جهان سیاست جهان ایده الیسم و رویا ها نیست (بخش دوم )
کاظم رنجبر

(از خوانندگان گرامی تقاضا دارم ، آنهائیکه علاقه به شناختن مسائل سیاسی از منظرعلمی و تحلیل تاریخی ندارند ، ودنبال شعار های گرم و هیجان آمیز هستند ، بی خود وقت خود را تلف نکنند. این مقالات برای آنان نوشته نشده است . با نهایت احترام .نویسنده مقاله )

Kazem.randjbar@yahoo.fr

 

پیشگفتار :

جنگ  جهانی  دوم در8 ماه مه 1945 ، با امضای آتش بس و شکست نیروهای محور (آلمان نازی –ژاپن – ایتالیا و همپیمانانشان ، به پایان رسید .  اما قبل از آن تاریخ  از 4 تا 11 فوریه 1945 ،  با شرکت رهبران سه کشور بزرگ :ژوزف استالین ازشوروی ،وینستون چرچیل از انگلستان ، فرانکلن روزولت  از آمریکا ، در حال جنگ علیه آلمان نازی و متحدان اش ، در یالتا ، واقع در شبه جزیره کریمه ، در کنار دریای سیاه ، کنفرانسی تشکیل دادند ،که موضوع این کنفرانس رسیدن به  این اهداف  زیر بود .

1-انتخاب یک استراتژی مشترک ،که به پایان جنگ سرعت بخشد.

2-آینده اروپا  را بعداز شکست آلمان مشخص و تنظیم بکنند .

3- امنیت جهان را بعد از پیروزی علیه آلمان و متحدین اش تضمین و تاًمین سازند.

گرچه این اهداف موضوع بحث در راستای حفظ صلح و تامین امنیت جهانی بود ، ولی واقعیت بعد از جنگ نیز نشان داد ،که نه تنها این سخنان و اهداف در بحث و فحص، «زیبا ، دلنشین ، امید وآر کننده » بودند، ولی واقعیت و وقایع جهان بعداز جنگ دوم جهانی نیز ، با تقسیم جهان به دو اردوی متخاصم ، سرمایه داری ، وکمونیستی ، مرحله ای را در تاریخ بشریت گشود ، که این مرحله را با عنوان : جنگ سرد در تاریخ  یاد می کنند.امروز ولو اینکه به ظاهر ، با سقوط نظام کمونیستی شوروی و متحدان اش در سال 1989-1999 ، در اسم ، جنگ سرد به پایان رسیده است ، ولی در عمل ، نه تنها جنگ سرد ، همراه با جنگ گرم ، در نقاط مختلف جهان ادامه دارد ، بلکه بر شدت و منطقه عملیاتی و رقابت قدرت های بزرگ ، بیش از پیش ادامه دارد . به همین جهت نیز بر گرفته از عنوان این مقاله تحلیلی ، باز تکرار میکنیم :  جهان سیاست ، جهان ایده آلیسم و رویا ها نیست .

 

                                            *                 *                    *

تاًملی چند بر نحوه عمل کرد جنگ سرد بعد از جنگ دوم جهانی .

وقتی به واقعیت های جهان سیاست دروان جنگ سرد  دقیق می شویم ، می بینیم ، هرگز هم آن دوران از منظر جنگ های منطقه ای و کودتا های نظامی و عملیات تروریستی و کماندوئی آنقدر  هم سرد نبود. جنگ های متعددی  تحت عنوان های : چون جنگ های استقلال طلبانه  مستعمرات سابق  قدرت های استعماری در آسیا و آفریقا ، جنگ های کره ، و دخالت مستقیم نظامی آمریکا و متحدان اش در این جنگ ، ورویا روئی با ارتش چین کمونیست ، جنگ ویتنام ، با دخالت نظامی فرانسه و ادامه آن  تا سال 1975 ، با شرکت مستقیم آمریکا ، جنگ های  هند و پاکستان ، اعراب و اسرائیل ، جنگ های استقلال  الجزایر علیه فرانسه ، کو دتا های نظامی و جنگ های پارتیزانی در آفریقا ، آمریکای لاتین ،اشغال نظامی مجارستان و چکسلواکی توسط ارتش سرخ به ترتیب در سالهای 1958 و 1968، نمونه های از جنگ های واقعی و دخالت های نظامی دو ابر قدرت  رقیب  آمریکا و روسیه شوروی ، تحت پوششس ، پیما ن نظامی اتلانتیک شمالی و یپمان نظامی ورشو ، این جنگ ها را مستقیم و غیر مستقیم رهبری و فرماندهی می کردند. این جنگ های ملیونها کشته و زخمی و همراه با خسارات عظیمی مادی  بجای گذاشتند ، وبا استقرار نظام های دیکتاتوری  وفاسد و جنایتکار در هردو بخش از اردوگاه نظام های کمونیستی و سرمایه داری ، رشد و روند دموکراتیک  این کشور ها را مانع شدند. پشت این رقابت های علنی ، دو اردوگاه  سرمایه داری و کمونیستی ، در راستای  دفاع   از منافع مادی و سیاسی خود ، تبلیغات عظیم ایده ئولوژیک و جنگ های سری توسط سازمان های مخفی و نیمه مخفی ادامه داشتند .

اردوگاه کمونییستی ، زیر پوشش :انترناسیونالیزم کمونیستی ، برگرفته از آثار : کارل مارکس ، انگلس ، لنین ،و مائو، سازمان یافته در چهارچوب : احزاب کمونیستی پیروی خط مشی مسکو ، وپکن ، وارد عمل می شدند .ودر کشورهائیکه احزاب کمونیستی  ممنوع بودند ، این عملیات و فعالیت های ، بصورت غیر علنی و با روش های مختلف نفوذی  در دستگاه های دولتی ، خصوصأ ارتش ،و قشر روشنفکر دانشگاهی ، به طریق جنگهای تبلیغاتی وراونی

 ادامه داشت.

