نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .
کاظم رنجبر

نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .

ژئوپولیتیک  ایران . به قلم  گراهام فولر . ترجمه عباس مخبر .  انتشارات : نشر مرکز چاپ  پنجم تاریخ انتشار 1390 شمسی – تهران . 327 صفحه .

به قلم : کاظم رنجبر  دکتر درجامعه شناسی سیاسی .

Kazem.randjbar@yahoo.fr  

 

 

پیشگفتار :

به عنوان  یک سیاست شناس ( Politologue ) که رشته تحصیلی  این صاحب قلم است ، سازمان اطلاعاتی  سیا و  راند  کرپوراسیون ،( RAND Corporation )و هم چنین ، شخص آقای گراهام فولر (Graham E.Fuller )و نقش ایشان به عنوان : مامور سیا ، خصوصا در مسئله : ایرانگت ، و فعالیت او در راستای  اسلام سیاسی  در جهان اسلام  خصوصا در الجزایر ، برای اینجانب شخصیت  وسازمانهای  ناشناخته نیستند .(ماخذ 1-2 )  ولی از آنجائیکه این کتاب  ذکر شده در بالا ، برای اولین بار در زبان فارسی  در تهران چاپ و منتشر شده است ، برای من  بسیار جالب و در عین حال قابل توجه از منظر تحلیل و تفسیر  محتوی  سیاسی   و یپامی که دولت آمریکا از طریق  این افسر اطلاعاتی  و این کتاب  من غیر مستقیم ، به رهبران سیاسی  ایران امروز می دهد بسیار  مهم است .  لذا  با تکیه بر اصول حس وطندوستی و دفاع از استقلال و تما میت ارضی وطنم  ایران ، و از طرف دیگر به عنوان یک تحلیلگر سیاسی وظیفه  خود میدانم که محتوی این کتاب را  در راستای  ایمان و صداقت با اصول ذکر شده در سطر بالا به  به نقد بکشم . رابطه سالم  و همکاری های مفید  علمی ، اقتصادی ، فرهنگی ، بین ملت ها در راستای  احترام متقابل  به حقوق  ملت ها و پشتبانی از استمرار صلح همکاری وظیفه فردی و اجتماعی هر انسان صاحب قلم است .

با همه این  خوشبینی ها  فراموش نکنیم که دنیای سیاست و سیاست قدرت های مهم ، همیشه در راستای استعمار ملت های ضعیف ، تا حد از بین بردن آ  نان از منظر فیزیکی  و نفی حقوق انسانی آنان است . تاریخ تراِژیک سرخپوستان  قاره آمریک  - سیاهپوستان  آفریقا  تراژدی ملت فلسطن ، تاریخ استعمار ، نمونه این رفتار های  سلطه گرانه  این قدرت ها هستند که انسان های صاحب وجدان و مسئول هر گز نمی توانند  تاریخ معاصر را از منظر تراژیک آن  فراموش بکنند . 

 

 

این کتاب  در 327 صفحه  توسط شکت نشر مرکز  در تهران چاپ و منتشره شده است . نسخه ایکه من در اختیار دارم ، چاپ پنجم  است  که در سال 1390 در اختیار خوانندگان  گذاشته شده است .

