پزشگ دربارى !؟
ع- سلیمان‌زاده

همانگونه كه شاعر دربارى داشتیم و داريم، پزشگ دربارى نيز داشتيم و داريم و خواهيم داشت !
 
پزشگ و شاعر دربار بودن به نفسه كار برجسته اي ست و قابل پز دادن و فخر فروختن، و معروف و ثروتمند شدن اما ؛
كدام دربار ! ؟
بله، كدام دربار ! ؟
من اگر پزشگ و متخصص بودم و در دربار گوستاو، پادشاه سوئد خدمت ميكردم، اين باعث افتخارم بود !
من اگر رفتگر و چاه كن بودم و در دربار پادشاه بلژيك چاه میكندم و لوله فاضلابشان را تعمير ميكردم، باز اينهم افتخار بود !
من اگر تراشكار بودم و بيل و كلنگ و چاقوى كاخ رياست جمهورى فرانسه را تيز ميكردم، اين نيز باعث افتخار و رونقِ كسب و کارم بود!
 
بله ! ميدانیم، بچه هم نیستیم و همين ديروز هم بدنيا نيامده ایم !
 
شغل پزشگى مثل هر حرفه ديگرى شريف است و پزشگان سوگند ياد ميكنند كه جان انسانها را نجات دهند، بدون در نظر گرفتن از رنگ پوست و نژاد و مليت و دين و زبان  یا دوست و دشمن و غيره ! 
اين اندازه سرمان ميشود ! خرد ما را با بى خردى خود به چالش نگيريد !
 
بله ! كدام دربار !
 
من اگر پزشگ دربار هيتلر بودم، شما چه ميگفتيد ! 
من اگر چاه كن و رفتگر دربار موسلينى بودم نمى گفتيد حق توست نوكر موسلينى باشى ! ( البته اگر به زور وضرب سرنيزه نبوده باشد ). 
من اگر  چاقو تيز كن دربار شاه و فرانكو و پينوشه و امثالهم بودم، به من چه عنوانى ميدادید ؟
 
اگر به همين سادگى بود كه مشكل حل بود !
توجيه نكنيد كه توجيه گرى امريست فرصت طلبانه یا اپورتونيستى ! 
 
در زمان رضا شاه،  پزشک  احمدى ها بودند كه در جهت به اصطلاح آرام كشتن سياسيون از آنان استفاده ميشد ! 
ولى در عين حال بودند پزشگانى كه مطب خود را داشتند !
در زمان هيتلر، دكتر منگله ها بودند كه روى كودكان يهودى بعنوان موش و خرگوش آزمایشگاهی، تجربه پزشگى ميكردند ! 
ولى بودند پزشگانى كه از هيتلر و دربارش فاصله گرفتند !
در زمان شاه خودمان ! 
پزشك و شاعر دربارى هم بودند. ولى بودند پزشگانى كه در مقابل ديكتاتورى ايستادند و جان باختند و يا در بيمارستان و مطب خود به اين مرز و بوم خدمت كردند ! 
فرمول مسئله پيچيده و سخت شد ! ؟
همانگونه كه نقاش و هنرمند و شاعر و پزشگ دربارى داشتيم و داريم، آخوند دربارى هم داشيم و داريم ! 
هستند آخوندهاى جنايتكار در قدرت و همكار قدرت و چماق بدست ! 
هستند آخوندهاى بيزار از همين رژيم آخوندى و فرارى يا زبان در دهان قفل كرده ! 
بودند پزشگانى كه به صرف معالجه ی فدايى و مجاهد، دستگير و اعدام شدند و يا در پشت جبهه جنگ با عراق، همچون دكتر طباطبايى به خاطر هواداری از مجاهدين در همان پشت جبهه اعدام شدند و يا پزشگان ديگرى صرفاً به خاطر مخالفت با رژيم ولايت فقيه مجبور به ترك وطن شدند ! 
 
سخن از پرفسور سميعى ست ! 
ايشان، پزشگى انساندوست، مورد احترام و در ايران خدمات بسياری ارائه کرده است. شريف، والا، پدرى نمونه، وطن پرستى صالح و متخصص مغز و سلولهای مغزٍِِ متفكرین ! 
اما ! 
آيا يك پزشگ شريف، شرافتش ايجاب مى كند كه از كشته شدن نوجوانى، اندكى نگران شود ! آرى يا نه ؟
آيا يك متخصص مغز، در اندیشه ی به گلوله بستن مغزها در كنار ديوارهاست ؟ 
به درونمایه ى آن مغزِها، اعم از شاعر، نويسنده، بازيگر تأتر و سينما، دانشجو و استاد، که به گلوله بسته میشود لحظه ای فکر ميكند ! آرى يا نه ؟
آيا يك انسان والا، به نرونهاى مغز آن مادرى كه فرزندش را در يك روز تابستان شهريور سال ٦٧، بهمراه هزاران نفر ديگر سر به نيست كردند می اندیشد ؟ ! آرى يا نه ؟ 
آقای دکتر سمیعی !!
آیا به آن مادرى كه هنوز پس از سى سال لباس پسرش را می بوید و نرونهاى مغزش، بوى پسرش را شناسايى ميكند و از آن بو، درد ميكشد وآرامش نمی یابد ! لجظه ای اندیشیده اید ؟ 
آن مادر، مادر من است ! 
 
