نکاتی و درد و دلی با دوستان و افراد جدا شده
سعید جمالی

 

1. جریان حاکم بر سازمان یا همان باند رجوی و شرکاء بلحاظ سیاسی مردگانی بیش نیستند (در نوشته های قبلی کمی توضیح داده ام).... این نکته از آن  جهت مهم است که چارچوب برخورد با این جریان را روشن می سازد و از مسیرهای انحرافی و افراط و تفریط باز میدارد.

2. هر کدام از ما در اساس بخاطر بهروزی مردم و سرزمینمان وارد امر مبارزه شده ایم و تلاش این بود تا با در افتادن با دشمنان ملت ایران و این سرزمین شادکامی را به ارمغان بیاوریم. اینکه در این مسیر با چه ناهمواریهای وحشتناکی روبرو شدیم نباید خللی در هدف و تصمیم ما ایجاد نماید..... معنای «که عشق نمود اول ولی افتاد مشکل ها» جز این نیست. طول تاریخ پر است از چنین اتفاقاتی، ما اولین آن نبوده و آخرین آن نیز نخواهیم بود. اصلا اقتضای این مسیر و رسیدن به «آزادی» چنین است. شک نکنید همه درد و رنجها به ثمر رسیده و خواهد رسید. اگر تحمل این درد و رنجها نبود امروزه ما تجربه رژیم جنایتکار آخوندی و خرده جنایتکارانی امثال رجوی را پشت سر نگذاشته بودیم و بالطبع آن مردم ما نیز از چنین تجربه و بلایی عبور نمیکردند. پس به آنچه گذشته و بر سرمان آمده کم بها ندهید. اگرچه ناآگاهی، اعتماد کورکورانه و سهل انگاری و شاید که خرابکاری تک تک ما کم نبوده اما مجموعا کار بزرگی در تاریخ این سرزمین رخ داده است. تاریخ یعنی آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده نشان داد که این پیشرفت، مسیر دیگری جز آنچه که اتفاق افتاده نمی شناسد.

3. توجه داشته باشیم که بلا و مصیبت عظیم قبل از هر کس بر سر ملت و مردم ما نازل شده است. آنها بودند که درد و رنج اصلی را در تمامی این سالیان متحمل شدند. فقر و فلاکت و فساد و جنگ و کشتار قبل از ما نصیب آنها شد. کسانی که به اندازه ما نقش و مسئول نبودند. ما و نسل ما با اختیار و اراده این مسیر را انتخاب کردیم و در آن پا گذاشتیم.... هر کدام از ما میدانستیم که با مشکلاتی زیادی روبرو خواهیم شد.... اگر چه انتظار خنجری از پشت را نداشتیم اما برای اینکه به نتیجه ای برسیم خوب است که آنرا هم ناشی از «حماقت» خود بدانیم. با چنین تخته پرشی است که میتوان گامی به جلو برداشت و از آنچه گذشته درسی گرفت و بهره ای به مردممان برسانیم. واقعیت خود و میزان آگاهی تاریخی مردممان را برسمیت بشناسیم تا اینکه فقط گله گذار نباشیم و بدانیم چه مسیر دشواری در پیش بوده است.

4. و در ادامه اجازه ندهیم که «قربانی» نظام سلطه آخوندی و تفاله ای بنام رجوی بشویم. بدانیم که دوران سخت و سرکوب به پایان خود رسیده و زنجیرهای اسارت در حال گسستن است. تلاشی این تشکیلات سرکوبگر باید زمینه ای از خودآگاهی و ایستادگی بر سر اصول و افشاء جنایتکاران بشود. بیاد سرزمین عزیزمان ایران و مردم به جان آمده مان باشیم تا بدانیم چه باید بکنیم.

5. مشکلات خود را عمده نکنیم، هر کدام از ما سختی های زیادی را متحمل شده ایم. یقینا با صبر و صبوری به نتایج بهتر و شرافتمندانه تری دست پیدا خواهیم کرد. مشکلات جاری و روزمره باعث نشود چشم طمع به کمک عناصر وابسته به رژیم بدوزیم و بهای آنرا با تطهیر رژیم بپردازیم. میتوان با استفاده از تجارب یکدیگر در همه زمینه ها بر مشکلات فائق آمد و مسیر انتقادی درست تری را برگزید. فراموش نکنید زمین خدا وسیع است!

در کمپ و زندان تیف باند رجوی تلاش بی وقفه ای را با کمک آمریکایی ها بعمل می آوردند تا هر طور شده افراد را به ایران و به نزد رژیم بفرستند تا باصطلاح آنها را رژیم مال کنند.... البته آنها نمیدانستند که نهایتا این حربه به سمت خود آنها خواهد چرخید و این سوال را راجع به آن تشکیلات سرکوبگر ایجاد خواهد نمود که از چه محتوائی برخوردار بوده که چنین محصولاتی ببار آورده.....اما افراد زیادی نیز بودند که شرایط بسیار طاقت فرسای چهار پنج ساله را تحمل کردند و بدنبال آن هم با مشقات زیادی سرافرازانه و شرافتمندانه خود را به گوشه ای از دنیا رساندند تا روسیاهی جنایتکارانه به روی رجوی و شرکاء بماند. و امروزه قربانیان و دست پروردگان رجوی و رژیم جنایتکار با توجه به امکانات مادی که در اختیار دارند بدنبال آلوده و مخدوش کردن همه مرزهای شرافت و بی شرافتی اند تا قربانیان بیشتری بگیرند. اما آنان که لذت «نه» گفتن به این دوگانه های یگانه را چشیده اند میدانند که حفط شرافت انسانی با هیچ چیز قابل معاوضه نیست.

