اکنون پس از چهل سال !
ع- سلیمان‌زاده

 

چهل سال پيش جامعه دچار هيجان بود و شور و شوقى داشت. براى چندين دهه، دهان مردمانش را بسته بودند و درهاى زندان را برويش گشوده بودند، جامعه دچار التهاب بود و مردم  تشنه آزادى بودند. 

پس از چندين ماه جنگ و گريز، آتش و خون، درد و رنج سرانجام به خواسته شان كه رفتن شاه بود رسيدند و شعار سر دادند كه ؛

ديو چو بيرون رود فرشته درآيد، رهبر محبوب خلق از سفر آيد 

 مردم خيابانها را شستند و رُفتند و شربت و نقل و نبات تقسيم كردند !

چهل سال پيش، 

زمانيكه هليكوپتر حامل خمينى پس از دومين تلاش توانست در ميان انبوه جمعيتِ ميليونى در قبرستان بر زمين بنشيند و خمینی قادر شد بر موج مردم سوار شود، پشت ميكروفن گفت : 

من دولت تعيين ميكنم، من تو دهن اين دولت ميزنم !

 

چهل سال پيش، 

وقتیکه خمينى ميديد كه جمعيت عظيمى نعره ميكشند كه ؛ 

خمينى ى عزيزم، بگو كه خون بريزم !

خمينى گفت :

بشكنيد اين قلمها را !

ما بايد از همان اول صحنه هاى دار را در شهرها برپا ميكرديم !

ما بايد انقلابى عمل ميكرديم ! 

 

چهل سال پيش، 

هنگاميكه خمينى ميديد و مى شنيد كه جماعت انبوهى فرياد ميكشند ؛

واى اگر خمينى حكم جهادم دهد، ارتش دنيا نتواند كه جوابم دهد !

خواهان سرنگونى صدام شد و به كمترين چيزى جز اين راضى نبود و يابو برش داشت و گفت :

راه قدس از کربلا میگذرد، اگر اين جنگ بيست سال هم طول بكشد ما ايستاده ايم !

 

چهل سال پيش، 

زمانيكه بسيارى از هموطنانمان در خيابانها شعار ميدادند ؛

جمهورى اسلامى تنها شعار خلق است، دموكراتيك و ملى هر دو فريب و ننگ است ! 

خمينى گفت :

مصدق هم سيلى خورد و سپس  خطاب به مجاهدين و چريكهاى فدايى خلق بدروغ گفت :

تو كه طرفدار خلق هستى چرا خرمن آتش ميزنى !

و "مردم " به ستادهاى مجاهدين خلق و فدائيان خلق حمله ور شدند و كشتند و سوزاندند و دستگير كردند و به مسلخ بردند !

 

چهل سال پيش، 

وقتيكه خمينى نگران رسوایی زد و بند هایش با غرب بود گفت :

اين همسايه مواظب آن همسايه باشد، اين كارمند مراقب آن كارمند باشد، به " ضد انقلاب " اجازه ندهيد امكان حركت داشته باشد لاکن !

همسايه ها، همسايه ها را لو دادند، دختر عمه ها پسر عمه ها را لو دادند و برادر زن داماد را و كار آنچنان بالا گرفت كه مادر فرزندش را نیز به جرم پيكارى بودن لو داد و شوى تلويزيونی برگزار شد و مادر طريق السلام نامى، چادر سیاه بر سر بر صغحه تلویریون ظاهر شد و بدون اينكه به پسرش نگاهى كند،  خرسندانه گفت :

خوب است كه فردا اعدامت ميكنند ! 

و زمانیکه پسر گفت مرا ببخش مادر. مادر گفت : چه چيز را ببخشم، اسلام آورده اى كه به بخشمت، دست امام را بوسيده اى كه به بخشمت !

و فردای آنروز خمینی در تلویزیون ظاهر شد و از همه مادران خواست که مثل آن مادر در راه اسلام، انقلابی عمل کنند !

آخوند خونخواری بنام محمدی گیلانی حکم اعدام پسران خودش را نیز به جرم مجاهد بودن صادر کرد !

ملا حسنی امام جمعه ارومیه پسر خودش را به جرم دگراندیشی تحویل کمیته ها داد تا او را براه راست هدایت کنند و دستگاه کشتار او را یک ضرب بسوی گورستان هدایت کرد ! 

