توطئه، تئوری یا واقعیت
ع- سلیمان‌زاده

 
 آيا خبر دارید كه كتاب مقدس تورات مملو از انواع و اقسام توطئه و یا دسيسه هاست ؟
 
برای اینکه ثابت شود، توطئه گرى، تئورى نيست، بلكه واقعيتى است انكار ناپذير، چند نمونه از تورات مقدس، ذکر میشود:  
 
اما پيش از آن؛
چندى پيش تلويزيون سوئد فيلم مستندى در باره ی تظاهرات هاى مسالمت آميز مردمى برعليه جنگ ويتنام را نمایش داد که در آن فیلم، سازمان اف بى آى مأموران مخفى خود را بشكل تظاهر كنندگان عادی و حتى با پوشش هيپى ها، وارد تظاهرات مى نموده، و اين مأموران با عمليات خشونت آميزِ سازماندهى شده، تظاهرات مسالمت آميز را به صحنه نبرد و درگيرى با پليس، به منظور برهم زدن تظاهرات  مسالمت آمیز و برآوردن خواست قدرتمندان حاكم سوق مى داده انددر فرهنگ سیاسی و اجتماعی، به اين نوع عمليات  ازپیش طرح ريزى شده،  دسيسه و يا توطئه مى گويند 
تهيه كننده گان اين فيلم مستند با كسانى كه اين اطلاعات را در ماه مارس سال ١٩٧١ از مركز اسناد اف بى آى ربوده بودند نيز مصاحبه كرده بودند
 
اکنون کسانی ممکن است همه اين مستندات ودلایل را تئوری توطئه بنامند، و آن كسانى را كه در پى افشاى آن توطئه ها با مستندات هستند، را نيز بدام تئوری توطئه افتاده ( Conspiracy theorist  ) قلمداد کرد، ولی آيا میدانید كه كتاب مقدس تورات مملو از انواع و اقسام توطئه ها و دسيسه هاست .
 
پرسش اساسى اين است كه آيا بطور كلى هستند كسانى، سازمانهايى، دولت‌هايى كه توطئه مى‌كنند، دسيسه چينى مى‌كنند، طرفندهايى بكار مى برند و ،،، آرى يا نه ؟ 
حتى اگر يك مورد توطئه تا كنون اتفاق افتاده باشد، چرا نام تئورى بر آن نهاده‌اند؟ چرا نمى‌گويند امكان (possibilityتوطئه؟ 
تئورى تا زمانى كه تجربه نشده باشد، در حد تئورى باقى مى ماند ولى زمانى كه عملى و تجربه شد، ديگر تئورى نيست 
تئورى يعنى، نظريه، فرض، گمان، فرضيه یا امر اثبات نشده ای که باید اثبات شود و ... 
 
 فرض است كه اگر آب زرشگ با پتاسيم مخلوط شود، تعدادى نوترون و إلكترون از آن خارج مى شود كه از آن مى توان در ساخت بمب أتم استفاده كرد 
همان موردی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ولی فقیه فرمودند که دو دختر ایرانی با داشتن دو قابلمه مشغول ساختن اورانیوم هستند ! اين هم یک نظريه علمى است 
پژوهشگران  آنرا آزمودند، ولی  نتیجه ی آزمون نشان داد کهچنان كه پنداشته شده بود، نبوده و به همین دلیل اين تئورى آبكى از أب در آمد 
تئورى ديگرى بود كه اگر آب به ماست افزوده شده، و به ميزان كافى بهم زده شود، دوغ حاصل خواهد شد و اگر مقدارى گاز نيز به آن افزوده شود، دوغ آبعلى حاصل خواهد شد.  
اين تئورى سالهاست آزمايش شده و ديگر بعنوان تئورى شناخته نمى شود به همين سادگى ! ! ! 
 
توطئه يعنى چه ؟  
مواردی از توطئه گرى در کتاب مقدس تورات " نشان میدهد که توطئه، تئورى نيست، بلكه توطئه، واقعيتى انكار ناپذير است ! 
 
