تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی (بخش پایانی)
کاظم رنجبر

 
 
مصاحبه آقای  :عرفان قانعی فرد ، با آقای : پرویز ثابتی
به قلم : کاظم رنجبر : افسر سابق ارتش ، دکتر در جامعه شناسی سیاسی ،از مدرسه عالی علوم انسانی پاریس .
Kazem.randjbar @yahoo.fr
بخش هشتم . یخش پایانی .
دسامبر11 دسامبر 2012
اهمیت سلاح ، کمتر از بازوانی است ، که آن سلاح را حمل میکنند ،و اهمیت  بازوان ایکه آن را اسلحه حمل میکنند ،کمتر از شعور  وآگاهی  آن مرد مسلح است  .
(سخن از آندره ژید - متولد 1869-مرگ 1951 .نویسنده و نمایشنامه نویس معروف فرانسه  نقل  از از کتاب افسر عالی رتبه کشور فرانسه  بنام :Eric DENECE – با عنوان : Les Services secrets français sont ils nuls –ترجمه عنوان :آیا سرویسهای اطلاعاتی فرانسه فاقد ارزش هستند؟ )  در صفحه117.هدف از استناد این افسر عالی رتبه اطلاعاتی  فرانسوی به این جمله ، این است ، که داشتن شعور و همراه با آگاهی  از سیاست ها و اهداف نظامی و تبلیغاتی قدرت های رقیب و چه بسا ، به مراتب بالاتر از داشتن سلاح ، بدون آگاهی و شعوراست .
انگلستان  این کشور کوچک متشکل از چند جزیره ، در طول سه قرن گذشته ، یک امپراطوری عظیمی حاصل از سیاست استعماری خود تشکیل داد ، که معروف است که بخاطروسعت این امپراطوری ، می گفتند : آفتاب در مستعمرات انگلیس غروب نمی کند. این امپراطوری عظیم را ، انگلستان  در درجه اول به قدرت اسلحه و نیروی بازو ، تصاحب نشده بود ، بلکه در درجه اول با آگاهی و مطالعه و شناخت از آداب وروسوم فرهنگ  و نقاط ضعف روحی ، روانی ، روابط اجتماعی اقوام  مختلف جهانی بود که انگلستان بر این امپراطوری مسلط شد و هنوز هم به طریق وروش های نو استعماری بر بخشی از دنیا  همراه با متحد خود ایالات متحده آمریکا  تسلط دارند . بی جهت نیست ، که حتی امروز امپراطوری انگلیس ، صاحب یکی از پیشرفته ترین سازمان اطلاعاتی ، از منظر پرسنل ، شبکه ،و اماکانات ،و  وسائل و روشهای اطلاعتی  را در دنیا دارد.
 
 
در اولین سال  انقلاب ، روزی آیت الله خمینی سخنی بر زبان آورد ، به این مضمون ، «...» اگر ملت های مسلمان ، هرکدام یک سطل آب بر روی اسرائیل بریزند ، این کشور را سیل میبرد !!! این سخنان  شعار گونه ،که متاسفانه در فرهنگ سیاسی و حتی در بحث های «روشنفکران اسلامی !» مرسوم است ، یک عده شنونده ساده اندیش را تهیج می کند .  همچنانیکه  در هنگام جنگ عراق علیه ایران ، یکی از این سخنان «رویائی روح الله خمینی ، رهبر مستصعفان جهان » این شعار بود : راه قدس از کربلا می گذرد !!! یعنی اینکه برای آزادی فلسطین از جور و ستم اسرائیل  باید عراق را به تصرف  کرد وبعد به اسرائیل حمله کرد!!!  