ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت بخش ششم . نسخه1
کاظم رنجبر

اسلام سیاسی !!!
هیولائی از ترکیب نفت خاورمیانه –استعمار غرب به سرکردگی آمریکا و انگلیس وصهیونیزم  اسرائیل  و خانواده آل سعود وشیوخ خلیج فارس .
 
 
پیشگفتار :
 
مقاله ایکه در اختیار خوانندگان گرامی  می گذارم ، بخش مهم آن ، برگرفته از مقاله آقای : Roger Akl   -سیاست شناس و تحلیلگر سیاسی  لبنانی تبار  مقیم فرانسه  است . آقای : Roger Akl   -  57 سال دارد و با گذرندان تحصیلات نظامی خود در آکادمی نیروی دریائی فرانسه ، در نیروی دریائی  وطن خود لبنان ، تا درجه  دریاداری ، خدمت کرده است و به عنوان افسر عالی رتبه  ارتش لبنان ، مدتها در واشنگتن وابسته نظامی  سفارت لبنان بود . این افسر عالی رتبه ، علاوه بر تحصیلات نظامی ،  در رشته علوم سیاسی نیز در فرانسه تحصیل کرده است و یکی از تحلیگران  بسیار  برجسته  سیاست های دولت  های  مهم امروز در رابطه با نفت  خاورمیانه و کشور های مسلمان ، سیاست اسرائیل – و اسلام سیاسی  و ماهیت  نظام های  حکومتی  شیوخ عرب و در راس آن  رابطه عربستان و خانواده ابن السعود  با دولتهای آمریکا ، انگلستان ،  لابی های نفت و صهیو نیزم  است .
 در اینجا لازم میدانم به خواننذگان  این واقعیت را بیان بکنم ، که اولین مبارزان و مخالفان  استعمارگران ، و سلطه گری های صهینونیزم  اسرائیل ، خود روشنفکران  برخاسته از جامعه مسیحی و یهودی بودند و هستند .  نباید چنین فکر کرد ، که چون فلانی  از خانواده مسیحی و یا یهودی تبار  برخاسته است ، حتماً از استعمار و جنایات  قدرت های استعماری در کشور های مستعمره و یا جنایات صهیونیزم در  فلسطین اشغالی دفاع میکند !!! نه در  تبادل اندیشه و  دفاع از حقیقت و حقانیت ، هیچ روشنفکر صدیق و پایبند    به عدالت ،و کرامت و حقوق بشر ، مسائل  جهانی را از منظر باور های دینی خود تحلیل نمی کند .  آثار بسیار با ارزشی  در افشاء جنایات  دولت های آمریکا و اروپا و اسرائیل  در کشور های مستعمره و وابسته به این قدرت ها ، در زبان های مختلف  چاپ و منتشر می شودند ، که اغلب نویسندگان  این آثار روشنفکران  برخاسته از خود جوامع  اروپائی ، آمریکائی  هستند که چه بسا در باور های دینی  مسیحیت و یهودیت بزرگ شده اند .
 
 
 
 
 
نفت کشورهای اسلامی ، دین اسلام ، دولار آمریکائی ،و رابطه این سه عنصر با امپریالیسم آمریکا و اروپای غربی  وصهیونیزم توسعه طلب ، و اسلام سیاسی .
 
