پیام‌های کوتاه (۲) (برای آنانکه چون من چشم‌انتظار مرگ اهریمنند.)
محمدرضا پورشجری

 
 
- اسلام هراسی به دلیل این است که اسلام مایه هراس است.
- اسلام جنایتی است فراتاریخی و فرابشری که از جنس این دنیا نیست؛ اگرچه در تاریخ و به دست بشر انجام گرفته است.
- عقاید اسلامی خرافه‌پرستی، عباداتش بیماری، احکامش توحش و آموزه‌های اخلاقیش شیادی و کلاهبرداری است.
- اسلام بیماری است: بیماری فساد خِرَد، زوال عقل؛ بیماری فلج ذهنی.
- اسلام جنایت علیه بشریت است.
- اسلام جرم است و باید غیرقانونی اعلام شود.
 
- «حق» در قرآن، کلامِ الله و «باطل» سخن انسان است.
- هدف قرآن اسکات انسان و هدف اسلام در نهایت اسقاط انسان است.
 
- محتوای ایمان اسلامی نفرت از آزادی است.
- تقوا یعنی پرهیز از آزادی؛ دشمنان آزادی باتقواترین مردمند.
- آزادی را هیچ مسلمانی نه می‌فهمد، نه می‌خواهد و نه هم می‌تواند تحمل کند.
 
- هیچ مسلمانی به این حقیقت آگاه نیست که چه هیولای ضدبشر و چه عفریتۀ تباه‌اندیشی را درون خود حمل می‌کند.
- مراقب کودکان خود باشید، چون هرکس به درون چاه بی‌ته اسلام سقوط کند، هیچ امیدی به نجاتش نیست.
 
- کار اصلی آخوند تجاوز به کودکان است: تجاوز به مغز کودکان و به ماتحتشان.
- پیامبر اسلام و امامان شیعه همه‌گی معصوم و بیگناه بودند، اما برای روز مبادا هرکدام یک آلت تجاوز درون تنبان خود حفظ  می‌کردند.
- شباهت آخوند به کفتار در این واقعیت نهفته است که کفتار از مُرده تغذیه می کند، ولی آخوند از مرگ. 
- دهان آخوند برای بستن دهان دیگران باز می شود.
- حواسمان باشد بعد از جمهوری اسلامی، اجازه ندهیم مافیای روحانیت شیعه همچون بعد از سقوط صفویان، دوباره خود را بازسازی کند.
- میان ما و روحانیت شرور و تبهکار شیعه، سرانجام سرب گداخته باید داوری کند.
 
- شهید یعنی آدمکش مُرده، تروریست مُرده.
- خانوادۀ شهید یعنی الاغ‌هایی که به انگل تبدیل شده‌اند.
- جامعۀ اسلامی یعنی جامعه‌ای زیر خط جهل.
- «ایران اسلامی» یعنی ایرانی که توسط اسلام بلعیده شده، مسخ و بی‌هویت شده، بی‌سیرت شده.
 
- در جمهوری اسلامی «انقلاب» اسم دودرۀ «استبداد» است.
- در جمهوری اسلامی نخبه یعنی گ...ز
                              اندیشمند یعنی گ...ز
                              استاد دانشگاه یعنی گ...ز
 
- از اسلام در ایران فقط همین «جمهوری اسلامی»‌اش باقیمانده است.
- چهارده قرن است که ما ایرانی‌ها با اسلام جنگیده‌ایم؛ پیروزی نزدیک است.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
سیامک مهر (پورشجری)
siamakmehr1960@gmail.com

منبع:پژواک ایران


محمدرضا پورشجری

فهرست مطالب محمدرضا پورشجری در سایت پژواک ایران