تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش سوم)
کاظم رنجبر

پیشگقتار

ایرانیان بخاطر دارند ،آیت الله خمینی در 12 بهمن 1357، بعد از بازگشت به ایران ، با هلی کوپتر به گورستان بهشت زهرا رفت و به ملت ایران چنین وعده داد :« علاوه بر اینکه  زندگی مادی شما را  می خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم  می خواهیم  مرفه باشد.شما به معنویات احتیاج دارید .معنویات ما را بردند . دلخوش نباشید که فقط مسکن می سازیم ، آب و برق را مجانی می کنیم . اتوبوس را مجانی می کنیم . دلخوش به این مقدار نباشید ، معنویات شما را ، روحیات شما را عظمت می دهیم به مقام انسانیت می رسانیم  !!!...این ها شما را منحط کردند.اینقدر این دنیا را پیش شما  جلوه کردند، خیال کردید همه چیز این است ما هم دنیا را آباد می کنیم ،  هم آخرت را «...»

 به عبارت دیگر ، با تمام معذرت از ملت شریف ایران ، گویا  قبل از مراجعت روح الله خمینی به ایران ، ایرانیان  فاقد انسانیت بودند ، این روح الله  خمینی  بود که به ایرانیان می خواست انسانیت بدهد . چون از عهده و قدرت یک روضه خوان حرفه ای  چنین عمل سنگین ممکن نبود ، می بایستی اول روح الله خمینی را که عنوان آیت اللهی داشت ، یک شبه به مقام امامت  و امام امت ترفیع داد ه می شد ، بعدأ امام سیزدهم اگر عنایت می کردند،  ملت را به مقام انسانیت می رساندند. وچون همیشه  یک مشت فرصت طلب  در این نوع موقعیت  حضور دارند ، یک شبه روح الله خمینی  تبدیل به امام امت شد و سرود ها ساختند. فرهنگ چاپلوسی ، دست بوسی ، ،به نرخ بازار، مارک تجاری اش را عوض کرد ،شاه پرستان ، تبدیل به شیخ پرستان شدند.سرود« خمینی ای امام  » یک شبه در فضای ایران پیچید  وجای سرود شاهنشاهی را گرفت !

«...»خمینی  ای امام ،خمینی ای امام – خمینی ای امام !!

همین امام امت ، در 24مرداد سال 1358 ، یعنی فقط چهار ماه  پس ا ز تاسیس جمهوری اسلامی، ،که متن کامل آنرا می توانید  در« صحیفهً امام  ! » جلد نهم ،صفحات 281 تا صفحات 284 پیدا بکنید ، آن امام   ناجی انسان  !!!  این با ر  چنین می فرماید .«...»

اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد فاسد را خراب کردیم ، بطور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم،و تمام مجلات  فاسد  و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم،و روسای آنها را به  سزای خودشان  رسانده بودیم ، وچوبه های دار را در میدان های بزرگ  برپا کرده بودیم ،مفسدین  وفاسدین را درو کرده بودیم ، این زحمت ها پیش نمی آمد.من از پیشگاه خدای متعال  و از پیشگاه ملت عزیز  عذر می خواهم ، خطای خودمان را عذر می خواهم .ما مردم انقلابی نبودیم.دولت ما انقلابی نیست، ارتش ما انقلابی نیست ، ژاندارمری ما انقلابی نیست، پاسداران ما انقلابی نیستند، من هم انقلابی نیستم ، اگر ما  انقلابی بودیم ، اجازه نمی دادیم  این ها اظهار وجود کنند. تمام احزاب  را ممنوع اعلامی می کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم ، یک حزب و آن « حزب الله ، حزب مستضعفین ! و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم،و من اعلام می کنم به این قشر ها ی فاسد  در سرتاسر ایران  که اگر  سر جای خودشان  ننشستید ، ما بطور انقلابی  با انها  عمل می کنیم .

امام سیزدهم ، هرچه را که اینبار وعده داده بود ، نه تنها عملأ اجرا کرد ، قتل  های دسته جمعی، تعطیل احزاب و جنگ خانمانسوز 8 ساله ، بستن مطبوعات ، استقرار نظام تمامیت خواه ، «پاک سازی دانشگاه ها !!!» نظام تک حزبی ، ورشکستگی اقتصادی ، بیکاری ،گرانی ، مهاجرت  اجباری قشر تحصیل کرده کشور ، ایجاد گورستانی به وسعت ایران را عملأ روضه خوان دیروز و امام سیزدهم زمان، به ملت هدیه کرد .جانشینان به حق امام سیزدهم نیز  در راستای خط «امام راحلشان » بر وسعت این  گورستان  افزودند ، که ما امروز شاهد آن هستیم.