حضرت داود فرمانده نظامى خود را با طرح توطئه اى به قتل رسانده است، چگونه ؟ 
كتاب دوم ساموئل، باب يازدهم ؛ 
خلاصه داستان ؛
حضرت داود بر بالاى پشت بام خانه خود قدم مى زند، از پشت بام،  زنى را مى بيند كه خود را مى شويد و بسيار نیکومنظر بود ! ( يعنى ايشان ديده بانى مى كرده اند 
 " حضرت داود در باره آن زن پرس و جو مى كند، به ايشان گفته می شود که او زنِ اورياى حِيتّيتى یا اوریای حتی مى باشد كه در جبهه جنگ استبقيه داستان از خود تورات ؛ 
داود قاصدان فرستاد او را گرفت، و او نزد وى آمده، داود با او همبستر شد و او از نجاست خود طاهر شده بخانه خود بر گشتو آن زن حامله شد و فرستاده داود را مخبر ساخت و گفت كه من حامله ام". 
 
تا اينجا را گرفتيد ؟ 
حالا حضرت داود بايد سر شوهر آن خانم را زير آب كند چطورى ؟  
  آقا داود، از اطرافيان خود مى خواهد كه مسيو اورياى حِتّى را از جبهه جنگ نزد او بياورند ؛ 
  تورات ؛ و چون اوريا نزد وى رسيد، داود از سلامتى يوآب و از سلامتى قوم و از سلامتى جنگ پرسيدو داود به او گفت بخانه ات برو و پايهاى خود را بشو 
 
مسيو اوريا به حرف آقا داود گوش نكرده و بخانه خودش نمى رودآقا داود مى پرسه چرا نمى روى پيش زنت ؟ در واقع آقا داود مى خواسته يك جورايى حامله شدن همسر ايشان را به گردن خود مسيو اوريا بيندازد ) ! و اما مابقى داستان از كتاب مقدس ؛ 
و اوريا به داود عرض كرد كه تابوت و اسرائيل و يهودا در خيمه ها ساكنند و آقايم يوآب و بندگان آقايم بر روى بيابان خيمه نشين اند و آيا من بخانه خود بروم تا اكل و شرب بنمايم و با زن خود بخوابمبه حيات تو و به حيات جان تو قسم كه اين كار نخواهم كرد."  ( عجب آدم شريفى است اين مسيو اوريا !).
  تورات مقدس ؛ 
و داود او را دعوت نمود كه در حضورش خورد و نوشيد و او را مست كرد واوریا  شب هنگام  بيرون رفته بر بسترش با بندگان آقايش خوابيد و به خانه خود نرفتو بامدادان داود مكتوبى براى يوآب نوشته بدست اوريا فرستادودر مكتوب به اين مضمون نوشت كه اُوريا را در مقدمه جنگ سخت بگذاريد و از عقبش پس برويد تا زده شده بميردو چون يوآب شهر را محاصره مى كر، اُوريا را در مكانيكه ميدانست كه مردان شجاع در آنجا ميباشند گذاشت و مردان شهر بيرون آمده با يوآب جنگ كردند و بعضى از قوم و از بندگان داود افتادند و اُورياى حِيتّيتى  نيز بمُرد."
 
