دوگانگی سیاست غرب با بنیادگرایی
هوشنگ کردستانی

رویداد مرگبار سیزدهم نوامبر پاریس که باعث کشته شدن 129 تن و مجروح شدن 395 تن دیگر گردید، بار دیگر تضاد سیاست دولتمردان غربی با آدم کشان اسلامی را پدیدار ساخت.

تضاد در آن است که هم از تروریست ها و آدم کشان اسلامی مستقیم و غیر مستقیم حمایت می کنند و هم می خواهند در کشورهای شان امنیت و آرامش برقرار باشد. 
واقعیت های تاریخی نشان داده که جمع این دو، امکان پذیر نیست.
این نخستین بار نیست که فرانسه و کشورهای بلژیک و دانمارک قربانی عملیات تروریستی می شوند ولی هر بار به جای یافتن راه کارهای درست برخورد با این پدیده خوفناک، اقدام به یافتن راهکارهای موقتی کرده اند.
پدیده تروریست های اسلامی، پس از یورش نظامی روسیه شوروی و اشغال افغانستان توسط آمریکا که می پنداشت با مجهز کردن بنیادگرایان اسلامی قادر به شکست ارتش شوروی در افغانستان خواهد بود، پایه گذاری شد.
بدین سان، گروه تروریستی ای به نام طالبان پدید آمد که اکنون به شاخه های متعددی تقسیم شده و منطقه را به خاک و خون کشاند و امنیت جهان را تهدید می کند. به گفته «بی نظیر بوتو» نخست وزیر فقید پاکستان که قربانی تروریست های اسلامی شد، طالبان را فرمانده های آمریکایی آموزش دادند و جنگ افزار در اختیارشان گذاردند؛ عربستان نیازهای مالی آن ها را برآورده کرد و ارتش پاکستان مأمور رساندن نیروی انسانی به آن ها گردید.
پس از عقب نشینی ارتش شوروی، طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و به نام اسلام و اجرای احکام شریعت به جان مردم بی گناه و بی دفاع افتادند، کشور را به خاک و خون کشیدند و میلیون ها افغانی را آواره سرزمین های دیگر کردند.
جنایت های ضد انسانی و غیر قابل تصور آدم کشان طالبان بر وجدان دولتمردان کشورهای متمدن تأثیر نگذاشت و حمایتی هم از احمد شاه مسعود که در برابر طالبان دلاورانه ایستادگی کرد و شهید شد، به عمل نیامد.
برای به اجرا در آوردن طرح اسلامی کردن کشورهای خاورمیانه و فروپاشی روسیه شوروی، در ایران نیز با به قدرت رساندن روح الله خمینی، نهضت آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران را از راستای درست حرکت آن خارج نمودند و استبداد مذهبی را جایگزین خودکامگی غیر مذهبی کردند.
پس از فروپاشی روسیه شوروی به ظاهر می بایست پشتیبانی و حمایت از بنیادگرایان پایان می‌یافت. اما اینگونه نشد، گویا معماران سیاست خارجی آمریکا و غرب به این نتیجه رسیده اند که استبدادهای مذهبی با بکارگیری زور، بازداشت، شکنجه و اعدام آزادیخواهان، خواهند توانست سال ها پابرجا بمانند و به اربابان خود خدمت نمایند.
اساساً میان خودکامگان و قدرت های چپاولگر جهانی وجه مشترکی وجود دارد. دیکتاتورها برای باقی ماندن در رأس قدرت به حمایت آن ها نیاز دارند و بیگانگان برای تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود و چیرگی بر منطقه به خودکامگان.
با گذشت زمان دیکتاتوری های غیر مذهبی یا با جنگ سرنگون شدند مانند صدام حسین و قذافی و یا جنبش های آزادیخواهان ضد دیکتاتوری مردم آن کشورها به بیراهه کشیده شد و به جای مردم سالاری، اسلام گرایان تندرو به قدرت رسیدند مانند مصر پیش از کودتای نظامیان و ترکیه.