                                                     *        *          *           *

سخنی است معروف ازفردیک هگل(Friedrich Hegel -1770-1831) فیلسوف معروف آلمان ، که می گوید : هرملتی ،تاریخ خود را می سازد. «جمهوری ناب محمدی امام  آیت الله خمینی !!! » و جانشین اش« رهبر فرزانه ولی امر مطلق مسلمانان جهان  آیت الله علی خامنه ای!!! » ،ساخته و پرداخته ملت ایران است.منتها اگر از جعبه مارگیری شعبده بازان تاریخ، یعنی روضه خوانان  شیعه علوی ، که همان شیعه صفوی نیز می باشد، چنین موجودات عجیب الخلقه ای بیرون آمدند ،که زندگی را برای هفتا د ملیون ایرانی زهر حنظل کرده اند ، این ملت ایران ، خصوصأ آن قشر از ایرانیانی که  خود را با عنوان «روشنفکران مذهبی ، ملی مذهبی ها !!!» معرفی می کردند، این مرحله از تاریخ ایران را ساختند.

مار یانا فلاچی ، روزنامه نگار معروف ایتالیا ،که به محضر «امام امت ، آیت الله روح الله خمینی  نیز رسید ،و بخاطر روسری غیر اسلامی اش ، کم مانده بود خشم رهبر انقلاب اسلامی را بر انگیزد، روزی از نخست وزیر سابق انگلیس ،و شخصیت معروف دنیای سیاست و جنگ ، وینستون چرچیل  این سئوال را می پرسد :آقای نخست وزیر، ملت کوچک ایرلند ، در کنار امپراطوری عظیم  بریتانیا ، دو قرن تمام جنگید ، تا استقلال خود را بدست آورد.اما چرا ملت های  شرقی ، با ملیونها جمعیت ، این چنین راحت و آسان ، اسیر قدرت ها استعماری و در راًس آن اسیر استعمار بریتانیا شدند؟ چرچیل در مقابل این سخن ، این حقیقت ولو تلخ تاریخی را بیان می کند : بخاطر وجود اکثریت بی سواد و نا گاه این ملتها ،و اقلیت تحصیل کرده ،ولی  فاسد و خائن این ملتها است ،که ما این چنین راحت  بر اهداف خود نائل می شویم .

                                                *     *     *     *     *

 

حتمأ  ایرانیان عصر انقلاب 1357بخاطر دارند ،که در آن اوج اعتراضات و اعتصابات و مبارزات کور و بی برنامه ،در جواب این سئوال ،که چه نظامی را می خواهید  جانشین  نظام استبداد سلطنتی بکنید ؟ اغلب  این جواب  را می شنیدیم :هر نظامی که بعد از سرنگونی رژیم پهلوی بیاید ، بدتر از رژیم شاه نخواهد بود! اماٌ دیدیم و دیدید ،که اینگونه ساده انگاری ها ،چه دنبا لهً ترآژیک و  درد آوری را با خود داشت.امٌا امروز،  زمان ، زمان تاًسف و حسرت نیست. برای اینکه مسئله  از جنبهً  فلسفه سیاسی ، وروانشناسی اجتماعی ،و جامعه شناسی سیاسی ، بسیار پیچیده تر از آن است ، که اشخاصی که  به این علوم آشنائی ندارند، حسرت دوران نظام سلطنت استبدای محمدرضا شاهی را بخورند .نظام استبداد دینی خمینی ، امام سیزدهم ، فرزند خلف استبداد سلطنتی خدایگان آریامهر است.

در اینجا برای گسترش بحث ، از اندیشه  افلاطون یکی از بنیانگذاران فلسفه سیاسی در یونان باستان کمک می گیریم.

