PEZHVAKEIRAN.COM شادمانی عمیق من از لگدپراکنی و کتک کاری اردوغان و مشاورش در پاسخ به معترضین!
 

شادمانی عمیق من از لگدپراکنی و کتک کاری اردوغان و مشاورش در پاسخ به معترضین!
منیژه حبشی

شما حق دارید!

این اعمال وحشیانه که میتواند دریچه ای و نشانه ای آشکار از عدم تحمل وسطح وحشتناک خشونت اینان در برابر مخالفین خود در زندانها و بدور از نگاه جهانیان نیز باشد جای خوشحالی ندارد. اما من صادقانه میگویم که از این حادثه نیز همچون روشدن فساد و دزدی اردوغان و پسرش و دم و دستگاهش بسیارخوشحالم و میخواهم شما را نیز در شادی خود شریک سازم. و اما چرائی این شادمانی:

واقعیت اینست که ناتوانی ما ایرانیان در بزیر کشیدن حکومت فریب و جنایت روحانیون در کشورمان سبب شده که مردم منطقه و جهان از عمق جنایات و فجایع و خیانتهای اسلامیون حاکم بر ما بی خبر بمانند. هرچند بخش کوچکی از این فجایع و سرکوب و کشتار حکومت با افشاگریها و فداکاریهای بسیار قربانیان و خانواده هایشان در جهان منعکس شده ولی اینها همه نوک کوه یخی است که از دریای فساد و جنایت 35 ساله جمهوری اسلامی بیرون زده است و تا این رژیم ساقط نشود ابعاد هولناک جنایتهایش بر جهان روشن نخواهد شد .

همه میدانیم که  تا قبل از ظهور خمینی و صدور انقلابش از اسلام جهادی و دیوانه های انتحاری وسربریدن ها و سایر اعمال خشونتهای منزجرکننده آنان خبری نبود. اساسا گروههای اسلامی اکثرا به کار سنتی خود مشغول بودند و از باور مردم و ناآگاهی آنان نان میخوردند و برای اینکه هم از توبره بخورند و هم از آخور، بعنوان منتقد در حاشیه حکومتهایشان گهگاه غرولندی هم میکردند. ولی به قدرت رسیدن خمینی و شعارهای "از موضع راست" ضد امپریالیستی او و بخصوص پنهان ماندن تباهکاریها و اعمال ضد بشری او و حکومتش ، در کشورهای مسلمان منطقه که اکثر آنان هم حکامی دیکتاتور و وابسته داشتند  امیدی واهی برای زندگی در پرتو "اسلام رحمانی" وعده داده شده ایجاد کرد و با تغذیه این گروههای افراطی بلحاظ مالی و سیاسی و نظامی و... توسط رژیم ایران، در تمامی کشورهای مسلمان و یامخلوطی از سایر ادیان و مسلمانان (مانند لبنان) ، افراطیون سربلند کردند و شد آنچه الان روزانه شاهد آنیم.

برای شناختن عمق بحران فقط یادآوری باید کرد که ایرانیان کمترین باور مذهبی را در میان کشورهای مسلمان جهان داشته و دارند. تعجب نکنید. تا از ایران بیرون نیامده باشیم به این واقعیت پی نخواهیم برد. اما به دلایل روشن تاریخی این صاعقه بر ما ایرانیها فرود آمد.

سران رژیم  تا چند سال پیش محبوبیت شایانی را درمیان کشورهای مسلمان داشتند ولی آرام آرام که در عصر ارتباطات بخشی از جنایتهایشان به اطلاع مردم جهان رسید وهمچنین مواضع سیاسی آنان که با ادعاهای مذهبیشان همیشه هماهنگی نداشت، این محبوبیت سیر نزولی طی کرد. همزمان همانطور که در داخل کشور عده ای به فکر نجات "اسلام عزیز" افتادند و مدعی شدند که اسلام دین رحمت و دوستی است و قرائت آنان از اسلام قرائتی متفاوت از حاکمان است، در سطح جهان هم بخشی از مسلمانان که برای بدست گرفتن قدرت خیز برداشته بودند، مدعی داشتن نمایندگی اسلام مدرن و خشونت گریز و اهل مدارا شدند.

