كشتار سال ٦٧ با دروغ پردازى لوث نخواهد شد
ف.م سخن

دروغ، يكى از سلاح هاى قديمىِ جنگِ روانىِ حكومت و سازمان هاى سياسى مخالف حكومت است. با دروغ، نه تنها حقايق قلب مى شود، بلكه گاه مسير تاريخ نيز تغيير مى كند. بزرگ نمايى، كوچك نمايى، دميدن و باد كردن شخصيت هاى قلابى، در سكوت پژمرده كردن و ميراندن شخصيت هاى موثر سياسى و اجتماعى و امثال اين ها زير مجموعه هاى «دروغ» است.

gooya0266.JPG

برخى از مخالفان حكومت، به تصور اين كه مى توان از دروغ براى تضعيف حكومت استفاده كرد، بارها و بارها پا در اين دام گذاشته و در نهايت بعد از سال ها بى آبرو و بى حيثيت شده اند. حكومت ها هم با دستگاه هاى عريض و طويل امنيتى و تبليغاتى و جاسوسى خود از سلاحِ دروغ در بسيارى از حوزه ها بهره برده اند اما دست آن ها نيز در طول زمان براى محققان رو شده و حيثيت داشته و نداشته شان را بر باد داده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در جنگ دوم جهانى، با گذاشتن چند يادداشت ساختگى بر روى ميز يكى از ژنرال هاى كاركشته روس، او را جاسوس نشان دادند و باعث اعدام او شدند. بعد از پايان جنگ اين دروغ فاش شد كه هر چند از نظر تاكتيك نظامى و خرابكارىِ مامورانِ پنهانْ مورد تحسين بود اما در نهايت، شعارِ «هدف وسيله را توجيه مى كند» را به پيشانى كشور مقابل چسباند و دوست و دشمن را از تاكتيك هايى كه اين كشور مى توانست استفاده كند با خبر كرد.

در دوران ما و در جريان رو در رويى با حكومت اسلامى ايران، از دروغ به دفعات و آن هم در پايين ترين سطح اجرا استفاده شده است. هم حكومت اسلامى و هم «برخى» از مخالفان اين حكومت از دروغ براى پيشبرد اهداف خود استفاده كرده اند.

فرقى نمى كند كه امروز عده اى كه سابق بر اين در داخل حكومت بوده اند به دروغ مى گويند از كشتار سال ٦٧ خبر نداشته اند، يا عده اى كه داعيه ى مبارزه با حكومت اسلامى را دارند به دروغ مى گويند كه از اين كشتار خبر داشته اند و اصلا خودشان به اين صورت و آن صورت وحشتناك مورد شكنجه هاى باور نكردنى قرار گرفته اند، يا مقامات امروزى حكومت اسلامى به دروغ ادعا مى كنند كه زندانيان قصد داشته اند از داخل زندان به شورش مخالفان دامن بزنند و از داخل زندان به فتح الفتوح بپردازند؛ همه ى اين ها حتى اگر فايده ى تاكتيكى و كوتاه مدت داشته باشد، در بلند مدت باعث بى آبرويى دروغ سازان و دروغ پردازان خواهد شد.

با وجود تمام مرارت ها و رنج هايى كه عده اى براى حفظ اسناد منتشر شده در طول ٤٠ سال گذشته تحمل كرده اند، ديگر امروز نمى توان چشم را بست و هر دروغى كه به ذهن رسيد بر زبان آورد. بخصوص در دوران ما كه خبر رسانى و نشان دادن تصوير اسناد به سرعت نور امكان پذير است، دروغ ساز و دروغ پرداز بايد از حداقل هاى اين كار «فنى و تخصصى» مطلع باشد و دُم لاى تله ى طرف مقابلى كه موى سفيد را هم از ماست بيرون مى كشد ندهد. به همين خاطر است كه از انتشار دروغ نبايد هراسى داشت چرا كه اين كار باعث سريع تر رسوا شدن دروغ پردازان خواهد شد (نمونه آن دروغ پردازى حكومتى ها در مورد مدارك تحصيلى شان.)

