عدم شرکت در انتخابات «نه» گفتن به کلیت نظام است
هوشنگ کردستانی

افراد و گروه هایی که آگاه یا نا آگانه در خدمت جناح های قدرت در حاکمیت اسلامی قرار گرفته اند و در جهت پیشبرد سیاست های ویرانگر و ایران برباد ده آن ها فعالیت می کنند و برای توجیه این حرکت ضد مردمی و ملی استدلال می کنند که:

«در انتخابات شرکت و تمرین دمکراسی می کنیم»؛ «پشت سر نظام بایستیم تا ایران تجزیه نشود»؛ برای آنکه یک وجب از خاک میهن از دست نرود از نظام حمایت می کنیم»؛ و یا اینکه «وجود و بقای همین نظام به مراتب بهتر از وضعیت کشور پس از وقوع جنگ خواهد بود»؛

     آن ها متأسفانه هنوز هم بر موضوع خود نسبت به انتخابات سال 1388 و کشاندن مردم به پای حوزه های رأی گیری اصرار می ورزند و ادعا می کنند که شرکت در آن انتخابات دستآوردهای مثبت و با ارزشی داشته، از جمله اینکه «رهبر نظام حیثیت و حقانیت خود را از دست داد»؛ «بین جناح های حاکمیت اختلاف افتاد».

    آن ها تا آنجا پیش رفته اند که درگیری های چند ماهه اخیر میان خامنه ای و رئیس جمهور برگزیده را  نیز به حساب آن دستآوردها می گذارند و اکنون هم منتظر موضع گیری سردمداران ائتلاف – رفسنجانی، اصلاح طلب- پیرامون شرکت یا عدم شرکت در انتخابات پیش رو هستند و متأسفانه نمی دانند که در یک نظام استبداد مذهبی نمی توان تمرین دمکراسی کرد.

    تمرین دموکراسی در نظام مردم سالاری امکان پذیر است که مردم از  حداقل آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار باشند و سازمان ها و شخصیت های سیاسی آزادانه فعالیت کنند و نامزدها می توانند خود را معرفی و برای پیروزی خود مبارزه کنند و رسانه های همگانی آزاد باشند که دیدگاه ها و برنامه های آنان را بازتاب دهند و تجزیه و تحلیل کنند و مسافرت های آزادانه انتخاباتی امکان پذیر باشد و ...

    در جمهوری ولایت فقیه که تنها افراد سرسپرده حق نامزد شدن دارند و حتماً باید از صافی شورای  نگهبان بگذرند و شمارش آراء و نتیجه انتخابات نه بر اساس رأی مردم بلکه بر مبنای خواست  رهبر است. تساوی حق بیان پیروان ادیان مختلف  و حتی بین پیروان و فرقه های مختلف اسلام وجود ندارد و اصول منشور حقوق بشر اجرا نمی شود و سرانجام آنکه زن ها یعنی نیمی از نیروی سازنده مملکت شهروند درجه دوم به حساب می آیند، چگونه می شود تمرین دموکراسی کرد؟ آیا تنها با شرکت در یک انتخابات فرمایشی که نتیجه آن حقانیت بخشیدن به رژیم است می توان تمرین دموکراسی کرد؟

     دیکتاتورها به حضور مردم در پای صندوق های رأی گیری، آنهم برای اثبات حقانیت خود و نظام‌شان نیاز دارند. رأی مردم نه خوانده می شود و نه به حساب می آید. اما، اگر بزرگترین عاملی که می تواند تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید قرار دهد وجود و تداوم نظام استبداد مذهبی حاکم بر کشور است که سردمدارانش با اتخاذ سیاست خارجی نابخردانه و رجزخوانی های بیهوده و سخنان تهدیدآمیز بدون پشتوانه و دشمنی ورزیدن با کشورهای همسایه و قدرت های بزرگ جهان از  یکسو و بی لیاقتی، ناشایستگی و ناتوانی در تنظیم و اجرای برنامه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از سوی دیگر، همه سامان ها و حتی یکپارچگی کشور را به خطر انداخته اند چگونه می توان تمرین دموکراسی کرد؟

    استقرار جمهوری اسلامی در ایران یک فاجعه تاریخی و دردناک بود که افزون بر زیان های  جانی، مالی و معنوی جبران ناپذیر، تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور و همبستگی ملت را نیز با خطر مواجه کرده است.

    مردمی که از آزادی برخوردارند از استقلال، یکپارچگی و تمامیت ارضی میهن شان دفاع و نگهبانی می کنند. ملتی که فاقد آزادی است چگونه می تواند از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع کند؟

   سردمداران جمهوری اسلامی به دو دلیل به بزرگ وانمود کردن خطر تجزیه دامن می زنند. نخست آنکه این ذهنیت را  پدید آورند که برای جلوگیری از خطر تجزیه موقتاً هم که شده باید از نظام خونخوار موجود حمایت کرد. ذهنیتی که تبلیغات چیان وابسته به جناح های حاکمیت آنرا تبلیغ می کنند. دو اینکه، با ایجاد نفاق و اختلاف میان مردم استان ها از شکل گیری یک جنبش بزرگ آزادیخواهانه که عامل بزرگ پیروزی ملی است جلوگیری می کنند.