دراین میان ستاره اقبال حزب عدالت و توسعه ترکیه و رهبرش اردوغان خوش درخشید! او بیش از دهسال است در قدرت جا خوش کرده و قدم به قدم طرح اسلامیزه کردن ترکیه را به پیش برده است وآرام آرام  حتی درمیان کشورهای مسلمان و جهان بعنوان الگوی" اسلام مترقی" شناخته شده است !

ماجراجوئیها و درگیریهای ضد میهنی رژیم ایران با جهان و انزوا و تحریم ایران هم فرصتی استثنائی دراختیار اردوغان قرارداد که با پیش بردن اقتصاد ترکیه ، محبوب شده و از قدرت خود در اسلامیزه کردن ترکیه بخوبی سودبرد.

در این میان بیم من از آن بود که رو شدن این فریب جدید هم  همچون خمینی و نظام جمهوری اسلامی،  دهه ها زمان برد و فاجعه ها بیافریند. درحالیکه مدتیست وقایع سیاسی در ترکیه بساط این "اسلام مترقی و متحمل" ! را هم بهم ریخته و تشت رسوائی اردوغان از بام بزمین افتاده است. هرچند که در انتخابات اخیر همچنان رای آورد ولی بسیار ضعیفتر از گذشته و نهایتا  اتفاقات این چند روز پرده را بیش از پیش کنار زد و ماهیت واقعی  اسلام  اهل "مدارا و مدرن " در قدرت را بر همه عیان کرد.

البته ناگفته نگذارم که مشکل من بقدرت رسیدن هرنوع ایدئولوژی است. چون بلاشک به سرکوب مخالفین و دگراندیشان مینجامد و تمامی حکومتهای ایدئولوژیک نهایتا با تمام ایده آل ها و آرمانهای وعده داده شده، جز خفقان و سرکوب مردم وفساد و خیانت در ابعادی غیرقابل تصور ثمره ای برای مردم کشورشان ندارند. اما در میان حکومتهای مبتنی بر ایدئولوژی، بقدرت رسیدن ایدئولوژی مذهبی، ترسناک ترین و وحشیانه ترین نوع ایدلولوژی درقدرت است. آخر مردم با یک دیکتاتور راحت تر میتوانند  مبارزه کنند تا با خدا!! یعنی با دیکتاتوری که  بنام خدا شکنجه میکند و خون میریزد و چپاول میکند. حال اردوغان با ماسک اهل مدارا بودن همین مسیر را برای مردم ترکیه  رقم میزد و میتوانست سرچشمه دور دیگری از اسلامگرایی با نتایجی از پیش روشن باشد.

سرکوب مخالفان تخریب یک پارک در میدان تقسیم که تقریبا یکسال از آن میگذرد بنظر من آغاز آشکار شدن ماهیت شعارهای تحمل و مدارا و اسلام بزک کرده اردوغان است. در ادامه این روند رو شدن فساد مالی او و نزدیکانش که در هرکشور دموکراتیکی به استعفا و محاکمه او میتوانست منجر شود، متاسفانه در ترکیه فقط سبب ریزش بخشی از آراء مردم شد. اردوغان به روش معمول "آیینه شکنی" دستور فیلتر کردن توییتر و فیسبوک را میدهد! همانطور که اشکار است روش دیکتاتورها در همه جا یکسان است: انسداد مجاری پخش اطلاعات و آگاهی رسانی.

نهایتا فاجعه دلخراش  انفجار معدن زغال سنگ در شهر سوما، در استان مانیسا در غرب این کشور و کشته شدن حدود 300 نفر و سرنوشت نامعلوم تعداد عظیمی دیگر از معدنچیان، مردم خشمگین ترکیه را به اعتراض مجدد کشاند. در این حادثه است که مشاور اردوغان با روکردن ماهیت دولت اردوغان ، در حضور مردم و دوربینها به معترضی وحشیانه حمله کرد و در حالیکه دو پلیس جوان معترض را نگهداشته اند به او لگدپراکنی میکند و بعد هم صحت واقعه را تایید و ار عملکرد خود دفاع میکند:

" او در گفتگو با سرویس انگلیسی روزنامه حریت از عمل خود دفاع کرده و گفته که فرد به زمین افتاده یک «چپ‌گرای تندرو» بوده است: «او به من و نخست وزیر حمله کرد و به ما فحش داد. باید در قبال این رفتار ساکت می‌ماندم؟»

https://khodnevis.org/article/57622#.U3ln3fldX94

البته بعد از اینکه جهان از اینهمه توحش به حیرت درآمد و انعکاس بسیار منفی آن عیان شد ، وی از عمل خود ابراز پشیمانی کرد. ولی باز هم دلیل کارش را تحریک شدن بوسیله آن معترض دانسته!!

http://www.radiofarda.com/content/f35_turkey_yerkel_protests/25386587.html

 جالبتر اما اینجاست که هنوز از رسوائی مشاور اردوغان زمانی نگذشته که خبر و عکس و ویدئوی حمله خود اردوغان به فرد معترض دیگری دنیا را به حیرت درمیآورد.

گزارش تلویزیونی سی ان ان حمله وی را روشن نشان میدهد :

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2014/05/179964.php

آری اردوغان که سال‌هاست تلاش می‌کند تا خود را نماینده اسلامی بلند‌نظر و صلحجو بدنیا معرفی کند سرانجام عنان از کف میدهد او هر بار در مواجهه با بحران‌ها از خود چهره‌ای همچون یک دیکتاتور عصبانی و زخم خورده را به نمایش میگذارد.

او که خود را در خیال رهبر کاریسماتیک دنیای اسلام میدانست و جیره خورهای رژیم ایران هم که بعد از جنگ سوریه جیره و مواجب کافی بدستشان نمیرسید قبله عوض کرده و مجیز او را میگفتند ، نقاب از چهره اش فرو افتاده:

"خالد مشعل از اعضای ارشد حماس که به واسطه حمایت‌های ایران به یک حزب سیاسی در فلسطین تبدیل شده است، در جریان این کنفرانس عنوان کرد: اردوغان نه یک رهبر ترکی بلکه از رهبران جهان اسلام است"!

http://khabarfarsi.com/ext/3519772

من براین باورم که رو شدن ماهیت او و هریک از این مدعیان رهبری مردم با اسلام و یا هر دین و آیین دیگر ، از رنج و خون و شکنج بسیارجلوگیری میکند. آری من عمیقا از این رویدادها شادمانم.