سخن آندره ژید درست در تقابل با این شعار ها و گنده گوئی ها است ، که میگوید : شعور و آگاهی  از واقعیت ها دنیای سیاست و ماهیت ملت ها از منظر فرهنگی  بالاتر از قدرت بازو و قدرت سلاح است. اگر 57 کشور مسلمان  بدون استثنا ، همه این کشورها با نظام های فاسد  و استبدادی  اداره می شوند ، واقعیت امر این است که این ملت ها ، از لحاظ شعور و آگاهی ، خصوصاً اگاهی از سیاست های بین المللی قدرت های سلطه گر ، محروم هستند  . امروز نحوه استعمار  کشورهای عقب مانده توسط قدرت های استعماری ، به طریق قرون گذشته ، توسط نیروهای نظامی ، کشتی های جنگی این قدرت ها نیست . بلکه از طریق  راه و روش های نوین استعماری ، اول از همه مغز و شعور این ملت ها را از قدرت اندیشیدن و تعقل  باز میدارند . جنگ های روانی ، تبلیغات اندیشه های پوچ و خرافات مذهبی ، درست در راستای خلع سلاح کردن این ملت ها از منظر شعور و آگاهی است . در این راستا  است که دستگاه های اطلاعاتی  در راه شناخت  ارزش های فرهنگی  و باور های دینی و سنتی این ملت ها ، متخصصین  خود را در این راستا  در مراکز مختلف ، زیر پوشش  های بظاهر علمی ، شرق شناس ، اسلام شناس ، زبان شناس ، باستان شناس ،  استادان دانشگاه«شیقته فرهنگ و تاریخ شرق  ،ایرانشناس ، ترک شناس ، عرب شناس ... که در واقع پوششی است برای  کار های اطلاعاتی ، » به مرور تربیت کرده و در مراحل مختلف ، این مستشرقین ،و سازمانهای اطلاعتی این کشور ها   دست دردست هم ،زیرپوشش های شغلی    استادان دانشگاه ، دیپلمات ، در این کشور ها به فعالیت های جاسوسی خود و مطالعه جامعه از منظر روانی و شعور اجتماعی  ادامه می دهند .
آیا برحسب تصادف است ، که ادوارد براون ، «انگلیسی ایران دوست » !!! سالها با سید جما ل الدین افغانی ، هردو عضو فرماسونی لژ انگلیس ، در بنیانگذاری اسلام سیاسی و اخوان مسلمین در کشورهای اسلامی  چون مصر و ایران تلاش میکنند، در ایران چه در زمان رژیم پهلوی و چه نظام  جهل و استبداد «جمهوری اسلامی » بنام ادوارد براون  در پایتخت  بلوار نام گذاری میکنند ، و مجسمه  ادوارد براون را در دانشسرای عالی تهران نسب میکنند ، ولی زنده یاد  احمد کسروی ایرانی با فرهنگ و وطن دوست و مورخ بزرگ تاریخ مشروطیت ایران را یک مشت جاهل و نادان ، با عنوان های « فدائیان اسلام !!!» با فتوی آخوند های جاهل مثل آیت الله کاشانی  در روز روشن ، در کاخ دادگستری پایتخت  نظام شاهنشاهی ، کارد آجین میکنند ؟
 
رقابت های  قدرت های بزرگ  خصوصأ رقابت همه جانبه سیاسی ، نظامی و اید ه ئولوژیک  بین جهان سرمایه داری و جهان کمونیستی ، بعد از جنگ دوم جهانی ، اگر چه با عنوان «جنگ سرد » در تاریخ ضبط شده است ، ولی در حقیقت امر ، رقابت بین دو اردوگاه سرمایه داری و سوسیالیزم ، با جنگهای استقلال طلبانه ملت های مستعمره ، از یک طرف ، و جنگ ایده ئولوژیک از طرف دیگر ، بشد ت ادامه داشت.