در جبهه مقابل و رقیب ، یعنی  جهان سرمایه داری ، زیر پوشش عنوان : «جهان آزاد ،و دموکراسی غربی !!!» سازمان های  مخفی  اطلاعاتی و شبه نظامی  همراه با « نظامیان کشورهای غربی ، ماموران اطلاعاتی با تجربه ، زیر پوشش   فعالیت های دیپلماتیک ، و همکاری های علمی و فرهنگی و دانشگاهی ، با عنوان های متخصصین : شرق شناس ، باستان شناس ، اسلام شناس ، مصر شناس ، ایران شناس ، زبان شناس ، در درون سازمان بین المللی معروف به : Stay-bihind : Persuade Change Influence  - (1) شبکه های دخالت آمریکا  به پشتبانی عقبه های موجود . این جنگ های روانی و کودتاهای نظامی ، وقتل های سیاسی را در طول سالهای جنگ سرد ، یعنی از سال 1948 تا 1990 ، سازماندهی کرده و به اجرا می گذاشتند.حتی امروز نیز محققین و پژوهشگران ، نمی توانند به برچیدن حتمی  این سازمان  مخفی شیطانی ،  بوسیله آمریکاو همپیمان اش مطمئن باشند .از آنجائیکه این سازمان  وسایر سازمان های اطلاعاتی غرب  در رقابت  با انترناسیونالیزم کمونیستی ، در  کودتای نظامی 28 مرداد 1332 علیه حکومت قانونی دکتر محمد مصدق، و همچنین بر روی کا رآمدن : نظام جهل جنایت آخوند ها به رهبری آیت الله خمینی ،و «روشنفکران اسلامی ، واسلام سیاسی !!!» نقش اساسی داشتند ، برای شناساندن این سازمان های  جهنمی به خوانندگان ، چند لحظه روی آن مکث می کنیم .

                                        *                 *                  *                  *

 

در سال 1946 ، یک سال بعد از پایان جنگ ،پرزیدانت ترومن ، اهداف وسیستم اقتصاد آمریکا را با نهاد های نیروی نظامی و اهداف جنگی آن پیوند داد . تجربه ایکه آمریکا از جنگ دوم جهانی و مشکلاتی که با آنها برخورد کرده بود ، رئیس جمهور تصمیم گرفت ،که آمریکا: اولأ باید دارای صنایع نظامی پیشرفته داشته باشد . 2- ثانیاً  این کشور باید سازمان اطلاعاتی فعال دائمی و مجهز و با تجربه داشته باشد .

از آنجائیکه آمریکا در شروع جنگ دوم جهانی غافلگیر شده بود (حمله نظامی ژاپنی ها به بندر پرل هار بور در سال 1941، این تصمیم به حق و عاقلانه بود . بعلاوه دولت آمریکا  بعد از جنگ با این مشکل ربرو بود که :چگونه ماشین عظیم اقتصاد زمان جنگ را ، تبدیل به اقتصاد زمان صلح بکند ؟برای اینکه رئیس جمهور هاری ترومن اهداف خود را عملی بکند و به تصویب کنگره برساند  با مشکل بسیار بزرگ و انتقاد جبهه مخالف روبرو شد . یک مشکل از طرف ژنرال :ویلیام جی دون (Géneral William J.Donovan  )

.   مدیر سازمان اطلاعاتی سابق آمریکا (O,S,S  ) مخالف بود که :C.I.A. - (Central Intelligence Agency )

 جانشین سازمان های اطلاعاتی  نیروی دریائی و نیروی زمینی  و سازمان اطلاعاتی وزارت امورخارجه باشد .ژنرال ویلیام دون آوان بر این عقیده بود ،که سازمان  اطلاعاتی سیا ، نباید فعالیت های خود را به جمع آوری اطلاعات محدود بکند ، بلکه باید بتواند در کشور های خارج ولو مستقل  وارد عملیات سرٌی (منظور عملیات جنگ های روانی ، ترور و قتل ،طرح واجرای کودتا ) بشود .

اگرچه  ترومن پیشنهاد اولی را تا ئید می کند ، ولی پیشنهاد دوم را رد می کند .کنگره نیز رسما پیشنهاد اول را تصویب می کند ،و لی پیشنهاد دوم یعنی دخالت علنی در امور کشور های دیگر و سازماندهی و هدایت عملیات سری و نظامی را رد می کند

 

 .National Security Concil Directive-

 مدیریت شورای امنیت ملی ،که وجود سازمانی آن در سال 1947 در گنگره تصویب و تائید شده بود ، یک تشکیلات نظامی –اطلاعاتی  برای «علیات مخصوص » بود .لذا کنگره آمریکا بر این تصمیم بود که سازمان  سری موجود در آلمان ، بنام سازمان :Gehlen  و شبکه :Stay-behinde، دلیل وجودی ندارند و باید این سازمانهای نظامی اطلاعاتی در اروپا که زیر نظر آمریکا تشکیل و سازمان دهی شده اند  منحل شوند . کنگره آمریکا ، وجود این نوع سازمان ها را مخالف اصول و قوانین بین المللی می دانست .  در این فاصله کنفرانسی مرکب از از وزرای خارجه کشورهای غالب در جنگ علیه آلمان نازی در مسکو تشکیل شد ،که در این کنفرانس نحوه و چگونگی اداره کشور آلمان مغلوب و بعد از جنگ  مورد بحث و تحلیل قرا گرفت .این بحث و کنفرانس نشان داد که بین دوقدرت پیروز در جنگ علیه آلمان ، یعنی

ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی یک تضاد ، یک تضاد ایده ئولوژیک و سیستم حکومتی و جود دارد ، لذا کشور های ثالث باید موضع خود را در این تضاد ، مشخص بکنند . فرانسه اولین کشوری بود که موضع خود را ، در انتخاب اردوگاه متحدین آمریکا و انگلیس انتخاب کرد . این امر نقطه  شروع جنگ  اعلام نشده ، بدون عملیات کلاسیک نظامی بود ،که در تاریخ به :جنگ سرد ، معروف است که شروع آنرا مورخین 1948 و پایان آنرا 1989 ، یعنی تاریخ فروپاشی نظام کمونیستی شوروی  قلمداد می کنند .

