ضرورتِ اخلاق سیاسی و«شورای مدیریّت گذار»!
هوشنگ کردستانی

*آقای حسن شریعتمداری بدون رضایت وموافقت من عکس وامضای مرادرلیست«افرادشورای مدیریّت گذار»گذاشته است!

*مفاد ومحتوای اسنادِ «شورای گذار»هدف های پنهانِ این جریان مشکوک را آشکار می نماید ولذا، هوشیاری بیشترِ ایرانیان آزادیخواه را  لازم وضروری می سازد.

***

در خارج از کشور مهم نیست با دیگران کار نداشته باشی بلکه باید مواظب بود که دیگران با تو کاری نداشته باشند!

در مسافرت نوروزی به شهرهای آلمان، در هامبورگ با آقای مهندس حسن شریعتمداری دیدار و گفت و گویی دربارۀ ضرورت همبستگی واتحاد برای آزادی و رهائی ملّی از حاکمیّت جمهوری اسلامی داشتم.دراین دیدار یادآور شدم که همبستگی ملی بر محورِاستقرارآزادی وحفظ تمامیت ارضی می تواند شکل بگیرد.آقای شریعتمداری با این دو شعار موافق بوده و نامی از فدرال و فدرالیسم- که من مخالف آن  بوده وهستم- نبرُده بود.

در تماس تلفنی از پاریس، اقای شریعتمداری گفت، روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 تا 10 شب با اسکایپ گفت و گو داریم، شما هم روی اسکایپ بیایید،آقایی به نام شهدایی (؟) با شما تماس خواهد گرفت.پس از گفت و گوی تلفنی با نامبرده، متأسفانه دیدم که بدون اجازه یاموافقت من ،نام مرادر لیست شورای آقای شریعتمداری گذاشتند. با ناباوری به آقای شریعتمداری زنگ زدم و گفتم:شما می دانید که من هیچگاه  در«امضاء بازی های رایج» وارد نشده و نخواهم شدو نمی دانم چرا نام من در لیست شورای شما آمده است؟

آقای شریعتمداری ضمن عذرخواهی  گفت:حذف اسم و امضای شما انعکاس بدی خواهدداشت،در آینده کوشش می کنیم تا چنین اشتباهی تکرارنشود و...

 براین اساس، من مطلقاً از رویدادها ومباحثات درونیِ«شورای دوران گذارِ آقای شریعتمداری»خبر نداشته و ندارم.

به دنبال آگاهی از اینکه اسم و عکس مرا در سایت «شورای مدیریت گذار» گذاشته اند، باز انتقاد و نارضایتی خود ازاین عمل غیراخلاقی را به اطلاع آقایان نوری زاده وشریعتمداری رساندم وسپس به همان سایت پیام دادم تااسم و عکس مرا از روی سایت شورا بردارندولی شگفتا که از اجرای این کارنیز«پرهیز»کرده اند.

بر این گمانم که این گونه حرکت های غیر مسئولانه، ناشی از خودخواهی، خود بزرگ بینی و گاه در خدمت بیگانه است ومانع شکل گیری یک همبستگی بزرگ ملی در راستای رهایی ایران است.

تجربه نشان داده که غالبِ این گونه گردهم آیی ها پس از رسیدن «کمک های مالی» تشکیل شده است و پس از هزینه کردن این کمک ها و بزرگنمائی های رسانه ای و گزینش مدیران و دبیرکل های «خودخوانده» پایان می یابد وپس از آن  دیگر حرکت و حتی صدایی دیده و شنیده نمی شود!