قبل از هرچیز  ضمن توجه  به مقدمه  نویسنده کتاب ، به  طرح بیان محتوی کتاب از طریق عنوان فصول کتاب  توجه مان را معطوف میداریم که در واقع استخوان بندی  اساسی  اندیشه ها و پیام  دولت آمریکا  به رهبران و مسئولین کشور ایران است .  فراموش نکنیم که ماموران سازمان های اطلاعاتی تمام کشور های دنیا ، حتی بعد از پایان خدمت  ورسیدن به سن بازنشستگی ، حق نوشتن  ولو خاطرات خود را  حتی بصورت رومان و اسم مستعار را ندارند . یک مامور اطلاعاتی  تا پایان عمر خود مامور اطلاعاتی  می ماند .  خود آقای گراهام فولر نیز در این کتاب  من غیر مستقیم اعتراف می کند . ایشان در صفحه سیزده  در پیشگفتار  مولف   چنین می نویسد : مایلم  مراتب سپاس خود را از شرکت رند (یعنی  همان : (: کرپوراسیون . RAND Corporation (Research ANd Development-) انبار اندیشه  سازمان سیا )  به خاطر کمک مالی سخاوتمندانه اش  جهت تکمیل این تحقیق ابراز نمایم .  هنگامی که در آواخر سال 1987  ار خدمت دولتی (از خدمت در سیا )باز نشسته شدم ، فقط بخشی از این اثر را نوشته بودم . از همکارانم  در شرکت رند(یعنی از همکاران سیا ایشان )  که این نوشته را خواندند  و انتقادات سودمندی ارائه دادند  نیز سپاسگزارم : فرانک فوکی یا ما .  نیکلا شاهگلدیان .  پل هنز ، و زلمای خلیل زاد ، همچنین به بسیاری از دوستان  شخصی خود  خارج از شرکت رند  مدیونم که با مرور  تمامی این دستنوشته  یا بخش هائی از آن موافقت  کردند ، بخصوص سهراب سبحانی ،  و دیگرانی که  در اینجا نمی توانم  از آنها تشکر  کنم . بدیهی است که مسئولیت  هر گونه خطائی  بر عهده من است .

همین چند جمله  ماهیت و مسئولیت شغلی  و روابط تنگاتنگ  سازمان سیا و  راند کورپراسییون ، (انبار اندیشه  سیا ) را نشان می دهد و آقای فولر اعتراف می کنند  و می گوید :«دیگرانی که  در اینجا نمیتوانم  تشکر بکنم » .

 

این کتاب  به غیر از یاداشت ناشر که دارای محتوی با ارزشی است ،  و یپش گفتار مولف و مقدمه ، شامل  16 بخش است .  در این 16 بخش است  که اساس و پایه  اندیشه های سیاسی   نویسنده ، که در حقیقت ، پیش برنامه سیاست های آمریکا در رابطه با ایران و کشور های همجوارایران  و منطقه  خاورمیانه ، و قدرت های رقیب آمریکا در رابطه  با ایران است ،  نویسنده  توضیح و تشریح میکند . ولی همراه این توضیح و تشریح  نیز پیام های غیر مستقیم  نیز  حتی بصورت  تهدید  ناشی از موقعیت  جغرافیای سیاسی  ایران (ژئوپولیتیک ایران ) به دولتمردان ایران و ملت ایران ، هشدار می دهد . بی جهت نیست که عنوان کتاب  نیز  بیانگر این مسئله  است :  قبله عالم  ژئوپولیتیک ایران .

برای جلب توجه  خواننده  این نقد  که دسترسی  به خود کتاب را ندارند ،  عنوان این شانزده  فصل را اینجا می آوریم و  بعد  در مجموع  محتوی کتاب  یعنی در واقع سیاست  آمریکا  در رابطه با ایران و منطقه خاورمیانه را  به نقد می کشیم .

 

 

 

-          فصل اول – فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران .

-          فصل دوم – ایران و عراق  میدان نبرد فرهنگ ها .

-          فصل سوم – ایران و خلیج فارس ، قسمت اول غبار های تاریخ .

-          فصل چهارم – ایران و خلیج فارس ، قسمت دوم : ایران و مبارزه جوئی جدید  عرب .

-          فصل پنجم -  ایران و خلیج فارس ، قسمت سوم : زیستن با یک ایران جمهوری

-          فصل ششم – ایران و عربستان سعودی  کشمکش بنیاد گرایان .

-          فصل هفتم – ایران ، لبنان ،  و درگیری اعراب و اسرائیل .

-          فصل هشتم – ایران و روسیه : تزار ها در مقابل شاه .

-          فسل نهم – ایران و اتحاد جماهیر شوروی  پس از جنگ جهانی دوم .

-          فصل دهم – ایران و اتحاد شوروی : شکل مناسبات آینده .

-          فصل یازدهم – ایران و ترکیه : رقابت برای رهبری آسیای مرکزی .

