باز خوانی برگی از تاریخ معاصر نظام های تمامیت خواه
کاظم رنجبر

پیشگفتار: در این یک ماه گذشته ، در جمهوری ابتر جهل و جنایت و فساد ، اتفاقاتی بظاهر کوچک ،ولی در واقع بسیار با اهمیتی رخ داد ند ،که در حقیقت نشان از زوال و به بن بست رسیدن  این نظام ، بمانند سایر نظام های تمامیت تاریخ هستند. لذا در راستای گسترش دید تاریخی و سیاسی از پایان نظام های توتالیتر ، نگاهی  در محدوده  یک مقاله ، به این مطلب ، خواهیم انداخت ، و  این اصل را از نظر  خواهیم گذراند ،که نظام های تمامیت خواه اصلاح ناپذیر هستند یا نه؟

سیاست و مدیریت کلان جامعه ،متشکل از مجموعه ای از علوم انسانی و تجربی است، و تسلط و آشنائی به این علوم ، ربطی به باور های دینی و ایمانی توده مردم و رهبران دینی ، ندارند .روحانیون حکومتی ، ولو اینکه عنوان  های پر طمطراق علمای اعلام و آیات اعظام را با خود یدک می کشند، اما درحقیقت ، فاقد علم به معنی واقعی آن هستند،و مشکل واقعی جامعه ایران امروز ، درست در همین نکته است،که در هزاره سوم، روضه خوان ،با قدرت سرنیزه،و با سوء استفاده از باور های معصومانه  دینی ناشی از فقز فرهنگ عمومی ، در طول این31 سال ، برمسند حکومت نشسته است !!!

در ماه گذشته ، آقای علی خامنه ای ، علنأ ادعا کرد،که در زمان غیبت ، سحنان او به عنوان مجتهد جامع الشرایط ، چون دستورات پیامبر و امام زمان واجب الاجرا ءاست. و چند روز بعد نیز در یک سخنرانی  رسمی ، به علوم انسانی ، جامعه شناسی و روانشناسی حمله کرد ،و این علوم را ، علوم غربی ، و بی ارزش خواند ،و اضاقه کرد که مسلمانان به علوم قرانی  احتیاج دارند .(نقل به معنی )

به دنبال این سخنان ، رئیس قوهً قضائیه «...» آیت الله  صادق لاریجانی ، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، از ترویج علوم انسانی ،و به ویژه تئوری های روانشناسی و جامعه شناسی انتقاد کرد ، و آنها را نا همخوان  با پیش فرض های دینی دانست.«...» صادق لاریجانی در انتقاد به ترویج علوم انسانی در ایران گفت : در کشوری که بنای آن توحید و ایمان به حق تعالی بوده و بر اساس قران شکل گرفته ، آیا درست است ، برعلوم انسانی اتکا ء کند،که پیش فرضهای آن  به هیچ وجه با پیش فرض های دینی ما هماهنگی و همخوانی ندارند؟«...» حمله به علوم انسانی ، پس از آن در ایران شدت گرفت ،که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ، در شهریور 1388 و در پیوند با روی داد های پس از انتخابات ، علوم انسانی  را ، در ایران هدف قرار داد و به صراحت از تحصیل دو ملیون دانشجو در رشته های علوم انسانی انتقاد کرد و این علوم را مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی دانست. در پی این سخنان ، عده ای نیز درجمهور اسلامی  خواستار  انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه ها شدند. علوم انسانی و نظریه های جامعه شناسی ، یکی از محورهای اصلی کیفر خواست دادستان  تهران علیه اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب ، در همان نخستین دادگاه  ،موسوم به کودتای مخملی  در شهریور ماه سال گذشته بود. در کیفر خواست های خوانده شده ، همچنین به برخی از بزرگان نظریه های سیاسی و جامعه شناسی ، اشاره شده و همچنین از چند استاد برجسته ایرانی یاد شد.«...» در تیر ماه امسال محمد تقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان (وای به حال ملتی  که خبره اش چنین افرادی باشند تاکید از نویسنده ) و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، با صراحت بیشتری به پژوهشگران علوم انسانی  در ایران تاخت و گفت : بسیاری از کسانی که در فتنه ها نقش کلیدی داشتند، از تربیت شد گان  همین اساتید فاسد  دانشکده های خقوق و علوم سیاسی بودند .(ماخذ 1) 

