2016 Jun] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش ششم) [2016 Jun] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش پنجم) [2016 May] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش چهارم) [2016 May] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش سوم) [2016 Apr] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش دوم)٬ [2016 Apr] 
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش یکم) [2016 Apr] 
*خداناباوری و آتئیسم در حکومت الهی [2016 Feb] 
*کفرگویی و نقد علمی قرآن یک ضرورت است [2016 Feb] 
*آقایان اشکوری و سروش، شما در باره اسلام شناخت علمی ندارید (بخش اول) [2015 Dec] 
*داعش، اسلام و آقای یوسفی اشکوری [2015 Nov] 
*پاریس، تروریسم اسلامی و دمکراسی زخمی [2015 Nov] 
*فاجعه زيست‌بومی: آيا سد گتوند را بايد خراب کرد؟ [2015 Jun] 
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور؟ علی شريعتی (بخش سوم) [2015 May] 
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور - آل‌احمد (بخش دوم) [2015 May] 
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور؟ (بخش يکم) [2015 Apr] 
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش هشتم) [2015 Mar] 
*مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش هفتم) [2015 Mar] 
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش ششم) [2015 Feb] 
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش پنجم) [2015 Jan] 
*تروريسم اسلامی و کشتار هنرمندان در پاريس [2015 Jan] 
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش چهارم) [2014 Dec] 
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش سوم) [2014 Dec] 
*مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش دوم) [2014 Nov] 
*جامعه شناسی شهری اکولوژيکی تهران [2014 Oct] 
*خدمت روشنفکران به اسلام و خيانت به آزادانديشی [2014 Oct] 
*غرب دوست ما و اسلام ضد ما [2014 Aug] 
*حوادث مرگبار و بيماری‌های شغلی در بنگاه‌های توليدی ايران [2014 Jul] 
*پیوند آقای سروش و استبداد خمینی [2014 Jun] 
*الگوی اقتصادی ايران منشاء ويرانگری زيست محيطی [2014 May] 
*چپ ايران در بن‌بست‌ها و عقب‌ماندگی فکری [2014 Apr] 
*فلسفه امانوئل لویناس و توتالیتاریسم اسلام [2014 Apr] 
*سوگند زيباکلام به موی محمد بن عبدالله و سرسپردگی روشنفکری [2014 Apr] 
*ایران، آلوده ترین هوا در جهان [2014 Apr] 
*محیط زیست ایران در سالی که گذشت، ویرانگری بیشتر [2014 Mar] 
*جمهوری اسلامی با بنزین سمی ایرانیان را کشت  [2014 Mar] 
*ناکارآئی سیاست بهداشت و اوج گیری بیماریها در ایران [2014 Jan] 
*مرگ هامون، پيمان‌شکنی افغانستان و بی‌لياقتی جمهوری اسلامی [2014 Jan] 
*جنایت علیه بشریت، جنایت زیست محیطی در ایران [2013 Dec] 
*برندگان مذاکرات اتمی ژنو [2013 Nov] 
*استراتژی آمريکا، فرانسه و جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی ژنو [2013 Nov] 
*زلزله در بوشهر و خطر انفجار نیروگاه اتمی [2013 Oct] 
*سدسازی در ایران، فساد دولتی وتخریب  [2013 Oct] 
*اسلام برای اسارت زنان  [2013 Oct] 
*سدسازی در ایران، فساد دولتی و تخریب [2013 Sep] 
*ویرانگری زیست محیطی و سیاست اتمی ایران  [2011 Dec] 
*نقد اسلام آزاد است [2011 Dec] 
*همسوئی فمینیسم و اکولوژی سیاسی  [2010 Jul] 
*ویرانگری زیست محیطی در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی  [2010 Jan] 
*«آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی!» [2009 Aug]