-          فصل دوازدهم – ایران و مفهوم جبهه شمالی .

-          فصل سیزدهم -  نگاه ایران  به شرق افغانستان ، پاکستان ، هند ، و آسیای شرقی .

-          فصل چهاردهم  - ایران و دیدگاه جهانی .

-          فصل پانزدهم  - ایران و ایالات متحده .

-          فصل شانزدهم – نتیجه : کالبد شکافی سیاست خارجی ایران در آینده .

 

 

برای شناساندن سازمان های اطلاعاتی  آمریکا ، و راند کورپوراسیون  و شخص آقای گرام فولر  برای هموطنان ایرانی ، من صحب این قلم ، مقالاتی در این باره نوشته ام ، که هموطنان میتوانند برای شناخت این شخص و این سازمانها   با این آدرس  های زیر به آنها  مراجع  بکنند .  در نقد این کتاب  ما 3هدف را  تعقیب میکنیم  و سعی براین خواهیم داشت  که خواننده را  در راستای  این 3هدف  را هنمائی بکنیم .لذا برای جواب دادن به این 3 هدف ،  با این 3- سئوال شروع میکنیم :

1-      از آنجائیکه  مامورین  اطلاعاتی سیا ، بدون  اجازه  دستگاه اطلاعاتی  سیا نمی توانند مقاله و کتاب  بنویسند ، مسلما این کتاب با اجازه  سازمان سیا نوشته شده است ،  اولین سئوال این است ، از آنجائیکه بیش از 33 سال است  رابطه  دیپلماتیک دولت آمریکا ، با ایران قطع شده است ، در راستای چه هدف سیاسی دولت آمریکا  این کتاب را  منتشر کرده است ؟ آیا از طریق  محتوی این کتاب ، آقای فولر ، یا به عبارت دیگر ، دولت آمریکا ، پیامی را  غیر مستقیم ، به دولتمردان  جمهوری اسلامی ، که انحصاراً حکومت را دردست دارند  می فرستند؟

2-      یا اینکه  با تحلیل نسبتاً گسترده  از موقعیت ژئوپولیتیک  ایران ، و تکیه بر  احتمالات بروز برخورد های   نظامی  با  دشمنان تاریخی ایران در منظقه ، ویا برخورد های ناشی و چه بسا تحریک و پشتبانی شده  توسط قدرت های ذینفع  در منطقه ،  علاوه بر حکومتگران  انحصاری در ایران فعلی ، اینبار خود ملت ایران و اکثریت خاموش را  مخاطب قرار میدهد ، آنان را  با نشان دادن خطرات احتمالی که می تواند ، در آینده  حتی تمامیت ارضی ایران را تهدید  میکند ، به یک نوع  جنبش و حرکت های سیاسی  در راستای دخالت  دموکراتیک  در اداره  مملکت  دعوت می کند ؟.

3-      یا اینکه  در واقع  انتشار این کتاب  یک هدف نسبتاً  بدبینانه  است ،  دولت آمریکا و دستگاه اطلاعاتی آن  ، از طریق یکی از ماموران  با تجربه خود ، نکات ضعف و شکنند ه گی  و آسیب پذیری  ایران را در اختیار  دشمنان تاریخی ایران می گذازد و  منتظر  دخالت های  این  دولت های خارجی می باشد ؟

     

                                                                      *                        *                     *

در راستای  این سه احتمالات ، با تکیه بر طرح  مسائل  تاریخی و خارجی ایران و احتمالات  بروز بحران های داخلی  و فعالیت های دشمنان تاریخی ایران  در منطقه  ،  با استناد به کتاب : قبله عالم  ژئوپولیتیک  ایران ،  به تحلیل و تفسیر این  کتاب می پردازیم .

 

 

نگاه کوتاه  به فصل اول کتاب .