   جریان هایی که در دوره گذشته مردم را تشویق به شرکت در انتخاباتی کردند با اینکه گذشت زمان نادرستی آن را ثابت کرد، هنوز هم از دستآوردهای «گویا با ارزش» این اشتباه تاریخی خود داد سخن می دهند و ادعا می کنند که به دلیل حضور مردم در آن انتخابات بود که «رهبر نظام حقانیت و حرمت خود را از دست داده!» و «درون جناح های حاکمیت اختلاف افتاد»!

    از دید آن ها گویا رهبر نظام تا پیش از آن تاریخ از حیثیت و حقانیت برخوردار بوده است و از آن تاریخ به بعد آن را از دست داده است!

     اختلاف و مبارزه برای  کسب قدرت میان جناح های حاکمیت هم نه پس از برگزاری انتخابات سال 88 که از همان روز درگذشت خمینی و یا شاید حتی پیش از آن پدید آمده بود، موضع گیری ها و درگیری های پیش و پس از آن دوره اساساً خود حاصل تضاد و جنگ قدرت میان جناح های حاکمیت بود.

   در انتخابات ریاست جمهوری دوره پیش، افزون بر جناح های وابسته به خامنه ای که می خواستند حضور مردم را به پای تأیید نظام بگذارند، وابستگان به ائتلاف رفسنجانی – اصلاح طلبان نیز مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می کردند و اطمینان می دادند که رأی آن ها خوانده خواهد شد و به حساب خواهد آمد و بر این باور بودند که حضور گسترده مردم افزون بر آنکه باعث پیروزی نامزد مورد حمایت آن ها خواهد شد درعین حال نشان دهنده آن است که ایرانیان پشتیبان نظام جمهوری اسلامی هستند.

   تبلیغات گسترده و پیگیر، بخش فارسی رادیو تلویزیون های بیگانه حمایت کننده این ائتلاف نیز این توهم را پدید آورد که گویا این بار در جمهوری اسلامی رأی مردم خوانده خواهد شد و به حساب خواهد آمد.

     سرانجام اما، در عمل این علی خامنه ای بود که شخص مورد اطمینانش را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند و هم ادعا کرد که مردم نظامی مذهبی حاکم بر ایران را قبول دارند.

   این دردناک ترین و زیان بارترین دست آورد حضور مردم در انتخابات آن دوره بود.

    جالب آنکه اختلاف میان رهبر و رئیس جمهور برگزیده اش را نیز که اخیراً نمایان شده است به حساب دستآوردهای مثبت حضور مردم در انتخابات اعلام می کنند!

    شرکت مردم در انتخابات برخلاف ادعای آنان دستآوردهای منفی و تأسف باری هم به همراه داشت.

   به مردم دروغ گفته شد. حضور آنان در انتخابات باعث تداوم بخشیدن به نظام شد. کشاندن جمعیت میلیونی به میدان آزادی، جمهوری اسلامی را از احتمال سقوط ناگهانی نجات داد و نیز باعث جان باختن شمار زیادی از جوانان آزادیخواه و ایراندوست گردید.

   این بار اما، وضعیت فرق کرده است، مردم تصمیم گرفته اند در انتخابات فرمایشی که حضورشان تنها به سود تأیید نظام است و بس، شرکت نکنند و قاطعانه به کلیت نظام پاسخ «نه» بگویند.