 

چهل سال پيش،

هنگاميكه روزنامه آينده گان، زد و بندهاى آيت الله بهشتى و ژنرال هایزر آمريكايى را افشا كرد.

خمینی گفت، من روزنامه آیندگان را نمی خوانم !

و حزب الله به مرکز انتشار و چاپ نشریه آیندگان حمله کرد و آنجا را به آتش کشید.

سایر نشریات نیز به سرنوشت آیندگان گرفتار آمد.

به کتاب فروشی ها حمله شد و سوزانده شد.

و از آن پس مراسم کتابسوزان آغاز شد !

 

چهل سال پیش،

زمانیکه هموطنان کرد ما خواهان حقوق حقه خود شدند، آنچنان به کردستان لشگر کشیدید و بمباران و کشتار کردید که گویی با اشغالگر اجنبی می جنگید. رحم نکردید، رهبران ترکمن را کشتید، رهبران قشقایی را کشتید، رهبران بلوچ را کشتید، حتی دوستان و مترجمبن خودتان را هم کشتید !

اقلیت های مذهبی را نیز در امان نگذاشتید و بهایی کشی را باب کردید و هموطنان ایرانی ما را بی آبرو کردید و به کودکانشان نیز هر گونه ظلمی را مباح دانستید !

 

چهل سال پيش گنجينه انسانى بسيارى از ایرانیان از مهر و عاطفه سرشار بود.

و خود شاهد بوديد كه ملت ايران با تمامی خصومتى كه به ساواک و رژيم شاهنشاهى داشت، نادر بود كه خود اقدام به انتقام گيرى كند !

 سران رژيم شاهنشاهى و ساواک را تحويل شما دادند و اين شما بوديد كه ميدان اعدام را بر بالاى پشت بام مدرسه علوى برپا كرديد. 

 

شما ملايان بودید که خشم و كينه و نفرت را در جامعه گسترش داديد تا قادر باشید به حکومت ننگین خود ادامه دهید !

 

و از آن پس ؛

شما آخوندها جامعه را از شرم و حيا  تهى كرديد !

شما ملايان فتواى قتل صادر كرديد و صحنه هاى اعدام و دار را در شهر و روستا بپا كرديد و مبلغ مرگ و نيستى شدید !

شما آخوندها از هر خانواده اى يا يك نفر را كشتيد و يا در صحنه جنگ هشت ساله كه رهبر تان گفت نعمت است، به كشتن داديد !

شما ملايان فحشا و روسپيگرى را در جامعه تحت نام صيغه موقت رسميت داديد و همگانى كرديد ! 

شما آخوندها فقر و فلاكت، و آوارگى ميليونها را باعث شديد ! 

شما ملايان از بام تا شام دروغ گفتيد و دروغ نوشتيد و مردم را دورو و دروغگو پرورش داديد و جامعه ای دروغگو و بى فرهنگ، خشن و عصبانی و عصیانزده  تولید کرديد !

شما آخوندها باعث نفرت بسيارى از ايرانيان از دين اسلام و خروجشان از دین پدری شديد !

شما ملایان نشاط و شادی را از جامعه برکندید و تخم نفاق و بذر غم و اندوه در کشور کاشتید !

شما شیادان بر اساس آیه قرآن ( مکرو مکرالله و الله و خیرالماکرین ) که خداوند حیله گرترین حیله گران است، خدعه کردید و حقه بازی و نیرنگ و ریا را در کشور نهادینه کردید !

 

 اکنون پس از چهل سال !

 

اين است حاصل چهل سال حكومت الهى و امام زمانى شما !

تمامی ارزش ها از ميان رفته است. تخريب فكرى، تخريب فرهنگى، تخريب اخلاقى، ویرانی اقتصادی، بی آبرو شدن ایران در منظقه و  کل جهان نتیجه و حاصل چهل سال حكومت شماست !

نسلی جوان ولی بیکار ! نسلی پرانرژی ولی نا امید ! نسلی پرورش یافته در حکومت اسلامی ولی بی ایمان !

 در یک جمعبندی میتوان گفت ؛  نسلی ویران شده و عصیانزده رو در روی شماست !