 اینکه در جمهوری ابتر اسلامی آیت الله خمینی ، متکی بر جهل واستبداد ، جنایت و فساد ، یک مشت روضه خوان بر علوم انسانی و جامعه شناسی ،و استادان با ارزش آن حمله می کنند ، جای تعجب نیست. به مصداق مثل معروف در زبان فارسی ،«سنگ را بسته و سگ را  رها کردن »  سیاست های رسمی  این نوع نظام ها می باشند.قتل های زنجیره ای د گر اندیشان ،نمونه بسیار گویای  ماهیت این نظام است.

 وقتی که در سال  1967میلادی  ، سرهنگ های یونان با د خالت علنی آمریکا ،علیه حکومت قانونی خود، کودتا کردند، یکی از اولین  اقدام ضد فرهنگی و ضد آزادی این نظام کودتائی، بستن دانشکده جامعه شناسی دانشگاه آتن بود. عجیب نیست ،که عین همین عمل را در شیلی، ژنرال پینوشه ، در کودتای 11 سپتامبر   1973، که آن کودتا نیز توسط سازمان اطلاعاتی  آمریکا ،علیه حکومت قانونی سالوادور آلینده  طراحی شده بود ، از فردای  حاکمیت حکومت  نظامی ، ضمن دستگیری و قتل دگر اندشان این کشور ،کودتا گران، دانشکده جامعه شناسی را بستند. باز هم عین همین اعمال را در سناریو های دیگر ، بعد از کودتای 28 مرداد 1332  نظامیان ایران علیه نظام قانونی دکتر مصدق ، مشاهده می کنیم. به عنوان نمونه ، ساختن مسجد در دانشگاه تهران  و آوردن آخوند و روضه خوان به صحن دانشگاه ، مرکز علم و دانش به معنی واقعی آن بود .در نقشه اصلی ساختمان  دانشگاه تهران ، که بوسیله فرانسویان در زمان رضا شاه ساخته شده است ، بنای مسجد پیش بینی نشده بود. ساختن مسجد ، طرح  سیاسی بود که در زمان دکتر اقبال طراحی و عملی شد.

آخوند های حکومتی  ضد علم ، ادعا دارند ،که تمام علوم  ارضی و سماوی در قران نهفته است ! این هم از دروغ های  حقه بازان و تشنگان قدرت است.نه تنها در قران ، بلکه در هیچ یک از کتاب های دینی ، نشانه ای از علم به مفهوم منطقی و عقلی آن وجود ندارد.اگر وجود داشت ، این همه دانشمندان و فلاسفه را قدرت های جهل  و جنایات کلیسا ، زنده زنده ، به آتش نمی کشیدند. اگر قران کتاب علم و دانش بود ، این چنین مسلمانان جهان ذلیل  و اسیر قدرت های استعماری نبودند.  در صورتیکه محقیقین و پژوهشگران صدیق تاریخ استعما ر، می دانند که چگونه استعمار انگلیس ، در طول سه قرن گذشته ، با نفوذ درمحافل دینی  مسلمانان ، چه سنی و چه شیعه ،اسلام و روحانیون بیسواد و ارتجائی را تبدیل  به عامل آگاه و نا آگاه  اجرائی ،سیاست استعماری خود کردند.