افلاطون که در قرن چهارم  قبل از میلاد در آتن ، در یک دموکراسی در حال ا فول ، زندگی می کرد ،وامٌا  هنوز در آن دموکراسی ، آزادی نقد نیش دار ،و گزنده ، بوسیله جواب دادن  و انتقاد کردن معمول بود ، می گوید :حاکم کردن خرد گرائی ، و هوشمندی  در سیاست ، عملی است بس دشوار . در جائیکه سیاست  هدفش تعریف و تمجید  افکار عمومی باشد ، خرد گرائی  نمی تواند ، به موفقیت برسد. بد تر از آن ،حکومت کردن به نفس خود ، هوشمندی و خرد گرائی  حاکمان را به فساد می کشد ،و آنها را از راه تعادل و شناحت واقعیت ها ، باز می دارد .افلاطون  یاد آور می شود ، تنها بر مبنای استعداد و کارائی  و موفقیت دولت در بالابردن شعور و آگاهی  مردم است ،که ارزش و لیاقت آن حکومت را می توان سنجید. افلاطون اضافه می کند ،و می گوید : حاکمان نمی توانند  به مردم  حکومت بکنند ، مگر آنکه  خود مردم شبیه حاکمان باشند. مردم حکومت گران دیگری نخواهند داشت ، مگر حکومت گرانی که شایسته آنها هستند .اگر در جامعه ،حکومت گرانی هستند،که فاقد عقل و هوشمندی هستند، برای این است ،که حکومت گران در حقیقت ، تصویر واقعی آن جامعه اند ، که مخالف هوشمندی  و خرد گرائی هستند. اگر ما امروز ، تحلیل افلاطو ن را ، به جوامع بشری و نوع  حکومت هائیکه بر ملت ها  حکمروائی می کنند ، منتقل بکنیم ، می بینیم ،که این تحلیل و جهان بینی  افلاطون ، اهمیت  و بینش واقع گرانه  خود را از دست نداده است. (ماًخذ 1 )

 

 

 در همین  چند جمله ، به خاطر محدود بودن زمان و جلوگیری از طویل بودن مقاله فقط به دو اصل تکیه خواهیم کرد .

1-افلاطون یاد آور می شود ، تنها بر بر مبنای استعداد  و کارائی و موفقیت دولت در بالابردن سطح و شعور و آگاهی مردم است ، که ارزش و لیاقت آن حکومت را می توان سنجید .

2- حاکمان نمی توانند به مردم حکومت بکنند ، مگر آنکه  خود مردم ، شبیه هیت حاکمان باشند ،مردم حکومت گرانی نخواهند داشت  مگر حکومت گرانی که شایسته آنها هستند.اگر در جامعه حکومت گرانی هستند ،که فاقد  عقل و هوشمندی هستند ، برای این است ،که حکومت گران  در حقیقت ، تصویر واقعی جامعه اند ، که مخالف هوشمندی و خرد گرائی است.در این رابطه به این دو نکته زیر لطفأ توجه بکنید .

الف - در تظاهرات 22 خرداد 1388 ، بعد از گذشت 31 سال از حاکمیت اسلام ناب محمدی آقای خمینی ، یکی از شعار هائی که مردم تهران می دادند چنین بود : یا حسین ، میر حسین !

ب- در اوج قدر قدرتی محمد رضا شاه ، با هزینه بس گزاف ، جشن  دو هزار وپا نصد ساله شاهنشاهی  راه انداخته شد ، محمد رضا شاه  بر قبر کوروش  نطق کرد و گفت کوروش آرام بخواب که ما بیداریم. !

در رفراندم  12 فروردین 1358 ، برای تعین نوع نظام حکومتی ، بنا به دستور آیت الله خمینی ، ملیونها نفر به پای صندوق راًی رفتند و به « نظام جمهوری اسلامی  خمینی ، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه بیشتر » بدون آنکه  اصلأ بدانند ، معنی این کلمه ابتر ،جمهوری اسلامی !!! چیست ، زن و مرد ایرانی ، با سواد ، دانشگاهی و بیسواد راًی دادند . اگر در دوران سلطنت 37 ساله محمد رضا شاه ، واقعأ  شعور و آگاهی  مردم  بالا می رفت ، آیا این مردم ، آلت دست یک روضه خوان و اطرافیان او می شد ند ؟ همین سخن افلاطون کاملأ بجا گفته  شده است :اگر در جامعه حکومت گرانی هستند ، که فاقد عقل وهوشمندی هستند ، برای این است ،که حکومت گران  در حقیقت ، تصویر واقعی جامعه اند ،که مخالف هوشمندی و خرد گرائی هستند. وقتی که بعد از 31 سال حکومت اسلام ناب محمدی  آیت الله خمینی ، و جانشین  اش ، هزاران ایرانی شعار می دهند : یا حسین ، میر حسین  !دادن این شعار در تهران ، پایتخت ایران اسلامی ، عمق فقر فرهنگی و فقر شعور سیاسی ملت  و عدم شناخت تاریخ ملت ایران توسط خود این ملت را نشان می دهد ،که 2300 سال پیش ، افلاطون  این چنین روشن و آشکار این موضوع را پیش می کشد .