در 18 ژوئن 1948 :مدیریت شورای امنیت ملی بطور مطلقا سری ایجاد شد و عملأ وارد عملیات تروریستی و سازماند هی کودتا های نظامی ، در نقاط مختلف دنیا ، قتل ، نفوذ در دستگاه حکو متی سایر کشور ها را در برنامه سیاست های سری خود قرار داد .

قبل از آنکه موضوع این بخش دوم مورد تحلیل و تفسیر قرار بدهیم ، لازم است بطور بسیار مختصر ، معنی و مفهوم دواصطلاح انگلیسی و درعین حال  کلیدی  که در این بخش مورد استفاده قرار خواهند گرفت ، از منظر خوانندگان بگذرانیم .

الف :Stay-Behind  – شبکه های دخالت های سری و غیر قانونی دولت امریکا ، در امور داخلی کشور های مختلف دنیا .Stay-Behind-  رامیتوان در زبان فارسی به :پشتیبان ، تکیه گاه ، ترجمه کرد ، سازمان ها و نهادهائی اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی و فرهنگی  را شامل می شوند ،که در طول جنگ سرد ، کشور های سرمایه داری درمبارزه بر علیه کشور های کمونیستی  و در راًس آن اتحاد جماهیر شوروی ، واحزاب کمونیستی و سندیکای های کارگری و دانشجوئی  با گرایش های کمونیستی ،از طریق این شبکه ها مخفی  در این نهاد ها نفوذ می کردند ، و قتل های سیاسی ، کودتاهای نظامی ، جنگ های پارتیزانی ، آدم ربائی های سیاسی ، معضلات اقتصادی  رادر کشور های مورد نظرشان طراحی و به اجرا می گذاشتند. به عنوان مثال ، کودتای 28 مرداد 1332 علیه حکومت قانونی دکتر مصدق ،(که متاسفانه بعضی از روشنفکر نمایان آنرا با عنوان عاشورای 28 مرداد نام میبرد ) یکی از دهها کودتاهائی بود ،که در سایر کشور سازمان مخفی :Stay- Behind   توسط دولت آمریکا و انگلیس طراحی کرده  و به اجرا گذاشته بود .یا گروگان گیری وقتل نخست وزیر ایتالیا ،  Aldo Moro – (متولد 1916- قتل 1978- در 9 ماه مه 1978 توسط بریگارد سرخ ) نمونه فعالیت های تروریستی  این شبکه سری نظامی  دولت آمریکا و انگلیس است ،که در طول 50 سال یعنی از سال 1948 تا 1989 ، سال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام های کمونیستی ، این سازمان در سطح دنیا ، باز تکرار میکنم ، در سطح دنیا فعالیت داشت . اسلام سیاسی ،وروشنفکران اسلامی ،و حوزه های علمیه ، دانشگاه الازهر ، دارالعلوم دوبندی در هندوستان ، مسجد مسلمانان در مونیخ و هامبورگ ، یکی از مراکز فعالیت های :Stay- Behind- در این سالها بود ، سازمان طالبان و القاعده نیز  از دکان عطاری  همین موسسه شناسنامه تولد در راستای مبارزه علیه حضور شوروی ها در افغانستان دارد .

ب- Gehlen – نام شبکه دخا لت  های سری آلمان غربی ،که از فردای شکست نظامی آلمان نازی ، این شبکه سری نظامی تروریستی توسط آمریکا ،در آلمان با همکاری افسران عالی رتبه نازی که شکست تلخ خود از ارتش سرخ را ،هرگز نمی توانستند هضم بکنند ، همراه با شبکه :ُStay –Behind – تشکیل شد ، وفراکسیون ارتش سرخ ،  و گروه Baader-Meinhof- هم  در همکاری تنگاتنگ با :Stay- Behind  به عرصه حضور قدم گذاشته بود . این شبکه نظامی تروریستی نیزسه هفته  بعد از فروپاشی  نظام کمونیستی در آلمان شرقی و فروریختن دیوار برلین در 30 نوامبر 1989 ، به فعالیت خود نقطه پایان گذاشت . نباید فراموش کرد ،که شبکه تروریستی دولتی :Gehlen – توسط یک افسر آلمانی  نازی ، که با هیتلر اختلاف  در رهبری جنگ در روسیه شوروی داشت ، بنام : ژنرال :Reinhard Gehlen  -(متولد 1902- مرگ 1979)، پایه گذاری شد. بعد از جنگ دوم جهانی  درعین حال که سازمان اطلاعات و ضد اطلاعاتی آلمان فدرال را بنام :Bundesnachrichtendienst  – مخفف :B.N.D-  سرویس اطلاعاتی آلمان فدرال را بنیان گذاشت و تا سال 1968 ، رئیس این سرویس را بر عهد داشت . ودر عین حال در عملیات نفوذی و تخریبی ،و تروریستی  که در طول جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوری و همپیمانان او در دنیا رخ می داد این سرویس مجهز نیز در کنار :Stay- Behind –در این عملیات دست داشت..