سازمان تروریستی اخوان المسلمین ، در مصر ، سازمان تروریستی فدائیان اسلام در ایران ، ساخته و پرداخته امپریالیسم انگلیس بودند. بعد از جنگ دوم جهانی ، ایالات متحده آمریکا ، همین سیاست یعنی نفوذ در حوزه های دینی، و اهدای کمک های مالی و مسلح کردن گروه های تروریستی ،و تبلیغ جهل و خرافات ، در نهایت حفظ سلطه استعمار به روشهای نوین  ، و غارت ثروت های مادی و معنوی کشور های مسلمان را ، در همان راستای سیاست انگلیس ، همراه با اسرائیل  را دنبال می کنند .(در هفته های آینده  مقالاتی را در این باره با تکیه بر اسناد  به اطلاع خوانندگان گرامی خواهیم رساند )

                                          *        *        *         *

 

قدر زر، زرگر بداند قدر گوهر گوهری ،« علم را عالم شناسد جان من ،نه شیخ علی !»(2)

 

اما چرا آخوند ها  حکومتی در جمهوری ابتر  آیت الله خمینی  مخالف  علوم و خصوصأ مخالف علوم انسانی هستند؟

در جواب  در راستای این مقاله ، یک تعریف کوچکی  از معنی و مفهوم علم را در اینجا می آوریم و بعد أ توضیح خواهیم داد ،که چرا  آخوند ها همیشه و خصوصأ حکومت جهل و جنایت و فساد اسلام ناب محمدی خمینی ، مخالف علم و دانش و آگاهی ملت هستند ، و بجای توسعه و پرورش علم و آگاهی ملت ، تودهً مردم را با یک مشت اراجیف ،و خرافات ،و وعده بهشت های با 70 حوری باکره سرگرم می کنند ؟

.علم عبارت از مجموعه شناخت و تحقیق و پژوهش ، با یک روش مشخص (Méthodique ) است،که هدف اش کشف قوانین و پدیده ها و روابط آنها در طبیعت و جامعه می باشد .تجربه در پژوهشهای علمی، اصلی است اساسی ، مشخص و قائم به ذات .در پژوهشهای علمی ، سایر مقولات ، مبتنی بر باورهای ماوراء طبیعی ، چون روح ، جن و پری ، فرشته ، پیشگوئی ، جادوگری ، خدا و پیامبر ان و امامان ، آیت الله ها و حجت اسلام  ها  عیسی و مریم ، پاپ و کشیش ، خواهران مقدس و خاخام ها ، که فاقد پایگاه عقلانی هستند ، جایگاهی ندارند.نتیجه این پژوهش های عقلانی ، ناشی از تجربه عملی ،و محا سبات استدلا لی و آزمایشگاهی ، در نهایت بصورت قوانین علمی در آمده و شناخت انسان را از طبیعت و جوامع بشری، گسترش می دهد .

اگر به همین تعریف کوچک از علم دقیق بشویم ، خواهیم دید ،که دنیای مذهب ، دنیای ایمان و باور است،نه دنیای علم. اگر روحانیون به علم آشنا بودند ، حرفهای خارج از عقل و شعور و منطق بر زبان نمی آوردند. به عنوان نمونه  یکی  از گفته های آیت الله  خمینی را در اینجا می آوریم ، تا ملاحظه بکنید که تا چه حد این حضرات ولو اینکه خود را بنام عالم  به جامعه ایرانی قالب کرده اند ، ولی در عمل چیزی از علم و دانش بشری  در چنته ندارند.

 بحثی  در یکی از حوزه های «علمیه در اسلام ناب محمدی  آقای خمینی » در باره نور باز شده بود ،ویکی از سایت  های این حوزه بخشی از این بحث را چاپ و منتشر کرده است و ما در اینجا با ارائه ماًخذ، به آن بخش استناد می کنیم . موضوع بحث :

خلقت نور پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) قبل از خلقت عالم .

آیت الله خمینی با تکیه بر احادیث  فاقد سند و یک مشت هذیان گوئی شیخ الاسلام ، محمد باقر مجلسی  دوران عصر صفویه، که در نهایت از نتایج این جهالت و خرافات عمومی جامعه آن عصر،  مملکت بدست یک جوان 22 ساله افغانی اشغال و غارت و ملت از قحطی نابود شدند،و تاریخ نیز از آن  بنام فتنه افغان یاد می کند، در صورتیکه اصل فتنه درست  چون امروز فتنه جهل و خرافات آخوند  بود ، در باره نور ، چنین در افشانی می کند :«...» حضرت امام خمینی (قدس سره) در این باره گفته است :بدان که برای اهل بیت و عصمت و طهارت- علیهم السلام –مقامات شامخه روحانیه ای است در سیر معنوی الی الله، که ادراک آن  عملأ نیز از طاقت بشر خارج و فوق عقول ارباب  عقول و شهود اصحاب عرفان است ؟ .چنانچه از احادیث شریفه ظاهر شود ،که در مقام روحانیت با رسول اکرم (ص) شرکت دارند و انوار مطهر آنها  قبل از خلقت عوالم مخلوق ،و اشتغال  به تسبیح و تحمید  ذات مقدس داشتند.(ماًخذ چهل حدیث  چاپ مرکز فرهنگی رجاء صفه464- چاپ 1368) مأخذ (3)