آقاى دكتر سميعى ! 
من از شما انتظار ندارم كه حتى جلادترين جلادها را معالجه و درمان نكنيد !
چرا كه اگر چنين كرديد، نه تنها سوگندتان را زير پا گذاشته ايد بلكه شرافت انسانى را نيز پايمال كرده ايد ! 
من به عنوان يك ايرانى پناهنده، از شما هيچ انتظارى ندارم كه در مقابل رژيم جهل و جنايت بايستيد و راه برگشت به ايران را برخود ببنديد و قادر نباشيد به هموطنان نيازمندِ كمك در ايران امداد برسانيد ! 
 
اما من بعنوان يك هموطن، بعنوان يك ايرانى دردمند كه خواهان بهروزى و سعادت ايران و ايرانيست، از شما يك درخواست دارم
يك خواهش ! يك تمنا ! 
 
به دوستان قدرتمدار حاكم در ايران، كه گاه آنها را در بغل گرفته ايد ! 
به سردمداران رژيمى كه گاه با آنها دست داده ايد ! 
به جنايتكارى كه در بيمارستان خودتان به عيادتش رفته ايد ! 
به آخوندهاى حاكمان بر ايران كه گاه در كنارشان نشته ايد !
بگویید ؛ 
اعدام كار خوبى نيست !
مغز جوانان را به گلوله بستن نه تنها عمل شريفى نيست كه زشت است !
حلقه هاى دار در ايران براه انداختن، نه تنها شايسته ايران و ايرانى و كل بشريت نيست كه عمل زشت و شنیعی ست ! 
 
آقاى دكتر سميعى !
به آقاى شاهرودى و امثالهم بگوييد كه ؛
مغز  انسان نيز همچون شُش، نياز به تنفس دارد ! 
كه مغز انسان متنوع انديش است ! 
كه مغز انسان متفاوت فكر ميكند ! 
كه انسان متفكر است ! 
که انسان،  دگراندیش هم هست !
 
اين مغزها را به گلوله نبنديد ! 
همين و بس !!!
 
 
 ع - سلیمان زاده 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب ع- سلیمان‌زاده در سایت پژواک ایران 

*آقاى على ميرفطرس و دو كلمه با «مدعی»؛ پولهای کنفدراسیون از کجا می آمد ؟ [2020 Apr] 
*آيا به خاك بسپارند يا خاكستر كنند و سپس به الماس تبديل نمايند ؟ [2020 Jan] 
*استغفرالله ! استغفرالله ! حضرت سليمان حرامزده است يا ولدالزنا !  [2019 Sep] 
* ـ سلیمانزاده ! بجای موشک باران کردن ایران، کشور ما را پوشک باران کنید  [2019 Jun] 
*سخنی با «فیلسوف» عبدالکریم سروش [2019 Mar] 
*شناخت و آگاهی هم چیز خوبست، البته گر آدمی اندکی داشته باشد [2018 Aug] 
*شرم هم چيز خوبى ست، البته اگر آدمى اندکی داشته باشد ! [2018 Aug] 
*نادمان منطق گریز یا سپاهیان شکست‌خورده [2018 Jun] 
* و ما اين كره خاكى را بصورت هندوانه گرد آفريديم [2018 Feb] 
*اکنون پس از چهل سال !  [2018 Feb] 
*اگر آخوند یک روز کار کرده بود !  [2018 Jan] 
* پزشگ دربارى !؟  [2018 Jan] 
* توطئه، تئوری یا واقعیت [2017 Oct] 
*سيماى بهشت و كمبودهاى آن‎! [2017 Oct] 
* ضِ يه ولاالضالين کجا و زن زید کجا !  [2017 Jun] 
*از اين پس ملت ايران را تفكيك كنيد !  [2017 May] 
*آيا كودتا حركتى پسنديده است ؟ [2017 Mar] 
*احتمالن اخيرن !  [2017 Mar] 
*ايثارگريهاى سه انسان بر جسته در سه حوزه گوناگون ! [2017 Jan] 
*«هِه، آمه دَه اعلاميَه دادَه که خون پاك فِرزِندان خلق به زِمين مى ريزَه، اى خون اِز خونِ خُوكُم كِثيِف تِرِه » !  [2017 Jan]