( با وجود فروپاشی نظام کمونیستی در شوروی سابق ، این رقابت ها  همین امروز  با شدت هرچه تمامتر ادامه دارند ). در این رقابت های سیاسی و فرهنگی هستند،که مشاهده می شود که بخشی از تحصیل کرده های جهان سوم ( اصطلاحی که بعد از تقسم جهان به دو قطب سیاسی و اقتصادی در سالهای ۱۹۵۰ وارد فرهنگ سیاسی شد) ، از طریق تبلیغات  ایده ئولوژیک ، ودستگاه های اطلاعاتی مخفی و نیمه مخفی گسترده  این دو اردوگاه ، مستقیم و غیر مستقیم ، وارد فعالیت های سیاسی و فرهنگی - تبلیغاتی و بینش و گرایش های سیاسی می شدند.البته موقعیت ژئوپولتیک  ، اهمیت اقتصادی ، نیروی انسانی ، وذخائر زیر زمینی این کشورها ، دراین رقابت قدرت های رقیب ، اهمیت حیاتی داشتند. چنانکه در بحران کوبا از ۱۶ تا ۲۸ اکتبر ۱۹۶۲، ناشی از استقرار موشک های با کلاهک های آتمی توسط روسیه شوروی در این کشور  ، دنیا تا چند قدمی یک جنگ تمام عیار  اتمی پیش رفت . در چنین رقابت های سیاسی و ایدئولوژیک ، هر اردوگاهی سعی بر آن داشت ، بخشی از قشر تحصیل کرده های  کشور های جهان سوم را  با تامین امکانات مادی ، چه بسا از طریق مطالعات  شخصیت روحی و راونی ، و زمینه های تربیت خانواده گی و تعلقات  دینی و مذهبی ، افراد تحصیل کرده  برخاسته از جهان سوم ،آنان را بطور مستقیم و غیر مستقیم ، به طرفداری از اردوگاه خود ، یا حد اقل مخالفت با ایده ئولوژی  رقیب، بطرف خود جذب بکند.مسلمأ ایالات متحده آمریکا ، با امکانات مالی ، و نفوذی که در دستگاه های اداری –سیاسی کشور های «دوست و هم پیمان » داشت ، ترقی و پیشرفت  اجتماعی ، اقتصادی ، مالی ، این« دوستان و مدافعان سیستم سرمایه دار ی » را کاملأ تضمین می کرد .در این راستا  در بخش پایانی این نقد :: تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی .
یکی از این شخصیت اطلاعاتی  معروف آمریکا ، متخصص جهان اسلام ، آقای گراهام فولر :Graham E .Fuller
یا به عبارت دیگر: « آیت الله گراهام فولر » را که تا زه گی نیز کتابی در باره ایران نوشته و در ایران نیز ترجمه و چاپ شده است:( به گزارش خبرآنلاین، کتاب «قبله عالم، ژئوپلیتیک ایران» نوشته گراهام فولر با ترجمه عباس مخبر در ۳۲۷ صفحه برای چهارمین بار از سوی نشر مرکز منتشر شد.)
این کتاب مجموعه‌ای مدون از اطلاعات کلیدی و همه جانبه درباره ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی آن و روابطش با همسایگان و دیگر کشورهای جهان است که صرفاً به جوانب جغرافیایی و طبیعی موقعیت ایران اکتفا نکرده است .
                                           
 
به آگاهی خوانندگان میرسانیم ، تا خود خوانندگان  با مقایسه کار این افسر اطلاعاتی :C .I.A آمریکا ، با کار آقای پرویز ثابتی ، و آقای عرفان قانعی فرد خود به قضاوت بنشینند ، که فرق تا کجاست  تا بکجا ، و اسلام سیاسی  ساخته استعمار غرب  در راستای تقابل با ایدئولوژی کمونیزم ، وقبل از آمریکا ، این سیاست استعماری انگلیس بعد از تسلط برهندوستان ، و با مشاهده ترکیب جمعیتی  این شبه قاره هند متشکل از هندو و مسلمان و سایر پیروان دایان مختلف ، اسلام سیاسی را  چون سلاح استعمار  در راستای منافع خود وارد سیاست استعماری خود کرد .