در باره ى كشتار سال ١٣٦٧، حكومتى هاى سابق و لاحق، سعى دارند با دروغ، آن فاجعه ى عظيم را كوچك نشان دهند. سعى دارند وقوع آن جنايت را به «منافقين» و كنش هاى بعد از سال ١٣٦٠ آن ها نسبت دهند. سعى دارند بحث كشتار غير مذهبى ها و چپ هاى زندانى را به بيراهه بكشانند و با هاى و هوى دروغين از كنار آن بگذرند...

در باره ى كشتار سال ١٣٦٧، «بعضى» از مخالفان حكومت اسلامى، كه مردم را ابله فرض مى كنند و دقت نمى كنند كه غير از عمال حكومت اسلامى، نيروهاى ديگر هم به دروغ هاى آن ها گوش مى كنند و به ارزيابى آن ها مى پردازند، سعى مي كنند يك كلاغ را چهل كلاغ كنند. درست تر بگويم، بى هيچ دليل موجهى سعى مى كنند چهل كلاغ واقعى را هشتاد كلاغ دروغين نشان دهند. سعى مى كنند بر تعداد كشته شدگان كه خود به خود زياد و ترسناك است عدد بيشترى بيفزايند. سعى مى كنند شكنجه هايى را كه در اوج شدت بوده، به دروغ شديدتر نشان دهند.

البته از اين موضوع نيز نبايد غافل شد كه ماموران جنگ روانى حكومت اسلامى و نفوذى هاى آن، در داخل سازمان هاى مخالف حكومت، به اسم اين سازمان ها، و براى تخريب وجهه ى اين سازمان ها، دروغ هاى عجيب وارد مدار خبرى رسانه ها مى كنند.

همه ى اين دروغ ها، دير يا زود افشا خواهد شد. با وسايل نشر خبر در دوران حاضر اين دروغ ها زودتر از آن چيزى كه تصور مى شود افشا خواهد شد. دروغ سازان و دروغ پردازان، بايد در گام اول، موقع استفاده از اين تيغ دو طرفه و بسيار حساس و برّا، به عقل سليم انسان ها توجه كنند. دروغ بايد به نحوى گفته شود و چنان زمينه سازى شود كه عقل سليم آن را بپذيرد. دروغ سازان و دروغ پردازان حكومتى و ضد حكومتى ايران، حتى الفباى اين كار را بلد نيستند و آن قدر در اين زمينه با ماموران آماتور خود خرابكارى كرده اند كه مردم حرف راستِ آن ها را هم دروغ مى پندارند!

زمانى كه يك نفر حكومتى سابق، مى گويد ما از كشتار ٦٧ خبر نداشتيم، تصور مى كند كه بعد از ٣٠ سال همه چيز از ياد همه كس رفته و هيچ سند و مدركى در اين زمينه وجود ندارد. چون امروز مطلب من طولانى شد در نوشته ى بعدى اسناد جديدى را در اين زمينه منتشر خواهم كرد.

زمانى كه گروهى كه مخالف حكومت هستند، پاى يك كارمند قبرستان را به عنوان شاهد به ميان مى كشند، دستكم به حركات چشم و عضلات صورت او دقت كنند و مدرك دروغ گويى به دست متخصصان چهره شناس و رفتار شناس ندهند. لااقل با چند بار تمرين، جلوى گفتن موارد متناقض را بگيرند. لااقل رطب و يابس اين كارمند را طورى به هم ببافند كه عقل سليم بتواند آن را بپذيرد. اين كه در جايى مثل بهشت زهرا به اندازه ى يك ساختمان بزرگ گود برداريم و بعد آن را با جنازه پر كنيم، تا زمانى كه با فيلم يا عكس همراه نباشد، هيچ عقل سليمى آن را نمى تواند بپذيرد. در جايى كه زندانيان براى بى صدا و مخفيانه كشته شدن، به دار كشيده مى شدند، ايجاد حوض خون در داخل گودال ها توسط هيچ عقل سليمى پذيرفته نخواهد شد.