قدرت های غربی دین را وسیله ای در راستای رسیدن به  اهداف استراتژیک خود بکار گرفته اند ، ولو اینکه خودشان نیز مسیحی هستند  ولی در عمل  درست در راستای منافع شان  خارج از معنویات و باور های دینی خود عمل میکنند ، وبا تحریک تعصب دینی و حکومتهای متعصب بظاهر دینی  خلیج فارس ، سعی بر آن دارند که  دولت های غیر مذهبی  کشور های مسلمان را سرنگون بکنند . این عمل را در حالی انجام می دهند که خود  دولت های غربی  در کشور خودشان ، ملت های خود را  علیه کاگران مهاجر مسلمان  تحریک می کنند ، و آنان را مسلمانان متعصب  و عقب مانده  می نامند !!در حالیکه همین دولت های غربی شیوخ ثروتمند خلیج فارس  را که از درآمد حاصل از نفت ملیاردر شده اند ،  تشویق میکنند که ضمن  سرمایه گذاری در غرب ، فاناتیزم و تعصب  و افراط گرائی دین اسلام را در شیخ نشین ها  ترویج بدهند.
در 23 اوت 1971 ریشارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا ، تصمیم گرفت که از این تاریخ ، ارزش دولار ، با ارزش  مقدار مشخص وزن طلا ، تضمین نمی شود ، بلکه ارزش دولار تابع نوسانات بازار بین المللی ارز خواهد بود . در مقابل ، آمریکا  نفوذی که در کشور های نفت خیز جهان ، خصوصا کشورهای مسلمان عرب ، که در واقع آمریکا  با این کشور ها رابطه استعماری داشت ،  این سیاست مالی را به دینا تحمیل کرد ، که معامله تجارت نفت  در دنیا ، با دولار آمریکائی  انجام خواهد گرفت ، لذا کشور های مصرف کننده نفت مجبور هستند که برای  خرید نفت ، دخائر ارزی  دولار داشته باشند ، وذخائر نفت کشورهای مسلمان  دنیا پشتوانه  دولار آمریکا تبدیل شد . در مقابل آمریکا  هر انداره که به نفت  احتیاج داشته باشد ، به پشتوانه دولار  کاغذی که چاپ و انتشار آن  فقط در اختیار و تصمیم دولت آمریکا است ، میتواند  نفت  کشورهای مسلمان را بخرد .
آمریکا از ابتدا مطمئن بود که کشورهای مسلمان عرب تولید کننده نفت ، معا ملات نفت شان را با دولار  امریکائی انجام خواهند داد ، و در مقابل ، آمریکا پشتیبانی خود را از حکومت های شیوخ  نفتی خلیج فارس تضمین  خواهد کرد .  در این راستا بود که اولین حکومت ملی  یک کشور مسلمان نفت خیز را که جسارت کرده  و نفت  متعلق به ملت ایران را  ملی کرده بود  همراه با پیر استعمار  بریتانیا در 28 مرداد 1332 – برابر با 19 اوت 1953  بایک کودتای نظامی طراحی شده توسط سازمان های اطلاعاتی  انگلیس و آمریکا و پشتبانی  روحانیون چون ابوالقاسم کاشانی و اراذل و اوباش و چاقو کشها ی چون شعبان بی مخ ، و  اعمال تروریستی  فدائیان اسلام ، چون  نواب صفوی  ساقط کردند
 
                                                    *                              *                           *
 
جنگ های لبنان سوء استفاده از دین در راستای  اهداف استراتژیک  . 
 
در جنگ  های 1948-1967 ، اسرائیل که بوسیله اروپای غربی ،  انگلستان و فرانسه پشتیبانی می شد و کشور های عربی  در آن زمان تحت قیمومیت و نفوذ  این دوقدرت استعماری بودند ، فلسطینی ها را از خانه و روستاهای خود  باقدرت سلاح آواره و آنها را مجبور به مهاجرت  به کشور های همسایه عربی  نمود . بخشی از این آوراگان فلسطینی  به کشور های عربی نسبتاً ضعیف از منظر نظامی  ولی دموکراتیک چون لبنان  مهاجرت کردند .  در آن زمان قدرت سیاسی حکومتی  در لبنان  مخصوصاً بین مسیحیان –و مسلمانان سنی و شیعه  تقسیم می شد .پناهندگان فلسطینی  تعدادشان   در لبنان به نسبت جمعیت کل کشور  زیاد  بود ، و بیش از پیش علیه کشور های عربی که از آنها در مقابل ظلم و ستم اسرائیل نسبت به آنها دفاع نکرده بودند  دست به شورش و حرکات سیاسی میزدند .
 