منبع:پژواک ایران


هوشنگ کردستانی

فهرست مطالب هوشنگ کردستانی در سایت پژواک ایران 

*برتری مردم سالاری براستبداد  [2020 Mar] 
*ناقوس مرگ اسنبداد مذهبی به صدا در آمده است  [2020 Mar] 
*«نه» حماسی مردم به نمایش انتخابات فرمایشی [2020 Feb] 
*سکوت سنگین مردم در روز انتخابات فرمایشی  [2020 Feb] 
*سقوط هواپیمای مسافری اوکراین تصادفی بود یا عمدی؟ [2020 Feb] 
*ضرورتِ اخلاق سیاسی و«شورای مدیریّت گذار»! [2019 Oct] 
*اندیشه های مصدق کدامند؟ [2019 Jun] 
*تایید درخواست برگزاری گردهم آیی جبهه ملی [2018 Feb] 
*نظام ولایت، فقیه سوم به خود نخواهد دید  [2018 Jan] 
*پافشاری بر نکات تفرقه افکن سد راه شکل گیری همبستگی ملی است  [2017 Oct] 
*همه پرسی اقلیم کردستان و پی آمدهای آن  [2017 Oct] 
*فرمانروایی قانون، نه خودکامگی  [2017 Sep] 
*سامان استبدادی مذهبی از درون می پاشد  [2017 Jul] 
*استبداد مذهبی در سراشیبی سقوط [2017 Jun] 
* سخنی چند پیرامون انتخابات اخیر [2017 May] 
* 28 اردیبهشت را به روزهمه پرسی نفی نظام استبداد مذهبی تبدیل کنیم  [2017 May] 
*سی و هشتمین سال استقرار نظام اسلامی و آینده تاریک آن [2017 Feb] 
*سی و هشتمین سال استقرار نظام اسلامی و آینده‌ی تاریک آن [2017 Feb] 
* خطر تکرار فاجعه دردناک ساختمان پلاسکو  [2017 Feb] 
* به یاد سر سپردگان نهضت ملی ايران پروانه و داریوش فروهر  [2016 Nov] 
*احتمال یک دگرگونی سیاسی و نظامی در منطقه  [2016 Sep] 
*اشک‌های پهلوان وهمبستگی‌ مردم  [2016 Aug] 
*فرجام یک کودتای نافرجام [2016 Aug] 
*یادی از ۲۵ خرداد سال۶۰ [2016 Jun] 
*پایان آتش بس میان جناح های درون حاکمیت [2016 Jun] 
*آشکار شدن دروغ و نیرنگ [2016 Mar] 
*تجلی سکوت سنگین مردم در روز رأی گیری [2016 Feb] 
*درخواست خامنه ای از مخالفان نظام [2016 Feb] 
*توانایی های ملتمان را باورکنیم [2015 Nov] 
*دوگانگی سیاست غرب با بنیادگرایی [2015 Nov] 
*سالگرد به خون خفتگان نهضت ملی ایران پروانه و داریوش فروهر [2015 Nov] 
*آیا در سوریه ورق بر می گردد؟ (۲) [2015 Oct] 
*آیا در سوریه ورق بر می گردد؟ [2015 Oct] 
*ماجرای نفت ایران از آغاز تا کودتا [2015 Sep] 
*حکایت همچنان باقی است ... [2015 Aug] 
*پی آمدهای شکست حزب عدالت و توسعه ترکیه در منطقه [2015 Jun] 
*پیوند تاریخی ایران و یمن [2015 May] 
*نوروز نماد شکوهمند ملیت ایرانی [2015 Mar] 
*منفعت عمومى يا منافع فردى ،پيروزى انتخاباتى نتان ياهو يا مصالح حياتى اسرائيل [2015 Mar] 
*چرا چنین شد؟ [2015 Feb] 
*سخنی پیرامون اسنادی که منتشر نشد و موقعيت سياسى كشور [2015 Jan] 
*پاسخی به فتوای ادیب برومند [2014 Dec] 
*نبرد حماسه آفرین کوبانی [2014 Nov] 
*«خلافت اسلامی» و خطر احتمالی آن برای ایرانیان [2014 Oct] 
*جنگی نامشروع به نام «دفاع مشروع» [2014 Jul] 
*گروه تروریستی «داعش» چرا و چگونه پدید آمده است؟ [2014 Jul] 
*موهبت نیک اندیشی [2014 May] 
*با امید به پیروزی ملی به پیشواز نوروز می رویم [2014 Mar] 
*گذشت زمان واقعیت ها را آشکار می سازد [2014 Mar] 
*یادی از اول بهمن1340 دانشگاه تهران  [2014 Jan] 
*توضیح ویادآوری [2014 Jan] 
*شاه باید سلطنت می کرد یا حکومت؟ [2013 Dec] 
*وضعیت اسفناک افغان ها در ایران [2013 Nov] 
*اعتراف سیا C.I.A به شرکت در کودتای 28 مرداد [2013 Aug] 
*نبوغ رفسنجانی بود یا تدبیر خامنه ای؟ [2013 Aug] 
*این بار هم در انتخابات تقلّب شد [2013 Jun] 
*تصمیم مردم به تحریم انتخابات خواب سردمداران نظام را آشفته کرده است [2013 Jun] 
*عدم شرکت در انتخابات «نه» گفتن به کلیت نظام است [2013 May] 
*عوام فریبی و همسویی با منافع بیگانگان [2013 Apr] 
*ترفندی نو برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی گیری  [2013 Mar] 
*به کنون و آینده ایران بیاندیشیم [2013 Feb] 
*به سود کدام جریان به نماد آزادگی و ملی گرائی می تازیم؟ [2013 Jan] 
*چه برسرِ درآمدهایِ نفتی آمده است؟ [2012 Dec] 
*چرا آمریکا با حمله هوایی اسرائیل به ایران موافق نیست [2012 Nov] 
*بحرین از گذشته تا کنون [2012 Jul] 
*رویدادهای 25 خرداد 60 و 25 خرداد 88 و تفاوت های آن ها [2012 Jul] 
*سخنی پیرامون جزایر سه گانه ایران و خلیج فارس [2012 Jun] 
*سوریه به کدام سو می رود؟  [2012 May] 
*درسی که باید از انتخابات اخیر گرفت [2012 Mar] 
*نوروز نمودی از هویت ملی ایرانیان [2012 Mar] 
*ایران آبستن حوادث است [2011 Nov] 
*تجزیه طلبی و راه رویارویی با آن [2011 Aug] 
*کشمکش های درون نظام جمهوری اسلامی نشانه شتاب در فروریختن آنست [2011 Aug] 
*جنگ خامنه ای با رئیس جمهور برگزیده اش [2011 Jul] 
*نوروز نمودی از هویت ملی ایرانیان  [2011 Mar]