 

 

 

 

اولاً از خواننده گرامی تقاضا دارم ، حد اقل  دوبار این جملات را بخوانند،و به عمق این هذیان گوئی بیمار گونه این فرد پی ببرند.، بعد ملاحظه خواهید کرد ،که این «امام امت » اضافه می کند ...ادارک آن عملأ از طاقت بشر خارج و فوق عقول ارباب عقول و شهود اصحاب عرفان است !!!  این سئوال پیش می آید : ، اگردرک آن از طاقت عقل بشر خارج است  ،پس  چگونه  آیت الله خمینی  به کنه آن پی برد ه است؟

اگر این سخنان آیت الله خمینی در باره نور را ، به یک فیزیک دان  توضیح بدهید، حتمأ آن فیزیک دان  پسشنهاد می کند، که این فرد را قبل از آنکه به خود و نزدیکان خود  ناشی ازهذ یان گوئی و روان پریشی ، صدمه بزند، هرچه زودتر  در بیمارستان روانی بستری بکنید.

 ولی مسئله پیچیده تر از این است. برای اینکه آیت الله خمینی ،  آقای علی خامنه ای ،و مصباح یزدی و جنتی و صادق لاریجانی ها ، با آن «علم دانش و هذیان گوئی هایشان ، ساخته و پرداخته جامعه ایران در بند قرنها جهل و خرافات هستند. درست نیز مسئله جامعه ایران امروز ، در اینجا نهفته است ،که یک مشت آدم های غرق در جهل و خرافات  وحاکمیت فساد و استبداد  ،  سلاطین و شیخ الاسلام ها و آیت الله ها ، ملت و مملکت را به نابودی کشانده اند،ودر این راستا ، قدرت های استعماری ،بزرگترین و مطمئن ترین متحد بالقوه و بالفعل خود را، در بطن همین روحانیت غرق در جهل و خرافات پیدا کرده است  ،که در مقالات آینده به این بخشی از تاریخ ایران را با ارائه اسناد تاریخی خود محققین اروپائی و آمریکائی  توضیح و تفسیر خواهیم کرد.

برای رد  هذیان گوئی های آیت الله خمینی ،  ًبطور خلاصه  تعرف نور را در حد یک جامعه شناس غیر متخصص ، از منظر علم فیزیک اپتیک (physique optique  ) در چند سطر به عرض « آیات اعظام و علمای اعلام و باز مانده گان  آنان» تعرف می کنم ،تا معلوم شود ، چرا روحانیون حکومتی نه تنها به علوم  به معنی واقعی آن آشنائی ندارند ، بلکه از علم متنفرند.و بعلاوه از آن وحشت دارند ،که ملت با آشنائی به علوم ، به جهل و خرافات و مردم فریبی آنان آگاه گردند،و روزی در دکٌان آنان تخته بشود. مسٌلم است که برای اینکه این حضرات از ملٌت سواری بگیرند ، باید ملت را نا آگاه و نادان نگاه دارند .فردی چون آقای علی خامنه ای که قبل از انقلاب ، حتی از شدت فقر ، دوستان نزدیک اش او را علی گدا ! می نامیدند ،(که البته فقیر بودن عیب و ننگ نیست ) امروز در حالیکه ملت از شدت فقر و بیکاری و گرانی  در رنج و عذاب هستند، ، خود و فرزندان و دارو دسته آخوند های حکومتی  ثروت های ملیاردی جمع بکنند.