خُب باريك الله  آقا داود اسم اين كار چى بود ؟ توطئه یا  تئورى توطئه ؟
توجه فرموديد در اين توطئه نه تنها سید اوريا، بلكه بعضى از افراد ديگر قوم و بندگان آقا داود هم بى گناه در این توطئه  كشته شدند بعد چى شد ؟ 
ادامه ماجرا از كتاب مقدس 
و چون زن اوريا شنيد كه شوهرش اوريا مرده است ، براى شوهر خود ماتم گرفتو چون ايام ماتم گذشت داود فرستاده او را بخانه خود آورد و او زن وى شد و برايش پسرى زاييد اما كاريكه داود كرده بود در نظر خداوند ناپسند آمد." 
همين ! ! ! به همين سادگى ؟ ( خداوند در مورد پیغمبرش " رحیم " است).
  در واقع  خداوند از این کار آقا داوود، یا اين توطئه حضرت داوود که برای كشتن آن شوهر، باعث كشته شدن غلامان و هم قومى هاى او هم شد، خوشش نيامد 
والله،  به خود حضرت داود قسم كه اگر اين كار در آمريكا اتفاق افتاده بود، آقا داود را بجرم توطئه و تبانى در كشتن يك أفسر شريف ، روى صندلى الكترونيكی مى نشاندند تا بفهمد، شش صد ولت برق چه ميزان نور الهى توليد مى كند 
 و آيا ميدانيد آن آقا پسر كه بود ؟ اگر نميدانيد، بايد اشاره كرد كه بر اساس نوشته هاى تورات يكى از پادشاهان قوم یهود است و بر اساس قرآن كريم، حضرت ایشان يكى از پيامبران بزرگ آيين ابراهيمى مى باشد. نام ایشان، حضرت سلیمان در صفحه اول انجیل نیز چنین آمده است :
و داودِ پادشاه، سلیمان را از زن اوریّا آورد.
 
بنگاههاى تبليغاتي  و رسانه هاى دولتی و خصوصى هدفمند ، با تکرار مکرر تئوری توطئه در ذهن ما جا انداخته اند و از دهانمان به غلط جارى ساخته اند كه اگر کسی جنايت ها و زد و بندهاى  قدرتمداران حاكم  را به زير پرسش و سوْال برد، او را به راحتى متهم به  در دام تئورى توطئه افتاده " خطاب کنید 

 
اگر توجه كرده باشيد، دستگاههاى شستشو و مغز پاك كنى و سمباده كشى، اخيراً اصطلاح دیگری را در مورد پرسشگرانى كه زيادى پرسش مى كنند، بنام ، Conspiracy theorists  نيز ساخته اند، اين بنگاهها از واژه هاى كمونيست و تروريست و بویژه تروریست اسلامي نیر خيلى خوششان مى آيد 
راه دور نرويم، در ماجراى يازده سپتامبر در نويورك، سواى دو ساختمان معروف  ( برج های دوقلو يك ساختمان بزرگ ديگر بنام ساختمان سوم نیز ويران شده است، چه جورى ؟ مسلمانها مى گويند، والله اعلم !  

بعضى ها مى گوييد كه مى گويند، همان قالو، قولو، یقولونا، در قرآن مجيد )  ساختمان پنتاگون در اثر برخورد با هواپيما ويران نشده، عكس ها اينطور نشان ميدهند، ضمناً همان روز رئيس آتش نشانى واشنگتن در مصاحبه با خبرنگارى گفته است، اينجا هواپيمايى نيست اگر در این مورد کنجکاو شوید ، به شما مى گويند، گرفتار تئورى توطئه شده اید !
 
راديو اسرائيل همان روز در اخبار راديويى خود گفت انفجارى در آنجا رخ داده است، سال بعد هم، در سالروز اين فاجعه همان نوار را تكرارى گذاشت، ولى بعدها ديگر از انفجار صحبت نكرد
بازهم مى گويند تئورى توطئه 
از آقاى منشه امير بپرسيد، چرا ديگر صحبت از انفجار جلوى پنتاگون نمى كند ؟ 
مجله آلمانى  Der Schpiegel عكسی چاپ كرده که نشان ميدهد، بايد موشكى شليك شده باشد، چون سوراخ بزرگ يا حفره اى بر روى ديوارايجاد شده است 
ميگويند، اين همان تئورى توطئه است ؟ 
نخير اينگونه نيستشما فريب خورده ايد و با طرح توطئه ، تئورى بافى مى كنيد 
آيا امكان اين هست كه كسى بر عليه ديگرى، گروهى در مخالفت با گروهى ديگر، سازمانى به ضرر سازمانى ديگر، و يا دولتى علیه دولت یا کشورى ، توطئه ای طرح کند ؟  
آيا اتفاق افتاده است كه گروهى از افسران كشورى بر عليه دولتى دسيسه براندازى داشته باشند ؟ ( طرح کودتا )
 