سازمان داخلی شبکه ، در یک کتابچه سری  یاداشت داخلی ،که بوسیله رئیس اداری سازمان ، برای رئیس سازمان اطلاعتی سیا نوشته شده است ،فعالیت سازمان رادر   پنج قسمت معین و مشخص می کند .

گروه یک : گروه جنگ روانی  از طرق :رسانه های گروهی ، رادیو ،شایعه  و غیره ...

گروه دو :گروه جنگ سیاسی ، شامل کمک به گروهای ضد کمونیستی در کشور های غربی و متحدان آنها ، تشویق  به فرار مخالفان نظام های کمونیستی از این کشور ها .

گروه سوم : گروه جنگ های اقتصادی (ممانعت و ایجاد مشکل برای خرید وسایل پیشرفته از جنبه تکنولوژیک توسط کشور های کمونیستی ،دست کاری و ایجاد مشکلات در بازار تبادل تجاری وایجاد بازار سیاه و احتکار در تبادل ارز ، پخش ارز های تقلبی .

گروه چهارم : گروه عملیات پیشگیری ومستقیم ، چون کمک به سازمان های چریکی ضد کمونیستی ،چون عملیات خرابکاری و ضد خرابکاری .و عمیات دیگر..

برای : هاری ترومن (Harry Truman – متولد 1884- مرگ 1972) رئیس جمهور آن وقت آمریکا  و دستیاران حکومتی اش ، این نوع جنگ ها  در چهارچوب جنگهای  متعارف و معمولی ،که آمریکا ، علیه اتحاد جماهیر شوروی به راه انداخته است محسوب نمی شوند ، بلکه این جنگ های در مجموع : جنگهای سیاسی ، اقتصادی ، و روانی هستند ، که کشور های غربی  علیه شوروی و اوردوگاه کمونیستی راه انداخته بودند .

Stay-behind  - در این جنگ «صلیبی » یک سلاح  وروش تازه ای نبود ، انگلستان ، سالهای متمادی از این روش ، یعنی در مستعمرات  خود استفاده می کرد . فراموش نکنیم که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا ، کپی شده و برگرفته از روش و تجربیات  سازمان های اطلاعتی امپریالیسم انگلیس هستند ،و در این راه انگلستان تجربیات گران بهائی را در طول تاریخ استعماری خود کسب کرده است 

 

The Rand Corporation – (2)

یکی دیگر از سازمان هایئی که بعد از پایان جنگ جهانی دوم ، در مرحله شروع جنگ سرد ، توسط دولت آمریکا وصنایع نظامی ،و بخشی از شخصیت های جناح راست افراطی حزب جمهوریخواهان ، همراه با سازمان های اطلاعاتی در سال 1945  تشکیل شد ، سازمان :The Rand Corporation  است . نام این سازمان مخفف :(  Research and Developemend- پژوهش و توسعه ) است .که توسط شرکت صنایع نظامی  و فضائی آمریکا :شرکت دوگلاس (Douglas) در شهر  سانتا مونیکا در ایالت کالیفرنیا  تاسیس شده است .این سازمان در سال 1948 کاملأ از گروه صنایع فضائی و نظامی جدا شد  وتبدیل به گروه مطالعاتی و تحقیقاتی (به ظاهر ) غیر دولتی شد . این موسسه  با شرکت خود در صنایع نظامی به عنوان مشاور  با شرکت خود در صنایع نظامی  چون صنایع فضا نوردی ، همواپیما سازی ، انفورماتیک ، هوش مصنوعی ، از زمان تاً سیس اش تا امروز (2006) بیش از  ده هزار آثار  علمی ،  صنعتی و اختراعاتی و  امنیتی و دفاعی  چاپ و منتشر کرده است  .

Rand- خود را یک موسسه مستقل (از منظر سیاسی –عقیدتی و ایده ئولوژیک ) معرفی می کند . تلاش می کند(البته به ظاهر ) خود را جدا و دور از بحث های  عقیدتی معرفی بکند و از بحث های ایده ئولوژیک خود را مصون نگاه دارد .در صورتیکه عقیده ناظران درست برعکس است .این محافظه کاران افراطی و طرفداران جمهوری خواهان هستند ،که Rand   را اداره می کنند .Rand – به  خود صفت : موسسه غیرسیاسی می دهد و خیلی بر آن پایبند است .در اعلام  گزارش نتایج مطالعات خود در سال 2005  بر عنوان : موسسه غیر سیاسی و غیر ایده ئولوژیک بودن خود زیاد تکیه می کند .این وسواس معرفی خود به عنوان یک موسسه مستقل و غیر سیاسی  وغیر ایده ئولوژیک ، به او امکان می دهد اهداف خود را در زمینه های تحقیق و پژوهش تضمین نماید .بنا به اعتراف Rand  این موسسه تصمیم گیرندگان عالی مقام آمریکائی را در مسائل پژوهشی  و مسائل حساس و پیشرفت کشور مورد مواًخذه  قرار می دهد .مدیران این موسسه مدعی هستند جهت گیری ،و نظامی گری و تکنولوژی مورد پژوهش Rand ، در جهت مسائل سیاسی –اقتصادی جامعه آمریکا  طرح ریزی می شود .