تعریف نور، مجموعه از امواج الکترونیکی است که به چشم دیده می شوند  طول این امواج nm 380( یعنی 380 ملیاردیم یک میلیمتر ) برای رنگ بنفش و nm 780(یعنی 780 ملیاردیم  یک میلیمتر ) برای رنگ قرمزمی باشند . واحد نور Lux  است . اولین بار اسحاق نیوتن ، فیزیک دان انگلیسی  یهودی تبار ،  موفق به تجزیه نور سفید شد . سرعت نور برابر با 299792451 متر در ثانیه است. این کمیت در فیزیک و در سایر علوم ، با حرف   C نشان داده می شود. در محاسبات عادی که دقت  زیاد مورد نظر نیست سرعت نور را 300 هزار کیلومتر در ثانیه  می گیرند. نخستین بار اوله رومر (Ole Romer   متولد 1644 مرگ 1710 ) ستاره شناس دانمارکی الاصل سرعت نور را محاسبه کرد.اسحاق نیوتن فیزیک دان مشهور انگلیسی ، متولد 1643- مرگ 1710،است . اگر به تاریخ تولد و زندگی این دو دانشمند ، دقیق بشویم ، می بینیم این دو دانشمند معاصر دوران حکومت صفویه اوج حاکمیت  وتبلیغ  خرافات و جهالت  بنام دین و مذهب شیعه زیر نظر  شیخ الاسلام ، محمد باقر مجلسی  در ایران ، بودند .سه قرن پیش ، دانشمندان اروپا ، نور را تجزیه و ماهیت و سرعت آن را مطالعه  می کردند، در آن عصر شیخ الاسلام های شیعه ،علمای اعلام  وآیات  اعظام ، یک مشت خرافات  نظیر خرافات ذکر شده در بالارا توی مغز ملت ، بنام علم  می چپاندند یا تعین می کردند که مسلمانان باید با پای چپ وارد مستراح بشوند و با پای راست  خارج گردند !!! این مزخرفات را علم و دانش می دانستند . سه قرن بعد نتیجه اش را امروز می بینیم و نسل امروز ایرانی، توان آن تبلیغات جهل و خرافات را به قیمت بس گران می پردازد. ایران به نسبت جمعیت  کل کشور ، مقام اول معتادان  ،و مقام اول اعدام  را در جهان  دارد. و بنا به مرکز مطالعات آسیب شناسی  جامعه ، دانشگاه تهران ، از برکت  مقام معظم  رهبر فرزانه  مسلمان خط امام ، سن فحشا ، به 11 سال تنزیل کرده است .و رسمآ در مشهد زیر نظر دولت ،در جوار حرم امام هشتم شیعیان ، زیر پوشش صیغه خانه ، یا به عبارت مصطلح در فرهنگ توده مردم ، فاحشه خانه ای اسلامی  به مدیریت  حاج آقا محمود ممتاز ، با شماره تلفن 0098511225790، باز کرده اند ،که دخترکان 12 ساله  باکره را به قیمت یک صد هزار تومان بابت برداشتن پرده بکارت ، در اختیار مشتریان می گذارند. (ماًخذ.4)   

 

-         واقعیت گرائی سیاسی ( La Realpolitik ) 

