طرح پیشنهادی تشکیل هسته های مستقل و مخفی مردمی جهت مبارزه با نظام استبدادی جمهوری اسلامی و تاسیس نظام دموکراتیک ملی (قدم دوم)
اکبر کریمیان

با درود به هم میهنان گرامی و اندیشمندان ارجمند

جهت گذار از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک ملی، سه رساله تهیه کرده ام که تحت نامهای؛

الف) - طرح تشکیل جبهه ائتلاف ملی جهت گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به نظام دموکراتیک ملی (قدم اول)

در قدم اول، به تشکیل  جبهه ائتلاف ملی و دلایل شکست جبهه ها، شوراها و کنگره ها اشاره کرده و همچنین به اصول اساسی یک ائتلاف پایدار و محتوای یک نظام دموکراتیک ملی پرداخته ام. این نوشتار در 18 صفحه به اضافه سه پیوست تهیه شده است.

https://araparty.com/single-post.php?id=33

- طرح پیشنهادی تشکیل هسته های مستقل و مخفی مردمی جهت مبارزه با نظام استبدادی جمهوری اسلامی و تاسیس نظام دموکراتیک ملی (قدم دوم)

https://araparty.com/single-post.php?id=34

- تاثیرات سیاست فرهنگی، فرهنگ سیاسی، ارزشهای اجتماعی در فرهنگ ملی و نقش آنها در استمرار یا نابودی جمهوری اسلامی و تشکیل نظام دموکراتیک ملی چیست؟ (قدم سوم)، تهیه و تنظیم کرده ام.

امیدوارم که این تلاش کوچک بتواند شما را در جهت تبیین استراتژی و تاکتیکهای مناسب در مبارزه با استبداد حاکم کمک کند. در پایان خواهشمندم که از ارسال نقد و دیدگاه تان نسبت به پیشنهادهایم دریغ نکنید، چرا که طرح ها و پیشنهادها میباید با نقد و ریزبینی شما گرامیان سنجیده شود، پس ارزش به اجرا درآمدند راداشته باشند.

لطفا به پیوست که طرح پیشنهادی " طرح پیشنهادی تشکیل هسته های مستقل و مخفی مردمی جهت مبارزه با

نظام استبدادی جمهوری اسلامی و تاسیس نظام دموکراتیک ملی (قدم دوم)" است، جهت کنید.

 برای خواندن مطلب روی لینک زیر کلیک کنید.

 طرح پیشنهادی تشکیل هسته های مستقل و مخفی مردمی جهت مبارزه با نظام استبدادی جمهوری اسلامی و تاسیس نظام دموکراتیک ملی (قدم دوم)

با مهر

اکبر کریمیان

24/01/2019 -لندن

منبع:پژواک ایران


اکبر کریمیان

فهرست مطالب اکبر کریمیان در سایت پژواک ایران 

*چرا هر بار که فشار بر جمهوری اسلامی زیاد می‌شود، جمعی خواسته یا ناخواسته سپر بلای استبداد می‌شوند؟ [2019 Jun] 
* نمد مالی مدرن جمهوری اسلامی، توسط آمریکا!  [2019 May] 
*خطر جنگ جدی است، زیرا که جمهوری اسلامی هنوز پابرجاست ! [2019 Apr] 
* تاثیرات سیاست فرهنگی، فرهنگ سیاسی، ارزشهای اجتماعی در فرهنگ ملی  [2019 Mar] 
* طرح پیشنهادی تشکیل هسته های مستقل و مخفی مردمی جهت مبارزه با نظام استبدادی جمهوری اسلامی و تاسیس نظام دموکراتیک ملی (قدم دوم) [2019 Jan] 
*طرح تشکیل جبهه ائتلاف ملی جهت گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به نظام دموکراتیک ملی (قدم اول) [2019 Jan] 
*پس چرا حالا، نباید برگ «سوخت رفراندوم»، را مطرح کرد‎!‎  [2018 Jan] 
*ارزشهای فرهنگی - اجتماعی شكل یافته از سیاستهای فرهنگی [2017 Nov] 
*مطلبی در پاسخ به یاداشت بابک داد؛ چرا نباید در انتخابات مهندسی شده شرکت کرد [2017 May] 
*نظام سیاسی ایران با استفاده ابزاری از خداباوری و ضرورت اجرای احکام دینی امکان تمکین و استمرارحاکمیتش بر ملت ایران را ممکن ساخته [2016 Aug] 
*نقدی بر پروژه «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران » [2016 Jan] 
*یادداشتی بر طرح واپسگرایانبرای یکدست کردن تفکرمذهب مداران [2014 Oct] 
*چرا عقب مانده ایم؟ [2014 Sep] 
*ياداشتي بر روند دستگيری فعالين سياسي در ايران [2014 Jan] 
*از پراگ تا بروکسل ، از "انتخابات آزاد" تا انتخاب آزاد "گذر از جمهوری اسلامی" [2012 Nov] 
*اصلاح طلبی یعنی مرده کشی یا یک چیز شبیه به این!  [2012 Mar]