                                                    *                   *                     *
گراهام  فولر (Graham E.Fuller  )  کیست؟
گراهام  فولر(یا شیخ السلام فوللر!!! برای روشنفکران و فیلسوفان اسلامی !!!)بعد از تحصیلات خود در دانشگاه  هاروارد ،در سال ۱۹۸۲ به خدمت سازمان اطلاعاتی و جاسوسی سیا در می آید و اولین ماموریت اش در افغانستان بود .بعدآ  فعالیت جاسوسی و جمع آوری اطلاعاتی او را در خاورمیانه ، جنوب آسیا ، مصر و شمال آفریقا ، می توان رد یابی کرد .  درسال ۱۹۸۶این  جاسوس پر تجربه ،  به مقام معاونت رئیس سیا ، ارتقاء درجه می یابد.درسال ۱۹۸۷، رونامه نیوریویک تایمز ، گراهام فولر را، طراح ارتباط دولت ریگان ،  با دولت ایران ، درسال ۱۹۸۵ ،معرفی می کند ، که ماجرای «ایرانگیت » فروش اسلحه امریکائی (البته اسلحه های کهنه آمریکائی  از طرف اسرائیل ، با موافقت آمریکا ، و جانشینی این اسلحه های کهنه  با اسلحه های نوع آمریکائی برای ارتش اسرائیل ، با پول ملت ایران ) یکی از شاهکار های این جاسوس آمریکائی  اسلام پرور است!!!. در ماجرای ایرانگیت ، هدف این بود که آمریکا در هنگام جنگ  عراق علیه ایران  ،از آنجائیکه  با ایران قطع رابطه داشت ، واز طرفی نیزارتش ایران احتیاج مبرم  به سلاح های ضد تانک  داشت ، این ارتباط سری و افشاء آنرا مطبوعات سیاسی ، به تشبیه  افتضاح  «واترگیت »  ایران گیت ، یا ایران کنترا نامیدند. این افتضاح ماجراجویانه در زمان ریگان ، توسط آقای گراهام فولر  طراحی شده بود که تا امروز این پرونده در قسمت سری  سازمان سیا بایگانی است  در این ماجرا ، ریگان بطور غیر قانونی توسط اسرائیل به ایران سلاح فروخت  تا پول عاید از این معامله را ، آمریکا به سازمان چریکی  بنام :Contras– در نیگاراگوئه  علیه رژیم مارکسیستی  دانیل اورتگا –Daniel Ortega می جنگیدند، کمک مالی بکند  این ماجرا در زمان جنگ سرد  بین روسیه شوروی ،و آمریکا ، توسط سازمان سیا ، به رهبری و طراحی گراهام  فولر ، به دستگاه حکومتی ریگان پیشنهاد شده بود  .بعد از افشاً این ماجرا  در نوامبر ۱۹۸۶ پرزیدانت ریگان  در تلویزیون  آمریکا ، فروش سلاح را  تکذیب کرد ، ولی درست بعد از یک هفته  در ۱۳ نوامبر ۱۹۸۶ ریگان اعتراف کرد که چنین فروش اسلحه  به ایران ، انجام شده است .ولی ریگان تکذیب کرد که چنین معاملات در راستای آزادی گروگان های آمریکا در لبنان که توسط حزب الله لبنان ، گروگان گرفته شده بودند ، انجام شده است (ماخذ:۳) گراهام فولر در عین حال ، عضو سازمان :Rand- Corporation  است . این سازمان اطاق اندیشه  نیروهای دفاعی و سازمان اطلاعاتی آمریکا است و شخصیت  های آمریکائی و غیر آمریکائی  مطمئن و امتحان داده  در صداقت خود به دولت آمریکا ، خصوصا  شخصیت های علمی و دانشگاهی  برای خدمت به آمریکا و منافع این کشور در جهان ،  به عضویت این سازمان در می آیند .گراهام  فولر ، که تا مقام معاونت سازمان اطلاعاتی و جاسوسی سیا ، پیش رفت  و امروز به عنوان : استاد مدعوع در دانشگاه وانکور کانادا ، تاریخ  تدریس می کند ، این شخصیت ، معمائی هزار چهره ، یکی از مبلغین : اسلام سیاسی ، در کشور های اسلامی و جهان است.  اینجا است ،که باید دید چرا ، کشور های غربی  و در راٌس آن ، بریتانیای کبیر ، پیر استعمار ، و ایالات متحده آمریکا ، از اسلام  سیاسی  پشتیبانی می کنند ؟