بنیانگذار این مکتب سیاسی ،اتو وان بیسمارک (Otto von Bismark-1818-1898) صدر اعظم آلمان  بود .واقعیت گرائی سیاسی ، مکتبی است که برای حفظ صلح ، به روش مدیریت عقلانی سیاست،  پایبند است.واقعیت گرائی سیاسی ، برآن تلاش دارد ،که هرچه ممکن است ، از برخورد نظامی جلوگیری بکند.واقعیت گرایان سیاسی در مذاکرات و معاملات سیاسی ،  از راه حلهای متعد د(option ) منطبق بر واقعیت ها عینی ، نهایت استفاده را می کنند.بزرگترین پشتیبان پیروان واقعیت گرایان سیاسی ، پشتیبانی افکار عمومی ملت  از آن سیاست است. پیروان مکاتب سیاسی ،خصوصأ  واقعیت گرایان  انگلوساکسون ،(  Realists of Anglo –saxon) و مارکسیست ها ، بیشتر از واقعیت گرائی سیاسی ، در مسائل بین المللی ، استفاده می کنند. آنگلوساکسون ها، منافع ملی را ، بالاتر از منافع ایده ئولوژیک می دانند. بهترین نمونه واقعیت گرائی  سیاسی  امریکا ، واقعیت گرائی نیکسون و مشاور او هانری کسینجر در جستجوی  رابطه سیاسی ، باچین مائوئیستی ، با وجود اختلاف بزرگ ایده ئولوؤژیک بود.درژوئیه 1971، هانری کسینجر بطور مخفی ، در چین با چون لای ملاقات کرد ،و به دنبال آن درسال 1972 ، نیکسون از 21 فوریه تا 28 فوریه 1972 همراه وزیر خارجه خود به دیدار سران دولت کمونیستی چین رفت . این واقعه مهم ، یعنی مذاکره و ملاقات  دو قدرت بزرگ با ایده ئولوژی متضاد ، یک نمونه بسیار با اهمیت  واقعیت گرائی سیاسی ، قرن بیستم بود.

 

چرا جمهوری  اسلام ناب محمدی آقای خمینی ، فاقد واقعیت بینی ،و واقعیت گرائی سیاسی است ؟

 

اگر بگوئیم ،که جمهوری ابتر اسلامی  با داشتن ماهیت ایده ئولوژیک  خود ، از درک واقعیت گرائی سیاسی ، در صحنه بین المللی ،استفاده از آن  به نفع ملت و وطن ما ایران ، عاجز است ، مسلمأ خواننده و یا شنونده دلیل این ضعف  را خواهد خواست. و خواهد پرسید این ضعف کجا نهادینه شده است ؟

دلیل این ضعف ، علل متعد د دارد و طرفین مقابل و قدرت های استعماری  نیز ، با آشنائی به این علل ، نهایت سوء استفاده را به نفع خود  می کنند. ما در اینجا بطور عنوان وار این ضعف  و در عین حال این واقعیت ها را بیان می کنیم.ودر مقالات آینده به نقش آن  ها می پردازیم.

نبود عرق ملی و میهنی ، در قشر روحانیون حکومتی .

بار ها و بارها بطور مستقیم و غیر مستقیم ، از زبان روحانیون حکومتی شنیده اید ،که وطن پرستی و وطن دوستی عین گاو پرستی و شرک است.  زنده یاد دکتر مصدق نیز به این اصل پی برده بود ،که برای آخوند ایرانی ، وطن معنی و مفهوم ندارد. مصدق مجبور می شود از آیت الله کاشانی بپرسد ،که شما اول ایرانی هستید بعد مسلمان  و یا اول مسلمان هستید  بعدأ ایرانی ؟  در 28 مرداد 1332 ، آیت الله کاشانی ، ماهیت ضد ایرانی خود را عملأ نشان داد ،و با گرفتن 10 هزار دولار از کرومیت روزولت ، طراح کودتای 28 مرداد ، به ملت و مملکت خیانت کرد. وانگهی بار ها و بارها ، آیت الله خمینی ، رضایت خاطر خود را از سرنگونی دکتر مصدق   بیان کرده است و این گفته ها و نوشته در تاریخ معاصر ایران ظبط شده است.خمینی می گفت : اگر مصدق بر سر کار می ماند، اسلام از او صدمه می دید (نقل به معنی)