شاهد این تحولات اداری  وایده ئولوژیک Rand  وجود دوشخصیت مشهور وبرنده جایزه نوبل اقتصاد  چون :Edmond Philips’-Thomas Schelling ، هستند که سمت مدیریتی در سازمان Rand  دارند .اگر چه مسئله سلامتی و بهداشت و بهداری و آموزش و پرورش  به عنوان دو محور اصلی Rand  محسوب می شود ، و به این دو مسئله اجتماعی ارجحیت قائل است  ولی ،تقدم و محور اصلی Rand  ، مثل همیشه به مسائل دفاعی و امنیت ملی وابسته است و این دو مسئله را اصل و اهم وظیفه خود می داند .در گزارش فعالیت 2004 خود ،Rand ،نشان داد که نصف بودجه مصرفی خود را ، صرف مسائل امنیت ملی کرده است .(لطفأ خواننده  به این سطور توجه کامل بکند)

سیاستمدارانی قدیمی که ،Rand  استخدام می کند ، این گرایش در استخدام آنان  ترجیح داده می شود که از بین سیاستمداران قدیمی و مسئولین امنیتی و اطلاعاتی و دفاع ملی باشند . این شخصیت ها چون : Harold BROW    RUMSFELD-Franc CARLUCCI- Zbigniew  BREZINSKI- با گذشته سیاسی ومدافعان سرسخت  ایده ئولوژی محافظه کاران نو ، در خدمت Rand  هستند و نشانگر ماهیت این سازمان Rand   بظاهر بی طرف می باشند !

موسسه :Rand در گزارش سالانه خود (گزارش سال 2005 ) در تحلیل مسائل ایکه در استخدام داوطلبین برای ارتش آمریکا  و دخالت ارتش این کشور در عراق و افغانستان بر مسائل مختلف برخورد می کند بطور عمیق مورد مطالعه قرار داده است .سرویس های مختلف دولت آمریکا  مشتریان اساسی Rand- را تشکیل می دهند .مشتریان مهم Rand- پنتاگون ، سرویس های امنیتی ، وزارت امور خارجه  وزارت بهداشت  وزارت دادگستری و وزارت انرژی هستند.در سطح ایالتی ، که دفتراصلی  Rand - که در کالیفرنیا قرار دارد ، با کشور های خارجی و مسئولین این دولت ها کار می کند .شرکاری Rand – در اروپا ، وزارتخانه ها  و سرویس های دولتی انگلیس ، ایتالیا ، هلند ، واتحادیه اروپا  هستند که در زمینه انرژی و نفت ، حمل ونقل با Rand  – کارمی کنند .

در بین مشتریان خصوصی موسسه Rand- دانشگاه های متعدد ، انجمن های حرفه ای و حدود 20 سازمان غیر دولتی و شرکت های بزرگ صنعتی را میتوان نام برد .این شرکت ها الزامأ شرکت های آمریکائی نیستند ودر زمینه های چون دارو سازی ، امور مالی ، انرزی و غیره فعالیت می کنند «...» با وجود این ،موسسه و سازمان :Rand  –زیر مدیریت دولت آمریکا قرار دارد و بخش مهم بودجه این سازمان را دولت آمریکا می پردازد . از آنجائیکه مقدار مبلغ دریافتی از دولت آمریکا را ، موسسه :Rand – هرگز در اختیار افکار عمومی نمی گذارد ، لذا نمی توان میزان وابستگی این سازمان به دولت آمریکا را بر آورد کرد. این موضوع عدم شفافیت  مالی این سازمان ادعای استقلال و وابسته نبودن این سازمان به دولت آمریکا را ، زیر سئوال می برد .

خوانندگان مسلمأ با در نظر گرفتن نوع فعالیت  سازمان : Rand به راحتی متوجه می شوند که چنین موسسه ای با این نوع فعالیت های اقتصادی ، پژوهشهای علمی ، خصوصآ در رابطه با سیستم های دفاعی و امنیتی و اطلاعاتی ، خصوصا اعضای و مدیران آن ، میتواندشاخه ای  منتها شاخه بسیار فعال  از سازمان های اطلاعاتی آمریکا و متحدان این قدرت امپریالیستی باشد . 

در اینجا اسامی چند نفر از اعضای موسسه :Rand – را با شغل و مقام و مسئولیتشان را در دستگاه حکومتی آمریکا ، از نظر حوانندگان می گذرانیم ،تا خود قضاوت بکنند که ،ماموریت واقعی این سازمان چیست ؟

 

1-     Frank Carlucci

2-     Lewis «Scooter » Libby

3-     Pascal Lamy

4-     Walter Mondale

5-     Paul O’Neill

6-     Condoleezza Rice

7-     Donald Rumsfeld

8-     Francis Fukuyama

9-     Zalmay Khalilzad

10- John Von Neuman

11- Richard Bellman

12- John Forbes Nash

 

 

این شخصیت های اطلاعاتی ، سیاسی و علمی در همین 20 سال گذشته مقام های مهم همراه با ماموریت های مهم در دستگاه حکومتی آمریکا و جناح:محافظه کاران  افراطی حزب جمهوری خواه داشتند . فرانک کارلوچی از سال 1978 تا 1981 معاون سیا  ومشاور دیک چنی معاون رئیس جمهور ژرژ دبلیو بوش بود .دونالد رامسفلد وزیر جنگ ،و خانم کندولزا رایس وزیر امور خارجه و زلمای خلیل زاد ، سفیر آمریکا در عراق پس از اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا بود .با این شخصیت ها و با این مقام و مسئولیت ، خیلی مشکل است که کسی باور بکند که موسسه : Rand – یک موسسه غیر سیاسی و غیر ایده ئولوژیک است .

 

 

 

 

 

-        IFPA - ( Institue for Foreign Policy Analysis ) – (3) موسسه تحلیل سیاست خارجی .

