گرامیداشت رفتگان
سعید جمالی

تراب حق شناس هم به خاک پیوست. برایش آرزوی مغفرت و آرامش میکنم....

_ _ _ _ _ _ _

تحریف تاریخ

زمان زیادی از روز و روزگار «واقعه» می گذرد و جامعه از زیر بار آن شانه خالی کرده و قضایا دارند به تاریخ می پیوندند. خوب بود اینقدر درایت و انصاف وجود میداشت که بگذاریم با طمأنینه و طلب آرامش و سکوت به انتهای راه خوشآمد بگوییم.... و به آن اکتفا کنیم. اما ظاهرا برای بعضی چنین امری میسر نیست. به اشاراتی بسنده میکنم.

می توان برای هر پدیده ای مجموعه ای از ویژگیها، فعالیتها و عملکردها را بر شمرد. اما بطور معمول و بویژه پدیده های برجسته با نمود های خاص شان معرفی و شناخته میشوند و در عالم واقعیت نمی توان آنرا نادیده گرفت و به انکار آن پرداخت.

جامعه بهم ریخته و بشدت متأثر شده ما، تعادل چندانی برایش باقی نمانده. عملکرد رژیم های نا مشروع و ارتجاعی و اپوزیسیون های نا بالغ بهایی سنگین به جامعه تحمیل میکنند. اگر چه حاصل این تحولات و بارهای سنگین لاجرم ورود به دنیای نوینی را نوید میدهند، اما فاجعه آنجاست که این موج سهمگین بسیاری از مدعیان را هم با خود به همراه برده و آنچنان متاثرشان کرده که قادر به دیدن بسیاری از حقایق و واقعیت های روشن هم نمی باشند و قلم شان با تلاطم موج همنوا میشود.... اگر در این حرف واقعیتی نهفته، پس خوب است قبل از هر عامل دیگری نگاهی به خود بیفکنیم.

وقایع سالهای 54 و ماقبل و بعدش در تاریخ سرزمین ما تاثیر گذار بوده. عملکردهای جنائی و جنایتکارانه را نمی توان با قلمفرسایی و پیش کشیدن فرعیاتی که محدوده عمل شان چند متری بیش نبوده به محاق برد. انگیزشهای کور سیاسی و ضد مذهبی آنچنان در اذهان برخی غوغا میکند که تمامی بینش و تجارب شان را تحت تاثیر قرار داده و حتی انتقادات صاحبان علّه نسبت به خود را هم نادیده میگیرند. کمتر اثری از یک منش منطقی و منصفانه را شاهد هستیم.... و ظاهرا فراموش کرده اند نقش اصلی روشنفکر ایستادگی در برابر جوّ و فضای آلوده بوده است.

در آنطرف قضایا هم شازدک ما «واقعه» را سرمایه تسلط ننگین اش بر یک سرمایه ملی کرده است.

..... و بهای همه اینها را مردم و سرزمین ما می پردازند....

سعید جمالی

11 بهمن 94/ 31 ژانویه 16

 

 