                                             *          *           *               *

تاریخ چیست؟

 

تاریخ یک روایت ، یک بازسازی تصویر گذشته  انسان ها ئی است ،که مورخین سعی می کنند، آنرا تفسیرکرده و توضیح بدهند  ، تا درک زمان گذشته  را، قابل فهم سازند.علاوه بردخالت عنصر  زمان ، عصر تاریخی ، روش علمی مورخین ، هدف از بازسازی گذشته ، نباید فراموش کرد که تاریخ ، دارای هویت  زمانی است ، که آن تاریخ ، در آن زمان ، نوشته شده است.(به عنوان مثال ، روضه خوانان عصر صفوی ، تاریخ شیعه را نوشته اند ،و برای روضه خوانان امروزایران  ، چون آیت الله خمینی ،و آیت الله علی خامنه ای به ارث گذاشته اند. تاکید از ما است )

بنا به گفته  آنتوان پروست ( مورٌخ   1933تولد Antoine Prost ) ، تاریخ آن است که موٌرخین می آفرینند. تاریخ یک روایت است ، منتها ، نه آن روایتی که  روشنفکران (یا در ایران ، روضه خوانان رسمی ،و روشنفکران روضه خوان !) بر مبنای حدس و احساسات  خود می نویسند .بلکه تاریخ ،متکی بر منابع معتبر و استناد بر این منابع ،که لایه های تاریخی زمان گذشته هستند ، نوشته می شود. در طول قرون ، روش کار و استفاده از منابع ،و زمینه هائیکه در آن ها ،و بوسیله آن ها ، در جستجوی حقایق تاریخی نهفته است ،مورخٌین آنها را توسعه داده اند.تاریخ ، محدود به تفکر و تاًمل در گذشته نیست، لذا، لازمه ً تاریخ نگاری ، مسلط بودن  به روش نگارش تاریخ است.(منظور تاریخ  نگاری ، نوحه و روضه خوانی نیست ، تاریخ علم است .به همین جهت نیز روضه خوانان  از زنده یاد احمد کسروی متنفر بودند ،و در نهایت او را با گلوله و تیغ جهل کشتند.)

این روش علمی تاریخ نگاری ، در طول زمان ، گسترش پیدا کرده است و در زبان اروپائی به این روش :( Historiographie ) یا در سبک ادیبانه ،تاریخ نگارش تاریخی ، می توان ترجمه کرد .در روش تاریخ نگاری ، مورخین از سایر علوم کمک کننده برای درک تاریخ  کمک می گیرند .مثلأ سطح توسعه سایر علوم ، باستان شناسی و کاوش های  علمی – تاریخی ،تکنولوژی ،سطح اقتصاد زمان تاریخی ، هنر معماری ، صنایع نظامی ، آمار ، روابط بازرگانی ،کشتی سازی ، تسلط بر آب راههای سوق الجیشی ، به کمک کشتی های اقیانوس پیما و علوم در یانوردی ، برای درک تاریخ کمک می کنند. تاریخ در کل ، مجموعه اعمال یک جامعه ، در یک زمان معین و مشخص است . اساسا ، تاریخ  در بطن زمان خود نوشته می شود .لذا ، برای قضاوت  اعمال تاریخی انسان ها ، عنصر زمان ، در تاریخ نویسی نقش اساسی دارند . تاریخ ، مجموعه اعمال گذشته ، در قالب مجاز عقلی (Synecdoque  ) است . (ماًخذ 2)

                           