اغلب حاکمان کشور های عربی  در حقیقت گماشتگان و نوکران  قدرت های استعماری در راس آن  انگلیس ، آمریکا، فرانسه بودند ، که همراه با این قدرت ها آوارگی و بی خانمانی فلسطینی ها  طراحی و عملی کرده بودند . در راستای این سیاست جنگ های اعراب و اسرائیل هم لازم بود که همیشه با شکست اعراب منتهی شود . حضور پناهندگان فلسطینی که قریب  به اتفاق شان مسلمان سنی بودند ، جامعه لبنانی متشکل از مسلمانان و مسیحیان را  به عدم ثبات  سیاسی  اجتماعی سوق داد . بخشی از لبنانی ها  طرفداران فلسطینیان مسلمان و بخش دیگر طرفداران مسیحی  تقسیم شدند .  این بخش از مسیحیان  که خود را مدافع استقلال لبنان قلمداد می کردند و متحد دولت های غربی بودند ، در نهایت برای دفاع  ازخود  با اسرائیل متحد شدند .
 تمام این سیاست های  سازمان داده شده که در مرز های جنوبی شوروی سابق  جنگ های مذهبی  بین  مسلمانان دین باور و کمونیست های بی دین را برانگیزد ، در حالیکه اسرائیل هم پیمان  محمد رضا شاه  از این اوضاع درهم و برهم جهان عرب  نهایت استفاده را برای حمله به فلسطینیان  پناهنده به لبنان  و بمباران جنوب و بعضاً روستا های مسیحیان را نیر این بمباران ها شامل می شدند .
در این فاصله محمد رضا شاه  در ایران سرنگون شد ، و آمریکا در یک عمل به دو هدف خود رسید .
از یک طرف جنگ لبنان در تمام خاورمیانه  جنگ های با ایده ئولوژی مذهبی  را روشن کرد و این جنگ در جمهوری های مسلمان  جنوب اتحاد جماهیر شوروی سابق تاثیر گذاشت . (جنگ چچنی ) و از طرف دیگر ، دشمنی بنام : جمهوری اسلامی  شیعه را ساخت  و کینه و نفرت  بین شیعه و سنی  ، فارس و عرب را روشن کرد  تا از این طریق  اسرائیل دیگر  دشمن اصلی اعراب محسوب نشود . این چنین القاعده به کمک عربستان و پاکستان  ساخته شد و صدام حسین  که از نوجوانی در خدمت  CIA   آمریکا بود  (ماخذ1) جنگی را علیه ایران آغاز کرد  و بر شدت کینه و نفرت بین اعراب و ایران و ساکنان دو ساحل خلیج فارس را شدت بخشید .
 
صدام حسین که خود بوسیله سفیر آمریکا ، خانم آپریل گلاسپی (April Glaspi  )تشویق به حمله به کویت شده بود ،   بعد از اشغال کویت ، اینبار آمریکا وارد جنگ  علیه صدام حسین شد . همین سیاست  آمریکا را در  رابطه با افغانستان  را نیز می بینیم ،  القاعده وظیفه داشت که آرامش در جمهوری های مسلمان نشین  روسیه شوروی را بهم بزند ،  بعد از اینکه القاعده متوجه شد که در حقیقت آلت دست آمریکا شده است ، این بار علیه آمریکا  وارد افغانسان شد و همچنین از آنجائیکه  هدف آمریکا  تجزیه عراق به دولت های کوچک بر مبنای  هویت قومی و دینی  بود ، اینبار  القاعده علیه سیاست آمریکا در عراق به مقابله برخاست . هدف  آمریکا از تجزیه عراق  در راستای  خطی است که از مدیترانه  تاچین ، با گذشتن از وسط  خلیج فارس و تقسیم این خلیج به منطقه عربی و ایرانی  ، به مناطق نفت خیز این بخش از خاورمیانه و آسیای مرکزی ، زیر پوشش «کشور های اسلامی – اسلام سیاسی   همراه با عربستان  وهابیون و سلفی ها » که هزینه این تبلیغات  سیاسی دینی را  شیوخ نفتی –اسلامی می پردازند ، در واقع دراین منابع نفتی و در آمد حاصل از آن در اختیار شرکت های چند ملیتی آمریکائی و اورپای غربی یاشند .
در  این جنگ آمریکا علیه عراق بیش از یک ملیون  عراقی کشته و یا از خانه و کاشانه خود بی خانمان شدند . در مقابل چنین جنایات ، هرگز «آمریکائیان  نگران حقوق بشر و کرامت انسانی » زبان به اعتراض نگشودند !!!.
 چرا آمریکا  صدام حسین را  که از سالهای گذشته  برای -CIA – کار میکرد  و با تشویق و پشتیبانی آمریکا  صدام به ایران حمله کرد ، در نهایت همین آمریکا  صدام را سرنگون نمود ؟ (ماخذ 1)
  برای اینکه صدام بعد از اخراج از کویت ، خواست نفت خود را  با ارز سایر کشور ها معامله بکند و دولار را قبول نمی کرد . نظامیان آمریکا نیز ایران را به همین  خطا تنبیه کردند ، همین عمل مانع آن می شد  که دولار ارز انحصاری معامله نفت باشد و این به تنهائی کافی نبود ، لازم بود که اعراب سنی مذهب را نیز  که پادشاهان سنی مذهب  و متحد آمریکا داشتند ، در بغل اسرائیل نیز انداخت
 