این موسسه در سال 1976 ،بعد از شکست نظامی آمریکا در ویتنام ، بنیانگذاری شده است.این موسسه یک موسسه پژوهشی (بظاهر مستقل و بیطرف ) برای پژوهش وتحلیل و تفسیر  سیاست های دولت آمریکا ، در رابطه با امنیت داخلی – سیاست خارجی – طرح های دفاع ملی  که هدف و تخصص این موسسه است فعالیت می کند . مسئولین موًسسه چنین اعلام می کنند ، که این سازمان به مسئولین سیاست های داخلی و خارجی ، وهمچنین به مدیران صنایع وابسته به دفاع ملی ، ورهبران سیاسی کشور در تصمیم گیرهی هایشان کمک می کنند .این راهنمائی ها ، با در نظر گرفتن شرایط بین اللملی  از جنبه جو جهانی و دینامیزم امنیتی چه بسا غیر پیش بینی نشده ، در تصمیم گیری هایشان  مورد توجه قرار میگیرند .«...» خوانندگان توجه بکنند ، که آگاهی از جو امنیتی جهانی و دینامیزم غیر پیشبینی شده آن ، لازمه ابتدائی اش ، جاسوسی و جمع آوری اطلاعات  با ارزش ،در سطح بین اللملی و از طریق راهها وروشهای مخصوص این نوع عملیات است . اینکه مسئولین این موسسه ، اهداف خود و ماهیت خود را پشت کلمات و جملات دوپهلو قائم می کنند ، این یک تاکتیک و استراتژی رایج این نوع موسسات است .در جهان امروز که حتی ، موسسات صنعتی حتی در سطح اتومبیل سازی ، که یک وسیله حمل نقل عمومی است ، دست به جاسوسی ها از  دست آورد تکنولوژی شرکت های رقیب می کنند ، چگونه می توان طرح های امنیتی  در سطح یک کشوری چون آمریکا را همراه با «دینامیزم غیر پیشبینی نشده !!!» به مسئولین عالی رتبه اولین قدرت نظامی ، اقتصادی جهان ارائه کرد ؟

 

این سازمانها چه اهدافی را تعقیب می کنند ،و نحوه عمل کردشان چیست ؟

 

با یک کمی دقت در نحوه سازماندهی ، تامین بودجه مالی ، اهداف و برنامه های پژوهشی ، ونفوذ در محافل علمی ، و فرهنگی ، ودانشگاهی  کشور های مختلف ،با  دادن بورسهای تحصیل، دعوت با عنوان های استادان مدعو  ومحقق به روشنفکران و دانشگاهیان کشورهای های مختلف ، خصوصأ کشور هائیکه بخاطر موقعیت سوق الجیشی آنان برای کشور های مهم جهان ،چون آمریکا و منافع ملی این کشور ها اهمیت حیاتی دارند ، زمینه همکاری این بخش از تحصیل کرده های این کشور های را به مرور تبدیل به طرفداران سیاست های خود ، وحتی عاملان  فعال خود در درون دستگاه حکومتی خود می کنند.این سازمانهای بظاهر «غیرسیاسی !!!» در واقع یک پوشش ظاهری هستند. در طول سه قرن گذشته ، یعنی اززمانی که قدرت های استعماری  برای دست یافتن به سرمایه های طبیعی و انسانی ،بخش های مهم قاره آفریقا ، آسیا ، اقیانوسیه ، و آمریکا را تبدیل به مستعمرات خود کردند ، در موازات ظهور نظامی این قدرت ها ، مراکز مطالعات وتحقیق و پژوهش های علمی این قدرت ها در رابطه با زبان و فرهنگ ، واداب ورسوم ، تاریخ ، مذاهب ، معماری ،و باستان شناسی ،این مناطق در سطح مراکز علمی و دانشگاهی  این قدرت ها ی استعماری گسترش یافته است . این نحوه تحقیق و تفحص ،گرچه در ظاهر امر ، یک پوشش علمی و دانشگاهی دارند ، ولی در نهایت امر برای اهداف استعماری و استحکام بخشیدن به حضور خود درراستای منافع دراز مدت این قدرت ها شکل گرفته اند .

 در چهار چوب این سیاست ها هست که هر یک از قدرت های استعماری ، سعی بر آن دارند که از درون ملت های استعمار شده ، بخشی از نخبگان این ملت ها را زیر پوشش  محققین و پژوهشگران ، فلاسفه و دانشگاهیان ، در خدمت سیاست های خود ، دور محور بظاهر علمی ، پژوهشی جمع بکنند .

در این راستا  نیز اتحاد جماهیر شوروی سابق ، در سال 1960 ، در مسکو دانشگاهی را بنام : دانشگاه دوستی ملت ها، بنا نهاد ،که درسال 1962 ، نام این دانشگاه ، به :دانشگاه پاتریس لومبا  ، رهبر استقلال طلب کنگو بلژیک تغیر یافت . هدف دولت وقت شوروی ، تربیت کادر های فنی و علمی برا کشور های تازه استقلال یافته آفریقا  از استعمار جهان سرمایه داری بود . دولت شوروی  سابق ، ضمن تدریس علوم دانشگاهی ، ایده ئولوژی مارکسیسم و لنینیسم را به دانشجویان این کشورها تدریس و تبلیغ می کرد .

این مسئله را امروز در دانشگاه ها و مراکز مطالعات سیاسی ، ژئوپولتیک و ژوئواستراتژیک  امریکا ، در رابطه با «روشنفکران اسلامی ، روشنفکران مارکسیست لنینیست های سابق ایران  میتوانید مشاهده بکنید.  عجیب نیست که بخشی از چریک های فدائی خلق ، طرفداران :چه گوارا، فیدل کاسترو ، چون خانم اشرف دهقانی ، به آمریکا پناهنده می شود، در حالیکه در چند کیلومتری سواحل جنوبی آمریکا ، کشور کوبا ،«بهشت سوسیالیزم ، همراه با فیدل کاسترو ، رائول کاسترو ،و خاطره ارنست و چه گوار ، سمبل این چریک ها  قرار دارند ، چرا خانم اشرف دهقانی به