همین رد پا و فعالیت  سری آقای گراهام فولر  را اینبار  در ماجرای  جبهه نجات اسلامی الجزایر می بینیم ، که ماموران سری آمریکا ,چقدر  پیش قدم هستند  که در شمال آفریقا ، در منطقه مدیترانه ، منطقه استراتژیک و یکی از کشورهای مهم با ذخائر نفت و گاز طبیعی  مورد احتیاج آمریکا و غرب ،و رقابت قدرت های استعماری سنتی  یعنی انگلیس ، فرانسه ، اسپانیا ، پرتقال ، و ایتالیا ، آمریکا جای پائی برای خود  داشته باشد .در این راستا است که آقای گراهام فولر ،این جاسوس حرفه ای «اسلام پرور » وارد معرکه جبهه اسلامی الجزایر می شود . جبهه نجات اسلامی الجزایر را حتماً  هموطنان بخاطر دارند که این جبهه نجات اسلامی  در جنگ داخلی الجزایر چقدر کشته و زخمی گذاشت ؟  خوانندگان فراموش نکنند که بنا بر قوانین حاکم در سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی ، یک مامور اطلاعاتی ، تا پایان عمر ، مامور اطلاعاتی می ماند . در پایان سال ۱۹۹۵،گراهام فولر  در باره الجزیره ، که گرفتار جنگ داخلی بین اسلام گرایان و ارتش است ،  در یک گزارش ۱۲۰ صفحه ای خود، در باره الجزایر  به عنوان جاسوس حرفه آمریکا و متخصص جهان اسلام ، چنین می نویسد :الجزایر ، دولت اسلامی آینده  خواهد شد؟ این گزارش در تمام وزارت خانه های کشور های ذینفع ، پخش می شود . آقای گراهام فولر در این گزارش که توسط (Rand-Corporation –Think-thank- انبار اندیشه  سازمان اطلاعاتی در چاپ و پخش گزارش نقش دارد ، به سئوال خود ، چنین جواب می دهد :سئوال واقعی  این نیست که «جبهه اسلامی  به قدرت میرسد ، بلکه سئوال این است ،که جبهه اسلامی الجزایر چگونه در گرفتن قدرت موفق خواهد شد ، و با کدام سازمان های سیاسی ، ائتلاف خواهد کرد ؟ این چنین  اطمینان خاطر  آقای گراهام فولر  ، معاون سابق ریئس سیا ، نشان می دهد ، که خود :جبهه نجات اسلامی الجزایر ، ساخته و پرداخته  سازمان سیا و به کمک مالی عربستان سعودی بود ، که در نهایت ملت الجزایر را به یک جنگ داخلی خونین  سوق داد که از ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱ تا ۸ فوریه ۲۰۰۲ ، این جنگ طول کشید ،که محققین  معتبر و آشنا به جامعه الجزایر ، تعداد قربانیان این جنگ را  بین ۶۰ هزار نفر تا ۱۵۰ هزار نفر کشته تخمین می زنند . اینکه دولت آمریکا ، توسط سازمان اطلاعاتی  سیا  طراح این جنگ داخلی  الجزایر و تغیر نظام حکومتی  الجزایر  با یک نظام« اسلامی»  بود ،  به یک سند معتبر تکیه می کنیم ، که در این سند ، نقش گراهام فولر (یا شیخ اسلام فولر !) معاون سیا ، کاملأ مشخص است . قرار داد فانتزی سازمان جاسوسی  سیا با فرقه مذهبی Sant’Egidio-زیر نظر آقای گراهام فولر. وقتی که سیاست با مذهب و دستگاه های جاسوسی قدرت های  سلطه گر  مخلوط می شود ، مسلمأ به جنگهای خو نین و قتل  بیگناهان منتهی می گردد.Sant’Egidi– یک فرقه مذهبی کاتولیک ایتالیائی ، مستقر در رم است که با واتیکان ، روابط تنگاتنگ دارد . فراموش نباید کرد ،که یکی از بزرگترین و گسترده ترین سازمان جاسوسی جهان ، متعلق  به در بار واتیکان است . واتیکان  از باور های دینی و مذهبی  پیروان خود ، در راستای این اهداف ، یعنی جمع آوری اطلاعات و نفوذ در دستگاه های حکومتی ، نهایت استفاده را می کند. هدف این قرارداد  ، طرح پروژه ایست ،که تمام مخالفان رژیم حکومتی الجزایر را ، سازمان اطلاعاتی سیا ، تحت برنامه ای متشکل و سازمان دهی بکند. شرط قبول این پروژه سازمان سیا ، این است که توسط :Kashkett،دیپلمات آمریکائی ، مسئول امور  الجزیره ، در وزارت امور خارجه و مشاور :Robert Pelletreau، معاون وزیر امور خارجه  (آن زمان )  و متخصص جهان عرب این برنامه تائید شود .