طبق ضرب المثل  معروف : دوست دوست من  دوست من است ، دشمن دشمنان من ، دوست من اند . تمام این تبلیغات کر کننده  بهار عرب  از طرف دولت های غربی ،  و تبلیغات  در رابطه با «بمب اتمی ایران » و  ادعا ی غرب  در دفاع از حقوق بشر  در واقع یک ادعای دروغین   بمانند پرده دودی  است برای پوشانیدن منافع غرب در  در منطقه نفت خیر خاورمینه و کشور های عربی است . چه کسی  امروز آنقدر ساده اندیش است که باور بکند  که دولت های غربی  برای دفاع از حقوق بشر  در سوریه ، لبنان و فلسطین مبارزه میکند؟  برای اینکه چگونه می توان از حقوق   انسانی  بشر دفاع کرد ، در حالیکه  ملت هائی را در گذشته مستعمره و برده خود کرده بودند  و نظام های جنایتکاری که از سال 1948  با توافق کشور های غربی  طرح شکست  این ملت ها و آوراگی ملت فلسطین و پیروزی  اسرائیل را طراحی کرده بودند . زمانی که دیکتاتور های مذهبی و متعصب  خلیج فارس ، و دیکتاتور ترکیه را دموکرات می نامند ، درحالیکه این نظام ها چه در گذشته و چه امروز  نسبت به اقلیت های قومی و و مذهبی سیاست پاک سازی نژادی  دست میزنند ؟ 
آنکه غرب میخواهد  و تلاش دارد با استقرار  حکومت مذهبی  در سوریه و لبنان  این کشور ها را تضعیف بکند و تا از این طریق  با ساختن لوله های انتقال نفت و گاز  خلیج فارس از طریق  عراق سوریه ، و لبنان ، اروپا را از وابستگی به  گاز صادراتی روسیه  آزاد سازد .  بعلاوه در سواحل سوریه و لبنان  ذخائر عظیم گاز  کشف شده است ، غرب و اسرائیل مانع آن هستند که این ثروت ملی سوریه و لبنان  به بهره برداری برسد . خصوصا اینکه دولت چین و روسیه  موافقت کرده اند که زمینه استخراج و بهره برداری  این ثروت های ملی سوریه و لبنان ، به این دولت ها کمک های فنی  بکنند . عملی کردن  این سیاست ، با منافع  ترکیه و کشور های عرب خلیج فارس  با رژیم های اسلام افراطی و وابستگی به آمریکا و اروپا  در تضاد هستند .آیا کوفی عنان و 300 ناظر سازمان ملل متحد آرامش را به سوریه خواهند آورد ، در حالیکه سیل  اسلحه های ارسالی  به نیروهای مخالف  رژیم  بشار اسد با تمام سرعت ادامه دارد ، و  درست در همان زمان ، چنگ اندازی دولت صهیونیستی  اسرائیل  بر سرزمین های فلسطینیان ، با برنامه مسکن سازی های گسترده  برای اسرائیلی ها  و آوراه کردن بیش از پیش فلسطینیان در سرزمین آبا واجدادی شا ن ادامه دارد .
 
 
به قلم : کاظم رنجبر ، دکتر درجامعه شناسی سیاسی .
Kazem.randjbar@yahoo.fr
26 دسامبر 2012

 اقتباس بطور کامل و یا به اختصار با ذکر نام نویسنده و سایت ، کاملاً آزاد است .

 ماخذ : (1)
 
 
Quand Saddam Hussein émargeait à la CIA...
 