«کوبا بهشت سوسیالیزم علمی »  پناهنده نشده اند ؟

همیچنین انقلابیون ، وروشنفکران و فلاسفه اسلامی ، چون حجت السلام محسن کدیور ، ، عبدالکریم سروش ،  محسن سازگارا ، کامران جهانبیگلو (داماد و پسر خواهر پرفسور وفیلسوف اسلامی سید حسین نصر ، که خودشان از 13 سالگی در فرهنگ سیاسی آمریکائی  با مخلوطی با اسلام ناب محمدی  بزرگ شده اند ) همراه با مارکسیست های سابق ، چون آقایان عباس میلانی ، پرفسور  هوشنگ امیر احمدی ، رابط رهبران سیاسی مذهبی ایران با امریکا ، در همان آمریکا تشریف دارند. این حضراتی که پرچم آمریکا را آتش می زدند و از دیوار سفارت آمریکا با لامی رفتند ،و بر خلاف عرق و قوانین بین المللی ،444 روز کارمندان سفارت یک کشور را در راستای :«اسلامی ناب محمدی خمینی » گروگان گرفتند ، یا از این گروگان گیری پشتیبانی می کردند ، چگونه در نهایت جائی امن تر از آمریکا (این شیطان بزرگ!!!) پیدا نکردند؟

در 11 دسامبر 1917، در اوج جنگ اول جهانی ، نیروهای انگلیسی  به فرماندهی ژنرال آلنبی (Allenby) وارد بیت المقدس شده و این شهر را اشغال می کنند.ازابتدای قرن چهاردهم ،تا ابتدای قرن بیستم، برای اولین بار بود ،که یک نیروی نظامی غیر مسلمان  وارد این شهر مقدس (مقدس برای یهودیان، مسیحیان ومسلمانان ) می شد.

. در این رابطه ، معروف است ،که رئیس دولت  وقت فرانسه ، ژرژ کلمانسو  (Georges Clemenceau  - متولد  1841 – مرگ 1929 ) درپایان جنگ اول ، به عنوان یکی از فاتحان جنگ ، در خاورمیانه ، به دمشق می رود. در این مسافرت سیاسی ، کلمانسو بر سر قبر صلاح الدین، ایوبی  فاتح بزرگ جنگ های صلیبی  ،که مسیحیان را شکست داده و از بیت المقدس بیرون کرده بود ، می رود ،و درحالیکه  پایش را روی قبر صلاح الدین گذاشته بود ، این جمله را برزبان می آورد:صلاح الدین، بیدار شو،توئی که ما  را از منطقه بیرون انداخته بودی ، ببین که  دوباره برگشتیم!

هدف در اینجا ، برانگیختن احساسات دینی ،و ایجاد اختلافات مذهبی بین دین باوران نیست.هدف تکیه و تاًکید بر این است ،که از گذشته های بسیار دور ، تاریخ بشریت ، جنگ بین اقوام ، سلطه گری یک دولت  یا گروهی از دولت های قوی و مجهز به علوم و دانش و اقتصاد پیشرفته ، همراه با دانش و فنون نظامی ، جهت حفظ و دفاع از خود ،و یا در صورت امکان دست اندازی به ثروت های مادی و انسانی ،و حتی تبدیل انسان های مغلوب  به برده و بهره کشی از نیروی کار و ثروت های مادی و معنوی و منابع طبیعی آنها ،یک روش معمول ورایج  بوده،و این روش تا امروز ادامه دارد.

 مدیر نشریه آمریکائی |( Straus Military Reforme Projet - Winsslow T .Wheeler ) در رابطه با بودجه نظامی سال 2010 ، آمریکا را که دولت مبلغ 534 ملیارد دولار اعلام کرده است ،با  نشان دادن اعداد و ارقام دیگر اضافی ، چون هزینه جنگ  های افغانستان ، عراق ،که فقط برای سال 2010 ،130 ملیارد دولار  تصویب شده است، بعلاوه هزینه های نگهداری سلاح های اتمی ،  و حقوق و مزایای پرسنل نظامی ،و سازمان های اطلاعتی متعدد و موازی ، این بودجه را معادل 974 ملیارد دولارفقط برای سال 2010 ، یعنی درست ،20 برابر بودجه نظامی فرانسه معرفی کرده است ماًخذ: (4)

دولت آمریکا ، با چنین قدرت نظامی  عظیم ، ، با داشتن  صد پایگاه نظامی ،زمینی ، هوائی و دریائی ، در نقاط مختلف دنیا ، تنها کشوری است ، که در آن واحد و هم زمان  ، در سه اقیا نوس جهان ، می تواند وارد عملیات جنگی گسترده  بشود.چنین قدرت عظیم اقتصادی ، نظامی ، نه تنها به مواد اولیه خام احتیاج مبرم دارد ، بعلاوه باید امنیت راه های دسترسی  به این مواد خام استراتژیک ، چون نفت ، مس ، کوبالت ، منگنز ، اورانیوم  و همچنین راه بازار های بازرگانی  را نیز در اختیار داشته باشد. با وجود اینکه ، کل جمعیت آمریکا ، فقط 5 درصد جمعیت کل جهان را تشکیل می دهد، میزان مصرف مواد خام  صنایع این کشور معادل 30 در صد ، کل مصرف دنیا است. اگر به تاریخ یک قرن اخیردنیا ، خصوصأ بعد از پایان جنگ دوم جهانی ، در زمان جنگ سرد ، همراه با جنگ های منطقه  چون جنگ های کره ، ویتنام ، خاورمیانه ،جنگ های پاکستان و هندوستان ،جنگ های نقاط مختلف آفریقا ، جنگ های داخلی یوگسلاوی و تجزیه این کشور ، جنگ 30  ساله عراق و افغانستان ، و کودتا های نظامی  در نقاط مختلف دنیا ، خصوصأ در آمریکای لاتین ، آفریقا ،و خاورمیانه ، دقیق بشویم ، به آسانی خواهیم دید ، که در تمام این عملیات  نظامی -  سیاسی ، آمریکا و همپمانان او نقش اساسی داشتند.