منیژه حبشی

19 مه 2014

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


منیژه حبشی

فهرست مطالب منیژه حبشی در سایت پژواک ایران 

*چگونه باید گفت یا نوشت که وارونه شنیده و خوانده نشود؟   [2023 Oct] 
* حد و مرز های گمشده در تفکر ما!  [2023 Oct] 
*اپوزیسیون و باور کهنه «دشمنِ دشمنِ من دوست من است»  [2023 May] 
*بدعتی خائنانه در وکالت برخی شاکیان دادگاه حمید نوری و دفاع سیاسی وکلای نوری!  [2023 Jan] 
*آیا خشم ما با بیان صفاتی چون بیشرف، قاتل، مزدور، کثافت و...قابل بیان نیست؟   [2022 Nov] 
*به کجای این شب تیره بیآویزم قبای ژنده خود را؟   [2022 Sep] 
*چرا واقعا به تریج قبای عده ای سخت برخورده؟   [2022 Jun] 
*لزوم قضاوت عاری از پیشداوری  [2022 May] 
*ضعف های عمیق فرهنگی جامعه ما و نمودهای آن در امر دادخواهی  [2022 Mar] 
*خوش بود گر محک تجربه آید به میان  [2021 Dec] 
*«روز جهانی عدالت» و آیینه ای در برابر برخی ازمدعیان دادخواهی!   [2021 Jul] 
*خودزنی های ما!   [2021 Mar] 
*طناب جنایتکاران و گردن نوید های ما!   [2020 Sep] 
*ما شریکان دزد و رفیقان قافله ایم!   [2020 Jan] 
*پیشگامان مبارزات چپ ایران را چه شده است؟   [2019 Nov] 
*چرخه معیوب خشونت و قربانیان آن   [2019 Aug] 
*کودکان کار و حقوق نادیده گرفته شده آنها  [2019 May] 
*مصادیق متضاد یک ماده قانون در حکومت اسلامی! «زین حسن تا آن حسن صد گز رسن»  [2019 Feb] 
*پاشنه آشیل حکومت و دِینِ تاریخیِ اکثریت عظیمی ازمردانِ ایران  [2018 Oct] 
*آیا مردمی با فرهنگِ مشابه یک حکومت، توانائی ساقط کردن آن را دارند؟  [2016 Sep] 
*نوری بر تاریکسرای رهبری مسعود رجوی بر مجاهدین خلق  [2016 Apr] 
*در سوگ مردی مبارز و نمونه ای شگرف از عشق به زندگی و آزادی  [2016 Jan] 
*نگاهی به تراژدی شيلر و سرنوشت ساير منتقدين رهبر و مردم فريبی علی مطهری!  [2015 Dec] 
*رنگِ خونِ ما ، حکومت ایران و اصلاح طلبان آن   [2015 Nov] 
*شادی ضحاک غالب و مغلوب: « بميريد بميريد وزين مرگ نترسيد » ...  [2015 Nov] 
*یادمانهای روزگار سپری شده نسلی سوخته (۱۰) آخرین بخش یادمانهای من [2015 Oct] 
*یادمانهای روزگار سپری شده نسلی سوخته(۹)  [2015 Oct] 
*پرسشی و پاسخی؛ «آیا حقیقت نصفه نیمه، حقیقت است؟»  [2015 Sep] 
*یادمانهای روزگار سپری شده نسلی سوخته (۸)-کوچ به عراق  [2015 Sep] 
*و سرانجام دیوارِ سکوتِ رازِ دولتیِ نسل کشیِ سال ۶۷ ترک برداشت.  [2015 Sep] 
*یادمانهایی از روزگار سپری شده نسلی سوخته (۷) دوران بعد از " انقلاب ایدئولوژیک " تا رفتن به عراق [2015 Sep] 
*روزگار سپری شده نسلی سوخته (۶) شهر فرنگ از همه رنگ [2015 Aug] 
*روزگار سپری شده نسلی سوخته-بخش پنجم از اقامت در فرانسه تا رفتن به عراق [2015 Aug] 
*«عكس واره‌ای از فروغ جاويدان مجاهدين خلق»  [2015 Jul] 
*یادمانهایی از روزگار سپری شده نسلی سوخته؛ بخش چهارم: کشف راه جدید برای بردن غیرقانونی افراد به فرانسه !  [2015 Jul] 
*یادمانهایی از روزگار سپری شده نسلی سوخته-3 بخش سوم : « داداشِشَم که شهید شد»… [2015 Jul] 
*زندگی مخفی که به ما تحمیل شد، هرچند که چریک نبودیم!  [2015 Jun] 
*۳۰ خرداد و آغاز مبارزه مسلحانه يک ضرورت و يا يک اشتباه مهلک؟  [2015 Jun] 
*محکوم کردن جنایت پاریس توسط ایران، همزمان با صدور حکم اعدام سهیل عربی به اتهام «سب نبی»  [2015 Jan] 
*شهادتی کوتاه در مورد مواضع سعید شاهسوندی در مصاحبه با همنشین بهار  [2014 Nov] 
*توقف جنایات هولناک اسیدپاشی های اخیر، دم خروس ادعای حکومتی نبودن این جنایات  [2014 Oct] 
*آنرا که خانه نئین است، بازی نه اینست...  [2014 Jul] 
*شادمانی عمیق من از لگدپراکنی و کتک کاری اردوغان و مشاورش در پاسخ به معترضین!  [2014 May] 
*نور افکنی تابیده بر یکی از اصلی ترین دلایل شکست جنبش مردم در سال 88   [2014 Mar] 
*آقای رجوی مرگ مجاهدین در لیبرتی فقط بار مسئولیت خونهای به هدر داه تان را میافزاید  [2013 Nov] 
*چند نکته در مورد نامه آقای ریحانی خطاب به آقای ایرج مصداقی  [2013 Oct] 
*رهبری مجاهدین خلق و رها شدن اعضاء بی دفاع در اردوگاههای مرگ  [2013 Sep]