عنوان فصل اول کتاب : فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران  ، است

این فصل  را  مامور سیا ، آقای  گراهام  فولر  ، با جملات  یک جاسوس دیگراز قدرتهای استعماری جهان غرب  ، از امپراطوری بریتانیا ،  شخصی بنام : جمس موریه (Jammes Morier )  که در زمان فتحعلیشاه قاجار ماموریت سیاسی داشت ،  وکتابی با عنوان : سرگذشت حاجی بابای  اصفهانی  در ایران . شروع میکند  و آقای گراهام فولر  رک و روشن ایرانیان را ذاتاً  دروغگو  می نامد .

«... به ایرانیان دل مبندید که وفا ندارند .سلاح جنگ و آلت صلح ایشان دروغ و خیانت است. به هیچ و پوچ آدمی را به دام می اندازند .هرچه به عمارت ایشان کوشی ، به خرابی  تو می کوشند .دروغ ناخوشی ملی و عیب فطری  ایشان است و قسم شاهد بزرگ این معنی . مگر قسم های ایشان را ندیده اید ببینید سخن راست را  چه احتیاج به قسم است .  از کتاب : حاجی بابای اصفهانی »  ماخذ :  صفحه 10 از کتاب : قبله عالم  ژئوپولیتیک ایران .

آیا شما خواننده  فکر می کنید ، آقای  گراهام فولر  جاسوس رسمی سیا ،و عضو  «راند گورپوراسیون – انبار اندیشه سیا » این مقدمه را برحسب تصادف  انتخاب کرده است ؟  یکی از برنامه های استعمار  شناخت فرهنگ و روانشناسی  جوامع  مستعمره است ، خصوصاً بزرگ جلوه دادن نکات ضعف این جوامع در راستای جنگ های راونی است که در بین این ملت ها  اعتماد به خود را  تضعیف بکنند .  خنده دار این است که آقای گراهام فولر  جاسوس رسمی آمریکا در راستای پیشبرد این هدف ، یعنی جنگ های روانی ، به  آثار استادان خود ، یعنی دستگاه جاسوسی  امپراطوری بریتانیا  متوسل می شود ، و  شروع « اثر  اجتماعی فرهنگی ، سیاسی » خود را با انگ  « درغگو و خائن بودن  ایرانیان » شروع می کند ، و سند اش هم  یک جاسوس دیگر از یک قدرت استعماری دیگر ، یعنی  بریتانیا کبیر  است که خود  کشور آمریکا مدت ها  مستعمره انگلیس بود ،و بیش از دو قرن است ، این دو قدرت متحد  در چپاول  ثروت های مادی و معنوی  دنیا ، شریک هستند .

 

در اینجا در جواب به آقای گراهام فولر  جاسوس  رسمی دولت آمریکا ، دو نمونه از فرهنگ  رسمی دروغ  ملت آمریکا را بطور خلاصه  عرض میکنم ، و بعدا به عنوان یک ایرانی ، که از 73 سال عمر خود م را که 43 سال آنرا در فرانسه گذرانده ام و  هنوز هم این دوری  نا خواسته  از زادگاه ام ادامه دارد ،  یعنی کسی که  فرهنگ اجتماعی و روانشناسی  دو دنیای متفاوت ،  غرب و شرق را تا اندازه ای می شناسد ، به عنوان یک متخصص و دکتر در جامعه شناسی سیاسی ،   به ایشان جواب میدهم .  ایالات متحده آمریکا  را در دنیا  یکی از «دمکراسی های معتبر دنیا » معرفی می کنند .  آیا این یک واقعیت است ، یا یک دروغ؟ آیا ایرانی دروغگو است ، یا آمریکائی ؟

قاره آمریکا  قبل از آنکه سفید پوستان  به این قاره مهاجرت بکنند ، ساکنان اصلی  این قاره سرخپوستان بودند ، در طول 500 سال  مهاجرت  اقوام مختلف به  ایالات متحده آمریکا ، این جمعیت سرخپوست  تا امروز ، هرگز در سرنوشت وطن خود نقشی نداشته و ندارد ،و بعلاوه  سفید پوستان با جنگهای ممتد خود خصوصاً قتل عام سال 1891 ، بخش مهم این ساکنان  واقعی این سرزمین را نابود کردند . من از  آقای گراهام فولر می پرسم :  در مدارس آمریکا  به فرزندان این کشور  ابعاد این جنایات و نسل کشی عمدی  آمریکائیان سفید  پوست  نسبت به آمریکائیان سرخ پوست  تدریس می شود یانه ؟