اتفاق افتاده است يا نه ؟ 
پس چرا تئورى توطئه، Theory of conspiracy مطرح میشود و نه امكان توطئه ، Possibility of conspiracy ؟ 
بنابراين اگر كسى صحبت از تئورى توطئه كرد، بايد به او يادآور شد كه  Possibility ( امکان ) آن هم هست گوش و چشمت را باز كن ؟ گوش و مغزت را بصورت تمام عيار بدست رسانه هاى شستشو كننده نده ذهن پرسشگر داشته باش پرسشگرى به خطر انداختن امنيت ملى نيست 
من پرسش مى كنم، پس من هستم 
مگر در طول تاريخ كم توطئه شده است ؟ 
كودتاى ٢٨ مرداد در ايران توطئه نبود ؟ سلطنت طلبان نام آنرا قيام ملى گذاشته اند 
كودتاى نظامى آمريكايى ها بر عليه دولت ملى سالوادور آلينده و به قدرت رساندن آگوستو پينوشه توسط هنرى كسينجر و نيكسون، رئيس جمهور وقت آمريكا توطئه نبود ؟ 
بگذريم كه مغز خَر خورده اى همچون اردشير زاهدى منكر كودتاى ٢٨ مرداد شد و اعلام كرد ؛ 
آمريكا براى بزرگ نمايى خود چنين قدرت نمايى هايى را اعلام مى كند. " 
 شرم هم چيز خوبيست 
توطئه كردن ها در تورات مقدس فراوانند ؛ 
باب چهل و چهارم توطئه حضرت يوسف براى به اسيرى گرفتن بنيامين
 
 صفحه ٣٧، توطئه كشتن يوسف
 صفحه ٣٨، توطئه مادر عيسو
 صفحه ٥٣، توطئه كشتن كسانى كه به دختر يعقوب تجاوز كردند
 صفحه ٤٠١، توطئه هاى دَليلَه براى دستگيرى شمشون
صفحه ٤٥٣، توطئه قتل فلسطينيان
صفحه ٤٩٤، كتاب دوم سموئل، باب سيزدهم،  توطئه تجاوز أمنون به خواهر خود
 
اگر چه اينها همه داستان اند، ولى دولت اسرائيل براى كشتن رهبران فلسطينى ها توطئه نمى كند ؟پيدايش حماس توطئه اسرائيل نبود ؟ حماس براى از بين بردن الفتح توطئه نمى كند ؟ 
 
جمهورى اسلامى ايران در ايران و ساير کشورها توطئه نمى كند ؟ كشتن عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموكرات در اطريش، كشتن شرافكندى و ياران او در رستوران ميكونوس با طرح توطئه  عملى نشد ؟ 
 پيدايش القاعده و كمك هاى ميلياردى آمريكا به اين جريان ارتجاعى و مخوف، توطئه بر عليه شوروى نبود ؟ 
قتل مخالفان استالين به شيوه هاى گوناگون با توطئه همراه نبود ؟  
طرح كشتن حضرت محمد سلام الله توطئه نبود ؟ البته ايشان زرنگى بخرج دادند و حضرت على را فرستادند در رختخواب مبارك به خُسبد 
كشتن جان اف كندى در دالاس و بعد از آن كشتن قاتل او و كشتن قاتلِ قاتل، توطئه نبودند ؟ 
اينكه اجازه نمى دهند من و شما و ديگران از حقايق امور آگاه شويم، توطئه نيست ؟ 
 توطئه امرى است تاريخى، واقعى و روزانه ! 
  با تئورى ناميدن دسيسه و توطئه ، واقعيت هاى انكارناپذير آنچه كه قدرت هاى بزرگ بر سر ملت ها آورده اند را نمی توان نفى كرد و يا ناديده گرفت
 
  ع - سلیمان زاده

منبع:پژواک ایران