 

پیرامون گرد هم آیی «شورای مدیریت گذار» در لندن سئوآلات زیادی را می توان مطرح کرد:

 

1- آیا هدف این شورا دور کردن مردم از دشواری ها و گرفتاری های  روزمرّه و انحراف و دلمشغولی آنان به سوی مسائل دیگر است؟

2-آیاهدف، ایجاد نفاق میان مردم استان ها و تشکیل دولتی فدرال یا تجزیه ایران است؟

3- چگونه می توان ضمن حذف شیروخورشیدازمتن پرچم ملّی ایران،درسودای استقرار«استان عربستان»(به جای خوزستان)بود؟

 4- ترساندن مردم از«خطر تجزیۀ ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی» و قانع کردن مردم به اینکه با وضعیت کنونی باید ساخت تا خطر تجزیه پیش نیاید.

مفاد ومحتوای اسنادِ «شورای گذار...»اهدافِ پنهانِ این جریان مشکوک را آشکار می سازد ولذا،هوشیاری بیشترِ ایرانیان آزادیخواه را  لازم وضروری می سازد.

 

منبع:پژواک ایران


هوشنگ کردستانی

فهرست مطالب هوشنگ کردستانی در سایت پژواک ایران 

*نامه سرگشاده به شی جین پینگ، ریاست جمهوری چین  [2020 Jul] 
*فاجعه دردناک کرونا و وضیعت اسف انگیز مردمو کاربدستان مردم ستیز [2020 Apr] 
*برتری مردم سالاری براستبداد  [2020 Mar] 
*ناقوس مرگ اسنبداد مذهبی به صدا در آمده است  [2020 Mar] 
*«نه» حماسی مردم به نمایش انتخابات فرمایشی [2020 Feb] 
*سکوت سنگین مردم در روز انتخابات فرمایشی  [2020 Feb] 
*سقوط هواپیمای مسافری اوکراین تصادفی بود یا عمدی؟ [2020 Feb] 
*ضرورتِ اخلاق سیاسی و«شورای مدیریّت گذار»! [2019 Oct] 
*اندیشه های مصدق کدامند؟ [2019 Jun] 
*تایید درخواست برگزاری گردهم آیی جبهه ملی [2018 Feb] 
*نظام ولایت، فقیه سوم به خود نخواهد دید  [2018 Jan] 
*پافشاری بر نکات تفرقه افکن سد راه شکل گیری همبستگی ملی است  [2017 Oct] 
*همه پرسی اقلیم کردستان و پی آمدهای آن  [2017 Oct] 
*فرمانروایی قانون، نه خودکامگی  [2017 Sep] 
*سامان استبدادی مذهبی از درون می پاشد  [2017 Jul] 
*استبداد مذهبی در سراشیبی سقوط [2017 Jun] 
* سخنی چند پیرامون انتخابات اخیر [2017 May] 
* 28 اردیبهشت را به روزهمه پرسی نفی نظام استبداد مذهبی تبدیل کنیم  [2017 May] 
*سی و هشتمین سال استقرار نظام اسلامی و آینده تاریک آن [2017 Feb] 
*سی و هشتمین سال استقرار نظام اسلامی و آینده‌ی تاریک آن [2017 Feb] 
* خطر تکرار فاجعه دردناک ساختمان پلاسکو  [2017 Feb] 
* به یاد سر سپردگان نهضت ملی ايران پروانه و داریوش فروهر  [2016 Nov] 
*احتمال یک دگرگونی سیاسی و نظامی در منطقه  [2016 Sep] 
*اشک‌های پهلوان وهمبستگی‌ مردم  [2016 Aug] 
*فرجام یک کودتای نافرجام [2016 Aug] 
*یادی از ۲۵ خرداد سال۶۰ [2016 Jun] 
*پایان آتش بس میان جناح های درون حاکمیت [2016 Jun] 
*آشکار شدن دروغ و نیرنگ [2016 Mar] 
*تجلی سکوت سنگین مردم در روز رأی گیری [2016 Feb] 
*درخواست خامنه ای از مخالفان نظام [2016 Feb] 