از جنایات ایکه نظام برده داری  در آمریکا  نسبت به  سیاهپوستان  در طول تاریخ خود روا داشته است  سخن نمی گویم . نه بخاطر اینکه ا از کنار این جنایات علیه بشریت  رد می شوم ، بلکه  میخواهم  سخن را کوتاه بکنم ،و به نقد  بخش های دیگر کتاب  برسم ، آخرین سئوال در باره دروغگوئی  ملت آمریکا و رهبران آن به جهانیان   فقط به یک نکته دیگر اشاره میکنم.  بعد از شکست فرانسه در مستعمره سابق خود در هندوچین  در سال 1954 ، و تخلیه این کشور ،  دولت آمریکا  وارد صحنه های سیاسی و جنگ های طولانی  در این منطقه ، یعنی هند وچین شد  . این مداخلات  نظامی و جنگ های خونین تا شکست ارتش آمریکا و  سقوط شهر سایگون  پایتخت  ویتنام جنوبی ، درسال 1975 ،   21 سال طول کشید . در طول 21 سال جنگ  آمریکا  علیه یک ملت ایکه میخواست مستقل زندگی بکند ، آقای گراهام فولر کشور شما  مقدار بمبی که بر سر ملت ویتنام – کامبوج – لائوس  ریخت ، به مراتب بیشتر از مقدار بمبی بود ، که در جنگ دوم جهانی ، کشور های متخاصم  بر سر  همدیگر  ریختند .  آقای  گراهام فولر  این جنایت های علیه بشریت  توسط آمریکا  ، با این واقعیت های وحشت ناک ، در مدارس آمریکا تدریس می شوند .؟

 

 

(The Road to 9/11 Wealth,Empire,andthe Future of America ) خواندن این کتاب بارزش را به همه ایرانیان مقیم آمریکا  پیشنهاد میکنم  (ترجمه :جاده به طرف بی نظمی  جهان . البته ناشی از سیاست جهانی آمریکا )

.آقای گراهام فولر 

این کتاب را همکاران شما  نیز خوانده اند و صداقت  نویسنده  در راستای  محتوی این کتاب 509 صفخه ای  که من راقم این سطور آنرا در زبان فرانسه  نشر (Demi- Lune ) خوانده ام . یکی از همکاران شما ، یعنی یکی از افسران عالی رتبه  (CIA بنام –Robert D, Steele ) صداقت محتوی این کتاب را در مقدمه این کتاب در چاپ فرانسه  در صفحه سوم  تائید میکند . آقای گراهام فولر   با تکیه بر تائید  محتوی این کتاب توسط  یکی از افسران  هالی رتبه سازمان اطلاعاتی  کشور شما ، ایالات متحده آمریکا ، این بار در صفحه 49  از زبان یک افسر :CIA یعنی از همکاران شما  چنین میخوانیم : سازمان سیا (CIA ) با بیش از 50 روزنامه نگار آمریکائی  یا خبرنگاران  وسائل ارتباطات  دسته جمعی ، رابطه سری  برقرار کرده بود . هدف این بود  که افکار عمومی آمریکا را از دانستن واقعیات  سیاست آمریکا در جهان منحرف بکند . همین مامور (CIA ) اضافه می کند ، که پولی که سازمان  اطلاعاتی آمریکا برای خریدن این روزنامه نگاران  در راستای انحراف افکار عمومی آمریکا می پرداخت ، به مراتب کمتر از  قیمت یک فاحشه  نیوریوکی بود .این مامور ادامه میدهد و میگوید : (CIA)  در راستای برنامه  خود ترتیب نوشتن کتاب  در راستای اهداف سیاست  آمریکا را سازمان میداد ، و یکی از این «روزنامه نگاران » کتابی  را در این راستا می نوشت ، و چند روز بعد روزنامه معروف :NEW York  TIMES نقد مثبتی می نوشت ، تا مردم  این کتاب را بخرند . (ماخذ  صفحه 49 – از کتاب  نقل شده در بالا به زبان فرانسه : (La Route vers le nouveau désordre mondial )  سپتامبر 2010 .