 

اين نسلِ خسته و آزرده از  شما عمامه بسرها امروز در ايران طغيان كرده است و فرياد نه غزه نه لبنان جانم فداى ايران را سر داده است ! 

نيروى مردم را دستِ كم نگيريد ! 

به چاقوكشان و قمه بدستان و مزدوران جيره خوارتان غره نباشيد ! 

 

بر بلاى منابر ملت ايران را آشغال و بزغاله و خس و خاشاك خطاب كرديد، ولى يادتان باشد ؛ 

اگر اين ملت كهن توانسته است تا كنون حمله اعراب و ويرانى مغول و مقابله با عثمانى را از سر بگذراند و سربلند و مفختر به عنوان ايرانى در جهان عرض اندام كند، 

در مقابل شما نيز خواهد ايستاد و منابر و دستگاههای تبلیغاتیتان را بر سرتان خراب خواهد کرد ! 

 

چهل سال پيش نشريه آينده گان را بستيد اما راه آينده گان از طريق اينترنت و تلگرام و واتساپ و تويتر و غيره باز شد ! 

دوران دورانِ آگاهى ست !

این نسل دیگر حاضر نیست نام فرزندش را کلبعلی و جعفر و غلامحسن و غلامحسین و عبدالله و عبدالقادر و فاطمه و زهرا بگذارد ! 

این نسل بیدار شده است و می خواهد پابپای جهان آزاد با افتخار و با احترام به حقوق انسانیش زندگی کند !

دوران امت و موالی بسر آمده است !

با تفكر مبتنى بر عصر شتر، قادر به ادامه حيات در عصر علم و تكنولوژى نخواهيد بود ! 

تاريخ نشانتان خواهد داد !

پس از چهل سال جامعه اى را ساخته ايد كه نسلى را با خود دشمن كرده ايد !

واى بحال و روزگارتان كه اين خشم و كينه و نفرتى كه خود توليد كرده ايد دیر یا زود گریبان خودتان را خواهد گرفت و بنیانتان را بر باد خواهد داد ! 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب ع- سلیمان‌زاده در سایت پژواک ایران 

*آقاى على ميرفطرس و دو كلمه با «مدعی»؛ پولهای کنفدراسیون از کجا می آمد ؟ [2020 Apr] 
*آيا به خاك بسپارند يا خاكستر كنند و سپس به الماس تبديل نمايند ؟ [2020 Jan] 
*استغفرالله ! استغفرالله ! حضرت سليمان حرامزده است يا ولدالزنا !  [2019 Sep] 
* ـ سلیمانزاده ! بجای موشک باران کردن ایران، کشور ما را پوشک باران کنید  [2019 Jun] 
*سخنی با «فیلسوف» عبدالکریم سروش [2019 Mar] 
*شناخت و آگاهی هم چیز خوبست، البته گر آدمی اندکی داشته باشد [2018 Aug] 
*شرم هم چيز خوبى ست، البته اگر آدمى اندکی داشته باشد ! [2018 Aug] 
*نادمان منطق گریز یا سپاهیان شکست‌خورده [2018 Jun] 
* و ما اين كره خاكى را بصورت هندوانه گرد آفريديم [2018 Feb] 
*اکنون پس از چهل سال !  [2018 Feb] 
*اگر آخوند یک روز کار کرده بود !  [2018 Jan] 
* پزشگ دربارى !؟  [2018 Jan] 
* توطئه، تئوری یا واقعیت [2017 Oct] 
*سيماى بهشت و كمبودهاى آن‎! [2017 Oct] 
* ضِ يه ولاالضالين کجا و زن زید کجا !  [2017 Jun] 
*از اين پس ملت ايران را تفكيك كنيد !  [2017 May] 
*آيا كودتا حركتى پسنديده است ؟ [2017 Mar] 
*احتمالن اخيرن !  [2017 Mar] 
*ايثارگريهاى سه انسان بر جسته در سه حوزه گوناگون ! [2017 Jan] 
*«هِه، آمه دَه اعلاميَه دادَه که خون پاك فِرزِندان خلق به زِمين مى ريزَه، اى خون اِز خونِ خُوكُم كِثيِف تِرِه » !  [2017 Jan]