*توانایی های ملتمان را باورکنیم [2015 Nov] 
*دوگانگی سیاست غرب با بنیادگرایی [2015 Nov] 
*سالگرد به خون خفتگان نهضت ملی ایران پروانه و داریوش فروهر [2015 Nov] 
*آیا در سوریه ورق بر می گردد؟ (۲) [2015 Oct] 
*آیا در سوریه ورق بر می گردد؟ [2015 Oct] 
*ماجرای نفت ایران از آغاز تا کودتا [2015 Sep] 
*حکایت همچنان باقی است ... [2015 Aug] 
*پی آمدهای شکست حزب عدالت و توسعه ترکیه در منطقه [2015 Jun] 
*پیوند تاریخی ایران و یمن [2015 May] 
*نوروز نماد شکوهمند ملیت ایرانی [2015 Mar] 
*منفعت عمومى يا منافع فردى ،پيروزى انتخاباتى نتان ياهو يا مصالح حياتى اسرائيل [2015 Mar] 
*چرا چنین شد؟ [2015 Feb] 
*سخنی پیرامون اسنادی که منتشر نشد و موقعيت سياسى كشور [2015 Jan] 
*پاسخی به فتوای ادیب برومند [2014 Dec] 
*نبرد حماسه آفرین کوبانی [2014 Nov] 
*«خلافت اسلامی» و خطر احتمالی آن برای ایرانیان [2014 Oct] 
*جنگی نامشروع به نام «دفاع مشروع» [2014 Jul] 
*گروه تروریستی «داعش» چرا و چگونه پدید آمده است؟ [2014 Jul] 
*موهبت نیک اندیشی [2014 May] 
*با امید به پیروزی ملی به پیشواز نوروز می رویم [2014 Mar] 
*گذشت زمان واقعیت ها را آشکار می سازد [2014 Mar] 
*یادی از اول بهمن1340 دانشگاه تهران  [2014 Jan] 
*توضیح ویادآوری [2014 Jan] 
*شاه باید سلطنت می کرد یا حکومت؟ [2013 Dec] 
*وضعیت اسفناک افغان ها در ایران [2013 Nov] 
*اعتراف سیا C.I.A به شرکت در کودتای 28 مرداد [2013 Aug] 
*نبوغ رفسنجانی بود یا تدبیر خامنه ای؟ [2013 Aug] 
*این بار هم در انتخابات تقلّب شد [2013 Jun] 
*تصمیم مردم به تحریم انتخابات خواب سردمداران نظام را آشفته کرده است [2013 Jun] 
*عدم شرکت در انتخابات «نه» گفتن به کلیت نظام است [2013 May] 
*عوام فریبی و همسویی با منافع بیگانگان [2013 Apr] 
*ترفندی نو برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی گیری  [2013 Mar] 
*به کنون و آینده ایران بیاندیشیم [2013 Feb] 
*به سود کدام جریان به نماد آزادگی و ملی گرائی می تازیم؟ [2013 Jan] 
*چه برسرِ درآمدهایِ نفتی آمده است؟ [2012 Dec] 
*چرا آمریکا با حمله هوایی اسرائیل به ایران موافق نیست [2012 Nov] 
*بحرین از گذشته تا کنون [2012 Jul] 
*رویدادهای 25 خرداد 60 و 25 خرداد 88 و تفاوت های آن ها [2012 Jul] 
*سخنی پیرامون جزایر سه گانه ایران و خلیج فارس [2012 Jun] 
*سوریه به کدام سو می رود؟  [2012 May] 
*درسی که باید از انتخابات اخیر گرفت [2012 Mar] 
*نوروز نمودی از هویت ملی ایرانیان [2012 Mar] 
*ایران آبستن حوادث است [2011 Nov] 
*تجزیه طلبی و راه رویارویی با آن [2011 Aug] 
*کشمکش های درون نظام جمهوری اسلامی نشانه شتاب در فروریختن آنست [2011 Aug] 
*جنگ خامنه ای با رئیس جمهور برگزیده اش [2011 Jul] 
*نوروز نمودی از هویت ملی ایرانیان  [2011 Mar]