«روز جهانی عدالت» و آیینه ای در برابر برخی ازمدعیان دادخواهی!
منیژه حبشی

امروز ۱۷ ژوئیه «روز جهانی عدالت» است و من با سیاه کردن روزها در تقویم دیواری، ۲۴ روز باقیمانده تا ۱۰ آگوست، آغاز محاکمه حمید نوری را انتظار می کشم. گوئی آن روز برایم آغاز روز تاریخی و جهانی عدالت است. واقعا هم برای ما ایرانی ها چنین است. اولین محاکمه یکی از جانیان رژیم انسان خوار و جنایت پیشه حاکم. آنهم در دادگاهی واقعی و نه چون دادگاه های فرمایشی که ما می شناسیم.

این فرصت را همت و تلاش و پیگیری بی وقفه آقای ایرج مصداقی به یاری آقای کاوه موسوی فراهم کرده است.

بیاد دارم که درست در روز قبل از دستگیری در واشنگتن امکان دیدار کوتاهی با او را داشتم. سخت خسته و خواب آلود بود گفتم خیلی خسته این؟ گفت دو روزه نخوابیدم و همه اش با تلفن و در انتظار خبری بودم. گفتم خبر مهمیه؟ گفت: خیلی خیلی مهم. گفتم امیدوارم موفق بشین. فردای آن روز به اروپا بازگشت و خبر خوش دستگیری حمید نوری را به همگان داد.

با این سن و سال دچار هیجان زده گی یک نوجوان شده بودم! نمی توانستم هیجان و شادی خود را کنترل کنم. حال عجیبی داشتم. شادی و سبکبالی داشتم که فکر نمی کردم هرگز قبل از سقوط رژیم بتوانم در خود احساس کنم. روزهای عجیبی بود.

اما این دادخواهی برای من و بسیاری دیگر، چهره شماری از مدعیان دادخواهی و مبارزه را شناساند. هم اکنون ۲۰ ماه از در زندان ماندن نوری با حکم ماهانه دادگاه سوئد می گذرد. در این ۲۰ ماه آقای مصداقی هدف حمله بی سابقه فرقه رجوی و بسیاری از مدعیان چپ و راست دادخواهی بوده است. اخیرا هم به این ارکستر ناهنجار، صدای هادی خرسندی اضافه شده است!

برایم عجیب است که کسی عمری را به کسب نام نیک بگذراند و در پیرانه سر (به دلیل هر نیازی) همه آنچه بدست آورده را در بازار لجن فروشی رجوی به حراج بگذارد!

می دانیم انسان جایزالخطاست، اما درعین حال درِ پوزش خواهی را هم کسی نبسته بوده. او می توانست اگر به اشتباه چنان سخنان وقیحانه ای را در مورد دستگیری حمید نوری گفته، بیاید و پوزش بخواهد. هرچند می دانیم که وقتی خود او چند ماه قبل از دوستِ همراه آقای مصداقی درخواست یک نوار از دادگاه نوری برای انتشار در فیسبوکش خواسته! نشان می دهد که کاملا به واقعیت آگاه است. پس پافشاری ابلهانه بر دروغ و دغل هایی که خود بر آنها واقف است، درحقیقت گواه خودفروشی او به بهایی چنین نازل است. چرا که ۲۴ روز دیگر با شروع محاکمه حمید نوری حباب تمامی این رذالت ها خواهد ترکید و لوش و لجنش به چهره رجوی و عروسک های خیمه شب بازی اش خواهد پاشید.

ولی در همین روز جهانی عدالت، خوبست علاوه بر مورد فوق به تلاش رژیم برای آدم ریائی در نیویورک و ربودن مسیح علینژاد هم اشاره کنم.

این نیز آیینه دیگری در برابر هرکس می گذارد تا میزان صداقت خود را بسنجد. یکی از موضع چپ می گوید حالا با اعتراضات مردم خوزستان این خبر اصلا ارزش پخش کردن دارد؟!! دیگری از موضع سلطنت طلبیِ ، آنهم بی توجه به موضعگیری های مثبت خود رضا پهلوی می گوید این «قمی کلایی» صادراتی رژیم و اینها همه هیاهواست . یا برخی این داستان ها را قصه پردازی و تخیلی می خوانند و دسته ای دیگر آن را نتیجه مماشات بایدن نامیده و پرچم ترامپ بدست می گیرند و…!

درحالیکه رژیم هرگز در تلاش برای اعمال تروریستی خود تردیدی نداشته و فقط راه ها در هر دوره متفاوت بوده است. اما در آمریکا دستش به نسبت اروپا تا حدی بسته بوده است. هرچند با فرستادن ماموران اطلاعاتش در پوشش دانشجو و استاد محقق (!) در دانشگاه های آمریکا و حتی سینه زنان عاشورایی و… مستمر به خط خود ادامه داده است.

رژیم وقتی به دفتر استاد دانشگاهی که در سخنرانیش در نشستی به افشای جنایات رژیم پرداخته بطرز وحشیانه ولی بسیار حرفه ای حمله می کند و تمامی دستنویس ها و مدارک کامپیوترهایش را می دزدد و دفترش را زیرورو می کند، چشمش را بروی فعالیت های بسیار موثر مسیح علینژاد می تواند ببندد؟ درحالیکه از تلاش قبلی آنها در بدام انداختن مسیح در ترکیه که بهای افشای این دام را برادر مسیح با محکومیت ۸ سال حبس دارد در زندان های رژیم می پردازد‌ آگاه هستیم.

راستش من به جای بسیاری از آنان از این مواضع مملو از بخل و حسادت و خود محوربینی این مدعیان مبارزه احساس شرم می کنم.