قدرت های غربی برای جابجایی قدرت در این کشورها، از نبود آزادی، وجود فساد و تبعیض و وضعیت نابسامان اقتصادی که پی آمد و بازده کار حکومت های دیکتاتوری است، سود برده با تبلیغات حساب شده و گسترده و دادن وعده آزادی و مردم سالاری بنیان گرایان اسلامی به قدرت رسانند.
در سوریه پس از ناکامی «آرتش آزاد» طرح ایجاد کشور عراق و شامات در دستور کار قرار گرفت انتظار می رفت که با تسلط اسلام گرایان در این دو کشور که اکثریت آن را سنی مذهب ها تشکیل می دادند نوار مذهب شیعه  که از ایران تا لبنان امتداد داشت، قطع گردد.
از آن جا که آموزش های فرمانده های غربی و سرازیر شدن دلارهای نفتی کشورهای عربی و یاری رساندن های مستقیم و غیر مستقیم حامیان اسلام گرایان ترک به نتیجه دلخواه نرسید، «دولت اسلامی» موجودیت خود را اعلام کرد و به سرعت بخش های بزرگی از شمال عراق و سوریه را به تسلط خود در آورد و آدم کشان بنیادگرایی که قذافی را در لیبی سرنگون کرده بودند از راه ترکیه وارد سوریه و عراق شدند.
بنا بر گفته «جو بایدن» معاون ریاست جمهور آمریکا، عربستان و قطر میلیون ها دلار در اختیار کسانی قرار دادند که با اسد می جنگیدند و ترکیه نیز برای رساندن نیروهای انسانی و تجهیزات نظامی به آنان یاری رساند.
جنایت های ضد بشری داعش، کشتار مردم بی گناه سوریه و عراق، و سرازیر شدن سیل آوارگان به کشورهای همجوار، بهم ریختگی و شرایط دردناک و ناگواری را پدید آورد و باعث شد که آمریکا و متحدانش تصمیم به سرکوب داعش بگیرند.
ترکیه نیز مرزهای خود را بر روی آوارگانی که قصد رفتن به اروپا دارند گشود و کشورهای اتحاد اروپا را با دشواری های بزرگی رو در رو کرد.
اکنون اسلام گرایان داعش دامنه عملیات تروریستی خود را به اروپا کشانده اند و گهگاه در این کشورها دست به عملیات انتحاری و آدم کشی می زنند.
در چنین شرایط نابسامانی از چند ماه پیش روسیه به درخواست دولت سوریه اقدام به بمباران پایگاه های داعش کرده است. اقدامی که خوشایند آمریکا و قدرت های اروپایی نیست. گویا آن ها هنوز هم به پیروزی اسلام گرایان معتدل – به گفته خودشان- و «آرتش آزاد سوریه» امیدوار هستند.
حدود دو سال پیش هنگامی که موضوع استفاده از بمب های شیمیایی توسط آرتش سوریه – که بعداً روشن شد دروغ بود- مطرح شد و امکان حمله هوایی به آن کشور در دستور کار قدرت های غربی قرار گرفت، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که به حمایت از «آرتش آزاد»، با سوریه وارد جنگ خواهد شد. با وجود آنکه اکثریت نمایندگان مجلس فرانسه و سناتورها و افکار عمومی مخالف شرکت در جنگ بودند، گفت تصمیم گرفتن پیرامون جنگ از اختیارات رئیس جمهور است.
تنها پس از آنکه مجلس عوام با شرکت انگلستان در جنگ مخالفت کرد، همچنین کنگره آمریکا هم عدم موافقت خود را نشان داد، رئیس جمهور فرانسه از تصمیم خود عدول کرد.
به دلیل پشتیبانی یا دست کم سکوت قدرت های بزرگ غربی نسبت به اسلام گرایان آدم کش توفانی که در خاورمیانه بر پا شده اکنون به اروپا رسیده است.
دنیا دهکده کوچکی شده که اگر در گوشه ای از آن ناامنی وجود داشته باشد، سایر نقاط آن در آرامش و امنیت نخواهند بود.