قشر روحانیون حکومتی ، از بیسواد ترین ،و نا آگاه ترین قشر جامعه ایران از جنبه سیاسی است. فراموش نکنیم ،که سیاست ، مو عظه  و روضه خوانی ،و تحریک یک مشت جوان و مردم عادی  کوچه و بازار  نیست .سیاست و سیاست شناسی ،و مدیریت کلان یک جامعه ، متشکل از علوم مختلف ،و آگاهی از واقعیت های جهانی است. دسترسی به این علوم ، برای اداره یک کشور در جهان امروز ، احتیاج به سالها تحصیل در علوم مختلف وابسته به سیاست دارد. در این راستا ، یعنی بیسوادی مطلق آیت الله خمینی  از علوم عقلانی خصوصأ سیاست ، چند نمونه از گفته های خود ایشان را در اینجا می آوریم ، تا  خوانندگان دلیل علم ستیزی  و نداشتن عرق ملی و وطن پرستی آخوند بیسواد ، علنأ ملاحظه بکنند. برای چنین آدم بیسواد ، واقعیت گرائی  سیاسی معنی و مفهومی ندارد. و با این فقر دانش سیاسی ، ملت و مملکت را 8 سال به جنگ کشید ،و ملت و مملکت را نابود کرد.تا آخرین روز  شعار جنگ جنگ تا پیروزی را سر داد ،و آخر نیز زهری را که  به خاطر بی سوادی و نا آگاهی از علم سیاست داشت، بر حلقوم ملیونها ایرانی ریخته بود چند جرعه هم خود نوشید ، واز این دنیا رفت. اما جنایات او در تاریخ  تا ابد خواهد ماند.اما فرمایشات خمینی : 

  خمینی و سیاست .

-----------------

.روحانی نباید کار دیگری ، غیر از روحانیت ، یعنی بسط توحید و تقوی و تعلیم قانون آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد.(کشف الاسرار نوشته امام خمینی صفحه 208)

این را بدانید که تنها روحانیت می تواند  در این مملکت کارها را از پیش ببرد، فکرنکنید  که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را .(دیدار با نمایندگان مجلس ، جماران  6 خرداد 1360.

خمینی و دانشگاه .

----------------

ریشه تمام مصیبت هائی که تا کنون برای بشر پیش آمده از دانشگاه ها بوده است ...همه مصیبت هائی که در دنیا شده ،از متفکرین و متخصصین و دانشگاهی است.اگر به اسلام  علاقه دارید ، بدانید که خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه ای بالاتر است.(در دیدار با اعضای دفتر تحکیم  وحدت حوزه و دانشگاه .27 آذر 1359.)

ما هرچه می کشیم از این طبقه ایست که ادعا می کند دانشگاه رفته ایم ، روشنفکریم ،و حقوقدانیم ،. هرچه می کشیم از این ها است .(قم 1 مرداد 1358)

خمینی و فرار مغز ها .

---------------------

منافقین هم می گویند ، مغز ها دارند فرار می کنند. به جهنم که فرار می کنند.این دانشگاه رفته ، این ها که همه اش دم از علم و تمدن غرب می زنند، باگذارید بروند . ما این علم و دانش غرب را نمی خواهیم..(جماران 8 آبان 1358)

خمینی و صادرات انقلاب .

-------------------------

ما باید به هرقیمت شده باشد ، انقلاب خودمان را به تمام ممالک اسلامی و تمام جهان صادر کنیم .(پیام به ملت در 22 بهمن 1358)

باید در صدور انقلابمان به تمام جهان کوشش کنیم . پیام نوروزی به ملت ، اول فرروردین 1359)

 

با این نمونه از علم ودانش آیت الله خمینی ، تعجب آور نیست ، در هزاره ً سوم ،« کشور امام زمان  به قول خود آخوند های حکومتی !!! » در جوار مرقد امام هشتم شیعان ، در شهر مشهد ، صیغه خانه   ، یا به عبارت  ماهیت واقعی  آن «موسسه تن فروشی اسلامی » ،به کمک دلالان محبت ، با قیمت مخصوص برای ازاله بکارت  دخترکان 12 ساله ایرانی باز کرده اند که این ننگ ، در تاریخ این ملت بلاکشده از دست آخوند های متحجر ، تا ابد ضبط خواهد شد؟.یاد آور می شوم،که 47 در صد نیروکار کشور فرانسه ، در دست زنان و دختران فرانسه است. به عبارت دیگر ، 47 درصد ثروت های تولیدی فرانسه با عقل و شعور و دانش و دستان   زنان و دختران این مملکت تولید می شود. زنان و دختران فرانسه در تمام فعالیت های اقتصادی ، مدیریتی ، دفاع ملی ، دانش های پیشرفته ، دوشادوش هموطنان مرد  فرانسوی شرکت فعال دارند .بعد از 31 حاکمیت جهل و فساد جنایت در ایران ،  نظام اسلامی ، برای دخترکان 12 ساله ایرانی ، صیغه خانه باز می کند !!!