 
رابطه صدام حسین با : CIA   با سال 1959 شروع می شود ، زمانیکه آمریکا در تلاش بود که حکومت ژنرال عبدالکریم قاسم را سرنگون بکند . در آن سالها آمریکا  از آن ترس داشت که با نزدیک شدن  ژنرال عبدالکریم قاسم به اتحاد شوروی ، این کشور  تبدیل  به یک مهره روسیه شوروی بشود . لذا آمریکا طرح ترور ژنرال  اعبدالکریم قاسم را  تهیه کرد ، و صدام حسین ، عضوی از گروه  کماندوئی  بودند که  در 7 اکتبر 1959 به روی اتوموبیل ژنرال  عبدالکریم قاسم  با مسلسل آتش گشودند .در این طرح  گروه تروریستی  صدام موفق بعه کشتن  عبدالکریم قاسم نشد ، وصدام  مجبور به فرار به کشور سوریه شد . صدام از سوریه به مصر رفت و در مصر بطور منظم با مسئول سازمان  جاسوسی : CIA   در ارتباط بود . در مصر  صدام به مقام رئیس سازمان اطلاعاتی حزب بعث  ترفیع یافت ( البته با آموزش هائیکه  سازمان :CIA ، به او آموخته بود .  او درسال 1963  بعد از کودتای ژنرال حسن البکر  علیه ژنرال قاسم به عراق برگشت و درسال 1968 به ریاست جمهوری  عراق رسید .
 در جنگ عراق علیه ایران از سال 1980 -1988 ، آمریکا و قدرت های غربی ، از صدام در راستای منافع حود دافع کردند ، و این نوکر و دیکتاتور  جاهل و الت دست آمریکا در30 دسامبر 2006 ، اور را بدار آوریخت .  (صحنه  ایکه  ارباب : صدام حسین ، او را بمانند دزدان سر گردنه  به دار می کشد . (http://www.dailymotion.com/video/xw2y7_saddam-hussein-pendu_news#.UNr58uTatG0 )
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


کاظم رنجبر

فهرست مطالب کاظم رنجبر در سایت پژواک ایران 

* . نقدی براثر معروف توماس هابس ،Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Dec] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- با عنوان : لویتان ، (Léviathan )  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) [2014 Oct] 
*دین و نقش سیاسی آن در جامعه . بخش اول – نسخه 2  [2014 Jul] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی .  [2014 Jun] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 Apr] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی- بخش اول [2014 Mar] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان .بخش پایانی [2014 Feb] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان - بخش۹ نسخه ۱ [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان  [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Dec] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Nov] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن بخش 4 [2013 Oct] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Aug] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Jun] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران (بخش ششم) [2013 May] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران . [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Mar] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت بخش ششم . نسخه1  [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی (بخش پایانی) [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی  [2012 Nov] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش چهارم - نسخه -۲) سلاح نفت ، سلاح برای نفت . [2012 Jun] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش سوم - نسخه اول ) [2012 May] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت؛ سلاح نفت ، سلاح برای نفت [2012 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت [2012 Feb] 
*تاًملی بر اندیشه های فلسفی سیاسی پرفسور سید حسین نصر ، از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2011 Dec] 
*جهان سیاست جهان ایده الیسم و رویا ها نیست (بخش دوم ) [2011 Jul] 
*وحدت ملی و نقش زبان ملی در این وحدت [2011 May] 
*تولد ملت [2011 Apr] 
*« ژئو پولیتیک قدرت های اروپائی در رابطه با خاورمیانه و رقابت های آنان »  [2011 Feb] 
*اسلام، چون سلاح سیاسی (بخش بیستم) [2011 Jan] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش نوزدهم) ظهور ادیان [2010 Dec] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش هیجدهم  [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی . ظهورموجود عجیب الخلقه ای بنام « روشنفکر اسلامی» در جوامع اسلامی [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش شانزدهم [2010 Oct] 
*باز خوانی برگی از تاریخ معاصر نظام های تمامیت خواه [2010 Aug] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران بخش چهارم ( پایان ) [2010 Jul] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش سوم) [2010 Jun] 
*نامهً سرگشاده یک جامعه شناس ایرانی به ملٌت شریف ایران و روحانیون حکومتی، درنظام ولایت مطلقه فقیه. [2010 May] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش دوم) [2010 Apr] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش دوازدهم) [2010 Apr] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران [2010 Mar] 
*اسلام چون سلاح سیاسی( بخش یازدهم) [2010 Mar] 
*نامه سرگشاده یک ایرانی ، به خانم فاطمه کروبی [2010 Feb] 
*اسلام چون سلاح سیاسی [2010 Jan] 
*فرسودگی قدرت وپایان اعتماد ملت  [2009 Jun]