آقای گراهام فولر ، انصاف بدهید ، شما آمریکائیان دروغگو هستید ، یا ما ایرانیان ؟

  ادامه دارد.

به قلم : کاظم رنجبر ، دکتر در جامعه شناسی سیاسی از مدرسه عالی علوم انسانی پاریس .

پاریس 6 دسامبر 2013 .

اقتباس بطور  کامل و یا به اختصار  باذکر نام نویسنده و سایت  کاملا آزاد است .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ماخذ :

1-      راند کورپوراسیون .

2-      برای اطلاع  بیشتر در رابطه با  جنگ سرد و نقش سازمان های اطلاعاتی  آمریکا به مقاله  :جهان سیاست ، جهان ایده آلیسم  رو رویا ها نیست . به قلم کاظم رنجبر  2 اوت 2011  در سایت های مختلف  منجمله  البرزما (ALBORZ MA  ) مراجعه بکنید .

 

منبع:پژواک ایران


کاظم رنجبر

فهرست مطالب کاظم رنجبر در سایت پژواک ایران 

* . نقدی براثر معروف توماس هابس ،Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Dec] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- با عنوان : لویتان ، (Léviathan )  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) [2014 Oct] 
*دین و نقش سیاسی آن در جامعه . بخش اول – نسخه 2  [2014 Jul] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی .  [2014 Jun] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 Apr] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی- بخش اول [2014 Mar] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان .بخش پایانی [2014 Feb] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان - بخش۹ نسخه ۱ [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان  [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Dec] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Nov] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن بخش 4 [2013 Oct] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Aug] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Jun] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران (بخش ششم) [2013 May] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران . [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Mar] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت بخش ششم . نسخه1  [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی (بخش پایانی) [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی  [2012 Nov] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش چهارم - نسخه -۲) سلاح نفت ، سلاح برای نفت . [2012 Jun] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش سوم - نسخه اول ) [2012 May] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت؛ سلاح نفت ، سلاح برای نفت [2012 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت [2012 Feb] 
*تاًملی بر اندیشه های فلسفی سیاسی پرفسور سید حسین نصر ، از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2011 Dec] 
*جهان سیاست جهان ایده الیسم و رویا ها نیست (بخش دوم ) [2011 Jul] 
*وحدت ملی و نقش زبان ملی در این وحدت [2011 May] 
*تولد ملت [2011 Apr] 
*« ژئو پولیتیک قدرت های اروپائی در رابطه با خاورمیانه و رقابت های آنان »  [2011 Feb] 
*اسلام، چون سلاح سیاسی (بخش بیستم) [2011 Jan] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش نوزدهم) ظهور ادیان [2010 Dec] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش هیجدهم  [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی . ظهورموجود عجیب الخلقه ای بنام « روشنفکر اسلامی» در جوامع اسلامی [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش شانزدهم [2010 Oct] 
*باز خوانی برگی از تاریخ معاصر نظام های تمامیت خواه [2010 Aug] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران بخش چهارم ( پایان ) [2010 Jul] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش سوم) [2010 Jun] 
*نامهً سرگشاده یک جامعه شناس ایرانی به ملٌت شریف ایران و روحانیون حکومتی، درنظام ولایت مطلقه فقیه. [2010 May] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش دوم) [2010 Apr] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش دوازدهم) [2010 Apr] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران [2010 Mar] 
*اسلام چون سلاح سیاسی( بخش یازدهم) [2010 Mar] 
*نامه سرگشاده یک ایرانی ، به خانم فاطمه کروبی [2010 Feb] 
*اسلام چون سلاح سیاسی [2010 Jan] 
*فرسودگی قدرت وپایان اعتماد ملت  [2009 Jun]