  یکی از افتخارات  به حق ملت ایران،  قد مت  هستی و تاریخی این ملت است .امروز  این ملت یا دنبال کوروش و داریوش افسانه ای در خرابه های تخت جمشید و پاسارگاد ، گیر کرده است ، یا دنبال  امام علی و امام حسین مظلوم و شهید و ابوالفضل  ،علی اصغر و علی اکبر ، طفلان مسلم  روضه خوانان ، در جهان خیالی  نجف و صحرای کربلا، سیر می کنند و 12 ماه سال عزا دارهستند !!!. این  بیگانگی از تاریخ خود به معنی علمی آن ، تا  حدی است ، که مرحوم علی مزینانی ،معروف به دکتر شریعتی ،مدت 40 سال  به ملت ایران خود را، جامعه شناس قالب کرد، در مقاله ای نوشت : بدون حسین ، شراب و نماز  یکی است.! یا آقای  دکتر عبدالکریم سروش،«فیلسوف و روشنفکر اسلامی !!!» که از اولین روز در دستگاه این حکومت  ضد عقلانیت و علم بود، در این بحران رژیم ، و مبارزات بی امان آزادیخواهان ملت ، به روحانیون مخا لف جناح  اقتدار گرای تمامیت خواه ، پیشنهاد مهاجرت به نجف و کربلا  را می دهد !!!( ماًخذ 3)

 

 ملت ایران از  دوران حاکمیت صفوی ، ، با سناریو های (نماش نامه ها و شبیه سازی ها)ساخته و پرداخته  روضه خوانان حرفه ای ، که صحنه های آن داستانها ،به روایتی  در نجف، وکربلا اتفاق می افتند ، آشنا هستند. در حقیقت ،این  جنگها،  رقابت برای گرفتن قدرت و حفظ آن ، بین دو طایقه  بنی امیه و بنی هاشم بود. این دوطایفه عرب و دوشمن خونی ،این پسر عمو ها ، فرزندان ذ کورعبدالمناف جد چهارم  پیامبر اسلام بودند ،که دو فرزند دو قلو بنام های  هاشم و شمس ، داشت.بنی امیه ازتبار  عبدالشمس ،و بنی هاشم از تبار هاشم  بودند. که هر دو این خاندان، در دوران قدر قدرتی شان  ، ایران و ایرانی را بخاک سیاه نشاندند،و هستی  این ملت را  در طول بیش از  دو قرن  به تاراج بردند . بعد از گذشت هزار و چهار صد سا ل ، این روضه خوان ها  ، به سر قمه زدن ها ،و به تن زنجیر زدن ها را ،که خود اعراب دست به چنین کار های خلاف عقلانیت نمی زنند،به ایرانی  تحفه  دادند، در حالیکه نه خود آخوند ها ،و نه فرزندان آنها هرگز نه قمه ،و نه زنجیر می زنند.این روضه خوانی ها ،چه دردی از ملت را دوا می کنند،، برای روضه خوانان حرفه ای مهم نیست، مهم این است که ملت را نادان و نا آگاه و تحت انقیاد خود در آورند  .در کشور های پیشرفته ، وقتی که یک روز تعطیل می شود، اقتصاد دانان میزان خسارات مادی آنروز تعطیلی را حساب می کنند . وای به حال ملتی که 12 ماه سا ل برای عزاداری ،روزهای متعددی،  تمام دستگاه اقتصاد ورشکسته اش نیز تعطیل باشد!!!

هروز در عراق ، ایران، افغانستان ، پاکستان ، بخاطرقدرت طلبی رهبران مذهبی وصدور  فتاوی از طرف اعلمای اعلام و آیات اعظام شیعه و سنی ،ولی در واقع  با دخالت مستقیم و غیر مستقیم عاملان   قدرت های استعماری در منطقه ، صد ها انسان مظلوم درظاهر بخاطر   شیعه یا سنی بودن ، ،مظلومانه با عملیات تروریستی ، کشته،  یا  تا آخر عمر معلول می شوند !آیابرای روحانیون قدرت طلب ،چه شیعه و چه سنی   این است معنی  انسانیت و معنویت ؟ درد آور اینکه ، درست  در همان زمان ما شاهد هستیم ، اروپائی که قرنها ، میدان جنگ های مذهبی ، بین کاتولیک  هاو پرتستان ها بود ، امروز چگونه با جدائی دین از سیاست ، تلاش در ساختن اروپای متحد ، در تقابل  با ابر قدرت های امروز ، نظیر آمریکا، و ابر قدرت های آینده چون چین ، هند ، روسیه و برزیل هستند!!! آیا زمان آن نرسیده است ،که سخنان  وینستون چرچیل با محتوی حقیقت  ولوگزنده« اکثریت نا آگاه و اقلیت خائن در کشور های شرقی » را، عمیقانه  باز شکافی بکنیم  ؟