منبع:پژواک ایران


سعید جمالی

فهرست مطالب سعید جمالی در سایت پژواک ایران 

*مهدی تقوایی از میان ما رفت [2020 Mar] 
*«فرزند» شاه [2019 Dec] 
*نوادگان شعبان بی مخ!‏  [2019 Nov] 
*‏«نهضت» کمک به هموطنان سیل زده فاجعه سیل اخیر در ایران  [2019 Apr] 
*سروش و مشکل بیگانگی نقد خود [2019 Mar] 
*اقدام به کمک مالی برای افراد جدا شده در آلبانی [2018 Apr] 
*روحی پلید [2016 Aug] 
*کودتا و ضد کودتا در ترکیه و فاجعه 30 خرداد سال 60 [2016 Aug] 
*نقدی بر خط مشی جدید حزب دموکرات کردستان ایران [2016 Jul] 
*زندگی سیاسی و مرگ ؟؟ در بستر اجنبی [2016 Jul] 
*گرامیداشت رفتگان [2016 Jan] 
*عباس رحیمی به آرامش رسید و جاودانه شد! [2016 Jan] 
*نکاتی و درد و دلی با دوستان و افراد جدا شده [2015 Dec] 
*«شب هفت» [2015 Nov] 
*هواداران مجاهدین بخوانید! [2015 Nov] 
*به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟ [2015 Oct] 
*مسئولین محترم سایت پژواک [2015 Sep] 
*توضیحی بر دسته ای دیگر از قربانیان «جریان حاکم» [2015 Sep] 
*طور دیگری هم می توان زیست [2015 Feb] 
*هوشنگ عیسی بیگلو- آقای وکیل - روح انسانی [2015 Jan] 
*جنون ذلیلانه دیکتاتورک ما! [2014 Dec] 
*جسارت نوشیدن جام زهر؟؟ [2014 Nov] 
*پیچیدگی موضوع یا «ضعف شخصیتی» [2014 Nov] 
* مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15) [2014 Jun] 
*امروز ششم خرداد است ... [2014 May] 
*به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و.... [2014 May] 
*رژی دبره، هزار خانی و آن مردک خرفت ؟؟!! [2014 Feb] 
*«پفیوز می کشمت»! [2014 Jan] 
*«گزارش» عطف به گذشته رجوی و درخواست گزارش «رو به جلو» [2014 Jan] 
*« تقلیل زمینه های کشتار اشرف به سناریوئی هالیوودی » [2013 Dec] 
*خروج از عراق کاملا عملی است [2013 Dec] 
*به اسماعیل! درباره اسماعیل و مصداقی [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی و گام بعدی... [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (15) ـ «تیف» و برشی از «درون»3 [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (14) ـ «تیف» و برشی از«درون» 2  [2013 Dec] 
*آقای رجوی مقداری عاقلانه رفتار کنید [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (13) ـ «تیف» و برشی از «درون»1  [2013 Nov] 
*خدا !! منصور حکمت را بیامرزد. [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (12) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 2 و فرار «شازده» [2013 Nov] 
*«چرا انسانها را به ذلتّ می کشانید» ؟ [2013 Nov] 
*«صحنه های رقت انگیز» [2013 Nov] 
*«پاک کردن ردّ پاها» [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (11) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 1  [2013 Nov] 
*به هواداران! [2013 Nov] 
*مسئولیت مسعود رجوی در اعتصاب غذای لیبرتی [2013 Nov] 
*درباره جریان...10 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و... «رقص رهایی» 4 [2013 Nov] 
*درباره جریان...9 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"3 [2013 Nov] 
*درباره جریان...8 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"2 [2013 Nov] 
*درباره جریان...7  [2013 Oct] 
*درباره جریان...6 ـ اشتباه نکنید! اینجا وزارت اطلاعات نیست! [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 5 [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم ... ـ قسمت چهارم ـ چرخه معیوب [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ قسمت سوم [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (2) [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت اول [2013 Oct] 
*مسئولیت تاریخی هواداران مجاهدین برای جلوگیری از ادامه کشتار و نسل کشی کمپ لیبرتی [2013 Sep] 
*آرزوی سلامتی و تکرار درخواست از آقای رجوی [2013 Sep] 
*معامله جان انسانها با منافع پست و خودخواهانه در اشرف [2013 Sep] 
*برادر مسعود! اجازه بدهید مسیر قضایا تغییر کند [2013 Sep] 
*نامه ای به آقای رجوی و پاسخ غیر مستقیم ایشان [2013 Sep] 
*آقای رجوی پیشرفت کار نیاز به تصمیم و شهامت دارد [2013 Sep] 
*درخواست از هموطنان برای حمایت ازخروج مجاهدین از عراق [2013 Sep]