جلسه مشاورت و بررسی این برنامه به کمک  انجمن فرقه مذهبی :Sant’Egidio،یکی از فرقه های کاتولیک نزدیک به دستگاه پاپ و واتیکان ،  در ۲۱ و ۲۲ نوامبر ۱۹۹۴ در رم پایتخت ایتا لیا تشکیل می شود. جلسه دوم در ژانویه ۱۹۹۵ تشکیل می شود . گرچه این مرحله  از فعالیت ها مخفیانه اسلامگرایان الجزایر با سازمان اطلاعاتی  سیا ، تا اندازه ای  فانتزی و خیال پرورانه است ، ولی در عین حال ، نشانگر آن است که تا چه حد سازمان های جاسوسی  قدرت های استعماری ، با نفوذ در سازمان ها و تشکیلات دینی مسلمانان ،  در راستای پیشیرد اهداف خود ، جهان اسلام را به جنگهای خونین  سوق می دهند . مدت ها بود که فردی بنام :رابح کبیر ، از رهبران ، جبهه نجات اسلامی الجزایر ، به عنوان سخنگوی واقعی این جبهه ، به آلمان پناهنده شده بود. رابح کبیر  رقیب سیاسی ، انوار حدام ، دیگر فرد الجزایری بود ، که از سالهای قبل ، در آمریکا مستقر بود ،و درعین حال ، یکی از تجار معروف  صادرات گندم آمریکا ، به الجزایر بود. در جلسه ایکه قرار بود ، در رم  بین رهبران جبهه نجات اسلامی الجزایر همراه با شرکت فرقه دینی :Sant’Egidio  ، برقرار شود ، رابح کبیر  دعوت شده بود . اما با دخالت وزارت امور خارجه آمریکا و تقاضای این وزارت خانه  از وزارت خارجه آلمان ، جهت عدم صدور اجازه خروج به رابح کبیر ، از آلمان ، مانع آن می شوند ،که این فرد ، در جلسه رم شرکت بکند . اما در عوض ، وزیر دادگستری آمریکا ، هواپیمای اختصاصی خود را در ا ختیار ، انوار حداممی گذارد که در جلسه روم شرکت  بکند. .البته بخشی از رهبران عالی رتبه جبهه نجات اسلامی الجزایر ، با شرکت انوار حدام در جلسه رم ، اعتراض می کنند ،که چنین فردی ،فاقد  نمایندگی جبهه  نجات اسلامی  است . با وجود این ، قطعنامه جلسه  رم از جانب جبهه نجات اسلامی را همین فرد آقای انوار حدام  امضا ء می کنئد (ماخذ -۴) .وقتی  به این واقعیت  بظاهر کم اهمیت ، دقیق می شویم ، مسلمآ  در مقابل  این سئوال قرار میگیریم: ۱-چرا ، دولت آمریکا ، از طریق شبکه  سازمانهای اطلاعاتی خود ،  وفعالین این سازمانها ، زیر پوشش  استادان دانشگاه ، همکاری تنگاتنگ این استادان  با سازمان :Rand-Corporation – که ماهیت آن به عنوان:انبار اندیشه  برای سازمان :C.I.A.- ، این چنین بطور گسترده ، در  به روی کار آمدن نظام های  حکومتی  با ماهیت  و ایدئولوژی اسلام سیاسی این چنین  فعال هستند؟ ۲-آقای گراهام فولر ، یک فرد آمریکائی است ،و با تحصیلات خود در دانشگاه هاروارد ، بلاخره برای خدمت و دفاع از منافع وطن خود ، از نوجوانی وارد سازمان اطلاعاتی معروف : C.I.A.- می شود ، و در این سازمان  تا  مقام معاونت  این دستگاه عظیم جاسوسی  و معروف در دنیا ، ارتقاء درجه می یابد ، وبعد  از آن «افتضاحات  بظاهر –ایرانگت – از سازمان سیا استعفا می دهد ، اینبار  وارد  :Rand-Corporation –انبار اندیشه  سازمان سیا می شود؟.  این که آقای : گراهام فولر ، معاون رئیس سازمان اطلاعاتی سیا، در دفاع از : اسلام سیاسی ، تا حد : شیخ الاسلام های عربستان سعودی ، وآیت الله های «ایران جمهوری اسلام ناب محمدی»  خمینی پیش میرود ،و فقط عمامه و عباو یک جفت نعلین ندارد ، اصل واقعیت و حقیقت  این : دگردیسی (Métamorphose) آقای گراهام فولر  کجا نهفته است ؟ وقتی که گراهام فولر در دفاع نظریه خود ، یعنی : تلاش برای استقرار  نظام های اسلامی در کشور های مسلمان ، چنین می نویسد :به نفع دولت آمریکا است که با اسلامگرایان  الجزایر همکاری بکند، حتی در رسیدن به قدرت حکومتی آنان ، آمریکا  کمک خود را از آنان دریغ نکند. فولر  به این نتیجه میرسد ،که چنین احتمال (رسیدن به قدرت  اسلامگرایان الجزایر ) منافع  آمریکا را به خطر نخواهد انداخت و آن را تهدید نخواهد کرد . برعکس ، از این تز دفاع می کند«...» اسلام یک نمونه ارزشی در منطقه است . اسلامیزم شبیه کمونیزم نیست  که دارای رهبری و برنامه حکومتی داشته باشد، بلکه یک فرهنگ محلی و سنتی است. نهایتآ جنبش های اسلامی  متشکل از گرایش های مختلف است که نمیتوان آنرا  ضد دموکراسی  محسوب کرد .  بعلاوه اسلامیزم ،  با زمان ، در طول زمان ، تکامل پیدا می کند.( از ماخذ شماره ۵  زبان فرانسه ) .اینجاست ،که روشنفکران و سیاست شناسان  بر خاسته از جهان اسلام ، در مقابل این سئوال قرار می گیرند :اگر شخصی چون:گراهام فولر ، بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی خود ، در دانشگاه  مشهور هاروارد ،در راستای خدمت به وطن اش ، وارد سازمان  جاسوسی و اطلاعلاعاتی  :C.I.A. میشود ، ودر راستای سیاست امپریالیستی و استعماری آمریکا ،و همپیمانان  اش ، اسلام سیاسی را در مقابل ایدئولوژی کمونیزم ، طراحی کرده ،وبا تمام امکانات  مالی و جنگ های تبلیغاتی  و روانی ،آنرا در اوج جنگ سرد وارد جهان اسلام می کنند، پس چرا روشنفکران  ودانشگاهیان ،و حتی تحصیل کرده های ایرانی  فارغ التحصیل علوم تجربی ، چون :آقای  سید حسین نصر ، فارغ التحصیل دانشگاه  هاروارد ،و انستیتو تکنولوژی ماساچوست (M,I,T) ، یا  داماد  و پسر خواهر «پرفسور فیلسوف اسلامی  همین آقای سید حسین نصر ، رامین جهانبگلو ، یا آقای حسین حاج فرج دباغ  معروف به دکتر عبدالکریم سروش، بعد از تحصیل در رشته داروسازی در تهران ، و بیوشیمی در لندن ، این حضرات یک دفعه  فیلسوف اسلامی و روشنفکر اسلامی  می شوند و دولت آمریکا ، این فیلسوفان  و این متخصصین  اسلام شناس را همراه  شیخ الاسلام محسن کدیور ،  محسن سازگارا ، در پناه  و کمک مالی خود نگاه می دارد ؟ مخور صائب  فریب وعظ از عمامه زاهد . که در گنبد ، زبی مغزی  صدا بسیار می پیجد. (از صائب تبریزی )
با این بخش پایانی ، این نکته را لازم میدانم که خدمت آقایان  پرویز ثابتی ، و آقای عرفان قانعی فرد ، عرض بکنم ، که اگر هدفشان از « از آفریدن ، یاساختن کتاب در دامگه حادثه  ،» در راستای بالابردن شعور سیاسی و اجتماعی ملت ایران بود ، این هموطنان « خواسته یا نا خواسته » راه اشتباه  انتخاب کرده اند . این کتاب ، فاقدر ارزش علمی و حتی ارزش حرفه ای از منظر شناخت سیاست های پشت پرده قدرت های استعماری است . اگر آقایان  پرویز ثابتی و آقای عرفان قانعی فرد ، میخواهند صادقانه در راستای منافع ملی و میهنی ، به وطن مان ایران خدمت بکنند ، بهتر است ، کتاب های  آقای گراهام فولر  را با همکاری و کمک همدیگر به فارسی ترجمه کرده و در اختیار هموطنان و پژوهشگران ایرانی متخصص در مسائل سیاسی بگذارند .فراموش نکنیم که بنا به عقیده متخصصین و تحلیل گران حرفه ای جهان سیاست و حتی سیاست های پنهانی و مخفی کشور های مهم ، متخصصین  با تجربه در مسائل بین المللی قدرت های بزرگ ، درصورت  مطالعات دقیق و مداوم در رابطه با مقالات
مسائل بین المللی مشخص و معین ،از طریق نشریات معتبر جهانی ،تا 85 درصد  سیاست های مخفی و سری این قدرت های جهانی را میتوان تشخیص داد و پیشبینی و تحلیل کرد..