باید دید دولتمردان قدرت های جهانی تصمیم به پایان بخشیدن به عمر بنیادگرایی که جان میلیون ها انسان بیگناه را گرفته و خواهد گرفت دارند و یا اینکه باز هم در پی یافتن مُسکن ها و درمان های موقت خواهند رفت.
آینده نشان خواهد داد.
_________________
پانوشت:
کسانی که امروز با آن ها در جنگیم 20 سال پیش خودمان به وجود آوردیم. زمانی که در گیر جنگ سرد با شوروی سابق بودیم. شوروی افغانستان را اشغال کرده بود و ما نمی خواستیم شاهد کنترل شوروی بر آسیای میانه باشیم.
رئیس جمهور ریگان با تأیید کنگره به پشتیبانی از ارتش پاکستان پرداخت. بعد هم مجاهدان افغان را به انواع تجهیزات جنگی مجهز کردیم. از عربستان سعودی هم کمک های مالی و انسانی گرفتیم و اجازه دادیم اسلام وهابی در افغانستان رشد کند تا ما بتوانیم شوروی را شکست بدهیم و البته موفق هم شدیم.
شوروی میلیاردها دلار از دست داد و در نهایت امپراتوری آن از هم پاشید. به همین دلیل خیلی ها معتقدند این سرمایه گذاری بدی برای ما نبوده. اما باید مراقب باشیم چون هر چه بکاریم، همان را درو خواهیم کرد.
(هیلاری کلینتون)
 

منبع:پژواک ایران


هوشنگ کردستانی

فهرست مطالب هوشنگ کردستانی در سایت پژواک ایران 

*برتری مردم سالاری براستبداد  [2020 Mar] 
*ناقوس مرگ اسنبداد مذهبی به صدا در آمده است  [2020 Mar] 
*«نه» حماسی مردم به نمایش انتخابات فرمایشی [2020 Feb] 
*سکوت سنگین مردم در روز انتخابات فرمایشی  [2020 Feb] 
*سقوط هواپیمای مسافری اوکراین تصادفی بود یا عمدی؟ [2020 Feb] 
*ضرورتِ اخلاق سیاسی و«شورای مدیریّت گذار»! [2019 Oct] 
*اندیشه های مصدق کدامند؟ [2019 Jun] 
*تایید درخواست برگزاری گردهم آیی جبهه ملی [2018 Feb] 
*نظام ولایت، فقیه سوم به خود نخواهد دید  [2018 Jan] 
*پافشاری بر نکات تفرقه افکن سد راه شکل گیری همبستگی ملی است  [2017 Oct] 
*همه پرسی اقلیم کردستان و پی آمدهای آن  [2017 Oct] 
*فرمانروایی قانون، نه خودکامگی  [2017 Sep] 
*سامان استبدادی مذهبی از درون می پاشد  [2017 Jul] 
*استبداد مذهبی در سراشیبی سقوط [2017 Jun] 
* سخنی چند پیرامون انتخابات اخیر [2017 May] 
* 28 اردیبهشت را به روزهمه پرسی نفی نظام استبداد مذهبی تبدیل کنیم  [2017 May] 
*سی و هشتمین سال استقرار نظام اسلامی و آینده تاریک آن [2017 Feb] 
*سی و هشتمین سال استقرار نظام اسلامی و آینده‌ی تاریک آن [2017 Feb] 
* خطر تکرار فاجعه دردناک ساختمان پلاسکو  [2017 Feb] 
* به یاد سر سپردگان نهضت ملی ايران پروانه و داریوش فروهر  [2016 Nov] 
*احتمال یک دگرگونی سیاسی و نظامی در منطقه  [2016 Sep] 
*اشک‌های پهلوان وهمبستگی‌ مردم  [2016 Aug] 
*فرجام یک کودتای نافرجام [2016 Aug] 
*یادی از ۲۵ خرداد سال۶۰ [2016 Jun] 
*پایان آتش بس میان جناح های درون حاکمیت [2016 Jun] 
*آشکار شدن دروغ و نیرنگ [2016 Mar] 
*تجلی سکوت سنگین مردم در روز رأی گیری [2016 Feb] 
