سالگرد به خون خفتگان نهضت ملی ایران پروانه و داریوش فروهر
هوشنگ کردستانی

 

 

«داد خواهیم این همه بیداد را

بر کَنیم از بیخ و بن این ریشه بیداد را»

 

با فرا رسیدن اول آذر، هفده سال از روزی که آدم کشان ارتجاع و استبداد مذهبی دستشان به خون پروانه و داریوش فروهر آغشته شد، می گذرد. گناه آنان این بود که عاشق ایران و خواهان عظمت و سرافرازی مهد دلیران بودند.

گردانندگان جمهوری اسلامی از نخستین ماه های استقرار ولایت فقیه، دشمنی و کینه توزی خود را با ملی گرایان و عاشقان ایران نشان دادند.

روح الله خمینی بارها ملی گرایی را مغایر اسلام نامید و در 25 خرداد سال شصت پیش از گردهم آیی جبهه ملی، آنان را مرتد اعلام کرد و یادآور شد در اسلام مرتد از کافر بدتر و خونش حلال است. خمینی به این دلیل با ملی گرایی و ایران دوستی دشمنی داشت که آن را مغایر با هدف بلند پروازانه خود که رسیدن به رهبری جهان اسلام بود، می دانست. طبیعی بود که عامل بزرگ باز دارنده پدید آمدن یک کشور اسلامی که مراکش را در غرب تا اندونزی در شرق در بر گیرد، آرمان ملی گرایی می توانست بوده باشد. رؤیایی که نه شدنی بود و نه عملی شد.

خمینی سرانجام به این نتیجه رسید که یگانگی مسلمانان جهان انجام پذیر نیست و بهتر آن است که اسلام ناب محمدی را در همین سرزمینی که با حمایت قدرت های بزرگ و عدم توجه به هنگام برخی از ملی گرایان در اختیارش قرار گرفته، حفظ کند. او می دانست که تنها نیرویی که می تواند سرانجام به عُمر استبداد مذهبی پایان دهد آزادی خواهان ملی گرا هستند، از این روز پس از آنکه آزادی های فردی و اجتماعی را از میان برداشت و احزاب و رسانه های خبری را تعطیل کرد، ملی گرایان و هواداران مصدق- نماد ملی گرایی ایران- را مرتد اعلام کرد. پس از فتوای او بسیاری از ملی گرایان و آزادیخواهان یا بازداشت، شکنجه و اعدام شدند و یا جلای وطن کردند.

با به خون غلتیدن پروانه و داریوش فروهر، این عاشقان ایران و پیروان راستین مکتب مصدق، در اول آذر ماه 1377 جانشینان خمینی نیز نشان دادند که با ملی گرایان و ایران خواهان ضدیت دارند و آنان را دشمنان نظام ولایت فقیه و «نهایت» بی آزار می دانند.

بیان آنکه پروانه و داریوش فروهر دشمنان بی آزار بودند از زبان رهبر جمهوری اسلامی بیانگر این حقیقت است که با مخالفان بی آزار نیز به همانگونه برخورد می شود که با مخالفان تندرو.

برخورد خونبار با ایران دوستانی مانند پروانه و داریوش فروهر و آزادیخواهانی که در قتل های زنجیره ای جان خود را از دست دادند می تواند باعث شود که جوانان به سوی حرکت های خشونت بار و قهرآمیز کشانده شوند و یا به سازمان هایی بپیوندند که شیوه های مبارزه مسلحانه را برگزیده اند.

در شرایط دردآور کنونی که فقر و تنگدستی بیداد می کند و در اثر فساد مالی و سوء استفاده های کلان سردمداران نظام اقتصادی کشور رو به نابودی می رود، جنگ و کشت و کشتار خاورمیانه را به ناآرامی و نابسامانی کشانده است و خطر عوامل نفوذی دشمنان به درون مرزهای کشور از هر زمان دیگر بیشتر می باشد، ادامه سیاست های ضد ملی و سرکوبگرانه نسبت به آزادیخواهان عاشق ایران، بزرگترین اشتباهی است که کاربدستان استبداد مذهبی مرتکب می شوند.

به گفته سعدی شاعر بزرگ:

«یک بر سر شاخ و بن می برید         خداوند بستان نگه کرد و دید»

«بگفتا که این مرد بد می کند             نه بر من که بر جان خود می کند.»

درود به روان پاک همه ایرانیانی که در راه رسیدن به سرفرازی ایران و نیک بختی ایرانیان جانشان را فدا کردند.