پایان .
پاریس 10 دسامبر 2012 .
اقتباس بطور کامل و یا به اختصار با ذکر نام نویسنده و سایت کاملا آزاد است
 
 

منبع:پژواک ایران


کاظم رنجبر

فهرست مطالب کاظم رنجبر در سایت پژواک ایران 

* . نقدی براثر معروف توماس هابس ،Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Dec] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- با عنوان : لویتان ، (Léviathan )  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) [2014 Oct] 
*دین و نقش سیاسی آن در جامعه . بخش اول – نسخه 2  [2014 Jul] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی .  [2014 Jun] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 Apr] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی- بخش اول [2014 Mar] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان .بخش پایانی [2014 Feb] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان - بخش۹ نسخه ۱ [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان  [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Dec] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Nov] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن بخش 4 [2013 Oct] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Aug] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Jun] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران (بخش ششم) [2013 May] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران . [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Mar] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت بخش ششم . نسخه1  [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی (بخش پایانی) [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی  [2012 Nov] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش چهارم - نسخه -۲) سلاح نفت ، سلاح برای نفت . [2012 Jun] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش سوم - نسخه اول ) [2012 May] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت؛ سلاح نفت ، سلاح برای نفت [2012 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت [2012 Feb] 
*تاًملی بر اندیشه های فلسفی سیاسی پرفسور سید حسین نصر ، از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2011 Dec] 
*جهان سیاست جهان ایده الیسم و رویا ها نیست (بخش دوم ) [2011 Jul] 
*وحدت ملی و نقش زبان ملی در این وحدت [2011 May] 
*تولد ملت [2011 Apr] 
*« ژئو پولیتیک قدرت های اروپائی در رابطه با خاورمیانه و رقابت های آنان »  [2011 Feb] 
*اسلام، چون سلاح سیاسی (بخش بیستم) [2011 Jan] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش نوزدهم) ظهور ادیان [2010 Dec] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش هیجدهم  [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی . ظهورموجود عجیب الخلقه ای بنام « روشنفکر اسلامی» در جوامع اسلامی [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش شانزدهم [2010 Oct] 
*باز خوانی برگی از تاریخ معاصر نظام های تمامیت خواه [2010 Aug] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران بخش چهارم ( پایان ) [2010 Jul] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش سوم) [2010 Jun] 
*نامهً سرگشاده یک جامعه شناس ایرانی به ملٌت شریف ایران و روحانیون حکومتی، درنظام ولایت مطلقه فقیه. [2010 May] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش دوم) [2010 Apr] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش دوازدهم) [2010 Apr] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران [2010 Mar] 
*اسلام چون سلاح سیاسی( بخش یازدهم) [2010 Mar] 
*نامه سرگشاده یک ایرانی ، به خانم فاطمه کروبی [2010 Feb] 
*اسلام چون سلاح سیاسی [2010 Jan] 
*فرسودگی قدرت وپایان اعتماد ملت  [2009 Jun]