اما اگر عوامل حكومت، از اين دروغ پردازى ها، مى خواهند سوء استفاده كنند و موضوع را به ريشخند بگيرند، سخت در اشتباه اند. فاجعه به اندازه ى كافى بزرگ هست كه نيازى به بزرگ تر نماياندن آن نباشد. اسناد آن قدر محكم هست كه حكومت و حكومتيان آن زمان نتوانند از زير بار اين جنايتِ سنگين شانه خالى كنند. اگر گودال به اندازه ى يك ساختمان در قبرستان بهشت زهرا كنده نشده، گودال به اندازه ى دفن صدها انسان در خاوران كنده شده است و در اين ترديدى نيست.

در نوشته ى بعدى نشان خواهيم داد كه حتى شخص خامنه اى از اين كشتارها خبر داشته و خود در آتش اين جنايت مى دميده است...

منبع:گویا نیوز


فهرست مطالب ف.م سخن در سایت پژواک ایران 

*يك درخواست ساده از كردهاى ايرانى [2017 Sep] 
*جوان مهاجم به مردِ روحانى، و داستانِ خودزنى و مرگ دردناك او  [2017 Jul] 
*بچه جان! احساس سوختن به تماشا نمى شود! [2017 Jun] 
*داريوش سجادى، بى بى سى، رييسى [2017 Apr] 
*آقاى تاج زاده! شما دروغگوى مكارى هستيد! [2017 Mar] 
* تبريك به آقاى اصغر فرهادى، و چند نكته در باره اين فيلمساز و ايرانيان مشكوك! [2017 Feb] 
*نامه به عاليجناب ترامپ در مورد ويزا ندادن به ما ايرانيان عزيز [2017 Jan] 
*دكتر سروش همه ماجرا را در باره مناظره با حزب توده نمى گويد [2017 Jan] 
*آقايان فداييان خلق اكثريت! از پس اصلاح اين اشتباه تاريخى هم بر نيامديد؟ [2016 Dec] 
*سر افراز شدن يك فعال سياسى به خاطر تخريب يك جمع سياسى! [2016 Sep] 
*وقتى قاضى مرتضوى خود را به موش مردگى مى زند [2016 Sep] 
*كشتار سال ٦٧ با دروغ پردازى لوث نخواهد شد [2016 Sep] 
*پاك كردن صورت مساله اى به نام «منتظرى» [2016 Sep] 
*در اختيار روس ها قرار دادن پايگاه هوايى نوژه يعنى چه؟ [2016 Aug] 
*خود را گول نزنيم: ولايت مطلقه هر چه بگويد «قانون» است [2016 Aug] 
*سوزاندن و از بلندى افكندن دشمنان اسلام به فتواى آيت الله محمود شاهرودى [2016 Aug] 
*يك استفتاء در باره فائزه هاشمى و همنشينى با بهاييان  [2016 May] 
*پروفسور دكتر دكتر دكتر فريدون بوداغى! + تصویر [2016 May] 
*تخيلاتى به نام اسلام غير حكومتى و اسلام رحمانى [2015 Dec] 
*حكايت تفاوت خون فرانسوی و خون لبنانى [2015 Nov] 
*مرگ سعید کنگرانی در آغوش پیام فضلی‌نژاد [2015 Aug] 
*آخرین عکس «رفیقْ آیت‌الله» در میدان سرخ مسکو [2015 Aug] 
*بحران طنز در ايران؛ بعد از پزشکان اکنون نوبت وکلاست!  [2015 Apr] 
*کابوس مرگ برای سلمان رشدی و داعش ایرانی [2015 Feb] 
*برادران مذهبی! شما چرا ناراحت می شوید؟ [2015 Jan] 
*گفت‌وگوی تلفنی شاه و امینی در دی ماه ۵۷ [2014 Dec] 
*اصغر آقا! مراقب باشيد از آن بالا پايين نيفتيد! [2012 Feb]