تو گویی حضور برخی جا را برای برخی دیگر تنگ کرده است! اما بهتر باید گفت این «منتقدین» تلاش ها و ابتکارها و موفقیت های امثال مصداقی ها و یا حتی مسیح علینژاد را بدرستی گواه بی عملی و پوشالی بودن ادعاهای خود می بینند. به همه اینها باید گفت: خود شکن آیینه شکستن خطاست.

منبع:پژواک ایران


منیژه حبشی

فهرست مطالب منیژه حبشی در سایت پژواک ایران 

*اپوزیسیون و باور کهنه «دشمنِ دشمنِ من دوست من است» [2023 May] 
*بدعتی خائنانه در وکالت برخی شاکیان دادگاه حمید نوری و دفاع سیاسی وکلای نوری! [2023 Jan] 
*آیا خشم ما با بیان صفاتی چون بیشرف، قاتل، مزدور، کثافت و...قابل بیان نیست؟  [2022 Nov] 
*به کجای این شب تیره بیآویزم قبای ژنده خود را؟  [2022 Sep] 
*چرا واقعا به تریج قبای عده ای سخت برخورده؟  [2022 Jun] 
*لزوم قضاوت عاری از پیشداوری [2022 May] 
*ضعف های عمیق فرهنگی جامعه ما و نمودهای آن در امر دادخواهی [2022 Mar] 
*خوش بود گر محک تجربه آید به میان [2021 Dec] 
*«روز جهانی عدالت» و آیینه ای در برابر برخی ازمدعیان دادخواهی!  [2021 Jul] 
*خودزنی های ما!  [2021 Mar] 
*طناب جنایتکاران و گردن نوید های ما!  [2020 Sep] 
*ما شریکان دزد و رفیقان قافله ایم!  [2020 Jan] 
*پیشگامان مبارزات چپ ایران را چه شده است؟  [2019 Nov] 
*چرخه معیوب خشونت و قربانیان آن  [2019 Aug] 
*کودکان کار و حقوق نادیده گرفته شده آنها [2019 May] 
*مصادیق متضاد یک ماده قانون در حکومت اسلامی! «زین حسن تا آن حسن صد گز رسن» [2019 Feb] 
*پاشنه آشیل حکومت و دِینِ تاریخیِ اکثریت عظیمی ازمردانِ ایران [2018 Oct] 
*آیا مردمی با فرهنگِ مشابه یک حکومت، توانائی ساقط کردن آن را دارند؟ [2016 Sep] 
*نوری بر تاریکسرای رهبری مسعود رجوی بر مجاهدین خلق [2016 Apr] 
*در سوگ مردی مبارز و نمونه ای شگرف از عشق به زندگی و آزادی [2016 Jan] 
*نگاهی به تراژدی شيلر و سرنوشت ساير منتقدين رهبر و مردم فريبی علی مطهری! [2015 Dec] 
*رنگِ خونِ ما ، حکومت ایران و اصلاح طلبان آن  [2015 Nov] 
*شادی ضحاک غالب و مغلوب: « بميريد بميريد وزين مرگ نترسيد » ... [2015 Nov] 
*یادمانهای روزگار سپری شده نسلی سوخته (۱۰) [2015 Oct] 
*یادمانهای روزگار سپری شده نسلی سوخته(۹) [2015 Oct] 
*پرسشی و پاسخی؛ «آیا حقیقت نصفه نیمه، حقیقت است؟» [2015 Sep] 
*یادمانهای روزگار سپری شده نسلی سوخته (۸)-کوچ به عراق [2015 Sep] 
*و سرانجام دیوارِ سکوتِ رازِ دولتیِ نسل کشیِ سال ۶۷ ترک برداشت. [2015 Sep] 
*یادمانهایی از روزگار سپری شده نسلی سوخته (۷) [2015 Sep] 
*روزگار سپری شده نسلی سوخته (۶) [2015 Aug] 
*روزگار سپری شده نسلی سوخته-بخش پنجم [2015 Aug] 
*«عكس واره‌ای از فروغ جاويدان مجاهدين خلق» [2015 Jul] 
*یادمانهایی از روزگار سپری شده نسلی سوخته؛ بخش چهارم: کشف راه جدید برای بردن غیرقانونی افراد به فرانسه ! [2015 Jul] 
*یادمانهایی از روزگار سپری شده نسلی سوخته-3 [2015 Jul] 
*زندگی مخفی که به ما تحمیل شد، هرچند که چریک نبودیم! [2015 Jun] 
*۳۰ خرداد و آغاز مبارزه مسلحانه يک ضرورت و يا يک اشتباه مهلک؟ [2015 Jun] 
*محکوم کردن جنایت پاریس توسط ایران، همزمان با صدور حکم اعدام سهیل عربی به اتهام «سب نبی» [2015 Jan] 
*شهادتی کوتاه در مورد مواضع سعید شاهسوندی در مصاحبه با همنشین بهار [2014 Nov] 
*توقف جنایات هولناک اسیدپاشی های اخیر، دم خروس ادعای حکومتی نبودن این جنایات [2014 Oct] 
*آنرا که خانه نئین است، بازی نه اینست... [2014 Jul] 
*شادمانی عمیق من از لگدپراکنی و کتک کاری اردوغان و مشاورش در پاسخ به معترضین! [2014 May] 
*نور افکنی تابیده بر یکی از اصلی ترین دلایل شکست جنبش مردم در سال 88  [2014 Mar] 
*آقای رجوی مرگ مجاهدین در لیبرتی فقط بار مسئولیت خونهای به هدر داه تان را میافزاید [2013 Nov] 
*چند نکته در مورد نامه آقای ریحانی خطاب به آقای ایرج مصداقی [2013 Oct] 
*رهبری مجاهدین خلق و رها شدن اعضاء بی دفاع در اردوگاههای مرگ [2013 Sep]