اگر آخوند یک روز کار کرده بود !
ع- سلیمان‌زاده

 
 
آخوند اگر عملگى كرده بود و در سرما و گرما كاه و گل را با هم قاطى كرده و آلونكى ساخته بود تا زن و فرزندانش در  آن از سرما و گرما در امان باشند، امكان نداشت دستور دهد خانه اى و یا ساختمانی را ويران كنند ! 
اگر آخوند پزشگ و جراح بود و برای یک بار انگشت قطع شده كارگرى را پس از ساعتها كار و تلاش پيوند زده بود، امكان نداشت دستور دهد دست كسى را قطع كنند ! 
آخوند اگر مهندس بود و مخترع جرثقیل، امكان نداشت از اين ابزار  براى حلق آويز كردن انسان استفاده كند ! 
اگر آخوند نقاش بود و هنرمند، امكان نداشت دستور دهد نقاشى ها را خراب كنند !
آخوند اگر مجسمه ساز بود، امكان نداشت اجازه دهد مجسمه ها را از بين ببرند ! 
اگر آخوند كشاورز بود و زمين را شخم زده بود تا اندك محصول گندمى بدست آورد، امكان نداشت از دهقان خمس و ذكات بگيرد !  
آخوند اگر راننده شركت واحد بود و در ترافيك تهران مرتب ترمز  گرفته و كلاج و دنده عوض كرده بود، ميفهميد كار يعنى چه و به درد دل منصور اُسانلو و همكارانش گوش ميكرد ! 
اگر آخوند مرده شور بود، و برای یک بار مرده ای را شسته بود امکان نداشت بدین میزان جنایت کرده و تولید جسد و جنازه کند !
آخوند اگر نوازنده بود، شادی و شعف را می فهمید و فتوای شکستن ابزار موسیقی را صادر نمی کرد ! 
اگر آخوند ایرانی بود، دلش به حال سرزمین آبا و اجدادیش می سوخت و اینگونه چوب حراج بر مملکت نمی زد !
 
 
آخوند هیچ نقشی در سازندگی نداشته و ندارد !
 
آخوند زالویی ست که تا هرگز به عمرش كار نكرده است ! 
همچون زالو خون مکیده است و از حاصل دسترنج و زحمت دیگران خورده و تن پروری کرده است !
پس آخوند مفت خور است ! 
آخوند مال حرام را حلال كرده و بلعيده است و نامش را غنايم گذاشته است !
پس، آخوند حرام لقمه است ! 
آخوند قرنهاست مردم را به گريه انداخته و از آنها بابت اين گريه ها پول نیز گرفته است ! 
پس آخوند بى رحم است ! 
آخوند چهل سال است در ايران چپاول میکند و ميخورد و غارت ميكند و مى كُشد و سنگسار ميكند و دست قطع ميكند و سرها بر بالاى دار ميكند و در زندانها تجاوز ميكند و حكم مرگ صادر ميكند و فتواى قتل ميدهد و نام خودش را هم گذاشته است روحانى ! 
به چپاول نفت و گاز كشور پرداخته و ويران ميكند و با این ثروت تروریست پرورش میدهد و نام خودش را گذاشته است ولى امر مسلمين جهان ! 
كشور را به مرز نابودى كشانده است و ايرانيان را عاجز و بسیاری را آواره كرده است و نام خود را گذاشته است، نماينده خدا بر روى زمين !
پس آخوند وطن فروش است ! 
آخوند از حاصل زحمت همین ملت ایران ارتزاق کرده و در رفاه زندگی میکند و برای درمان مرض خود به غرب میرود و ملت بپا خاسته را آشغال می نامد و غربی ها را بی دین و منحرف معرفی میکند !
پس آخوند بی چشم و روست !
 
 بنابراين ؛
تا زمانيكه اين جماعت مفتخور بر سرنوشت مملكت حاكم اند، انتظار پيشرفت و بهروزی براى ايران و ایرانی نبايد داشت !
تا هنگاميكه اين عمامه به سرها پست هاى مهم دولتى و كشورى و امور دانشگاهى را قبضه كرده اند، انتظار خروج از بحران و فلاکت،  و راه نجات بسوى سعادت و خوشبختی را نبايد انتظار داشت !
تا زمانیکه آخوندها در سرنوشت کشور و مردم ایران دخالت کرده و ریاست میکنند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید !   
 
ملت ايران چاره ای جز این ندارد که ملايان را از صحنه اجتماعى زندگى روزمره خود بيرون كرده و خود سرنوشت خویش را بدست گیرد !
در نهايت اين جماعت بيعار و زالو صفت را بايد روانه قبرستانها كرد تا براى مردگان نماز ميت بخوانند و در گورستانها بر سرقبرها قرآن بخوانند و اجرشان را از پروردگار بگيرند !
 
 البته اگر به الله ایمان دارند، اجر خود را از الله بگیرند نه از مردم.

منبع:پژواک ایران