درود بر جان باختگان قتل های زنجیره ای

منبع:پژواک ایران


هوشنگ کردستانی

فهرست مطالب هوشنگ کردستانی در سایت پژواک ایران 

*تایید درخواست برگزاری گردهم آیی جبهه ملی [2018 Feb] 
*نظام ولایت، فقیه سوم به خود نخواهد دید  [2018 Jan] 
*پافشاری بر نکات تفرقه افکن سد راه شکل گیری همبستگی ملی است  [2017 Oct] 
*همه پرسی اقلیم کردستان و پی آمدهای آن  [2017 Oct] 
*فرمانروایی قانون، نه خودکامگی  [2017 Sep] 
*سامان استبدادی مذهبی از درون می پاشد  [2017 Jul] 
*استبداد مذهبی در سراشیبی سقوط [2017 Jun] 
* سخنی چند پیرامون انتخابات اخیر [2017 May] 
* 28 اردیبهشت را به روزهمه پرسی نفی نظام استبداد مذهبی تبدیل کنیم  [2017 May] 
*سی و هشتمین سال استقرار نظام اسلامی و آینده تاریک آن [2017 Feb] 
*سی و هشتمین سال استقرار نظام اسلامی و آینده‌ی تاریک آن [2017 Feb] 
* خطر تکرار فاجعه دردناک ساختمان پلاسکو  [2017 Feb] 
* به یاد سر سپردگان نهضت ملی ايران پروانه و داریوش فروهر  [2016 Nov] 
*احتمال یک دگرگونی سیاسی و نظامی در منطقه  [2016 Sep] 
*اشک‌های پهلوان وهمبستگی‌ مردم  [2016 Aug] 
*فرجام یک کودتای نافرجام [2016 Aug] 
*یادی از ۲۵ خرداد سال۶۰ [2016 Jun] 
*پایان آتش بس میان جناح های درون حاکمیت [2016 Jun] 
*آشکار شدن دروغ و نیرنگ [2016 Mar] 
*تجلی سکوت سنگین مردم در روز رأی گیری [2016 Feb] 
*درخواست خامنه ای از مخالفان نظام [2016 Feb] 
*توانایی های ملتمان را باورکنیم [2015 Nov] 
*دوگانگی سیاست غرب با بنیادگرایی [2015 Nov] 
*سالگرد به خون خفتگان نهضت ملی ایران پروانه و داریوش فروهر [2015 Nov] 
*آیا در سوریه ورق بر می گردد؟ (۲) [2015 Oct] 
*آیا در سوریه ورق بر می گردد؟ [2015 Oct] 
*ماجرای نفت ایران از آغاز تا کودتا [2015 Sep] 
*حکایت همچنان باقی است ... [2015 Aug] 
*پی آمدهای شکست حزب عدالت و توسعه ترکیه در منطقه [2015 Jun] 
*پیوند تاریخی ایران و یمن [2015 May] 
*نوروز نماد شکوهمند ملیت ایرانی [2015 Mar] 
*منفعت عمومى يا منافع فردى ،پيروزى انتخاباتى نتان ياهو يا مصالح حياتى اسرائيل [2015 Mar] 
*چرا چنین شد؟ [2015 Feb] 
*سخنی پیرامون اسنادی که منتشر نشد و موقعيت سياسى كشور [2015 Jan] 
*پاسخی به فتوای ادیب برومند [2014 Dec] 
*نبرد حماسه آفرین کوبانی [2014 Nov] 
*«خلافت اسلامی» و خطر احتمالی آن برای ایرانیان [2014 Oct] 
*جنگی نامشروع به نام «دفاع مشروع» [2014 Jul] 
*گروه تروریستی «داعش» چرا و چگونه پدید آمده است؟ [2014 Jul] 
*موهبت نیک اندیشی [2014 May] 
*با امید به پیروزی ملی به پیشواز نوروز می رویم [2014 Mar] 
*گذشت زمان واقعیت ها را آشکار می سازد [2014 Mar] 
*یادی از اول بهمن1340 دانشگاه تهران  [2014 Jan] 
*توضیح ویادآوری [2014 Jan] 
*شاه باید سلطنت می کرد یا حکومت؟ [2013 Dec] 
*وضعیت اسفناک افغان ها در ایران [2013 Nov] 
*اعتراف سیا C.I.A به شرکت در کودتای 28 مرداد [2013 Aug] 
*نبوغ رفسنجانی بود یا تدبیر خامنه ای؟ [2013 Aug] 
*این بار هم در انتخابات تقلّب شد [2013 Jun] 
*تصمیم مردم به تحریم انتخابات خواب سردمداران نظام را آشفته کرده است [2013 Jun] 
*عدم شرکت در انتخابات «نه» گفتن به کلیت نظام است [2013 May] 
*عوام فریبی و همسویی با منافع بیگانگان [2013 Apr] 
*ترفندی نو برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی گیری  [2013 Mar] 
*به کنون و آینده ایران بیاندیشیم [2013 Feb] 
*به سود کدام جریان به نماد آزادگی و ملی گرائی می تازیم؟ [2013 Jan] 
*چه برسرِ درآمدهایِ نفتی آمده است؟ [2012 Dec] 
*چرا آمریکا با حمله هوایی اسرائیل به ایران موافق نیست [2012 Nov] 
*بحرین از گذشته تا کنون [2012 Jul] 
*رویدادهای 25 خرداد 60 و 25 خرداد 88 و تفاوت های آن ها [2012 Jul] 
*سخنی پیرامون جزایر سه گانه ایران و خلیج فارس [2012 Jun] 
*سوریه به کدام سو می رود؟  [2012 May] 
*درسی که باید از انتخابات اخیر گرفت [2012 Mar] 
*نوروز نمودی از هویت ملی ایرانیان [2012 Mar] 
*ایران آبستن حوادث است [2011 Nov] 
*تجزیه طلبی و راه رویارویی با آن [2011 Aug] 
*کشمکش های درون نظام جمهوری اسلامی نشانه شتاب در فروریختن آنست [2011 Aug] 
*جنگ خامنه ای با رئیس جمهور برگزیده اش [2011 Jul] 
*نوروز نمودی از هویت ملی ایرانیان  [2011 Mar]