*درخواست خامنه ای از مخالفان نظام [2016 Feb] 
*توانایی های ملتمان را باورکنیم [2015 Nov] 
*دوگانگی سیاست غرب با بنیادگرایی [2015 Nov] 
*سالگرد به خون خفتگان نهضت ملی ایران پروانه و داریوش فروهر [2015 Nov] 
*آیا در سوریه ورق بر می گردد؟ (۲) [2015 Oct] 
*آیا در سوریه ورق بر می گردد؟ [2015 Oct] 
*ماجرای نفت ایران از آغاز تا کودتا [2015 Sep] 
*حکایت همچنان باقی است ... [2015 Aug] 
*پی آمدهای شکست حزب عدالت و توسعه ترکیه در منطقه [2015 Jun] 
*پیوند تاریخی ایران و یمن [2015 May] 
*نوروز نماد شکوهمند ملیت ایرانی [2015 Mar] 
*منفعت عمومى يا منافع فردى ،پيروزى انتخاباتى نتان ياهو يا مصالح حياتى اسرائيل [2015 Mar] 
*چرا چنین شد؟ [2015 Feb] 
*سخنی پیرامون اسنادی که منتشر نشد و موقعيت سياسى كشور [2015 Jan] 
*پاسخی به فتوای ادیب برومند [2014 Dec] 
*نبرد حماسه آفرین کوبانی [2014 Nov] 
*«خلافت اسلامی» و خطر احتمالی آن برای ایرانیان [2014 Oct] 
*جنگی نامشروع به نام «دفاع مشروع» [2014 Jul] 
*گروه تروریستی «داعش» چرا و چگونه پدید آمده است؟ [2014 Jul] 
*موهبت نیک اندیشی [2014 May] 
*با امید به پیروزی ملی به پیشواز نوروز می رویم [2014 Mar] 
*گذشت زمان واقعیت ها را آشکار می سازد [2014 Mar] 
*یادی از اول بهمن1340 دانشگاه تهران  [2014 Jan] 
*توضیح ویادآوری [2014 Jan] 
*شاه باید سلطنت می کرد یا حکومت؟ [2013 Dec] 
*وضعیت اسفناک افغان ها در ایران [2013 Nov] 
*اعتراف سیا C.I.A به شرکت در کودتای 28 مرداد [2013 Aug] 
*نبوغ رفسنجانی بود یا تدبیر خامنه ای؟ [2013 Aug] 
*این بار هم در انتخابات تقلّب شد [2013 Jun] 
*تصمیم مردم به تحریم انتخابات خواب سردمداران نظام را آشفته کرده است [2013 Jun] 
*عدم شرکت در انتخابات «نه» گفتن به کلیت نظام است [2013 May] 
*عوام فریبی و همسویی با منافع بیگانگان [2013 Apr] 
*ترفندی نو برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی گیری  [2013 Mar] 
*به کنون و آینده ایران بیاندیشیم [2013 Feb] 
*به سود کدام جریان به نماد آزادگی و ملی گرائی می تازیم؟ [2013 Jan] 
*چه برسرِ درآمدهایِ نفتی آمده است؟ [2012 Dec] 
*چرا آمریکا با حمله هوایی اسرائیل به ایران موافق نیست [2012 Nov] 
*بحرین از گذشته تا کنون [2012 Jul] 
*رویدادهای 25 خرداد 60 و 25 خرداد 88 و تفاوت های آن ها [2012 Jul] 
*سخنی پیرامون جزایر سه گانه ایران و خلیج فارس [2012 Jun] 
*سوریه به کدام سو می رود؟  [2012 May] 
*درسی که باید از انتخابات اخیر گرفت [2012 Mar] 
*نوروز نمودی از هویت ملی ایرانیان [2012 Mar] 
*ایران آبستن حوادث است [2011 Nov] 
*تجزیه طلبی و راه رویارویی با آن [2011 Aug] 
*کشمکش های درون نظام جمهوری اسلامی نشانه شتاب در فروریختن آنست [2011 Aug] 
*جنگ خامنه ای با رئیس جمهور برگزیده اش [2011 Jul] 
*نوروز نمودی از هویت ملی ایرانیان  [2011 Mar]