                                                *                    *                    *

چرا جامعه شناسان دین را عامل از خود بیگانگی فرد (Aliénation ) وکا رل مارکس دین را افیون توده ها می نامد؟

(ادامه دارد )

پاریس 29 ژوئن 2010

اقتباس بطور کامل و یا به اختصار ، با ذکر نام نویسنده و سایت کاملأ آزاد است .
 

به قلم : کاظم رنجبر ، دکتر در جامعه شناسی سیاسی .

kazem.randjbar@yahoo.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ماخذ  به زبان فرانسه .

1-Le Monde 19 mars 2004 –Monique Canto-Sperb .La politique peut-il penser .Page 19.

استاد فلسفه سیاسی . در این رابطه به مقاله زیردر زبان فارسی نوشته این صاحب قلم ، با عنوان : فلسفه سیاسی ، یا روضه خوانی سیاسی ، مراجعه شود.

 

  http://www.ettelaat.net/extra_06_11/f_siasi_ya_r_k_siasi.asp

 

2-http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire

-  ماخًذ به زبان فارسی .

 

3-http://taksavaresabz.blogspot.com/2010/05/blog-post.html                                                     

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


کاظم رنجبر

فهرست مطالب کاظم رنجبر در سایت پژواک ایران 

* . نقدی براثر معروف توماس هابس ،Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Dec] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- با عنوان : لویتان ، (Léviathan )  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) [2014 Oct] 
*دین و نقش سیاسی آن در جامعه . بخش اول – نسخه 2  [2014 Jul] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی .  [2014 Jun] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 Apr] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی- بخش اول [2014 Mar] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان .بخش پایانی [2014 Feb] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان - بخش۹ نسخه ۱ [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان  [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Dec] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Nov] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن بخش 4 [2013 Oct] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Aug] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Jun] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران (بخش ششم) [2013 May] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران . [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Mar] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت بخش ششم . نسخه1  [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی (بخش پایانی) [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی  [2012 Nov] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش چهارم - نسخه -۲) سلاح نفت ، سلاح برای نفت . [2012 Jun] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش سوم - نسخه اول ) [2012 May] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت؛ سلاح نفت ، سلاح برای نفت [2012 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت [2012 Feb] 
*تاًملی بر اندیشه های فلسفی سیاسی پرفسور سید حسین نصر ، از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2011 Dec] 
*جهان سیاست جهان ایده الیسم و رویا ها نیست (بخش دوم ) [2011 Jul] 
*وحدت ملی و نقش زبان ملی در این وحدت [2011 May] 
*تولد ملت [2011 Apr] 
*« ژئو پولیتیک قدرت های اروپائی در رابطه با خاورمیانه و رقابت های آنان »  [2011 Feb] 
*اسلام، چون سلاح سیاسی (بخش بیستم) [2011 Jan] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش نوزدهم) ظهور ادیان [2010 Dec] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش هیجدهم  [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی . ظهورموجود عجیب الخلقه ای بنام « روشنفکر اسلامی» در جوامع اسلامی [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش شانزدهم [2010 Oct] 
*باز خوانی برگی از تاریخ معاصر نظام های تمامیت خواه [2010 Aug] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران بخش چهارم ( پایان ) [2010 Jul] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش سوم) [2010 Jun] 
*نامهً سرگشاده یک جامعه شناس ایرانی به ملٌت شریف ایران و روحانیون حکومتی، درنظام ولایت مطلقه فقیه. [2010 May] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش دوم) [2010 Apr] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش دوازدهم) [2010 Apr] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران [2010 Mar] 
*اسلام چون سلاح سیاسی( بخش یازدهم) [2010 Mar] 
*نامه سرگشاده یک ایرانی ، به خانم فاطمه کروبی [2010 Feb] 
*اسلام چون سلاح سیاسی [2010 Jan] 
*فرسودگی قدرت وپایان اعتماد ملت  [2009 Jun]