نمایشی از ده فرمان منشور جمهوری دمکراتیک اسلامی پس از شکست در دادگاه نوری
احمد رشیدی

در روزهای پایانی دادگاه نوری، لشکر شکست خورده ی راهیان نور جبهه های حق در استکهلم، که با مبنی بوس های کرایه ای از کمپ های پناهندگی در شهرها و کشورهای مجاور با وعده ی حمل و نقل و غذا و هتل مجانی، به مقابل دادگاه نوری منتقل کرده و تمامی این یکان‌های شورشی علنی خودشان را در یک پیاده رو با چشم بند جا کرده بودند، تا حتی واقعیت های دادگاه و صف کشیدن خبرنگاران زمانه و ایران اینترنشنال و…برای مصاحبه با ایرج مصداقی را هم نبینند، و دچار ریزش نیرویی بیشتر در صحنه هم نشوند، یک نمایش روحوضی کاملی از ده فرمان ادعایی ریاست‌جمهوری ویترین خارجی ارتجاع مغلوب را به نمایش گذاشتند، و با تسخیر پیروزمندانه ی پیاده روی ملک عرفی تبلیغات رفقای همدست تاکنون، حتی به آنها هم نارو زدند، و همانطور که امروز افرادی موسوم به چپ ها از ما سوال می کردند، پس چرا اینها جای ما را هم گرفته اند… حالا ثابت کردند که چقدر ما درست به این رفقا یادآوری می کردیم، که پس از استفاده‌ی مقطعی از شما در این بار کشی، و اجیر کردن و همدستی در مقابله با جنبش دادخواهی، به شما هم رحم نخواهند کرد، بطوریکه امروز حتی اجازه ی شعار دادن به شما را هم ندادند!

راستی شما با این همدستی وکلای تان! برای زیرآب زدن دادخواست دادستانی شجاع دادگاه حمید نوری چه هدفی جز تبرئه ی متهمی که برایش حبس ابد از طرف دادستان درخواست شده دارید؟.
و آیا منظورتان از این ماده‌ی منشور زنگ زده تان برای «آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی»، همین نمایش شعارهای مرگ بر ضد ولایت فقیه جلوی دادگاه امروز، برای ایران آزاد فرداست؟
چه خوب که تمام ایده‌آل های حکومت جمهوری دمکراتیک اسلامی خودتان را در جریان این دادگاه و پیروزی درخشان جنبش دادخواهی برای تمام مردم به نمایش گذاشتید، تا سیه روی شود هر در او غش باشد!
 
احمد رشیدی
سه شنبه Maj 3,2022
 
 

منبع:پژواک ایران


احمد رشیدی

فهرست مطالب احمد رشیدی در سایت پژواک ایران 

*دیسکو های خیابانی، خار چشم دشمنان ایران و ایرانی [2022 May] 
*نمایشی از ده فرمان منشور جمهوری دمکراتیک اسلامی پس از شکست در دادگاه نوری [2022 May] 
*پایان دادگاه نوری، بهترین فرصت فرقه ی شما، برای محاکمه ی ما! [2022 Apr] 
*بیشرفان پرسه زن در دادگاه نوری* [2022 Mar] 
*چرا شکست خوردگان در دادگاه نوری به سیمین اسکویی حمله میکنند؟ [2022 Mar] 
*پیروزی در دادگاه استکهلم بر دشمنان، و م، و یک قدم مانده به نوروز و بهار پیروزی در دادگاه استکهلم، و شادی جنبش دادخواهی و مادران خاوران و آبان  [2022 Mar] 
*شهادت حمید اشتری در دادگاه، و حواشی و واکنش‌ها! [2022 Feb] 
*اندر باب حاشیه سازان دادگاه نوری [2022 Feb] 
* زنگ های دادگاه و دادخواهی برای که بصدا در می آیند؟  [2022 Jan] 
*کمون پرولتاریایی پوپولیستی!  [2022 Jan] 
*«نشانه های بوری، در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«دفاعیه ی نوری، پندی و پرسشی برای همه» [2021 Nov] 
*«شیخ شمسعلی»  [2021 Oct] 
*«شارلانیسم سیاسی در دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«دادگاه نوری و جارچیانی بدین کوری!» [2021 Sep] 
*«شجاعت انتقاد از خود و هوچی گری های بیخود» [2021 Aug] 
*دو رویکرد در دادگاه نوری جنایتکار  [2021 Aug] 
*من و مجاهدین و دادگاه استکهلم [2021 Jan]