محکوم کردن جنایت پاریس توسط ایران، همزمان با صدور حکم اعدام سهیل عربی به اتهام «سب نبی»
منیژه حبشی

 

از آسمان فتنه میبارد! آش آنقدر شور است که خان های بزرگ و کوچک هم خود را کنار میکشند. همان خانهائی که بذر ترور و نفرت را خود پراکنده اند. حکومت ایران هم شاید بشود گفت که بزرگترین این خانهاست.

همانهائی که «امام راحلشان» ناراحت بود که برای شکستن قلمها و بریدن زبانها و برپا کردن دارها در میادین (اندکی) تاخیر داشته است ، حال مجبورند بظاهر هم که شده این توحش راکه  با آن کاملا همخوان و همجنسند محکوم کنند. آنانی که خود از بزرگترین زندانبانان هواداران آزادی بیان و روزنامه نگارانند، سهیل عربی( ها ) را دقیقا به استدلال قاتلان شارل ابدو به مرگ محکوم کرده اند. سهیل تنها قربانی توحش رژیم جمهوری اسلامی نیست اما این همزمانی شاید با ایجاد کمپین و آگاه کردن جهانیان که جنایت پاریس درحال تکرار در ایران است بتواند به نجات سهیل بیانجامد.

 حمله جنایتکارانه افراطیون به دفتر مجله «شارلی ابدو» و کشتار قلم بدستان تحت لوای اهانت به دین و پیغمبر حتی اگر با آن قلم بدستان و عقایدشان مرزبندی داشته باشیم ، بلاشک محکوم است.

از دیرباز تمامی تمامیت خواهان و جزم اندیشان و استبدادیون در مقابله با قلم بدستان تردید بخود راه نداده اند و شکستن قلمها و دوختن لبها را تنها ره رهائی یافته اند. زیرا بقایشان در ناآگاهی توده هاست.

این اعمال ضد انسانی و تنفرانگیز  همزمان جناح های راست جنگ طلب در دنیای غرب را هم در پیشبرد مقاصدشان بخوبی یاری میرساند. شاید بشود از هم اکنون ماری ژان لوپن را رئیس جمهور آینده فرانسه دید.

راستگرایان  برگ دیگری برای حمله در دست مییابند و نفرت پراکنی از هرسو جو را سنگین و سنگین تر میکند. این دو جناح یکدیگر را بخوبی تغذیه میکنند و در این تقابل چه رنجها که بر آنانی که در این جنگ هیچکاره اند تحمیل نمیشود!

دراین جنگ نفرت و کینه ، بخش عظیمی از مسلمان زاده ها ( میگویم مسلمان زاده چون بسیارند کسانی که مانند خود من مسلمان زاده اند و هیچ دینی جز انسانیت و حرمت انسانها ندارند) بخصوص آنانکه در فرار از همین ترورها و جنایت ها در جهان آواره شده اند، مانند بعد از ۱۱ سپتامبر شدیدا تحت فشار قرار خواهند گرفت.  چون مرغان عروسی و عزا.

اما نمیشود که از حکومت ایران و از پایه گزاران تروریسم در منطقه سخن گفت و از «آلترناتیو دموکراتیک » آن سخنی نگفت و از ژست توخالی سازمان مجاهدین و شورایملی مقاومت آن در محکوم کردن این حمله گذشت.

مریم رجوی این حمله را محکوم کرده : «حمله به شهروندان و بيگناهان به ويژه به خبرنگاران به هر دليل و به هر بهانه يي يك جنايت تروريستي است و در تعارض آشكار با تعاليم اسلام است كه از اينگونه جنايات بري است.‌»

شاید این ادعای آزادی بیان ایشان را نیوکان های آمریکائي بپذیرند اما بیقین برای  منتقدین این سازمان که شکنجه و زندان و خفقان حاکم بر منتقدین و مخالفین در درون این سازمان را که بقدرت نرسیده زبان میبرد و دار و درفش بپا میکند و اگر نتواند فیزیکی آنها را ازبین ببرد تهمت و ناسزا و دروغ و توهین  برایشان میبارد را دیده اند ، گویای مواضع فرصت طلبانه و دروغین رجویست.

این ژست دروغین همچنین برای مردم ایران نیز که در این دو سال اخیر  نه درخفا چون سالهای قبل ،  بلکه در فضای روشنی که دنیای مجازی فراهم آورده، رفتار سرکوبگرانه و تلاش رجوی برای ترور شخصیت منتقدین سرشناس و با سابقه بسیار روشن سیاسی خود را شاهد بوده اند ، فقط با یک پوزخند روبروست.

رگهای ورم کرده گردن متعصبین بلاشک با آزادی میانه ندارد. آزادی را پاس بداریم.