به قلم : کاظم رنجبر .پاریس 10 اوت 2010
 

اقتباس بطور اختصار و یا کامل  با ذکر نام نویسنده و سایت ، کاملأ آزاد است

(ادامه دارد )

نقش نیکتا خروشچف در سقوط نظام کمونیستی شوروی ، و تجربیات تاریخی آن  برای مبارزان سیاسی ایران .

-          -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-          مأخذ به زبان فارسی . 

-          مأخذ (1)  

http://www.sabzlink.com/story/17370/

-          مأخذ (2) 

با تمام معذرت از خوانندگان ،که مصرع دوم شعر ، به تناسب سخن روز دستکاری شده واز نویسنده مقاله است.

-          مأخذ (3)

-          http://www.hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=9634&SubjectID=78244 

-          مأ خذ (4) 

 --------http://parsdailynews.com/61584.htm

 

منبع:پژواک ایران


کاظم رنجبر

فهرست مطالب کاظم رنجبر در سایت پژواک ایران 

* . نقدی براثر معروف توماس هابس ،Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Dec] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- با عنوان : لویتان ، (Léviathan )  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) [2014 Oct] 
*دین و نقش سیاسی آن در جامعه . بخش اول – نسخه 2  [2014 Jul] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی .  [2014 Jun] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 Apr] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی- بخش اول [2014 Mar] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان .بخش پایانی [2014 Feb] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان - بخش۹ نسخه ۱ [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان  [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Dec] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Nov] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن بخش 4 [2013 Oct] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Aug] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Jun] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران (بخش ششم) [2013 May] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران . [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Mar] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت بخش ششم . نسخه1  [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی (بخش پایانی) [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی  [2012 Nov] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش چهارم - نسخه -۲) سلاح نفت ، سلاح برای نفت . [2012 Jun] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش سوم - نسخه اول ) [2012 May] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت؛ سلاح نفت ، سلاح برای نفت [2012 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت [2012 Feb] 
*تاًملی بر اندیشه های فلسفی سیاسی پرفسور سید حسین نصر ، از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2011 Dec] 
*جهان سیاست جهان ایده الیسم و رویا ها نیست (بخش دوم ) [2011 Jul] 
*وحدت ملی و نقش زبان ملی در این وحدت [2011 May] 
*تولد ملت [2011 Apr] 
*« ژئو پولیتیک قدرت های اروپائی در رابطه با خاورمیانه و رقابت های آنان »  [2011 Feb] 
*اسلام، چون سلاح سیاسی (بخش بیستم) [2011 Jan] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش نوزدهم) ظهور ادیان [2010 Dec] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش هیجدهم  [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی . ظهورموجود عجیب الخلقه ای بنام « روشنفکر اسلامی» در جوامع اسلامی [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش شانزدهم [2010 Oct] 
*باز خوانی برگی از تاریخ معاصر نظام های تمامیت خواه [2010 Aug] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران بخش چهارم ( پایان ) [2010 Jul] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش سوم) [2010 Jun] 
*نامهً سرگشاده یک جامعه شناس ایرانی به ملٌت شریف ایران و روحانیون حکومتی، درنظام ولایت مطلقه فقیه. [2010 May] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش دوم) [2010 Apr] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش دوازدهم) [2010 Apr] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران [2010 Mar] 
*اسلام چون سلاح سیاسی( بخش یازدهم) [2010 Mar] 
*نامه سرگشاده یک ایرانی ، به خانم فاطمه کروبی [2010 Feb] 
*اسلام چون سلاح سیاسی [2010 Jan] 
*فرسودگی قدرت وپایان اعتماد ملت  [2009 Jun]