اگر می بینیم چنین قدرت های اقتصادی ، نظامی ، با چنین دستگاه های اطلاعاتی و جنگ های روانی ، برای حفظ سلطه جهانی خود ، چنین هزینه های سنگینی را تقبل می کنند ، مسلمأ خواهیم توانست درک بکنیم :چگونه در یک مرحله از جنگ سرد، بین کشور های سرمایه داری  به رهبری :آیالات متحده آمریکا ، در تقابل و رقابت با جهان کمونیستی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی ، «پدیده اسلام سیاسی، روشنفکر اسلامی،فیلسوف اسلامی، علوم اسلامی ،در رقابت با کمونیزم و ایده ئولوژی آن پا به صحنه سیاست در کشور های مسلمان گذاشت.در این تحقیق و پژوهش ، بر روند تکاملی  دوشخصیت معروف و مشهور در جهان اسلام و ایران ، یکی بنام :پرفسوردکتر حسین نصرمتولد 1933 تهران ) ،نوه دختری شیخ فضل الله نوری ، شیخ معروف ضد مشروطیت ، وآن دیگری پرفسور دکتر اسماعیل فاروقی ،(اسماعیل راجی الفاروقی فلسطینی آمریکائی متولد 1927 مرگ 1986) استناد به نوشته های خودشان ، همراه با نوشته های پرفسور دکتر پرویز هودبهائی پاکستانی متولد 1950 –Pervez Amirali Hoodbhhoy ،دانشمند فیزیک هسته ای از پلی تکنیک ماسوچوست)  استاد در فیزیک اتمی ، فارغ التحصیل  انستیتو تکنولوژی ماساچوست ، پاکستانی تبار ، که اوبرخلاف آقایان دکتر نصر و دکتر فاروقی ، علم را در دین جستجو نمی کند و در عین حال هر دو از این «فیلسوفان و عالمان دانش پژوه اسلامی » را از نزدیک می شناسد ، به هموطنان گرامی معرفی خواهیم کرد .مسلماً آقایان پرفسور نصر و پرفسور فاروقی و آثار علمی شان مورد نظر ودقت و حتی مورد استفاده سازمانهای یاد شده :Stay-behind-RAND Coporation --  IFPA-که در بالا بطور مختصر ماهیت و اهداف سازمانی آنان از منظر خوانندگان گذاشتیم ، برای این حضرات نا آشنا نیستند .  (ادامه دارد )

28/07/2011

.

اقتباس بطور کامل و یا به اختصار ، با ذکر نام نویسنده و سایت ،کاملأ آزاد است.

 

ماًخذ :در زبانهای فرانسه و انگلیسی .

1-

http://www.voltairenet.org/Stay-behind-les-reseaux-d

2-

http://www.rand.org/about/history.html

3-

http://www.ifpa.org/

4-

http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2009-05-13/les-militaires-americains-recoivent-20-fois-plus-d-argent-que/1648/0/343008

 

 

 

منبع:پژواک ایران


کاظم رنجبر

فهرست مطالب کاظم رنجبر در سایت پژواک ایران 

* . نقدی براثر معروف توماس هابس ،Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Dec] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- با عنوان : لویتان ، (Léviathan )  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) [2014 Oct] 
*دین و نقش سیاسی آن در جامعه . بخش اول – نسخه 2  [2014 Jul] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی .  [2014 Jun] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 Apr] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی- بخش اول [2014 Mar] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان .بخش پایانی [2014 Feb] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان - بخش۹ نسخه ۱ [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان  [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Dec] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Nov] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن بخش 4 [2013 Oct] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Aug] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Jun] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران (بخش ششم) [2013 May] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران . [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Mar] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت بخش ششم . نسخه1  [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی (بخش پایانی) [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی  [2012 Nov] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش چهارم - نسخه -۲) سلاح نفت ، سلاح برای نفت . [2012 Jun] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش سوم - نسخه اول ) [2012 May] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت؛ سلاح نفت ، سلاح برای نفت [2012 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت [2012 Feb] 
*تاًملی بر اندیشه های فلسفی سیاسی پرفسور سید حسین نصر ، از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2011 Dec] 
*جهان سیاست جهان ایده الیسم و رویا ها نیست (بخش دوم ) [2011 Jul] 
*وحدت ملی و نقش زبان ملی در این وحدت [2011 May] 
*تولد ملت [2011 Apr] 
*« ژئو پولیتیک قدرت های اروپائی در رابطه با خاورمیانه و رقابت های آنان »  [2011 Feb] 
*اسلام، چون سلاح سیاسی (بخش بیستم) [2011 Jan] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش نوزدهم) ظهور ادیان [2010 Dec] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش هیجدهم  [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی . ظهورموجود عجیب الخلقه ای بنام « روشنفکر اسلامی» در جوامع اسلامی [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش شانزدهم [2010 Oct] 
*باز خوانی برگی از تاریخ معاصر نظام های تمامیت خواه [2010 Aug] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران بخش چهارم ( پایان ) [2010 Jul] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش سوم) [2010 Jun] 
*نامهً سرگشاده یک جامعه شناس ایرانی به ملٌت شریف ایران و روحانیون حکومتی، درنظام ولایت مطلقه فقیه. [2010 May] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش دوم) [2010 Apr] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش دوازدهم) [2010 Apr] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران [2010 Mar] 
*اسلام چون سلاح سیاسی( بخش یازدهم) [2010 Mar] 
*نامه سرگشاده یک ایرانی ، به خانم فاطمه کروبی [2010 Feb] 
*اسلام چون سلاح سیاسی [2010 Jan] 
*فرسودگی قدرت وپایان اعتماد ملت  [2009 Jun]