 

منیژه حبشی

 

۹ ژانویه ۲۰۱۵ برابر با ۱۹ مرداد ۱۳۹۳

منبع:پژواک ایران


منیژه حبشی

فهرست مطالب منیژه حبشی در سایت پژواک ایران 

*اپوزیسیون و باور کهنه «دشمنِ دشمنِ من دوست من است» [2023 May] 
*بدعتی خائنانه در وکالت برخی شاکیان دادگاه حمید نوری و دفاع سیاسی وکلای نوری! [2023 Jan] 
*آیا خشم ما با بیان صفاتی چون بیشرف، قاتل، مزدور، کثافت و...قابل بیان نیست؟  [2022 Nov] 
*به کجای این شب تیره بیآویزم قبای ژنده خود را؟  [2022 Sep] 
*چرا واقعا به تریج قبای عده ای سخت برخورده؟  [2022 Jun] 
*لزوم قضاوت عاری از پیشداوری [2022 May] 
*ضعف های عمیق فرهنگی جامعه ما و نمودهای آن در امر دادخواهی [2022 Mar] 
*خوش بود گر محک تجربه آید به میان [2021 Dec] 
*«روز جهانی عدالت» و آیینه ای در برابر برخی ازمدعیان دادخواهی!  [2021 Jul] 
*خودزنی های ما!  [2021 Mar] 
*طناب جنایتکاران و گردن نوید های ما!  [2020 Sep] 
*ما شریکان دزد و رفیقان قافله ایم!  [2020 Jan] 
*پیشگامان مبارزات چپ ایران را چه شده است؟  [2019 Nov] 
*چرخه معیوب خشونت و قربانیان آن  [2019 Aug] 
*کودکان کار و حقوق نادیده گرفته شده آنها [2019 May] 
*مصادیق متضاد یک ماده قانون در حکومت اسلامی! «زین حسن تا آن حسن صد گز رسن» [2019 Feb] 
*پاشنه آشیل حکومت و دِینِ تاریخیِ اکثریت عظیمی ازمردانِ ایران [2018 Oct] 
*آیا مردمی با فرهنگِ مشابه یک حکومت، توانائی ساقط کردن آن را دارند؟ [2016 Sep] 
*نوری بر تاریکسرای رهبری مسعود رجوی بر مجاهدین خلق [2016 Apr] 
*در سوگ مردی مبارز و نمونه ای شگرف از عشق به زندگی و آزادی [2016 Jan] 
*نگاهی به تراژدی شيلر و سرنوشت ساير منتقدين رهبر و مردم فريبی علی مطهری! [2015 Dec] 
*رنگِ خونِ ما ، حکومت ایران و اصلاح طلبان آن  [2015 Nov] 
*شادی ضحاک غالب و مغلوب: « بميريد بميريد وزين مرگ نترسيد » ... [2015 Nov] 
*یادمانهای روزگار سپری شده نسلی سوخته (۱۰) [2015 Oct] 
*یادمانهای روزگار سپری شده نسلی سوخته(۹) [2015 Oct] 
*پرسشی و پاسخی؛ «آیا حقیقت نصفه نیمه، حقیقت است؟» [2015 Sep] 
*یادمانهای روزگار سپری شده نسلی سوخته (۸)-کوچ به عراق [2015 Sep] 
*و سرانجام دیوارِ سکوتِ رازِ دولتیِ نسل کشیِ سال ۶۷ ترک برداشت. [2015 Sep] 
*یادمانهایی از روزگار سپری شده نسلی سوخته (۷) [2015 Sep] 
*روزگار سپری شده نسلی سوخته (۶) [2015 Aug] 
*روزگار سپری شده نسلی سوخته-بخش پنجم [2015 Aug] 
*«عكس واره‌ای از فروغ جاويدان مجاهدين خلق» [2015 Jul] 
*یادمانهایی از روزگار سپری شده نسلی سوخته؛ بخش چهارم: کشف راه جدید برای بردن غیرقانونی افراد به فرانسه ! [2015 Jul] 
*یادمانهایی از روزگار سپری شده نسلی سوخته-3 [2015 Jul] 
*زندگی مخفی که به ما تحمیل شد، هرچند که چریک نبودیم! [2015 Jun] 
*۳۰ خرداد و آغاز مبارزه مسلحانه يک ضرورت و يا يک اشتباه مهلک؟ [2015 Jun] 
*محکوم کردن جنایت پاریس توسط ایران، همزمان با صدور حکم اعدام سهیل عربی به اتهام «سب نبی» [2015 Jan] 
*شهادتی کوتاه در مورد مواضع سعید شاهسوندی در مصاحبه با همنشین بهار [2014 Nov] 
*توقف جنایات هولناک اسیدپاشی های اخیر، دم خروس ادعای حکومتی نبودن این جنایات [2014 Oct] 
*آنرا که خانه نئین است، بازی نه اینست... [2014 Jul] 
*شادمانی عمیق من از لگدپراکنی و کتک کاری اردوغان و مشاورش در پاسخ به معترضین! [2014 May] 
*نور افکنی تابیده بر یکی از اصلی ترین دلایل شکست جنبش مردم در سال 88  [2014 Mar] 
*آقای رجوی مرگ مجاهدین در لیبرتی فقط بار مسئولیت خونهای به هدر داه تان را میافزاید [2013 Nov] 
*چند نکته در مورد نامه آقای ریحانی خطاب به آقای ایرج مصداقی [2013 Oct] 
*رهبری مجاهدین خلق و رها شدن اعضاء بی دفاع در اردوگاههای مرگ [2013 Sep]