آقای رجوی مقداری عاقلانه رفتار کنید
سعید جمالی

در خبرها آمده که همسر شما از اعتصاب غذا کنندگان لیبرتی خواسته که به اعتصابشان پایان دهند و آنها قبول نکرده و بر ادامه آن تاکید ورزیده اند.

همچنین وی به اعتصاب غذا کنندگان در زندانهای عادی ایران اشاره  و تلویحا تلاش کرده که آنرا متاثر از اعتصاب غذا کنندگان لیبرتی نشان دهد که اینک اینچنین گسترش پیدا کرده و...

برای همگان روشن است که چنین اخبار و موضعگیریهایی از طرف شمایان چقدر مضحک و دروغ می باشد. همه میدانند که حتی نیازبه فرمان شما برای دست کشیدن از اعتصاب غذا نیست، فقط کافیست که "پایتان" را از این ماجرا کنار بکشید آنگاه دیگر اعتصابی در کار نخواهد بود.

در مورد خبر دوم بهتر است چیزی نگویم، البته درست است که الغریق یتشبث بکل حشیش اما دیگر نه اینقدر ناشیانه و بی آبرو.

اما بدور از همه این قضایا، پیشنهاد میکنم که با ابلاغ فرمانی مشخص به اعتصاب پایان دهید، این داستان از هر نظر بنفع شما نیست و نخواهد بود، "داستان" بسیار بی آبروتر از آنی است که بشود ادامه داد. اگر حداقل یکی از منظورهای شما از این اعتصاب غذا و امثالهم این است که به کشورهای پناهنده پذیر پیغام دهید که این افراد (لیبرتی) مناسب پناهندگی نیستند و از نوع افرادی هستند که می توانند در آن کشورها مسئله سازی کنند به هدف خود نائل آمده اید و متاسفانه با مجموعه کارهایی که کرده اید همه درها را بسته اید و پیام شما کاملا دریافت شده است، لذا دیگر ضرورتی برای ادامه آن نیست و داستان "بامبول" ها را بشکل دیگری می توانید ادامه دهید. از قدیم گفته اند که: از این ستون به آن ستون فرج است.

آقای رجوی

پیامبر خدا گفته : الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، اگر میخواهید بالاخره عده ای را در اطراف خودت نگهداری، این کار با ظلم کردن به دیگران تامین نمی شود، ظلم نفری برای شما باقی نمی گذارد. با جان انسانها بازی نکنید. 

به سهم خودم اذعان میکنم که اگر قصدتان این است که با بازی گرفتن جان انسانها، ما را ، همه ما را، به گروگان بگیرید، موفق شده اید.

بس کنید‍!

هادی افشار

13 آذر 92 ـ 04 سامبر 

منبع:پژواک ایران


سعید جمالی

فهرست مطالب سعید جمالی در سایت پژواک ایران 

*مهدی تقوایی از میان ما رفت [2020 Mar] 
*«فرزند» شاه [2019 Dec] 
*نوادگان شعبان بی مخ!‏  [2019 Nov] 
*‏«نهضت» کمک به هموطنان سیل زده فاجعه سیل اخیر در ایران  [2019 Apr] 
*سروش و مشکل بیگانگی نقد خود [2019 Mar] 
*اقدام به کمک مالی برای افراد جدا شده در آلبانی [2018 Apr] 
*روحی پلید [2016 Aug] 
*کودتا و ضد کودتا در ترکیه و فاجعه 30 خرداد سال 60 [2016 Aug] 
*نقدی بر خط مشی جدید حزب دموکرات کردستان ایران [2016 Jul] 
*زندگی سیاسی و مرگ ؟؟ در بستر اجنبی [2016 Jul] 
*گرامیداشت رفتگان [2016 Jan] 
*عباس رحیمی به آرامش رسید و جاودانه شد! [2016 Jan] 
*نکاتی و درد و دلی با دوستان و افراد جدا شده [2015 Dec] 
*«شب هفت» [2015 Nov] 
*هواداران مجاهدین بخوانید! [2015 Nov] 
*به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟ [2015 Oct] 
*مسئولین محترم سایت پژواک [2015 Sep] 
*توضیحی بر دسته ای دیگر از قربانیان «جریان حاکم» [2015 Sep] 
*طور دیگری هم می توان زیست [2015 Feb] 
*هوشنگ عیسی بیگلو- آقای وکیل - روح انسانی [2015 Jan] 
*جنون ذلیلانه دیکتاتورک ما! [2014 Dec] 
*جسارت نوشیدن جام زهر؟؟ [2014 Nov] 
*پیچیدگی موضوع یا «ضعف شخصیتی» [2014 Nov] 
* مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15) [2014 Jun] 
*امروز ششم خرداد است ... [2014 May] 
*به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و.... [2014 May] 
*رژی دبره، هزار خانی و آن مردک خرفت ؟؟!! [2014 Feb] 
*«پفیوز می کشمت»! [2014 Jan] 
*«گزارش» عطف به گذشته رجوی و درخواست گزارش «رو به جلو» [2014 Jan] 
*« تقلیل زمینه های کشتار اشرف به سناریوئی هالیوودی » [2013 Dec] 
*خروج از عراق کاملا عملی است [2013 Dec] 
*به اسماعیل! درباره اسماعیل و مصداقی [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی و گام بعدی... [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (15) ـ «تیف» و برشی از «درون»3 [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (14) ـ «تیف» و برشی از«درون» 2  [2013 Dec] 
*آقای رجوی مقداری عاقلانه رفتار کنید [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (13) ـ «تیف» و برشی از «درون»1  [2013 Nov] 
*خدا !! منصور حکمت را بیامرزد. [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (12) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 2 و فرار «شازده» [2013 Nov] 
*«چرا انسانها را به ذلتّ می کشانید» ؟ [2013 Nov] 
*«صحنه های رقت انگیز» [2013 Nov] 
*«پاک کردن ردّ پاها» [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (11) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 1  [2013 Nov] 
*به هواداران! [2013 Nov] 
*مسئولیت مسعود رجوی در اعتصاب غذای لیبرتی [2013 Nov] 
*درباره جریان...10 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و... «رقص رهایی» 4 [2013 Nov] 
*درباره جریان...9 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"3 [2013 Nov] 
*درباره جریان...8 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"2 [2013 Nov] 
*درباره جریان...7  [2013 Oct] 
*درباره جریان...6 ـ اشتباه نکنید! اینجا وزارت اطلاعات نیست! [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 5 [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم ... ـ قسمت چهارم ـ چرخه معیوب [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ قسمت سوم [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (2) [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت اول [2013 Oct] 
*مسئولیت تاریخی هواداران مجاهدین برای جلوگیری از ادامه کشتار و نسل کشی کمپ لیبرتی [2013 Sep] 
*آرزوی سلامتی و تکرار درخواست از آقای رجوی [2013 Sep] 
*معامله جان انسانها با منافع پست و خودخواهانه در اشرف [2013 Sep] 
*برادر مسعود! اجازه بدهید مسیر قضایا تغییر کند [2013 Sep] 
*نامه ای به آقای رجوی و پاسخ غیر مستقیم ایشان [2013 Sep] 
*آقای رجوی پیشرفت کار نیاز به تصمیم و شهامت دارد [2013 Sep] 
*درخواست از هموطنان برای حمایت ازخروج مجاهدین از عراق [2013 Sep]