.......

6. یک مشی متعادل و واقع گرا و بدور از هر افراط و تفریطی در همه زمینه ها میتواند رمز موفقیت باشد. عصاره همه تجارب گذشته در همین نکته نهفته است. خطای بزرگ همگی ما در فقدان چنین عنصری بوده. احساسات را باید کنترل کرد و با عقل و درایت به سر وقت قضایا رفت.

.....

سعید جمالی

یکشنبه 22 آذر 94/ 13 دسامبر 2015

 

منبع:پژواک ایران


سعید جمالی

فهرست مطالب سعید جمالی در سایت پژواک ایران 

*مهدی تقوایی از میان ما رفت [2020 Mar] 
*«فرزند» شاه [2019 Dec] 
*نوادگان شعبان بی مخ!‏  [2019 Nov] 
*‏«نهضت» کمک به هموطنان سیل زده فاجعه سیل اخیر در ایران  [2019 Apr] 
*سروش و مشکل بیگانگی نقد خود [2019 Mar] 
*اقدام به کمک مالی برای افراد جدا شده در آلبانی [2018 Apr] 
*روحی پلید [2016 Aug] 
*کودتا و ضد کودتا در ترکیه و فاجعه 30 خرداد سال 60 [2016 Aug] 
*نقدی بر خط مشی جدید حزب دموکرات کردستان ایران [2016 Jul] 
*زندگی سیاسی و مرگ ؟؟ در بستر اجنبی [2016 Jul] 
*گرامیداشت رفتگان [2016 Jan] 
*عباس رحیمی به آرامش رسید و جاودانه شد! [2016 Jan] 
*نکاتی و درد و دلی با دوستان و افراد جدا شده [2015 Dec] 
*«شب هفت» [2015 Nov] 
*هواداران مجاهدین بخوانید! [2015 Nov] 
*به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟ [2015 Oct] 
*مسئولین محترم سایت پژواک [2015 Sep] 
*توضیحی بر دسته ای دیگر از قربانیان «جریان حاکم» [2015 Sep] 
*طور دیگری هم می توان زیست [2015 Feb] 
*هوشنگ عیسی بیگلو- آقای وکیل - روح انسانی [2015 Jan] 
*جنون ذلیلانه دیکتاتورک ما! [2014 Dec] 
*جسارت نوشیدن جام زهر؟؟ [2014 Nov] 
*پیچیدگی موضوع یا «ضعف شخصیتی» [2014 Nov] 
* مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15) [2014 Jun] 
*امروز ششم خرداد است ... [2014 May] 
*به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و.... [2014 May] 
*رژی دبره، هزار خانی و آن مردک خرفت ؟؟!! [2014 Feb] 
*«پفیوز می کشمت»! [2014 Jan] 
*«گزارش» عطف به گذشته رجوی و درخواست گزارش «رو به جلو» [2014 Jan] 
*« تقلیل زمینه های کشتار اشرف به سناریوئی هالیوودی » [2013 Dec] 
*خروج از عراق کاملا عملی است [2013 Dec] 
*به اسماعیل! درباره اسماعیل و مصداقی [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی و گام بعدی... [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (15) ـ «تیف» و برشی از «درون»3 [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (14) ـ «تیف» و برشی از«درون» 2  [2013 Dec] 
*آقای رجوی مقداری عاقلانه رفتار کنید [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (13) ـ «تیف» و برشی از «درون»1  [2013 Nov] 
*خدا !! منصور حکمت را بیامرزد. [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (12) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 2 و فرار «شازده» [2013 Nov] 
*«چرا انسانها را به ذلتّ می کشانید» ؟ [2013 Nov] 
*«صحنه های رقت انگیز» [2013 Nov] 
*«پاک کردن ردّ پاها» [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (11) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 1  [2013 Nov] 
*به هواداران! [2013 Nov] 
*مسئولیت مسعود رجوی در اعتصاب غذای لیبرتی [2013 Nov] 
*درباره جریان...10 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و... «رقص رهایی» 4 [2013 Nov] 
*درباره جریان...9 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"3 [2013 Nov] 
*درباره جریان...8 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"2 [2013 Nov] 
*درباره جریان...7  [2013 Oct] 
*درباره جریان...6 ـ اشتباه نکنید! اینجا وزارت اطلاعات نیست! [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 5 [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم ... ـ قسمت چهارم ـ چرخه معیوب [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ قسمت سوم [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (2) [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت اول [2013 Oct] 
*مسئولیت تاریخی هواداران مجاهدین برای جلوگیری از ادامه کشتار و نسل کشی کمپ لیبرتی [2013 Sep] 
*آرزوی سلامتی و تکرار درخواست از آقای رجوی [2013 Sep] 
*معامله جان انسانها با منافع پست و خودخواهانه در اشرف [2013 Sep] 
*برادر مسعود! اجازه بدهید مسیر قضایا تغییر کند [2013 Sep] 
*نامه ای به آقای رجوی و پاسخ غیر مستقیم ایشان [2013 Sep] 
*آقای رجوی پیشرفت کار نیاز به تصمیم و شهامت دارد [2013 Sep] 
*درخواست از هموطنان برای حمایت ازخروج مجاهدین از عراق [2013 Sep]